GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten