The great reset or the great awakening

01-09-2021


Beste Levende Man (m/v),


Het kruispunt waar de mensheid 'nu' op staat
(Let op: nu, is het eeuwige nu... er is alleen maar nu en deze keuze kon al jaren geleden gemaakt worden, maar werd niet gemaakt. Wordt ze 'nu' gemaakt?)

Uitleg door financieel expert Ernst Wolff
Het financiële systeem wat ze willen implementeren (omdat het huidige systeem failliet is en omdat ze over willen naar volledig digitaal, programmeerbaar en controleerbaar geld) zou de massa nooit accepteren.
Dáárom moet eerst de economie stuk en moet er chaos, en verdeel en heers ontstaan.

Daarna kunnen ze hun VOORWAARDELIJK 'basisinkomen' presenteren als dé oplossing voor alle problemen.

Aan het einde van de volledige video vertelt hij dat het nieuwe systeem er niet zal komen, omdat mensen niet mee zullen gaan in de plannen van de Davos-kliek.

Link naar de video...


Lees het artikel 'Wat je moet weten over de economie' nog eens
Voor een helder en volledig begrip van de video verwijs ik je graag nog eens naar het artikel 'Wat je moet weten over de economie'.

Snippet uit dat artikel:

De economie is NIET in de problemen
De economie is helemaal NIET in de problemen. Er is GEEN ‘crisis’. Correctie: de ‘crisis’ is GEEN natuurlijk verschijnsel, want ze is OPZETTELIJK VEROORZAAKT: er is genoeg voedsel (tenzij het opzettelijk vernietigd wordt ofwel dat er opzettelijk tekorten veroorzaakt worden), er zijn voldoende huizen (tenzij je woningen gaat slopen, want ja dan ontstaan er tekorten), er zijn genoeg middelen en hulpbronnen, en wij mensen zijn er OOK en wij komen geen tekorten brengen, wij brengen een overvloed aan talenten (tenzij wij bezig gehouden worden met overlevingstactieken).

WIJ mensen, een ieder op zichzelf, ZIJN de economische WAARDE: dankzij ieder individu bestaat de BESTAANSECONOMIE. Toch ervaren mensen feitelijke tekorten, omdat deze tekorten VEROORZAAKT zijn door onze ‘regering’.

Lees het volledige artikel...


Lees ook het artikel 'Contant geld moet verdwijnen' nog eens

Snippet uit dat artikel:
ABN-AMRO ontmoedigt opname contant geld
Banken en ‘regering’ kunnen zoveel frustreren als ze willen vanzelfsprekend, maar het is het individu dat opvolgt of niet.

Je kunt je geld van de bank halen en contante betalingen doen
Er zijn echt nog meer dan voldoende mogelijkheden om je eerste levensbehoeften te betalen met contant geld.

Niets van wat bepaald wordt door de ‘macht’ heeft betekenis
Niets van wat bepaald wordt door de ‘macht’ heeft betekenis, indien WIJ daar geen betekenis aan geven. WIJ kunnen het fundament laten kantelen in het NU. Niet pas ‘als… dan…’, maar NU met onze eigen levenskeuzes.
Euro (fiat geld) kan direct transmuteren naar vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel indien WIJ haar laten transmuteren.

Lees het volledige artikel...
Ik wens je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust

Je kunt aan hetgeen via mail en de Nieuwsbrief uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als levende man (m/v) zelf eigenaar van jouw keuzes. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.

Een levende man (m/v) binnen het private domein kent geen copyright. Alleen binnen het publieke domein bestaat copyright.


 

 

   |    View online |