Wereldcrisis als gevolg van Corona 'virus'

24-10-2021

Voor online lezen van deze nieuwsbrief scroll naar beneden en klik op 'view online'


Beste Levende Man (m/v),Besef dat we de transitie niet kunnen overslaan
Corrigeer je DAS status naar Levende Man (m/v) staat, zodat je jouw innerlijk gevoelde autonomie fysiek handvatten kunt geven.


Hoe ontstaan ‘Griep en verkoudheid‘?


Laat je niet wijsmaken dat de wereldeconomie straks is ingestort door het Corona ‘virus’ (dat niet bestaat)
De gekochte (social) media dragen er nu juist toe bij dát de wereldeconomie gaat instorten. En precies dat laatste is de bedoeling, waarbij de werkelijke oorzakelijkheid NIET het niet-bestaande ‘virus’ is, maar corrupte politici, bankiers en de corporaties in crime. Een ‘herhaling’ van de 2008-crisis maar versterkt en dit omdat de rek allang uit het huidige (geld)systeem is. In feite is de agenda al vóór WWI ingezet.


Let echter op, want we zijn niet op zoek naar een ander systeem (zelfde spel(l) in nieuw jasje) binnen de huidige dualiteitsdriehoek: de KANS is in te zien dat we VOORBIJ het systeem kunnen gaan naar facilitering van wezenlijk samen leven met elkáár (met 7miljard mensen op Aarde dus).


Je krijgt via de facebook groep ‘Vrij en onbelast(end) samen leven‘ inzichten overgedragen vanuit bron-essentie dat jij en ik aan elkaar (de samenleving dus) niks kosten
Ook jouw kind(eren) kosten aan de samenleving niks. Dat betekent dat er per direct maandelijks bestaansgeld voor ze aangemaakt kan worden, waarmee ze hun eerste levensbehoeften (levenstoegang) kunnen betalen en daarnaast zorgtoegang. Jij en ik, en jouw kind(eren) hoeven daar niets voor te doen op welke manier dan ook (geen arbeid te verrichten, geen contract aan te gaan, geen chip of wat dan ook te accepteren, niet te voldoen aan sociaal geaccepteerd gedrag (social crediting) etc.). Jij en ik en jouw kind(eren) kosten aan niemand iets: ook geen belastingen.


De transitie kan niet overgeslagen worden
Want de transitie is de CORRECTIE van wat aan onrecht is veroorzaakt op Aarde.

Lees het volledige artikel 'Wereldcrisis agv Corona 'virus' via de website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.


Online ont-moetingsplaats voor de autonoom levende man (m/v)
Steeds meer mensen weten de online private besloten online ont-moetingsplaats voor de autonoom levende man (m/v) te vinden. Echter vergeten velen hun aanmelding direct volledig te maken met schermnaam en pasfotootje, en deze aanmeldingen vervallen na 15min. Zorg ervoor dat je jouw Profiel direct volledig aanvult met volledige schermnaam (jouw eigen naam) en pasfotootje. De reden hiervoor staat beschreven op de pagina 'Forum Autonomie in de praktijk'. Op voornoemde pagina vind je aanwijzingen hoe je je kunt aanmelden én een instructie video.

Je kunt ook jouw mede-autonoom levende man (m/v), die de informatie op de website 'Geboorte van het Organisch Paradigma' volgt, uitnodigen voor het forum: reik ze dan de link aan naar het artikel dat ik hierboven link, zodat ze goed geïnformeerd zijn over doelstelling en wijze van aanmelding.

Welkom in het elkaar betrouwbaarheid bieden.


Gratis verwarming
Lees het artikel 'Gratis verwarming' op de website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.


Cementen stoof maken
Lees het artikel 'Cementen stoof maken' op de website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.


Een begrafenisondernemer vertelt
Lees het artikel 'Een begrafenis ondernemer vertelt' op de website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.

Ik wens je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust

Je kunt aan hetgeen via mail en de Nieuwsbrief uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als levende man (m/v) zelf eigenaar van jouw keuzes. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.

Een levende man (m/v) binnen het private domein kent geen copyright. Alleen binnen het publieke domein bestaat copyright.

View online