AANKONDIGING: Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

04-11-2021

Voor online lezen van deze nieuwsbrief scroll naar beneden en klik op 'view online'


Beste Levende Man (m/v),

Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)
Een team co-founders heeft de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) laten ontstaan.

De documenten vind je nu via de pagina 'Documenten' op de website Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). Kijk voor de meest recente versie van de verschillende documenten op deze pagina.

De website 'Geboorte van het Organisch Paradigma' is de officiële tutorial website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Er is een facebook pagina 'Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Je vindt ons ook op Linkedin en op Telegram.

Hieronder vind je een snippet uit de welkomsttekst van de website.

Hallo en Welkom Enige Erfgenaam
 
Hartelijk welkom Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap Cestui Que Vie (CQV).

 
Deze website is een afsplitsing van de website Hoge Raad van de Kinderen (HRK) en gaat als orgaan geheel autonoom verder onder de naam Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

 
De term ‘Hoge Raad’ heeft de connotatie van een autoriteit: echter niets is minder waar, want de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) is een orgaan van elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie. Jij bent daar onderdeel van als eerstgeborene, die op staat als Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap, in het gezagsgebied van recht zonder geboortedatahandel met voorkennis en overige bedrijfsmatige en / of politieke georganiseerde strafbare feiten en / of industriële belangenverstrengeling ten gevolge van Cestui Qui Vie Dead at Sea (DAS) presumptie overeenkomstig en / of vergelijkbaar met definiëringen van de R.I.C.O. Act Law.

 
Via deze website vind je alle informatie, die nodig is om je te ondersteunen in jouw individuele in private pad naar autonomie van de levende mens staat. Je maakt kennis met de begrippen van het taalgebied van de Private Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) documenten, waarvan Vincent Zegel de grondlegger is, die doorontwikkeld zijn door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). Daarnaast laat de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) voorbeeldbrieven en documenten beschikbaar komen voor het stuiten van commerciële private derde partijen zonder erfrecht.

[...]

De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) doet zelfstandig uitspraken in een Cirkel van Wijze Vrouwen en Mannen, waarbij zij de inzichten vanuit Ancient Irish Brehon Law toepassen, waardoor wezenlijk herstel van de inbeslagname van de directe toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten (roof van de individuele geboorte Trust nalatenschap), én rechtsherstel mogelijk wordt en deze prachtige Aarde zich ontvouwen kan als een ‘Hemel op Aarde’.

Het Organisch Oorspronkelijk Paradigma binnen het Levensprincipe wordt hierdoor hersteld.

Welkom!


Lees de volledige welkomsttekst via de website
Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Ik wens je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust

Je kunt aan hetgeen via mail en de Nieuwsbrief uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als levende man (m/v) zelf eigenaar van jouw keuzes. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.


Een levende man (m/v) binnen het private domein kent geen copyright. Alleen binnen het publieke domein bestaat copyright.

 

View online