Wens voor 2022

25-12-2021

Voor online lezen van deze nieuwsbrief scroll naar beneden en klik op 'view online'


Beste Levende Mens,

Fijne feestdagen beste autonoom levende mensen van vlees en bloed.

Ik wens ons voor 2022 vele ervaringsverhalen van toegepaste autonomie in de praktijk.

Namens de co-founders van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).


Economie van zekerheid

Wijzelf zijn de tegenwaarde van geld (betaalmiddel aka ruilmiddel)
Vanuit het besef dat JIJ (het feit dat jij bestaat / in leven bent) de TEGENWAARDE van geld bent, besef je dat het geld dat in jouw geboorte Trust gaat op het moment van jouw geboorte aangifte, AL van jou is: JIJ bent de TEGENWAARDE van dit geld (niets buiten jou is dat: dus ook niet goud of zilver).

De tegenwaarde van het inleggeld in jouw geboorte Trust nalatenschap is ook NIET jouw ARBEID ofwel jouw levenskracht-energie en het inzetten van jouw talent(en). Nee, nogmaals… de tegenwaarde van het inleggeld in jouw geboorte Trust nalatenschap ben JIJ: het feit dat JIJ bestaat / in leven bent, want jouw bestaan is de waarde voor de bestaanseconomie. Jij brengt deze geldgetallen naar de bakker, de huur, de energiemaatschappij, etc.

Dit bestaansgeld gaat echter niet naar jou (je bent / was zelfs niet op de hoogte van de creatie van jouw geboorte Trust: maar nu wel). Het inleggeld in jouw geboorte Trust natlatenschap dient naar jou te gaan: het is nu dus van jou geroofd / in beslag genomen. De roof / inbeslagname dient gecorrigeerd te worden, en uiteindelijk hersteld. Dit is de transmuterende betekenis van de ‘Economie van Zekerheid‘.


Op welk moment komt JOUW geboorte Trust nalatenschap tot stand

Het inleggeld ofwel jouw (economische bestaans)waarde in jouw geboorte Trust nalatenschap is het niet-politieke deel dat vermeerdert als gevolg van rente op rente vergoedingen, en verhandeling op beurzen. Het is dit niet-politieke deel dat je beneficiair aanvaardt met het insturen van de Erfrechtelijke documenten.Ik wens je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust

Je kunt aan hetgeen via mail en de Nieuwsbrief uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als levende mens zelf eigenaar van jouw keuzes. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. 

View online