Hoe de 'regering' of een bedrijf hypnose tactieken toepassen
29-07-2021


Beste levende man en vrouw,

 

Hoe de ‘regering’ of een bedrijf hypnose tactieken toepassen
(Doordat je dit stuk bestudeerd, herken je de toepassing van hypnose en kun je groeien in jouw onderscheidingsvermogen)


 
Het doel van het toepassen van hypnose technieken
Het directe doel van de ‘regering’ (en ook bedrijven passen hypnose toe met dit doel) is het veroorzaken van angst en lijden.

 
Propaganda en verdeel en heers
Doordat je weet hoe propaganda werkt, kun je de waarnemer in het geheel blijven waardoor je je niet laat manipuleren en beïnvloeden en dus in jouw rustige zelf blijft.

 
Hoe kan de ‘regering’ of het bedrijf mensen ertoe brengen te doen wat de ‘regering’ (of het bedrijf) wil?
Er wordt een proces / ritueel toegepast dat begint met ‘reclame maken‘ voor hetgeen de ‘regering’ of het bedrijf wil en dat gaat in stappen. Met uiteindelijk doel het bereiken van een ‘onbewuste’ staat bij degene die gehypnotiseerd wordt, die daarna doet wat de ‘regering’ of het bedrijf wil. ONGEACHT implicaties van dat gedrag voor gezondheid en welzijn en/of de eigen portemonnee, én dat van de medemens.
 
1. De ‘regering’ (of het bedrijf) begint met ‘reclame maken’ door middel van aankondigingen gedurende een periode van weken dan wel zelfs aantal maanden. Hierbij wordt de emotionele staat van de ontvanger opgevoerd naar angst: er wordt geprobeerd verwarring en chaos te veroorzaken door gebruik te maken van bijvoorbeeld ‘er komt een vierde variant’ of ‘de (geld)systemen gaan omvallen’ of ‘er komt iets aan deze week, blijf kalm’ of ‘zonder goud en zilver ga je het niet redden’.
2. Dan laat de ‘regering’ (of het bedrijf) iets plaatsvinden wat de emotionele staat van angst en opwinding verder opvoert. Er worden beelden gebruikt, geluiden, en kleuren van de lagere chakra’s.
3. Als gevolg van bovengenoemde technieken wordt de fantasie en verbeelding aangewakkerd ‘wat gaat er toch allemaal gebeuren?’ of ‘hoe kan ik me voorbereiden?’ of ‘hopelijk vinden ze een oplossing’ of ‘ik moet me wel verzekeren’ of ‘ik moet die geheimhoudingsverklaring tekenen ter bescherming van mezelf en anderen’ of ‘ik moet dat v.cc.n nemen ter bescherming van mezelf en anderen’.
4. Daarna worden mensen in een staat van onzekerheid gebracht doordat de ‘regering’ (of het bedrijf) het ene moment dit zegt en het andere moment dat en er wordt een sfeer van geheimzinnigheid gecreëerd. Dit alles om de emotionele staat van angst en onzekerheid zo hoog mogelijk te laten oplopen.
5. Iemand die in een hoge piekstaat van emotionele angst en onzekerheid is gebracht, is zeer ontvankelijk / beïnvloedbaar voor suggestie!
6. De ‘regering’ (of het bedrijf) gaat testen wat mensen accepteren aan bijvoorbeeld maatregelen en door hen gewenst gedrag.
7. De ‘regering’ (of het bedrijf) past psychologische suggestie (door middel van rituelen) toe: er wordt gesuggereerd wat er komen gaat. En daarna doen ze wat eerder gesuggereerd is. Degenen die braaf volgen, zijn degenen die beïnvloedbaar zijn en daar wordt verder beleid (propaganda / marketing) op gemaakt.
8. Mensen, die eerder zeiden ‘ik laat dit nooit doen’ of ‘ik trap hier nooit in’ etc. draaien om als een blad aan een boom: je ziet ze 180graden ander gedrag vertonen… gedrag dat aansluit bij wat de ‘regering’ (of het bedrijf) wil.

Lees het volledige artikel...

Ik wens je verruiming in onderscheidingsvermogen door het bestuderen van dit artikel. Tot in de volgende nieuwsbrief.
       

Hartegroet, mascha (Vdf roedelof)
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust

Je kunt aan hetgeen via de mail en in de Nieuwsbrief uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als levende man (m/v) zelf eigenaar van jouw keuzes. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. Een levende man (m/v) binnen het private domein kent geen copyright.

 

Modify your subscription    |    View online