brief aan de Belastingdienst | Stempas document

17-02-2022

Voor online lezen van deze nieuwsbrief scroll naar beneden en klik op 'view online'


Beste levende mens,

Brief van de belastingdienst
In de vorige nieuwsbrief brachten wij een Nieuwsflits met betrekking tot de brief van de Belastingdienst, die Enige Erfgenamen s
inds 2 februari 2022 ontvangen.
Voor het volledige Nieuwsbericht volg je deze link.

De conceptbrief naar de Belastingdienst is voorbereid en we verwachten dat de brief binnen nu en een paar dagen op de
pagina 'Documenten' van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) vrijelijk beschikbaar is.


Notificatie Stempasdocument 2022

De Enige Erfgenaam is niet politiek en gaat niet stemmen
Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 16 maart 2022: binnen nu en een paar dagen is op de pagina 'Documenten' van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) het aangepaste document Notificatie zorgvuldige bewaring Stempas ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op Woensdag 16 maart 2022 vrijelijk beschikbaar.

Via een Nieuwsflits word je geïnformeerd over de vrijelijke beschikbaarheid van bovengenoemde brief en het Stempas document.


De Iure vs De Facto

Surrexi Iure Hereditario De Facto

Ik ben feitelijk opgestaan in mijn geboorte Erfrecht
(en als Enige Erfgenaam ben ik feitelijk bevoegd).

Laat je niet verwarren en misleiden Enige Erfgenaam om Latijn en Engels met elkaar te vermengen.

Durable Power of Attorney In Fact
In de zin ‘Durable Power of Attorney In Fact’ (volledig Engels), heeft ‘Durable Power‘ en ‘In Fact‘ een aanvullende bekrachtigende betekenis: een volmacht eindigt wanneer een mens handelingsonbekwaam wordt, tenzij de volmacht wordt aangeduid als een duurzame volmacht. In dat laatste geval behoudt de gevolmachtigde de volmacht en kan hij beslissingen nemen voor de volmachtgever, onder meer op financieel en gezondheidsgebied.

Een De Facto ‘overheid’ vs een De Iure (De Jure = nieuwe Latijnse spelling) ‘overheid’

Wat is De Facto met betrekking tot een ‘overheid’ en recht

Lees het volledige artikel 'De Iure vs De Facto'.


Laatste artikelen

- Screening van pasgeborenen
- Geboorteakte vs geboortebewijs
- Vingerafdruk en QR op ID
- QR code bankpas medische gegevens
- Vertalingen vanuit het Engels

Klik op de Menu pagina 'Artikelen' om de laatste artikelen te vinden.


Ik wens je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens het Team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Je kunt aan hetgeen via mail en de Nieuwsbrief uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als levende mens zelf eigenaar van jouw keuzes. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.
 

 

View online