'Uitspraak' op rechtspraak.nl

'Uitspraak' staatsrechtbank gepubliceerd op 22022022

Wij worden overspoeld met mails van mensen die ons de link naar een 'uitspraak' op rechtspraak.nl aanreiken.

Bizar in veelvoud

1. 11 Eisers denken hun recht te kunnen gaan hálen bij de staatsrechtbank, waar zij als levend mens van vlees en bloed geen standing hebben.
2. Vanaf 14 augustus 2021 hebben eisers bij de rechtbank beroep ingesteld wegens het niet tijdig beslissen op twee door hen ingediende verzoeken bij verweerders, waarvan één verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Verzoekers hebben op en vanaf 24 januari 2022 de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Eisers gaan dus claimen.

Gedrag een Enige Erfgenaam waardig

Enige Erfgenamen hebben hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair aanvaard en claimen niet.
Enige Erfgenamen zijn autonoom en geven de TrustBelastingdienst en andere trusted third parties aanwijzingen, maar dwingen niet.

Wie zijn de mensen achter deze eisende partij of is het de 'overheid' zelf die Enige Erfgenamen demotiveert en ontmoedigt om hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair te aanvaarden en te gaan staan in eigen autonomie?

De 'uitspraak' is gepubliceerd op 22022022!

Transitiefase
Eisers hebben ook gewoonweg de tutorial website niet bestudeerd: op de Menu pagina 'Transitiefase' staat dit te lezen:
Wettelijke termijn voor reactie van TrustBelastingdienst?
Is er een wettelijke termijn waarin de belastingdienst dient te reageren, zoals bijvoorbeeld inzake erfbelasting? Er is geen wettelijke termijn. Bedenk ook dat de documenten de belastingdienst laten transmuteren van belastingdienst naar TrustBelastingdienst, wat een geheel nieuwe situatie is, en die ligt buiten de huidige wetgeving (vanzelfsprekend).
De financieel technische ontvlechting van politieke lasten en private baten, laten we graag aan de expertise van de gevolmachtigde TrustBelastingdienst over. Vandaar dat wij volmacht hebben verleend.

Lees de volledige tekst van de pagina 'Transitiefase'.


Hoe je wél standing hebt in een Common Law rechtbank lees je in het artikel 'Wat is Communisme'


View online