Brief aan belastingdienst
View online

15-03-2022

Beste levende mens,

Brief van de Belastingdienst
S
inds 2 februari 2022 ontvangen Enige Erfgenamen een nietszeggende ontvangstbevestiging van de Belastingdienst naar aanleiding van hun verzonden document(en). Zie voor meer informatie en de voorbeeld-ontvangstbevestiging deze link.

Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst
De 'Brief aan de Belastingdienst' in antwoord op bovengenoemde ontvangstbevestiging is nu vrijelijk beschikbaar op de
pagina 'Documenten' van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) in de map 'Brief aan ontvanger (3)' met de titel 'Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst'.Tevens is er via voornoemde map een invulformulier vrijelijk beschikbaar.

Een voorbeeldbrief vind je op de tutorial website op de pagina 'Belastingdienst belt'. Onder de voorbeeldbrief vind je aanwijzingen voor het handmatig invullen van de brief.

De 'Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst' komt nog beschikbaar in Word.


Notificatie Stempas document GR22
Er wordt op dit moment gewerkt om het Notificatie Stempas document GR22 vrijelijk beschikbaar te maken. Je kunt dit document ook ná de verkiezingen van 16 maart a.s. versturen: dat is geen enkel issue, want een niet-uitgebrachte stem gaat niet naar de grootste partij. Je kunt dus ook ná 16 maart a.s. de afzender van de stempas informeren dat je als Enige Erfgenaam niet politiek bent.

Zodra het Notificatie Stempas document GR22 vrijelijk beschikbaar is, informeren wij via een nieuwsflits.


Ik wens je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsflits en ont-moet je graag in de volgende nieuwsflits of -brief.


NB: stuur deze nieuwsflits gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsflits dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens het Team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Je kunt aan hetgeen via mail en de Nieuwsbrief uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als levende mens zelf eigenaar van jouw keuzes. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.