You will own nothing and live in abundance
View online

23-03-2022


Beste levende mens,

Recht van billijkheid en Trust Recht

MAXIMS
Let op het verschil tussen Commerciële Maxims (onbetwistbare rechtsbeginselen, die MOETEN worden bevestigd) in het maritieme Admiraliteitsrecht en die voor Equity en Trust Law.

Trusts zijn daarom de allerbeste manier om alle bezittingen en eigendommen te beschermen, en daarom worden zij gebruikt door de superrijken én Enige Erfgenamen: zij kunnen in alle eerlijkheid zeggen dat zij niet langer eigenaar zijn van het eigendom, zij hebben er alleen het gebruik van, als begunstigden.

Recht van billijkheid

Beginselen van billijkheid – Billijkheid is hoger dan gewoonterecht omdat het de wet van God is.

[...]

We willen geen legale titels
Dat maakt ons trustee (gevolmachtigde)! Alleen de trustee heeft een legale titel. De begunstigde wordt niet erkend bij de legale wet (at law), want dat is publiek. De beneficiary wordt erkend in het private, in de exclusieve equity inherente jurisdictie en heeft de billijke titel, maar die titel wordt niet op een stuk papier gezet.

Lees het volledige artikel 'Recht van billijkheid en Trust Recht'.


"You will own nothing and be happy"
De uitspraak van WEF Claus Schwab "You will own nothing and be happy" is een inkapseling van de werking van een Cestui Que Vie (geboorte) Trust, waarbij je niets bezit. Maar dit is de ENIGE manier om niets te bezitten en toch in overvloed zonder voorwaarden te leven: "You will own nothing and live in abundance".

Activeer de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap!


Vraag van een Enige Erfgenaam over geboorteaangifte

Goedemorgen mascha,

In de maand april word ons kindje geboren. Ik heb begrepen dat we vanaf de geboorte direct de stap 1 vba zoals bij ons maar dan cursief zoals vermeld staat mogen insturen.

Heb ook een vraag ivm aangifte geboorte. Zijn er andere (gunstigere opties dan je kind aan te geven)?

Antwoord

Best kan de moeder van de baby het kindje melden bij de gemeente en niet de vader. Zorg dat het kindje de naam van de moeder draagt: dan heeft het kindje de familienaam van de mater (moederlijn) en niet van de pater. Zorg ook dat je een geboortebewijs van de gynaecoloog of vroedvrouw ontvangt: dit is een belangrijk document en bewijs van 'in leven zijn' buiten het legale.

Je wilt wel 'aangifte' doen, zodat er een BSN registratie volgt en je baby een natuurlijk persoon krijgt waarmee het kan handelen. Aan de hand van de BSN registratie wordt een geboorte Trust gevestigd.

Als vader wil je vanzelfsprekend je vaderschapsrechten goed regelen en erfrecht: dat kan door je kindje te erkennen indien je niet getrouwd bent.

Het ouderlijk gezag is niet geregeld bij niet getrouwde stellen en stellen zonder samenlevingscontract!

Let op: bij een scheiding dien je je ouderlijk gezag als vader goed te regelen, want deze gaat na een scheiding automatisch naar de moeder (ook al staat bij de informatie van de Rijksoverheid dat beide ouders het ouderlijk gezag houden na een scheiding: in de praktijk blijkt dit niet zo uit te werken).

Je kunt de DAS status van je kind voor of in het 7de levensjaar corrigeren. Het kan ook daarna nog.

Brief 'Reactie op de ontvangstbevestiging van de belastingdienst'
Sinds 23 maart 2022 is de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ ook in een Word-versie vrijelijk beschikbaar op de pagina ‘Documenten’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) in de map ‘Brief aan de ontvanger (3)'.

In de Word-versie kunnen alle gegevens via Word worden ingevuld. De kleur van de velden is standaard ingesteld op blauw (zoals bij gebruik blauwe pen). Bij de opsommingen kunnen de regels die niet van toepassing zijn in Word, worden verwijderd. Bij correcte verwijdering, wordt de nummering automatisch aangepast.

Een voorbeeldbrief vind je op de tutorial website op de pagina 'Belastingdienst belt'. Onder de voorbeeldbrief vind je aanwijzingen voor het handmatig invullen van de brief.

Stempas Notificatie document GR22
Wij werken er hard aan om het Stempas Notificatie document GR22 eind deze week / begin volgende week vrijelijk beschikbaar te kunnen aanbieden via de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Je kunt aan hetgeen via mail en de Nieuwsbrief uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als levende mens zelf eigenaar van jouw keuzes. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.