'Notificatie Politieke Stempas GR22' document
Bekijk online

14-05-2022


Beste levende mens,

Het 'Notificatie Politieke Stempas GR22' document is vrijelijk beschikbaar op de pagina 'Documenten' in de map 'Notificatie Politieke Stempas GR22' op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Op de tutorial website pagina 'Gaat de Enige Erfgenaam stemmen?' vind je voorbeeld (kopie) documenten en aanwijzingen voor het invullen van de (kopie) documenten en de voorbrieven.

Lees deze pagina zorgvuldig door en leg alle benodigdheden voor het invullen van het 'Notificatie Politieke Stempas GR22' document naar de gemeente en de overige verzendadressen klaar ter voorbereiding op het invullen.

Stempas document TK2021 verstuurd?
De co-founders van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) geven je de aanwijzing het 'Notificatie Politieke Stempas GR22' document ook te versturen naar je gemeente als je in 2021 het 'Notificatie Politieke Stempas TK2021' document verstuurd hebt. Je kunt zelf de afweging maken of je kopieën verstuurt naar de overige verzendadressen.Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsflits en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsflits gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsflits dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.