The Thychos | Samenwerking | Voedseltekorten | Waarde ering
Bekijk online

21-05-2022

 

 

Beste levende mens,

Ware configuratie van ons zonnestelsel
‘The Tychos’ is geschreven door Simon Shack en naar het Nederlands vertaald door Jack Poet met behulp van DeepL.com.

Het boek gaat over de ware configuratie van ons zonnestelsel. Het zet uiteen en toont aan – op logische en wetenschappelijke wijze – dat het Copernicaanse systeem dat wij allen op school hebben geleerd, geometrisch onmogelijk is. In het kort komt het erop neer dat de Aarde niet rond de Zon draait. In plaats daarvan bevindt de Aarde (die in ‘slakkengang’ rond haar ‘barycentrische’ baan beweegt) zich in het centrum van een binair systeem dat wordt gevormd door de Zon en Mars. Deze configuratie van ons zonnestelsel werd in feite in de 16e eeuw voorgesteld door Tycho Brahe – de meest rigoureuze (maar ook meest verguisde) waarnemingsastronoom aller tijden.

De TYCHOS levert ‘het laatste stukje van de puzzel’ dat Tycho Brahe, in zijn tijd, onmogelijk had kunnen vinden – of uitvinden. Het TYCHOS model volgens Simon Shack is gebaseerd op modernere astronomische waarnemingen die, om wat voor redenen dan ook, klaarblijkelijk over het hoofd zijn gezien, verkeerd zijn geïnterpreteerd – of moedwillig zijn genegeerd door de wetenschappelijke gemeenschap van deze wereld.

De TYCHOS: Ruimtelijk Inzicht
na zoveel jaren rondjes rond de zon
– dat leerde je, dus dat geloof je dan –
met volop tijd om dat eens te beschouwen…
komt hier de kans die ruimte in te duiken
wel moet je dan je denkwereld gebruiken
oude ideeën kun je gaan verbouwen
we draaien blijkt in een heel ander plan
en heliocentrisme dat is niet meer bonton
de zon die vormt een stel met onze mars
dat is tien tegen één een rode dwerg
nou vind ik dat persoonlijk heel niet erg
maar sommige partijen die zit dat aardig dwars
die houden er niet van om zoiets te onthullen
die hebben flink belang in in de ruimte lullen…

~Van de vertaler Jack Poet
10-4-2022

Lees meer en vind de link naar de vertaalde PDF (in conceptvorm) naar het Nederlands in het artikel 'Thychos - ruimtelijk inzicht'.


Herhaalde mededeling
De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) heeft GEEN samenwerkingsverbanden

De website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is de officiële tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en een vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy. De Erfrechtelijke documenten zijn doorontwikkeld door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en je vindt ze vrijelijk beschikbaar via de pagina ‘Documenten‘.

Indien je hulp nodig hebt bij het invullen van de Erfrechtelijke documenten, dan kun je een mailtje sturen naar het mailadres info@hetbewustepad.nl .
Het is van essentieel belang dat je weet wat je doet en waarom je dat doet, omdat het invullen van de Erfrechtelijke documenten slechts het eerste stapje is op jouw autonome pad.

Elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie
Het team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) is niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, en het team van de HRM geeft géén lezingen, verkoopt geen documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend studie materiaal, omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via de online zelfstudie Academy!

De tutorial website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) heeft op haar welkomstpagina ‘Welkom levend mens‘ een disclaimer staan met de tekst dat de gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) uitdrukkelijk NIET bedoeld zijn voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen (betaalde documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend studie materiaal: dit vind je allemaal vrijelijk beschikbaar via de online zelfstudie Academy).

Onderscheid het pad van autonomie van de soeverein procedure: uitdrukkingen als ‘strawman’, ‘freeman’, ‘soevereiniteit’, ‘zekerheidsstelling’, ‘opzeggen machtiging besturen’, 'live life claim', etc. liggen NIET in het gebied van het pad van autonomie en het corrigeren van je DAS status naar levende mens staat (standing) met behulp van de Erfrechtelijke documenten: overweeg dus goed welk pad je gaat en voorkom dat je afstand doet van jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.

Lees op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).


Opzettelijk veroorzaakte voedsel tekorten
In de VS ook een tekort aan formula voor flesvoeding voor baby's

'Reallygraceful' vertelt dat er een zichtbaar groot tekort is aan formula voor flesvoeding in de VS. Ze geeft in haar video ook adviezen voor alternatieven voor flesvoeding. Wat natuurlijk borstvoeding is. Echter het lukt niet iedere mama om (om wat voor reden dan ook) borstvoeding te geven. Een goed alternatief voor borstvoeding is Paardenmelk, omdat de samenstelling van Paardenmelk het meest overeenkomst met moedermelk. Let er dan wel op dat je kiest voor Paardenmelk van paarden, die niet gev.xx.d zijn en geen anti-biotica (tegen het leven) krijgen.

In een eerdere video op haar youtube kanaal vertelt 'Reallygraceful' over de 'toevalligheid' van branden in voedselverwerkingsbedrijven.

Verbouw je eigen voedsel

Dat is niet zo moeilijk, is leuk om te doen... ook met je kinderen en/of buurt. Er zijn vele vele youtube filmpjes beschikbaar over moestuinieren. Je hebt er zelfs niet heel veel ruimte voor nodig, want je kunt ook verticaal en/of in bakken moestuinieren.

Hoe je grond verbetert en meer tips kun je ook vinden op de website 'Het Gekruide Pad'.

Leg een goed contact met locale boeren

Het gaat er vanzelfsprekend om bewustzijn te krijgen op dat er opzettelijk voedseltekorten veroorzaakt worden. De angst voor voedseltekorten kan een bestaansconflict veroorzaken. Vanuit de 5 biologische natuurwetten weten we wat de verschijnselen van bestaansconflicten zijn.
Andi Locke Mears houdt een menselijk warm pleidooi voor een organische samenleving tijdens de GNM/GHK International Congress, die plaatsvond op 17-19 mei jl.


Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.

Hartelijk bedankt!

Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.


 

Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.