De geboorte Trust is een erfrechtelijk gegeven
Bekijk online

25-06-2022


Beste Enige Erfgenaam, levende mens,


De individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is een testamentair gegeven

Over Erfrecht gesproken!
Het gebruik van de hoedanigheid van de standing van erfgenaam (levende mens) gaat verder dan van ‘slechts’ een begunstigde. De Enige Erfgenaam levende mens is de hoeder en regent van dat wat beschouwd wordt als door God gegeven, de Aarde en wat de Aarde vrijelijk in overvloed voort brengt, de natuur, individueel talent, etc., en niet de begunstigde van het vertrouwen van de mens (man’s trust).

1. Jij en ik zijn de erfgenamen van de onvervreemdbare rechten en de Goddelijke erfenis van God (The One Creator) en ‘The Kingdom of Heaven. ‘Born again’ (de tweede geboorte) betekent dat jij bent opgestaan (je ‘wedergeboorte’) als Enige Erfgenaam levend mens van vlees en bloed in de hereniging met Spirit, Christ ofwel Kryst in jeZelf (je doet geen afstand van je fysieke lichaam tempel, maar je beseft dat je niet jouw fysieke lichaam tempel bent: je bent een geïncarneerde Goddelijke Heilige Geest, een levende schepping en Kind van God. Je gedraagt je niet langer als een knecht en een behoeftig kind dat een mama en papa nodig heeft, maar als een levend mens met een Volwassen bewustzijn.): je beweegt innerlijk in bewustzijn van wat onecht is naar wat echt is en beseft dat je Eén met Alles Bent ofwel jij weet doorleefd dat ‘You and the Father are One’. Als erfgenaam van God ben je een inwoner van ‘The Kingdom of Heaven’ en een ambassadeur als Christus. Het pad van de Erfrechtelijke documenten kunnen je ondersteunen in de verdieping op dit spirituele levenspad.

Etymologie Crĩst, Cryst, Criste, Christ, Kryst
Van Oudengels Crīst, van Latijn Christus, van Oudgrieks Χριστός (Khristós). Kryst is middel Engels.

God is alwetend, almachtig, en alomtegenwoordig. Alle creatie is IN God Aanwezig: alles dat wat echt is én dat wat onecht is. In God is de dualiteit opgelost.

De Heilige Graal is je eigen innerlijke parel, je Hogere Zelf. Evenals dat Jezus en Jood verwijzingen zijn naar de Christ ofwel Kryst in jeZelf. Het enige doel in het leven is je ‘Christusbewustzijn’ te doen ontwaken. Ofwel te Weten Wie Je Waarlijk Bent.

Alleen natuurlijke mensen die een Ziel hebben, zijn als de Vader die alle lagen met elkaar verweven hebben en zijn derhalve de Rechtmatige Erfgenamen van de (vruchten van de) Aarde. Vanaf hier begint een rechtmatige aanspraak met de ware Verklaring: ik Ben een Ziel die zich manifesteert door een menselijk lichaam en geest als een levend natuurlijk en vrij mens.

[...]

Jij komt als eerstgeborene kindje van vlees en bloed ter wereld. Jij als kindje van vlees en bloed leeft: er is levenskracht-energie in je aanwezig, je ademt, er stroomt bloed door je aderen, je hebt bewustzijn, een geest en een Ziel.

3. Jij bent de Enige Erfgenaam van jouw eigen bio-organische placenta ERFLATER. Het pad van de Erfrechtelijke documenten kunnen je ondersteunen in de verdieping op dit spirituele levenspad.In de warme buik van je mama zijn jij en jouw placenta onafscheidelijk en één: ze delen hetzelfde etherische veld. Een embryo heeft geen hartje nog. Het hartje ‘ontvouwt’ zich VANUIT het bloed van het embryo. Ook de placenta ‘ontvouwt’ zich VANUIT het embryo, niet vanuit de mama: de bio-organische placenta is géén orgaan van de mama. De bio-organische placenta is volledig van het kindje zelf. Het bloed is volledig van het kindje zelf. Frank Chester legt het je uit.

[...]

Op de pagina 'Geboorte Trust' vind je bronnen en onderbouwingen met betrekking tot het feit van het van toepassing zijn van erfrecht en dat jij en ik erfgenamen zijn
1. Jij en ik zijn de erfgenamen van God en oorspronkelijk erfrecht staat beschreven in de Bijbel. Op deze pagina vind je een aantal quotes uit de Bijbel, die verwijzen naar jou en mij als erfgenaam. Er zijn er meerderen.
2. Met betrekking tot de geboorteakte, de natuurlijk persoon, de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, en de algemene wetenschap van de inbeslagname van de geboorte Trust en hoe de inbeslagname te corrigeren. Velen getuigen van deze informatie middels vrijelijk beschikbare video’s, facebook pagina’s, websites met informatie achter een geheimhoudingsverklaring, documenten op scribt.com. Naast de bronnen en onderbouwing van deze feiten op deze pagina vind je ze ook terug op andere pagina’s van deze tutorial website.
3. Onderbouwing van het statement dat jij en ik de erfgenamen zijn van de placenta ofwel de tweede geborene vind je terug in het Oude Testament, andere Heilige Geschriften en bewerkingen daarvan onder andere door Murray MA. ‘The bundle of life’ 1930;3:65–73, het boek ‘Power of Shakti‘ geschreven door Padma Aon Prakasha, die ik in de jaren 2005-2007 een aantal keren persoonlijk ontmoet heb, het werk van Kurtis R. Kallenbach en zijn cloud link (je kunt best beginnen met ‘Darwin meets God‘) en audio’s, en het werk van mijzelf.

Uit bovenstaande kun je begrijpen dat het nodig is dat je je vooringenomenheid met betrekking tot de Bijbel (indien daarvan sprake is) in jezelf dient op te lossen. Ken je de Bijbel? Heb je de Bijbel bestudeerd? Op de pagina ‘Principes vs Wetten‘ vind je een vrijelijk beschikbaar e-boek van Clint Richardson, waarin hij beschrijft dat de Bijbel een wetboek is. Ook anderen verwijzen naar de Bijbel als wetboek. De Bijbel is een prachtig boek vol Kennis en Wijsheid en bevat sleutels om ons te bevrijden uit de situatie van slavernij.

Volg de link naar de pagina 'Geboorte Trust' voor het volledige artikel.


De Belastingdienst is een ANBI instelling
De staat, gemeenten, energiemaatschappijen, provincies en waterschappen hebben automatisch een ANBI-status. Deze overheidsinstanties zijn bij wet aangewezen als ANBI en daarom vindt u ze niet in het zoekprogramma van belastingdienst.nl. Uw gift aan deze Nederlandse overheidsinstanties mag u dus aftrekken.

Wil je het volledige artikel lezen? Volg dan de link naar de tutorial website.


Onomstotelijk is vast komen te staan dat virussen niet bestaan
Er is nu onomstotelijk vast komen te staan dat de theorie dat virussen ziekte veroorzaken niet klopt: 1. Nog nooit is een virus geïsoleerd aangetoond, en 2. Nog nooit is aangetoond dat besmettingen bestaan.

Als het origineel niet bestaat, dan bestaan de varianten ook niet.

Op deze pagina vind je een video van 22.51min. met Nederlandse ondertiteling: een must see.

Deel deze link met familie, vrienden, en kennissen, want de gezondheid van de mensheid hangt af van het feit of mensen nu eindelijk gaan begrijpen dat álle maatregelen inclusief de vaccins nergens op gebaseerd zijn.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.