Private Educatieve leeromgeving
Bekijk online

21-07-2022


Beste Enige Erfgenaam, levend mens,

De Affidavit van de levende mens
Je schrijft jouw beëdigde verklaring als levend mens van vlees en bloed en kunt als zodanig vermelden dat je een goddelijke Geest bent, geïncarneerd als levend mens. Wie anders dan de levende mens kan het ondertekenen? Het is vanzelfsprekend onnodig om rechten voor te behouden aangezien het een waarheidsverklaring is en geen overeenkomst waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Als je op enigerlei wijze naar jouw natuurlijk persoon verwijst, dan onderteken je met 'door:' vóór jouw handtekening om duidelijk te maken dat je namens de natuurlijk persoon spreekt in een fiduciaire hoedanigheid. De handtekening zelf kan van alles zijn, een naam, een initiaal, een smiley, enz. Het woord (zegel) is uiterst belangrijk, omdat je de gedane beweringen in overweging neemt (waardeert).

Uit: 'Affidavits en Verklaringen'
Onderdeel van de Private Educatieve leeromgeving en studiegroep 'geboorte Trust' beschermd met een wachtwoord. Hoe je toegang ontvangt tot de Private Educatieve leeromgeving vind je via voornoemde link.


Uniform Commercial Code

Behalve de tekst ‘Alle rechten voorbehouden’ etc. gebruik je de UCC niet.

UCC is voluit Uniform Commercial Code. Indien je de UCC gebruikt, zeg je dat je handel (commerce) wilt drijven binnen de huidige belast(end)e economie, maar wil je dat? Je wilt UCC kunnen begrijpen, zodat je begrijpt hoe ‘zij’ het doen onder UCC. Als je UCC gebruikt om je schulden te ‘vereffenen’, doe je dat volgens hun spelregels. God, The One, Schepper heeft heerschappij over de Aarde. Jij als levend mens van vlees en bloed hebt het rentmeesterschap onder de regels van God, The One, Schepper, niet onder de door-de-mens-gemaakte regels en geschreven wetten, zoals de UCC. Je wordt voortdurend verleid om je binnen het legale slavensysteem te begeven, maar wil je dat?

Het slavensysteem eindigt, zodra jij en jij en jij en jij stopt met bijdragen aan het slavensysteem.

Deze tekst vind je op de pagina 'Schrijfwijze na(a)m(en)' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy.

Het D-U-N-S Nummer, dat gebruikt wordt door de meest invloedrijke en toonaangevende organisaties ter wereld, wordt erkend, aanbevolen of vereist door meer dan 50 wereldwijde industrieën en commerciële private handelsorganisaties, met inbegrip van de Verenigde Naties, de Amerikaanse Federale Overheid, de Australische Overheid, de International Standards Organisation (ISO) en de Europese Commissie.
- Commercial of handelsrecht volgens de UCC (Uniform Commercial Code) met haar aanvullende wetgeving.
- Als het rechtscollege zich terugtrekt in de raadkamer om te overleggen, dan komt het terug in het zeerecht (INSEAD). Er is nu een andere rechtsvorm aan de orde. Het is derhalve niet meer dezelfde zaak.
- Mocht het rechtscollege zich nogmaals terugtrekken, dan komt het wederom terug met een andere rechtsvorm, namelijk: Canoniek recht.

Bovengenoemde rechtssystemen vallen allen onder het civiele burgerlijk legale recht. Vanuit dit recht bestrijd je het huidige legale rechtssysteem indien je de UCC en Common Law* toepast. UCC en Common Law houden je dan ook in het huidige legale rechtssysteem en deze strijd ga je nooit winnen.

Uit: 'Is Nederland een bedrijf (corporatie)?'


Onderscheid het 'pad van autonomie'* van de soeverein procedure
Uitdrukkingen als ‘strawman’, ‘freeman’, ‘soevereiniteit’, ‘soeverein burger’, ‘zekerheidsstelling / zekerheidsovereenkomst / ZHO’, ‘opzeggen machtiging besturen’, ‘live life claim’, ‘gesara/nesara’, UCC (inschrijven bij de UCC in Amerika), Common Law (inschrijven bij de Common Law in de UK), etc. liggen NIET in het gebied van het 'pad van autonomie' en het corrigeren van je DAS status naar levende mens staat (standing) met behulp van de Erfrechtelijke documenten: overweeg dus goed welk pad je gaat en voorkom dat je afstand doet van jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.

*
Wat betekent nu ‘Het pad van autonomie’?
Het autonomiebeginsel is een beginsel uit het privaatrecht dat uitdrukt dat rechtssubjecten in staat (moeten) zijn om zelf naar eigen voorkeuren hun belangen te behartigen. Met andere woorden: een ieder in Nederland is vrij volgens Art. 1 Bw.
Bron: Wikipedia
‘Het pad van autonomie’ brengt het autonomiebeginsel belichaamd tot expressie.


Vrijelijke beschikbaarheid documenten
Dacht je nu werkelijk dat er vóór 2017 geen documenten geschreven zijn, die, nog steeds vrijelijk beschikbaar zijn? Think again.

Er zijn mensen, die al 10tallen jaren bezig zijn met onderzoek naar de Cestui Que Vie geboorte Trusts. 10tallen jaren onderzoek hebben geleid tot vele documenten. Met name in de USA, maar ook in de UK. Met de nodige (notariële kennis en let op: de notaris is onderdeel van de maritieme wetgeving) kennis zijn deze documenten te herschrijven. Waarom denk je dat je vele documenten in de Engelse taal vindt in Nederland?


Collectieve voorzieningen worden al betaald uit jouw Cestui Que Vie Trust
De regering creëert een Cestui Que Vie Surety Trust ten behoeve van het publiek (de burgers ofwel borgers) op basis van de gegeven naam en geeft obligaties en andere derivaten en waardepapieren uit op basis van de oorspronkelijke geboorteakte van levendgeboorte, zodat de regering de financiering kan regelen voor alle openbare infrastructuurvoorzieningen (elektriciteit, stroom, water, ziekenhuizen, bibliotheken, parken, wegen, scholen en universiteiten, enzovoort) die de burgers (borgers) nodig hebben om een fatsoenlijke levensstandaard te handhaven bij het voldoen aan hun dagelijkse levensbehoeften.

Uit: 'Collectieve voorzieningen'


Toegang vrijelijk beschikbaar houden
Toegang tot de Aarde, haar middelen, elkaars talenten, kennis en informatie ‘vrijelijk beschikbaar houden’, is iets heel anders dan ‘gratis’. De Enige Erfgenaam in essentie autonoom levende mens van vlees en bloed is geen pauper.

Etymologie betekenis pauper: (Latijns) arm, armoedig; vergeleken bij verwante soorten een armoedigen indruk makend.

Energetische communicatie
Jaren geleden ging ik op zoek in mezelf naar het energetische onderscheid tussen ‘vrijelijk beschikbaar stellen’ en ‘gratis’. In vrijelijk beschikbaar stellen (h)erken je de waarde van iets of iemand. In vrijelijk beschikbaar stellen, zit de energie van gelijkelijk verdelen.

In gratis zit de energie van graaien, belasten, uitbuiten, ontkrachten, verkrachten, geen (h)erkenning van waarde.

Uit: 'Toegang vrijelijk beschikbaar houden'.Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.