Bestaansgeld | UCC | Goud/Zilver | Erfrecht | Leeromgeving
Bekijk online

07-08-2022


Beste Enige Erfgenaam, levend mens,

UBI is de afkorting van Universeel Basis Inkomen?
Nee hoor, UBI is de afkorting van Unconditional Basic Income (ofwel Onvoorwaardelijk Basis Inkomen ofwel OBI in het Nederlands), en het UBI (OBI) komt gewoon uit jouw eigen vermogen uit jouw individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.

Het ontvangen van een UBI (OBI) kost aan de samenleving dus niets! Het mag echter heel wat kosten om de mensen in de samenleving hun eigen UBI (OBI) te onthouden, uit te stoten, te roven.

De conotatie van inkomen is dat jij het naar je toe moet halen

En juist dat is niet aansluitend in de benaming van Onvoorwaardelijk Basis Inkomen, want jouw arbeid staat nu juist niet tegenover het ontvangen van een UBI (Unconditional! ofwel onvoorwaardelijk OBI). Het is al van jou.

Het UBI (OBI) kan dus direct verdiepen naar Bestaansgeld per maand

En het bedrag mag zo hoog zijn als de Erfrechtelijke voorziening van 4.000,00euro (of in de muntsoort waarmee je de toegang tot jouw eerste levensbehoeften kunt betalen) op maandbasis.

Onvoorwaardelijk. Voor iedereen! Niemand uitgezonderd. Omdat jij bestaat, leeft, ademt!

En het geldt echt voor iedereen: voor zowel meerderjarigen als minderjarigen!

Maar kijk... zo doen rovers dat dus... voor ieders ogen de benaming van 'iets' wijzigen, zodat het een geheel andere betekenis krijgt. Dit is het gedrag van de 'regering' en WEF, SDG, UN (VN), en overige straatrovers.

Sta op in jouw Erfrecht en activeer de afwikkeling van je testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap en breng tot expressie dat jij op de hoogte bent van de truuk van de inbeslagname!

Ga naar de website 'Geboorte van het Organisch Paradigma' voor de vrijelijk beschikbare documenten én de uitleg.


Ontvangt iemand de maandelijkse Erfrechtelijke voorziening?
Dit is een vraag, die ons regelmatig gesteld wordt.

Als jij nu dezelfde vraag hebt of een heel andere, kun je via het zoekvenster van de website zoeken naar het antwoord. Veel gestelde vragen zijn samengevat op de pagina 'Q&A' van de website. Vind je een antwoord niet, dan kun je me de vraag stellen in messenger of via de mail of facebook messenger.


Corrigeer de roof
Jouw directe toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten is van jou geroofd als gevolg van geschreven regels en wetten die over direct (samen) leven, zijn heen geplempt.

De geroofde geboorte Trust nalatenschap is hier een expressie van.

Corrigeer de roof en sta op in jouw Erfrecht: activeer de afwikkeling van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.

De benodigde Erfrechtelijke documenten en uitleg vind je vrijelijk beschikbaar via de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.

Overvloed IS... behalve dan als ze (je geboorte Trust nalatenschap) opzettelijk van jou geroofd wordt

Ondersteuning bij het in privaat invullen van de Erfrechtelijke documenten
Wees zorgvuldig met jouw privacy gevoelige informatie.
 
Wij organiseren geen (online) groepsbijeenkomsten aka -sessies. Support is individueel en strikt privaat. Dit aanbod kun je vinden via de pagina ‘Producten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).


Erfrecht
Dat er sprake is van Erfrecht heeft niets te maken met het 'feit' dat de geboorte Trust gevestigd is op de placenta, maar op het juridisch feit dat er sprake is van een testamentaire Cestui Que Vie Trust gebaseerd op de Cestui Que Vie Act 1666 die oorspronkelijk opgesteld was in de Franse taal en overgenomen is in Engeland ten tijde van de grote brand in Londen.

Als je op de hoogte bent van hoe de CQV Act 1666 werkt, kun je daar je voordeel mee doen.

Onderbouwing en verdieping in de 'Private Educatieve leeromgeving' onderdeel 'Cestui Que Vie Act 1666'.

Hoewel er geen juridische onderbouwing is van het 'feit' dat de geboorte Trust is gevestigd op de placenta, kun je dit vanuit spiritueel energetisch standpunt wel doorvoelen en begrijpen in de betekenis van dat de levende mens de Enige Erfgenaam is van de benevolente placenta. Maar het doet er dus niet toe als het gaat om de Erfrechtelijke documenten.

Mama's hoeven zich niet schuldig te voelen, omdat zij hun baby zouden hebben 'weg gegeven'. Papa's hoeven dat ook niet.

Er wordt met betrekking tot de placenta en DNA onjuiste interpretaties verspreid. De placenta is 100% van het kindje zelf. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing van het huidige narratief betreffende DNA.

Sta op in jouw Erfrecht en ondersteun je minderjarige Enige Erfgenamen in het opstaan in hun Erfrecht.


Vanwege de herhaalde aandacht voor de Uniform Commercial Code (UCC) opnieuw aandacht in de nieuwsbrief

Behalve de tekst ‘Alle rechten voorbehouden’ etc. gebruik je de UCC niet
UCC is voluit Uniform Commercial Code. Indien je de UCC gebruikt, zeg je dat je handel (commerce) wilt drijven binnen de huidige belast(end)e economie, maar wil je dat? Je wilt UCC kunnen begrijpen, zodat je begrijpt hoe ‘zij’ het doen onder UCC.

Als je UCC gebruikt om je schulden te ‘vereffenen’, doe je dat volgens hun spelregels.

God, The One, Schepper heeft heerschappij over de Aarde. Jij als levend mens van vlees en bloed hebt het rentmeesterschap onder de regels van God, The One, Schepper, niet onder de door-de-mens-gemaakte regels en geschreven wetten, zoals de UCC. Je wordt voortdurend verleid om je binnen het legale slavensysteem te begeven, maar wil je dat?

Het slavensysteem eindigt, zodra jij en jij en jij en jij stopt met bijdragen aan het slavensysteem.

Deze tekst vind je op de pagina 'Schrijfwijze na(a)m(en)' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy.

Commercie
Het gebruik van goud en zilver als betaalmiddel met derden is op dit moment erg moeilijk, omdat de meeste derden nog steeds in de misvatting verkeren dat fiat geld iets waard is.

Je zou moeten wachten tot de economie van Nederland instort: op dat moment zou je de handel kunnen gebruiken om te veroveren door eigendom op te kopen voor een fractie van de prijs in goud.

Goud: niets buiten jou is de economische tegenwaarde van betaalmiddel aka geld aka ruilmiddel. Jijzelf bent de economische tegenwaarde en je hebt een economische waarde voor de bestaanseconomie. Jouw economische tegenwaarde kan uitgedrukt worden in euro (die daardoor getransmuteerd is naar onbelast(end) betaalmiddel), rijst, zandkorreltjes, goud en/of zilver, etc. Blijf gewoon contant in euro betalen. Haal je euro van de bank, en blijf onderling in euro betalen. Leer meer via de pagina 'Economie van Zekerheid'.

Maar dan nog, als je dat doet, handel je technisch gezien als een koopman, en ben je niet langer soeverein en niet-commercieel. Zelfs als het goud van vóór 1933 is, of het zilver van vóór 1965, is de 'soeverein'* degene die de munt geslagen heeft, en dat is in dit geval de Staat der Nederlanden.

Soeverein: het woord 'soeverein' wordt steeds misplaatst gebruikt, want alleen God de Schepper is wezenlijk Soeverein. In de 'volksmond' wordt het woord 'soeverein' gebruikt voor levende mensen die afstand gedaan hebben van al hun rechten (en plichten) als borger.

Als je het vertrouwensrecht (trust law) met betrekking tot soevereinen en kooplieden, het contractrecht, het recht inzake nationale veiligheid en verhandelbare instrumenten, alsmede het machtsrecht met betrekking tot soevereinen en andere staatshoofden echt begrijpt, zul je snel beseffen dat de soevereiniteit van het volk (legale aanspreek titel) nooit echt heeft bestaan.

Bovendien zijn de tijden nog meer veranderd sinds het idee voor het eerst werd geopperd. In onze tijd is soevereiniteit een nadeel geworden in de handel, want zodra een soeverein een voet in de rest van de wereld zet om zaken te doen, tenzij je zaken doet via de loop van een geweer of ruilhandel zonder gebruik te maken van valuta of munten, geef je automatisch elke soevereiniteit op die je had door als koopman op te treden. Dit geldt ook voor het gebruik van een rijbewijs, een socialezekerheidsnummer, de registratie van een auto of wapen, enz.

Bovenstaande geldt vanzelfsprekend niet alleen voor soevereinen, maar ook voor Enige Erfgenamen. De Enige Erfgenaam doet echter geen afstand van zijn of haar rechten als borger (burger).

Leer meer via de Private Educatieve leeromgeving
Er is een antwoord op bovenstaande en het antwoord leer je via de Private Educatieve leeromgeving op de website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.

[...]

Jij bent vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in verband met het bezit van de debetkaart of, nog erger, euro's. Je hebt jezelf dus niet gereduceerd tot een handelaar (koopman).


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.