Webinars |nieuwe documenten | belastingen | gasprijs | zorgverzekering
Bekijk online

18-09-2022


Beste Enige Erfgenaam, levend mens,

Het is even geleden dat je een nieuwsbrief van ons ontving, maar hier is dan eindelijk de laatste versie met veel nieuws. Er is veel in beweging in de buitenwereld en ook de co-fouders en het team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) zijn in beweging en komen met nieuwe ontwikkelingen.Webinars
Wij gaan Webinars organiseren en de eerste staat gepland voor Zondag 2 oktober aanstaande van 14.00 tot 16.00uur en heeft als Thema 'De onderbouwing van de Erfrechtelijke voorziening en de hoogte ervan'. De tweede Webinar is gepland voor Zondag 9 oktober aanstaande van 14.00 tot 16.00uur met het Thema 'Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen'. Er is een overzicht van Thema's die ingepland gaan worden. Hoe je je kunt aanmelden en overige informatie vind je via de pagina 'Webinars' op de tutorial website.


Nieuwe documenten
Er zijn drie nieuwe documenten vrijelijk beschikbaar via de pagina 'Documenten' van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). Het gaat om de 'Notificatie Onrechtmatige Belasting', 'Notificatie Onrechtmatige Indirecte Dwang Enige Erfgenaam', en 'Notificatie Verzoek tot Aantonen'.

Om deze documenten goed te kunnen gebruiken, download je het naar jouw computer, waarna je klikt op ‘Bewerken inschakelen’. De te bewerken velden kun je nu bewerken en daarna kun je het document opslaan zoals je gewend bent en/of uitprinten. Je hebt het ‘Invulformulier HRM-documenten’ nodig van de pagina ‘Documenten‘: de cijfers van de invulvelden komen overeen met de cijfers op het ‘Invulformulier HRM-documenten’. Bij sommige invulvelden is geen cijfer vermeld: wat je daar invult, spreekt voor zich.

En onthoudt: je maakt nooit bezwaar, je verklaart en geeft aanwijzingen.

Meer informatie over het document 'Notificatie Onrechtmatige Belasting' kun je vinden op de pagina 'Belastingdienst is een ANBI instelling'.

Wij hebben ervoor gekozen om de vrijelijk beschikbare documenten te beveiligen, zodat ze niet zondermeer in verdienmodel en bedrijfsmodel omgevingen geincorporeerd kunnen worden. Er staan heldere disclaimers op onze websites dat onze vrijelijke beschikbare informatie niet bedoeld is voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. Wij zien onze vrijelijk beschikbare informatie en documenten echter steeds vaker (ongevraagd) terug in betaalde omgevingen.


Vraag van Enige Erfgenaam: is omzetbelasting te ontwijken?
Nee, BTW is niet te 'ontwijken', omdat op bijna alle producten en diensten BTW berekend wordt. Het is aan de producent of degene die diensten aanbiedt om géén BTW te berekenen. Dan praat je niet over ontwijken: de bieder biedt zonder BTW of mét.

Het gaat ook niet om ontwijken of ontduiken van belastingen: een Enige Erfgenaam ontwijkt of ontduikt geen belastingen. Een Enige Erfgenaam is bereid om bij te dragen aan wat de samenleving wil laten ontstaan in co-creatie, echter niet uit eigen huishoudbeursje, maar uit haar of zijn testamentaire erfrechtelijke individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.


Gasprijs daalt!
Indien je energie leverancier je voorschot probeert te verhogen en het lukt je niet om via de website je voorschotbedrag te verlagen, bel ze dan op en zeg dat ze je voorschotbedrag moeten verlagen naar het bedrag dat jij hen aangeeft: je bent hun bank niet.

Laat je niet opjutten door deze corporate commerciële politieke derden zonder erfrecht: de Enige Erfgenaam is niet commercieel en niet politiek. En jij geeft de aanwijzingen.

Je kunt sowieso je automatische incasso stop zetten en dit doorgeven aan de energieleverancier en zelf de overschrijving doen (je betaalt dan wel administratiekosten).
Daarnaast kun je al automatisch geïncasseerde bedragen van de laatste 8 weken via je bank laten terug storten op je bankrekening (storneren). Bel dan de energieleverancier om dit kenbaar te maken en regel een betalingsafspraak voor het geleverde gas en de electra. Voorkom incassokosten.

Energieleveranciers mogen mensen met een vaste contractperiode (vaste leveringsprijzen) niet tussentijds aanpassen, noch dat contract beëindigen.
Laat de energieleverancier in dat geval weten dat je het niet eens bent met het eenzijdig gewijzigde contract.

(Let op: de energieleverancier heeft sowieso geen contract met natte handtekening.)

Bron: consuwijzer.nl

Oók gas en electra dienen uit jouw geboorte Trust nalatenschap betaald te worden: daar is je Trust voor bedoeld en we komen hier binnenkort op terug.


Oproepen tot een opstand en/of demonstratie
Allereerst: een Enige Erfgenaam is géén demonstrant.

Verder: een opstand of demonstratie helpt niet. Waarom niet? Omdat je met een opstand en/of demon-stratie het Organisch Paradigma niet laat ontstaan. Je laat het Organisch Paradigma ontstaan, door dit te laten ontstaan: dit te doen... organisch samen leven... dit doen... zelf-samen. Waar zijn al diegenen die roepen om een opstand en/of demon-stratie? Leven die organisch zelf-samen samen?

 

Je ziet op websites steeds vaker staan 'juridisch advies' of 'juridisch adviseur'

Wees je bewust dat één ieder zich kan uitgeven als juridisch adviseur en/of jurist en dat niets zegt over iemands kennis
"
De belangrijkste reden om iemand jurist te kunnen noemen is zijn bezigheden, niet zijn opleiding. ‘Jurist’ is geen beschermde titel, dus in principe kan iemand die nooit rechten heeft gestudeerd zich zonder meer jurist noemen, al heeft hij de opleiding niet en al is hij misschien slechts een klein gedeelte van zijn tijd bezig met juridische zaken.

Het is om bovenstaande reden belangrijk om goed te kijken naar de jurist die u op het oog heeft om uw zaken te behartigen. Kijk naar zijn opleiding, naar zijn opleidingsniveau en naar zijn werkzaamheden. U wilt immers geen ‘jurist’ die eigenlijk stratenmaker is, maar het liefst een jurist die een juridische opleiding heeft gehad."

Bron: Wetrecht

Dat is de reden dat wij een disclaimer op onze websites hebben staan

"Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen."

Wel zo duidelijk!
Ook al hebben wij ons sinds jaren verdiept in recht!

Je wilt immers geen ‘jurist’ die eigenlijk stratenmaker of marketingman/vrouw of recruitment specialist is. Dit geldt ook voor particuliere notarissen en particuliere verkopers, etc.

Wat weer niet wil zeggen dat een stratenmaker niet óók heel veel van recht kan afweten: check het dus en blijf zélf eigenaar van je keuzes!

 

Doordenkertje: weet jij wat vanuit het Organisch Paradigma waargenomen de woorden 'jurist' 'recht' en 'rechter' inhouden? En weet je wat de ware betekenis is van 'Meester in de rechten'?
 
 
Kun je tussentijds je Zorgverzekering opzeggen en zo een aantal maanden premie besparen?

Nee, je kunt niet tussentijds je Zorgverzekering opzeggen


Je kunt je Zorgverzekering opzeggen onder deze voorwaarden
1. Aan het eind van het jaar mits je geen betaalachterstand hebt.
2. Bij overstap naar een nieuwe werkgeverscollectief.
3. Als je meeverzekerd bent.
4. Als je gaat scheiden en je verzekering wordt stopgezet.
5. Bij aanpassing van de polisvoorwaarden of premie.

Bron: Consumentenbond

Wat als je je Zorgverzekering opgezegd hebt aan het einde van het jaar en je geen nieuwe Zorgverzekering afsluit?
Indien je jouw Zorgverzekering aan het einde van het jaar opgezegd hebt en je sluit geen nieuwe Zorgverzekering af dan ontvang je na een aantal maanden post van het CAK. Het CAK vertelt je dat je verplicht verzekerd dient te zijn volgens de wetgeving en geeft je een bepaalde periode tijd om een Zorgverzekering zelf te regelen.

Premie uitsparen voor paar maanden
Als je binnen de door het CAK genoemde termijn weer een Zorgverzekering afsluit, heb je dus de maanden dat je geen Zorgverzekering had, de premie voor die maanden uitgespaard.

Dit is geen duurzame oplossing, en je betaalt nog steeds de overige maanden uit eigen huishoudbeursje, terwijl premie voor de Zorgverzekering uit jouw testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap betaald dient te worden en tijdens de transitie / afwikkeling middels de maandelijkse Erfrechtelijke voorziening bestaansgeld.
 
 
Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.