Nieuwe data Webinars | Bewuste Scholen | Prinsjesdag | Uitspraken
Bekijk online

25-09-2022


Beste Enige Erfgenaam, levend mens,

Webinars nieuwe data
De eerste Webinar op Zondag 2 oktober aanstaande van 14.00 tot 16.00uur was snel VOL gepland.

3 oktober Maandag 19.00 tot 21.00uur heeft hetzelfde Thema 'De onderbouwing van de Erfrechtelijke voorziening en de hoogte ervan'.
9 oktober Zondag 14.00 tot 16.00uur met het Thema 'Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen' zijn nog een aantal plaatsen.

Nieuw
16 oktober Zondag 14.00 tot 16.00uur met het Thema 'Reizen met het Diplomatiek Paspoort naar Amerika' met spreker Paul Vdf Klein.

Hoe je je kunt aanmelden en overige informatie vind je via de pagina 'Webinars' op de tutorial website.


Bewuste Scholen

Check de categorie 'Bewuste scholen' op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.

Alles is er ál: ook de bewuste scholen zijn er ál.Prinsjesdag

Acteurs handelend volgens voorgeschreven script (screenplay / spell)

Terwijl materieel van de boeren tijdens een demonstratie onteigend wordt door andere private acteurs onder vermeend publieke dienst: onteigening is niet toegestaan! De Verklaring Beneficiaire Aanvaarding is hier heel helder in.

Boeren: er is een ander antwoord te geven dan demonstreren, vanuit het besef dat 1. de Enige Erfgenaam geen demonstrant is én 2. het organisch samen leven binnen het Organisch Paradigma zich ontvouwt door zelf-samen organisch samen te leven... dit te doen... zelf-samen. Daar is geen demonstratie voor nodig: daar is handelen voor nodig.

Alle demonstranten nodig ik uit om standing te gaan hebben als levend mens Enige Erfgenaam binnen het Organisch Paradigma
Sta op in je Erfrecht!

vanaf mijn troon gesproken

- Enkele boeren wilden vanochtend met groot materieel demonstreren in Den Haag, maar dat mocht niet. In beslag genomen tractoren zijn met opleggers van Defensie afgevoerd.
- Boerenactiegroep Farmers Defence Force reageert woedend op het noodbevel. "Het noodbevel is zo langzamerhand het duizend-dingen-doekje van overheden om iedere vorm van democratisch protesteren af te ketsen en in te perken", zegt woordvoerster Sieta van Keimpema.

Prinsdom met gouden kots
daar stond de meute dan te wachten op de koets
zwaaiend met hun vlaggetjes... veelal blauw wit rood
lang leve de koning roepend en maak die boeren dood
want in al dat eten zit weinig tot niets goeds

zo wachtte het gepeupel op hun gouden bezoekje
ze konden strakjes smullen... dat voelde zo lekker
maar er kwam geen koets... lex zat op een trekker
zwierig zwaaiend met zijn duizend dingen doekje
max - die wel in't koetsje zat - er roepend achteraan
"hij is een beetje dom hoor laat 'm maar begaan"

toen volgde een prinsenpraatje, lachen gieren brullen
max die wilde nog meer tax en lex nog veel meer geks
en beiden wilden nog meer halen uit hun zorgcomplex
en het publiek klapte en riep wat kan die kerel lullen

20-9-2022
~Jack Poet


Rechtskracht betekent dat je je recht kunt leven, in ieder hier-en-nu
Je hoeft haar dus niet eerst te halen, en niet eerst te bewijzen, alsof ze nog niet van jou is. Als je haar dus toch eerst moet halen, dan betekent dat dat je onderdrukt wordt. Daar hoort bij, dat je van binnen godvergeme kwaad bent: woede vanuit de Bron.

Rechtskracht betekent dat iets van mij is en bij mij is, in mijn eigen leven. Dus niet in de handen van Rutte en niet in de handen van een of andere econoom, die even gratis agressor meent te mogen spelen over (oa) mijn bestaansgeld, nee in mijn eigen handen, in mijn eigen leven.

Mijn onbelastbaarheid en mijn bestaansgeld zijn mijn rechtskracht. Allebei onder mijn reet vandaan getrokken, en dus niet meer mijn rechtskracht. Ik kan ze niet leven, want anderen menen recht te hebben op mijn leven.

Dit is de ervaring van rechtskracht:
Ik kan haar in mijn dagelijkse leven direct toepassen: de levenskracht van deze wet is dus letterlijk bij mij, IN mijn leven aanwezig. Ze is gewaarborgd.

Ik kán ze ook werkelijk leven, omdat ik de afwikkeling van mijn testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust geactiveerd heb door middel van het insturen van mijn Spoed VBA, Algemene Volmacht, en begeleidend schrijven. Ik ben het hele pad gegaan én I walk the walk.

Niet de Enige Erfgenaam is belastingplichtig, maar haar of zijn testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap.

Het private domein (h)erkend de innerlijke waarden van het Organisch Paradigma.
(Wat deze zijn vind je op de pagina 'Welkom levend mens'.)

Wezenlijke bescherming ligt in wezenlijk organisch samen leven.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.