Overvloed IS | Nieuwe data Webinars | Kweepeer | Parasolzwam
Bekijk online

20-10-2022


Beste Enige Erfgenaam, levend mens,

 

Overvloed IS
De levende Aarde en haar middelen, en de levende mens Enige Erfgenaam zijn overvloed!

Laat de overvloed niet langer roven en sta op in jouw door God gegeven Erfrecht💎


Webinar met Thema 'Wezenlijke monetaire hervorming'
Op Donderdag 17 november a.s. van 19.00 tot 21.00 uur organiseert mascha een Webinar met het Thema '
Wezenlijke monetaire hervorming'. Onderwerpen die besproken worden: wat is (de functie van) geld en wat is de tegenwaarde van geld, bestaanswaarde, toegevoegde waarde, eigenwaarde.

Overige nieuwe data van ingeplande Webinars
31-10-22 19.00-21.00u Grond onder de Erfrechtelijke documenten, onderbouwing van de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening, en de hoogte ervan.

03-11-22 19.00-21.00u Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen (BRP)

07-11-22 19.00-21.00u Ervaring met omgang CAK, CJIB, Gerechtsdeurwaarder, Ziekenfondsverzekering

10-11-22 19.00-21.00u Wat is de reden dat UCC, ZHO, inschrijven bij Common Law Court, opzeggen machting besturengeen onderdeel is van het pad met de Erfrechtelijke documenten?

13-11-22 14.00-16.00u Ervaring met omgang Belastingdienst:
1. Inleiding Belastingdienst is een ANBI-instelling: hoe gaat de Enige Erfgenaam daar mee om?
2. Ervaring van een Enige Erfgenaam in omgaan met belastingaanslagen.
3. Ervaring van een Enige Erfgenaam in omgaan met Erfbelasting.

17-11-22 19.00-21.00u Wezenlijke monetaire hervorming
Wat is (de functie van) geld en wat is de tegenwaarde van geld
Bestaanswaarde, toegevoegde waarde, eigenwaarde

Nog in te plannen Ervaringsverhalen reizen met Diplomatiek Paspoort naar onder andere USA, Portugal, Mexico

Hoe je je kunt aanmelden voor deelname aan de Webinars en wie de sprekers zijn, vind je op de pagina 'Webinars' van de tutorial website.


         
         
         
         
         
     
Erfrecht komt met verantwoordelijkheid en eigenaarschap
De oude programma's en indoctrinaties van het tekorten- ofwel doodsparadigma kúnnen en mógen niet meegesleept worden naar het overvloeds- ofwel levensparadigma.Het Organisch Paradigma staat dat eenvoudigweg niet toe.

Co-creatiekracht flow(er)t niet op de beperkende en belast(end)e energie van het doodsparadigma.

Verdien- en commerciële (economische) modellen zijn van het doodsparadigma. Het doodsparadigma ziet 'Dollars'. Het Organisch Paradigma ziet een prachtige aarde van co-creators die bijdragen aan het wezenlijke elkaar.


 
 
De vergeten vrucht Kweepeer (of Kweeappel)
Parasolzwammen en Kastanjes

Tijdens onze fietstocht onderweg naar de tamme Kastanjes kwamen we onverwacht een Kweeappel-boom tegen met prachtige geurende vruchten. We hebben er een behoorlijk aantal geplukt. En er natuurlijk meer dan voldoende laten hangen voor voedsel voor de bosbewoners.

De Kweepeer is rauw niet te eten, maar er is heel goed een marmelade van de maken.

Kweepeer komt oorspronkelijk uit Japan en komt voor in Zuid Europese landen. Maar dus ook in Nederland.
In het comment onder deze post een recept.

De Kweepeer heeft geneeskrachtige werkingen

Vlakbij de Kweepeer stonden een paar prachtige Parasolzwammen, waarvan we de hoedjes geplukt hebben voor een lekkere soep met tamme Kastanjes.

De Kastanje bomen hebben overvloedig prachtige Kastanjes
De Kastanjes 'schil' ik, wat altijd weer een klus is. Daarna blancheren en af laten koelen, waarna ze de vriezer in gaan. Ik gebruik ze voor in soepen. Heerlijk in een Pompoensoep. En dus ook in een soep van Parasolzwammen.


Smakelijk!


 
Let erop dat je alleen de hoeden plukt van de Parasolzwam, zodat je het mycelium in de aarde niet beschadigd en de zwam weer nieuwe zwammen blijft geven.


Betekenis van deponeren is REGISTREREN
Iemand kan natuurlijk het woord REGISTREREN vervangen door het woord deponeren, maar het woord deponeren heeft dezelfde (etymologische) betekenis als het woord registreren.

Onderzoek zelf als levend mens Enige Erfgenaam feitelijk bevoegde steeds naar betekenissen van woorden en laat je niet verleiden door een mooi klinkend verkoop praatje, waardoor je iets doet wat je feitelijk niet bedoeld had te doen: bijvoorbeeld als gevolg van 'iets' te deponeren, je gewoonweg te laten REGISTREREN, waardoor je afstand doet van je testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.

Het woord deponeren, zie je in relatie tot financiële en wettelijke voorschriften terug: bijvoorbeeld het deponeren van stukken bij KvK of het deponeren van een jaarrekening.

De Enige Erfgenaam doet geen afstand van zijn/haar geboorteakte: deze is onderdeel van de boedel. Weet welk pad je gaat.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.