Wezenlijke monetaire hervorming Reizen met Diplomatiek Paspoort
Bekijk online

20-10-2022


Goede Zondag morgen levend mens Enige Erfgenaam,

Vandaag aandacht voor de collectieve issues op Aarde
Vanuit systeemdenken roepen mensen 'stoute regering' en 'degenen in de regering moeten de gevangenis in'. Mensen gaan daar zelfs de straat voor op. Deze mensen hebben het grotere plaatje nog niet gezien van wie en wat de 'regering' nu feitelijk is.

Zolang mensen nog denken invloed te kunnen hebben op wie de 'regering' vormen door middel van te gaan stemmen, zien mensen het grotere plaatje nog niet.

Degenen die zitting hebben in de 'regering' zijn geen gekozenen. Het zijn geselecteerden die aan de touwtjes hangen van de banken. En de banken hangen aan de...? Juist.

Dat is ook de reden dat demon-streren geen zin heeft. Met demon-streren, ondersteun je zelfs het plan van de WEF.

Open Voice zegt het zoKlik op de afbeelding of deze link naar de video.

Nodigt bovenstaande video jou uit om dieper te onderzoeken?
Voel je de impuls om het grotere plaatje te gaan doorzien, en het zelf-samen anders te gaan doen?

Sinds 2008 geef ik zicht op de diepste oorzakelijkheid van de collectieve issues, waar economen vanuit systeemdenken maar 'overheen' blijven kijken.

Vanuit bronbewustzijn en mensgerichtheid hebben we de diepste oorzakelijkheid van de opzettelijk veroorzaakte collectieve issues gevonden in de inbeslagname van de directe toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten.


Op 17 november a.s. van 19.00 tot 21.00uur organiseer ik de Webinar met het Thema 'Wezenlijke monetaire hervorming' waarin ik bovenstaande issues én het antwoord daarop bespreek.

Kijk voor aanmelden voor deze Webinar op de pagina 'Webinars' van de tutorial website.

Het zelf-samen anders doen, heeft wel degelijk zin.


Reizen met Diplomatiek Paspoort
Op 20 november a.s. 14.00 tot 16.00 uur getuigt Paul Vdf Klein weer van zijn reiservaringen met het Diplomatiek Paspoort. Door het DPP werkelijk toe te passen, heeft Paul jou een schat aan tips aan te reiken. Paul gaf op 16 oktober jl. zijn eerste Webinar in het private domein aan een betrokken groep deelnemers, die in 2 uur veel geleerd hebben.

Kijk voor aanmelden voor deze Webinar op de pagina 'Webinars' van de tutorial website.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.