Wezenlijke monetaire hervorming
Bekijk online

21-11-2022


Goede avond Enige Erfgenaam levend mens,

Wezenlijke monetaire hervorming

De Webinar van vorige week Donderdag avond heeft mensen diepe nieuwe inzichten gebracht vanuit het levensparadigma ofwel Het overvloedsprincipe dat een aspect is van het levensparadigma.

De meeste mensen benaderen geld vanuit het doodsparadigma ofwel het tekortenprincipe (schaarste-denken) dat opzettelijk collectieve issues veroorzaakt.

Dit Webinar is feitelijk onmisbaar, omdat je inzichten aangereikt worden vanuit het grotere plaatje van wat er aan de hand is (sinds eeuwen) op deze prachtige planeet Aarde. Door naar geld te kijken vanuit het overvloedsparadigma én organisch samen leven, kunnen de oude programma's en beelden op geld oplossen.


Herhaling van de Webinar met dit Thema op aanstaande Donderdag 24 november van 19.00 tot 21.00uur
(laatste mogelijkheid van dit jaar).

Iemand zei het zo onder de aankondiging van dit Webinar "
Wow. Diepgang dus. Ik vind het wel prettig. Dat oppervlakkige wat veelal heerst op moment is best saai. Het maakt me oostindisch doof en zinde blind. Het interesseert me niet meer. Dit soort echte zaken, dingen die er toe doen, boeien me wel. Zeker ook om de zienswijze van andere te horen en te babbelen. Het geeft nieuwe inzichten."

Dit Webinar is voor degenen die voorbij persoonlijke healing kunnen gaan en aangeraakt willen worden met wezenlijk nieuwe inzichten, zodat oude programma's en indoctrinaties kunnen oplossen (uiteindelijk).

Op de pagina 'Webinars' vind je hoe je je aanmeldt voor dit Webinar.


Om je een idee te geven wat naar boven kan komen aan projecties op geld vanuit het tekortenparadigma
(schaarste-denken) hieronder een aantal projecties
- Zolang iemand geld heeft, is er iemand die het niet heeft... dus ja... geld is gebrek en ongelijkheid. Einde verhaal.
- Leef er maar zo los van als je kunt tot de tijd komt dat het verdwijnt... praten over het veranderen van valuta of de manier waarop we handelen om iets op te lossen zal niets uithalen.
- Waar denk je dat ik het over heb? Het hele systeem is jobs, scholen, ziekenhuizen, politie, leger, overheid... het is allemaal nep.
- Je wilt doorgaan in dit systeem met het idee van valuta en zoals ik al zei is dat een gebrekkige manier van denken en niet mogelijk.
- Dit is wat liefde en saamhorigheid brengt met valuta oké...het heet corruptie (deze uitspraak gaat vergezeld van een foto van de paus...).
- Als je het over geld hebt, dan ben ik niet geïnteresseerd. Het is nep zoals al het andere in deze wereld en zolang het bestaat zal er GEEN nieuw paradigma zijn, oké? Het systeem moet imploderen alleen dan kunnen we een nieuwe creëren.
- Serieus, als je er zo over denkt, veel geluk, maar de waarheid is dat in een tijd van hoger bewustzijn er geen behoefte is aan geld als je begrijpt dat je losgeketend bent van je gebondenheid aan het fysieke perspectief waarin je bestaat.

Ja dit alles is waar vanuit het oude paradigma-denken van tekort en schaarste, maar het is niet de waarheid vanuit het levensparadigma waar ALLE Enige Erfgenamen levende mensen hun rechtmatige deel van de hen door God gegeven Erfenis ontvangen.


Webinar 'Reizen met het Diplomatiek Paspoort'
Dit was de tweede Webinar met dit Thema verzorgd door Paul Vdf Klein.

Eén van de deelnemers aan de Webinar van afgelopen Zondag 21 november jl. schreef het zo "
Graag laat ik ook nog op deze wijze weten dat ik de presentatie van gisteren zeer leerzaam vond. Ook veel waardering voor de mooie en liefdevolle houding die Paul heeft laten zien in het omgaan met de 'autoriteit'. Veel dank Mascha voor het mogelijk maken van deze webinar."

Paul geef je vele inzichten en handvatten in het standing nemen als autonoom diplomaat.

Ik ben met Paul in gesprek voor een nieuwe datum van dit Thema. De agenda's moeten afgestemd worden en het wordt waarschijnlijk ergens in januari 2023. Hou de pagina 'Webinars' maar in de gaten voor de Agenda en/of de Nieuwsbrief.


Geplande Webinars in het private domein voor het einde van dit jaar
24 november 19-21u Thema 'Wezenlijke monetaire hervorming'
27 november 14-16u Thema 'Grond onder de Erfrechtelijke documenten'
  4 december 14-16u Thema 'Introductie autonomie VANUIT de documenten'
11 december 14-16u Thema 'Omgang met de (Trust) Belastingdienst'


Webinar op verzoek
Ik merk dat Enige Erfgenamen levende mensen behoeften hebben aan opheldering van verwarring ontstaan als gevolg van doorkruising van verschillende paden. De Webinar 'Wat is de reden dat UCC, ZHO, (inschrijven bij )Common Law (Court), Live Life CLAIM, opzeggen machting besturen geen onderdeel zijn van het pad met de Erfrechtelijke documenten?' sluit hier mooi op aan. Als jij in een private omgeving rondom jou merkt dat mensen in verwarring zijn op dit Thema, dan kun je mij uitnodigen om op verzoek een Webinar met dit Thema te verzorgen aan jouw private omgeving. Jij organiseert de mensen bij elkaar en stemt met mij een datum af. Neem gerust mailcontact met me op voor verdere informatie op info@hetbewustepad.nl .


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.