CBDC | Wijzigingsbesluit banken | Geroofde levenstoegang
Bekijk online

27-11-2022


Goede Zondagmorgen Enige Erfgenaam levend mens,

Central Bank Digital Currency en jouw Mensenrechten

CBDC staat voor Central Bank Digital Currency.

Via (social) media word je overvallen met ‘informatie’ over de CBDC en het verdwijnen van cash geld als gevolg van de komst van de CBDC. Ik verwacht niet dat cash (op korte termijn) verdwijnt. Bovendien zijn het onze eigen keuzes, die bepalen of cash geld al dan niet verdwijnt.

CBDC is programmeerbaar zoals blockchain technologie (van vele crypto currencies) dat is. Dat houdt in dat CBDC digitaal geld geprogrammeerd kan worden met een houdbaarheidsdatum of waar je het aan uit mag geven. Dat beperkt jou in je vrijheid en verhoogt de controle op jouw uitgaven. Dat is een ontwikkeling die je niet wenst.

[...]Niemand hoeft consent te geven aan een digital ID
Digital ID is er AL: bekijk de informatie op de tutorial website hierover maar eens.

De e-chip op het digitale ID is programmeerbaar en het plaatje wat hierboven staat, kán werkelijkheid worden MITS de per stirpes Enige Erfgenaam levende mens dit toestaat.

[...]

Niemand hoeft consent te geven aan ‘mandatory’ vaccins!
‘Mandatory’ betekent niet verplicht: mandatory is een nogal dwingende aanwijzing, maar niet verplicht. Niemand hoeft zich verplicht te laten prikken.

Ken je recht
[...]

Privaat domein vs publiek domein
Tja, als je appels en peren vergelijkt dan praat je over totaal verschillende dingen, waardoor er 100% spraakverwarring ontstaat.

[...]

Lees het volledige artikel 'Central Bank Digital Currency en jouw Mensenrechten' op de tutorial website.


Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal private bankgegevens

§ 2.2. Saldo- of transactiegegevens

De doorontwikkeling van het verwijzingsportaal bankgegevens ziet daarnaast op het mogelijk aken van het op geautomatiseerde wijze opvragen en verstrekken van saldo- of transactiegegevens.

[...]

Je kunt vanzelfsprekend je bank laten weten dat je niet akkoord gaat dat zij jouw private gegevens verstrekken aan derden

Je hebt een niet-rente dragende in private bankrekening. Rente is interest: bij interest heeft jouw bank een belang in je bankrekening. Vandaar een niet-rente dragende in private bankrekening.

Brief in Word-versie vrijelijk beschikbaar (vanaf Maandag 28 november a.s.) via de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Lees het volledige artikel 'Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal private banken' op de tutorial website.


 

Melding maken van geroofde levenstoegang en onteigening van natuurlijke hulpbronnen, land, enig goed, bezit en recht op privacy
In 2013 deden wij vanuit ‘vrij en onbelast(end) samen leven’ aangiftes en gaven wij aan dat je van 5 gebieden aangifte kunt doen VANUIT de context van samen leven VANUIT levenstoegang.

[...]

Voortschrijdende inzichten sinds september 2020 waargenomen VANUIT de wetenschap van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap en met name het daaraan gerelateerde rechtsgebied van de 30 UVRM artikelen

Melding doen van roof en inbeslagname aka diefstal van bovengenoemde Mensenrechten
De Mensenrechten zijn rechtens afdwingbare rechten met jouw wilsverklaring.

Het proces van melding doen (geen aangifte) bij de politie van roof en inbeslagname aka diefstal van bovengenoemde Mensenrechten vind je uitgeschreven in de post ‘Politie MELDING maken van geroofde levenstoegang‘ van het Forum ‘Autonomie in de praktijk’. Volgens welke richtlijnen je een account voor het Forum aanmaakt, vind je op de Menu pagina ‘Forum‘.

Lees het volledige artikel 'Melding maken van geroofde levenstoegang' op de tutorial website.


 

Corona is niet weg volgens viroloog Murk
Vanzelfsprekend is het niet de ‘handel met voorkennis’ waar Murk naar verwijst, maar het vermeende ziekmakende virus, waarvan het bestaan nog NOOIT wetenschappelijk onderbouwd is aangetoond. Enige Erfgenamen levende mensen, die via de tutorial website studeren, zijn hiervan op de hoogte en goed geïnformeerd.

Vanzelfsprekend stelt Murk dat er met betrekking tot het niet bestaan van een ziekmakend virus geen maatregelen nodig zijn!

Echter, de CORONA COVID19 handel met voorkennis is inderdaad niet weg!
De handel met voorkennis neemt steeds groteskere vormen aan:

[...]

Op Zondag 4 december a.s. van 14.00 tot 16.00uur reik ik een Introductie Webinar aan in het private domein met het Thema ‘Autonoom handelen VANUIT de Erfrechtelijke documenten’ voor degenen die nog niet of nauwelijks gestudeerd hebben op onze websites en/of voor degenen die zo langzamerhand de weg kwijt raken als gevolg van de vele (tegenstrijdige) paden met verwarring als gevolg.

Op de pagina ‘Webinars‘ vind je hoe je je aanmeldt voor een Webinar.

Lees het volledige artikel 'Corona is niet weg volgens viroloog Murk' op de tutorial website.


 

Agenda Webinars voor het einde van dit jaar
 4 december 14-16u Thema 'Introductie autonomie VANUIT de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten'
11 december 14-16u Thema 'Omgang met de (Trust) Belastingdienst'

Op de pagina ‘Webinars‘ vind je hoe je je aanmeldt voor een Webinar.

De Agenda van de Webinars voor januari 2023 wordt binnenkort ingepland.

Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.