Kerst | Agenda Webinars 2023
Bekijk online

18-12-2022


Goede Zondagmorgen Enige Erfgenaam levend mens,

Sámen leven zónder elkáár te belasten
Sámen leven zónder elkáár te belasten op welke laag dan ook: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch, én financieel.

Alle elementaire levensbenodigdheden zijn pre-paid: inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen belasten voor het opgetuigd houden van de zogenaamde sociale dienst etc. is gewoonweg roof van hun bestaansgeld.

Ja je leest het goed: je betaalt geen belastingen voor uitkeringen van per stirpes Enige Erfgenamen etc. Je betaalt belastingen voor het opgetuigd houden van de corporaties en hun systemen.

Dit kan gewoonweg heel simpel gecorrigeerd worden!

Belastingen zijn roof én onnodig!
Meer hierover tijdens de Webinar met het Thema 'Omgaan met de (Trust)Belastingdienst en (gemeentelijke) belastingen' op Zondag 15 januari 2023 14.00 tot 16.00uur. Op de pagina 'Webinars' lees je hoe je je kunt aanmelden.

Ook meer hierover tijdens de Webinar met het Thema 'Wezenlijke monetaire hervorming': lees hieronder verder.


 

Al het geld is er AL: het hoeft alleen maar anders verdeeld te worden

Geld kan gewoon aangemaakt worden uit het niets voor de elementaire levensbenodigdheden van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen. Wórdt AL aangemaakt ten behoeve van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen: het zit in de testamentaire individuele Ceste Que Vie geboorte Trust nalatenschap!
 
De tegenwaarde van geld is de levende mens zélf: niets buiten de mens zélf is de tegenwaarde van geld, dus niet goud, zilver, aandelen, etc.

Lees álle artikelen in de (sociale) media eens vanuit de wetenschap dat geld gewoonweg aangemaakt kan worden uit het niets!

Meer hierover tijdens de Webinar met het Thema 'Wezenlijke monetaire hervorming' op Zondag 5 februari 2023 14.00 tot 16.00uur. Op de pagina 'Webinars' lees je hoe je je kunt aanmelden.
 
 
 
Grond onder de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten
Als gevolg van diepgaande studie ontdekten wij in augustus jl. dat de grond onder de documenten onjuist was. De maand september jl. hebben wij gebruikt om de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten te herschrijven naar een nieuwe versie met een aansluitende grond én aansluitende rechtsgebieden.

De zegels zijn vernieuwd in de kleuren van de 'living men' (levende mens) en de documenten zijn voorzien van een watermerk.

Op de pagina 'Erfrechtelijke documenten' van de tutorial website vind je de aanleidingen tot het herzien van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten.
 
De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn vrijelijk beschikbaar via de pagina 'Documenten' van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). Je dient akkoord te gaan met de disclaimer voordat je toegang hebt tot de documenten.
 
De invulinstructies gaan via voorbeelddocumenten en -brieven en aanwijzingen onder de voorbeelddocumenten en -brieven, die je vindt op de tutorial website. Via voornoemde link vind je een Stappenplan van de verschillende te zetten stappen.

Daarnaast kun je tegen een kleine vergoeding (19,95euro per meerderjarige per stirpes Enige Erfgenaam) invulondersteuning aanvragen. Ook voor minderjarige per stirpes Enige Erfgenamen kun je invulondersteuning aanvragen.

Als gevolg van deze diepgaande correctie in de documenten bieden wij een Webinar met het Thema 'Grond onder de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten' op Zondag 22 januari 2023 14.00 tot 16.00uur. Op de pagina 'Webinars' lees je hoe je je kunt aanmelden.


 
 
Introductie Webinar
NU een Introductie Webinar‘autonoom handelen VANUIT de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten’ voor mensen die nog niet / nauwelijks op de hoogte zijn van de testamentaire individuele CQV geboorte Trust en hoe deze tot stand komt, correctie van de DAS status, activeren van de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap en de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening, wat doet de HRM, waar vind je de documenten en hoe vul je ze in. Na dit 2uur durende Webinar kun je de verschillende richtingbedenkingen onderscheiden en een bewuste keuze maken welk pad je wilt gaan.


Dit Webinar is ook toegankelijk voor mensen die niet eerder op de hoogte waren van onze websites en niet eerder op onze websites studeerden.
 
Eén ieder is de Enige Erfgenaam van zijn / haar testamentaire erfrechtelijke geboorte Trust nalatenschap.

Enige Erfgenaam sta op in jouw door God gegeven Erfrecht en Erfenis en Unite.

De Webinar met het Thema 'Introductie' is op Zondag 1 januari 2023 14.00 tot 16.00uur. Mooi begin van het nieuwe jaar!
Op de pagina 'Webinars' lees je hoe je je kunt aanmelden.
 
 

 

De natuurlijk persoon heeft een juridische fictie rechtspersoonlijkheid

Verwarrend hè?! Zo word jij om de tuin geleid en in verwarring gebracht: het woord natuurlijk heeft de conotatie 'levend' maar in de legale juridische term 'natuurlijk persoon' heeft het die betekenis niet.

De levende mens gaat vanzelfsprekend geen contract aan met zijn eigen legale fictie natuurlijk persoon.

Als jou gezegd wordt dat de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten prima samen gaan met hetgeen hieronder vermeld staat, krab dan achter je oren, want diegene heeft geen idee waar h/zij over praat.

Meer hierover in de Webinar 'Wat is de reden dat UCC, ZHO, (inschrijven bij ) Common Law (Court), Live Life CLAIM, opzeggen machting besturen geen onderdeel zijn van het pad met de Erfrechtelijke documenten?' op Zondag 29 januari 2023 14.00 tot 16.00uur.
Op de pagina 'Webinars' lees je hoe je je kunt aanmelden.

Dit Webinar maakt een mooie combi met de Webinar met het Thema '
Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen (BRP)' op Vrijdag 27 januari 2023 14.00 tot 16.00uur.


Reizen met het Diplomatiek Paspoort
Ervaringsverhalen reizen met Diplomatiek Paspoort naar onder andere USA, Portugal, Mexico en hoe je standing neemt en houdt als autonoom diplomaat.

Spreker tijdens dit Webiar is Paul Vdf Klein. Paul neemt je mee in zijn innerlijk proces van onwetend zijn naar overtuigend autonoom diplomaat zijn: hij vertelt over de onzekerheden en emoties die hij ervoer, en de afwegingen die hij maakte. Nu staat hij stevig en overtuigend in zijn autonoom diplomaat zijn.

Omdat Paul getuigt van zijn innerlijk proces is dit Webinar niet alleen leerzaam voor hen die het DPP willen kunnen toepassen, maar ook voor hen die communicatie aangaan met bijvoorbeeld de (Trust)Belastingdienst en de gemeente. Dit Webinar maakt dan ook een mooie combinatie met de Webinar met het Thema 'Omgaan met de (Trust)Belastingdienst en (gemeentelijke) belastingen'.

De Webinar met het Thema 'Reizen met DPP' is op Zondag 8 januari 2023 14.00 tot 16.00uur.
Op de pagina 'Webinars' lees je hoe je je kunt aanmelden.


De volledige Agenda van de Webinars vind je op de pagina 'Webinars' van de tutorial website. Ik verwelkom je graag om deel te nemen aan de Webinar(s) en mee te praten / ervaringen uit te wisselen in het private domein, waarbij we zorgvuldig om gaan met individuele privacy gevoelige informatie.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.