Verstilling tussen Kerst en Oud en Nieuw | Levend geboren | energie en meterstanden | gezondheid
Bekijk online

30-12-22


Goedemorgen Enige Erfgenaam levend mens,

De verstilling tussen Kerst en Oud en Nieuw leidde mij naar de stem van mijn Voorouders.

"Diepe gedachten en gevoelens komen voort uit mijn bloed, mijn botten, en al mijn voorouders. Mijn voorouders roepen mij om deze diepe gedachten en gevoelens te delen en hún stem te zijn."

Mijn diepe gedachten en gevoelens heb ik opgetekend in het stuk 'Het organisch fundament' met de uitnodiging aan jou diep te luisteren naar de stem van de Ware geschiedenis ofwel Onze Gezamenlijke Geschiedenis en je te laten (aan)raken, want het is tijd... het is de hoogste tijd...

Het is de hoogste tijd om op het organisch fundament te (gaan) staan. Er kómt geen Nieuwe Aarde. De Nieuwe Aarde is er ál, wás er altijd ál en zal er áltijd zijn, want de ‘nieuwe’ Aarde is de Originele Aarde. Wij ZIJN de brug naar de Organische, de Originele, Natuurlijke Wereld waar All Are Invited. Niemand wordt achtergelaten.

Lees het artikel 'Het organisch fundament' op de tutorial website.


 

 

Born alive ofwel levend geboren
Het besef dat de geboorteakte gevestigd is op de placenta is afkomstig van Kurtis Kallenbach. Kurtis heeft hier tientallen jaren onderzoek in zitten en vele video’s gemaakt.

Na het bekijken van de video van Kurtis weet je
waar de eerstgeborene en tweede geborene in je in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten op gebaseerd zijn.

Link naar het artikel 'Levend geboren' waarin je de link naar de video van Kurtis vindt.

 

 

 

Op afstand uitlezen van meterstanden
Via je netwerkbeheerder (dus niet via je energieleverancier) kun je het op afstand uitlezen van meterstanden laten uitzetten.

Niet iedereen weet wie zijn netwerkbeheerder is, maar je energieleverancier weet dat wel.

Indien energieleveranciers de meterstanden niet op afstand kunnen uitlezen, mailen ze nu het verzoek naar je om de meterstanden door te geven aan hen in verband met het prijsplafond. Je hoeft geen gehoor te geven aan dit verzoek: je kunt de meterstanden gewoon doorgeven voor de eindafrekening.

Ikzelf heb een aangetekende in private brief onder briefgeheim in het private domein verzonden naar de levende mens Caroline Princen van de Nuts Groep B.V. waar Budget Energie onder valt met betrekking tot de opzettelijk veroorzaakte energie- en gasprijs verhogingen. Dit proces loopt. Via het forum 'Autonomie in de praktijk' deel ik mijn ervaringen.


Gezondheid

Op de pagina 'Zijn spike proteïnen de boosdoener?' heb ik een gesprek tussen Dr. Tom Cowan en Dr. Stefano Scoglio toegevoegd.
Agenda Webinars januari 2023
01-1-2023 14.00-16.00 Introductie: d
it Webinar is ook toegankelijk voor mensen die niet eerder op de hoogte waren van onze websites en niet eerder op onze websites studeerden
08-1-2023 14.00-16.00 Ervaringsverhalen Reizen met Diplomatiek Paspoort
15-1-2023 14.00-16.00 Omgaan met (Trust)Belastingdienst en (gemeentelijke) belastingen
22-1-2023 14.00-16.00
Grond onder de Erfrechtelijke documenten, onderbouwing van de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening, en de hoogte ervan
27-1-2023 14.00-16.00 Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen (BRP)
29-1-2023 10.30-12.30 Ervaring met omgang CAK, CJIB, Gerechtsdeurwaarder, Ziekenfondsverzekering
29-1-2023 14.00-16.00 Wat is de reden dat UCC, ZHO, (inschrijven bij) Common Law (Court), Live Life CLAIM, opzeggen machting besturen geen onderdeel zijn van het pad met de Erfrechtelijke documenten?
05-2-2023 14.00-16.00 Wezenlijke monetaire hervorming: Wat is (de functie van) geld en wat is de tegenwaarde van geld. Bestaanswaarde, toegevoegde waarde, eigenwaarde. Sinds 2008 hebben we zicht op de wezenlijke monetaire hervorming VANUIT mensgerichtheid én de kennis VANUIT de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.

De volledige Agenda van de Webinars vind je op de pagina 'Webinars' van de tutorial website. Ik verwelkom je graag om deel te nemen aan de Webinar(s) en mee te praten / ervaringen uit te wisselen in het private domein, waarbij we zorgvuldig om gaan met individuele privacy gevoelige informatie.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.