De Organische Originele Aarde Leven | Documenten Belgen | Agenda Webinars
Bekijk online

22-1-23


Goedenavond Enige Erfgenaam levend mens,

De Organische Originele Aarde
De Organische Aarde is the Originele Aarde. Wij leven in de Natuurlijke Wereld waar ieder levend Wezen ondersteund is. Armoede en andere collectieve problemen zijn van het oude, deconstructieve, en geconstruëerde paradigma, dat tot een einde aan het komen is.

Wij ZIJN de brug naar de Organische, Originele, Natuurlijke Wereld waar we allemaal welkom zijn. Niemand wordt buitengesloten, nog achtergelaten. We zijn Allemaal welkom in de Natuurlijke Samenleving.

De Organische Aarde is geen plaats
De 'movement' naar de Organische Aarde IS de transitie. Maar dit is geen uiterlijke 'movement': deze 'movement' is een innerlijke 'beweging', je 'verschuift' innerlijk naar een 'ander gebied', een geheel 'nieuwe ontsloten ruimte' in jouw psyche.

De Organische Originele Aarde waarnemen, is een keuze vanuit jouw innerlijk. Je kunt de Organische Aarde alleen beleven wanneer je besluit haar te willen waarnemen en je niet langer te laten afleiden door illusies (wat niet wil zeggen dat er in jou geen illusies meer zijn). Laat jij je aanraken door de resonanties van de Organische Originele Aarde?


De Organische Originele Aarde Leven
De Organische Aarde Leven is een besef gebaseerd op een innerlijke keuze. Het kan heel ontnuchterend zijn de Organische Aarde te Leven.

Hier zijn alle verhalen en illusies doorzien en vragen om losgelaten te worden. Niets om je meer aan vast te houden.

Zodra je de Organische Aarde Leeft komt in jezelf alles aan het licht dat je weerhoudt te Leven en het Leven te Laten Leven, te laten stromen.

Sta op in het jou door God gegeven Erfrecht

Jij bent de enige feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam

Studeer op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy en voorkom verwarringen en doorkruisingen van het pad dat je gaat vanuit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten.

Via de pagina 'Stappenplan' vind je een helder overzicht van de te zetten stappen. Je kunt je daarbij laten ondersteunen in de vorm van invulondersteuning: nu beschikbaar voor zowel Nederlanders als Belgen.

De levende mens is de enige feitelijk bevoegde begunstigde van zijn/haar CQV trust, niet de trustee: opzettelijke rolverwarring.


Zijn de in private Erfrechtelijke documenten notariële documenten?
Nee, de in private Erfrechtelijke documenten zijn géén notariële documenten. De notaris is onderdeel van de BAR, evenals een advocaat en een rechter dat zijn: bestudeer nog weer even het Cede Maiori document om te begrijpen wat de BAR inhoudt.

In 2018 werd de handtekening van de levende mens onder de Erfrechtelijke documenten notarieel gelegaliseerd. De notaris beoordeelde de inhoud van de Erfrechtelijke documenten pertinent niet: dat was (en is) zijn of haar taak ook niet.

Notarieel gelegaliseerd, zegt dus niets over de inhoud van de Erfrechtelijke documenten. Het zegt slechts dat een notaris getuige is dat de handtekening van de levende mens is. De waarde hiervan is niet heel groot en een Affidavit geschreven door de levende mens met een autograaf van de levende mens heeft eenzelfde waarde.

Een notaris maakt de in private Erfrechtelijke documenten, inclusief het Diplomatiek Paspoort, niet juridisch geldig. De enige feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam levend mens maakt de in private Erfrechtelijke documenten, inclusief het Diplomatiek Paspoort, geldig.Dat is ook de directe reden dat je een leeg Diplomatiek Paspoort ontvangt, wat je zélf handmatig invult volgens de invulinstructies en aanwijzingen.
(Laat je geen duur DPP verkopen dat digitaal is ingevuld en door een notaris gelegaliseerd: je kent nu de waarde van een dergelijk DPP.)

Sinds 2020 is het niet langer nodig om de handtekening onder de in private Erfrechtelijke documenten notarieel te laten legaliseren. Lees de pagina Erfrechtelijke documenten voor verdere uitleg.Documenten en invulondersteuning voor Belgen
De per 1 oktober 2022 herziene versies van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn nu ook beschikbaar voor Belgen. Belgen vinden deze documenten op de pagina 'Documenten' van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) onder de Belgische vlag.

Ook is er nu de invulondersteuning voor Belgen beschikbaar: via de pagina 'Producten' van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) lees je hoe je deze invulondersteuning kunt aanvragen en voor welke documenten deze van toepassing is.


Agenda Webinars januari en februari 2023
27-1-2023 14.00-16.00 Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen (BRP)
29-1-2023 10.30-12.30 Ervaring met omgang CAK, CJIB, Gerechtsdeurwaarder, Ziekenfondsverzekering
29-1-2023 14.00-16.00 Wat is de reden dat UCC, ZHO, (inschrijven bij) Common Law (Court), Live Life CLAIM, opzeggen machting besturen geen onderdeel zijn van het pad met de Erfrechtelijke documenten?
05-2-2023 14.00-16.00 Wezenlijke monetaire hervorming: Wat is (de functie van) geld en wat is de tegenwaarde van geld. Bestaanswaarde, toegevoegde waarde, eigenwaarde. Sinds 2008 hebben we zicht op de wezenlijke monetaire hervorming VANUIT mensgerichtheid én de kennis VANUIT de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
12-2-2023 14.00-16.00 Introductie: dit Webinar is ook toegankelijk voor mensen die niet eerder op de hoogte waren van onze websites en niet eerder op onze websites studeerden
17-2-2023 14.00-16.00 Omgaan met (Trust)Belastingdienst, erfbelasting, en (gemeentelijke) belastingen
19-2-2023 14.00-16.00 Grond onder de Erfrechtelijke documenten, onderbouwing van de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening, en de hoogte ervan
26-2-2023 14.00-16.00 Ervaringsverhalen toepassen van het Diplomatiek Paspoort in de praktijk

De volledige Agenda van de Webinars vind je op de pagina 'Webinars' van de tutorial website. Ik verwelkom je graag om deel te nemen aan de Webinar(s) en mee te praten / ervaringen uit te wisselen in het private domein, waarbij we zorgvuldig om gaan met individuele privacy gevoelige informatie.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.