In de natuurlijke originele wereld leeft niemand voor zichzelf
Rivieren drinken hun eigen water niet
Bomen eten hun eigen fruit niet
De Zon schijnt niet voor zichzelf
Een bloem geurt niet voor zichzelf

Sámen leven met elkáár
is de regel van het natuurlijke originele 💎

 

Groeien in onderscheidingsvermogen Verhuizing | Webinars
Bekijk online

12-02-2023


Goede Zondagmorgen enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

Groeien in onderscheidingsvermogen

Controlled opposition advocaten roepen je op te strijden en vechten tégen het systeem, maar dát doet een per stirpes Enige Erfgenaam nu juist niet!

Een per stirpes Enige Erfgenaam maakt LevenGevende levenskeuzes vanuit de inzichten van het Organisch Origineel Oorspronkelijk Paradigma.

 
 
Volgens controlled opposition is er geen onderscheid in de levende mens van vlees en bloed, en de juridische aanduiding 'natuurlijk persoon'
De enig feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam levende mens van vlees en bloed moet kost wat kost dom gehouden worden en in de waan gelaten dat deze een 'natuurlijk persoon' IS.

De waarheid is dat de levende mens een 'natuurlijk persoon' heeft, waar h/zij gebruik van kan maken, indien gewenst.

De per stirpes Enige Erfgenaam levende mens van vlees en bloed die beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, doet nergens afstand van. En de per
stirpes Enige Erfgenaam weet dat deze vereffeningsplicht heeft, waar aan voldaan is.

Het onderscheid in de levende mens van vlees en bloed, en de juridische aanduiding 'natuurlijk persoon' leer je op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial.

 
Onder andere het kunnen leven van rechtskracht komt aan de orde tijdens de Webinar met het Thema 'Wezenlijke monetaire hervorming'. De eerstvolgende datum is Zondag 23 april a.s. Op de pagina 'Webinars' van de vrijelijk beschikbare online Academy tutorial vind je hoe je je kunt aanmelden voor de Webinars.

Het niet kunnen leven van je rechtskracht betekent dat je onderdrukt wordt / bent.
 
Een prachtig interview
Transcending the Illusion of Authority
In this episode, Alec sits down with one of the best all-around dudes he knows, Chris Linscome, to discuss the illusion of authority, governments, voting, voluntaryism, and how we can make real, lasting change in this world.
Chris is a writer, former naturopathic medical student, current truck driver, soldier, husband and father, and truth and meaning seeker. In 2021 he walked away from medical school, unwilling to sacrifice his integrity and principles for an education and medical career. He formally studied Christian history and theology for several years in Chicago and England before deciding on a medical career. While attending Columbia University in NYC for his premedical studies, Chris seriously considered monastic life, staying at a monastery in a discernment process for a brief time. Eventually, his patriotic impulse led him to enlist in the United States Army, where he served as an airborne infantryman in the 82nd Airborne. Chris started his studies in Classical Chinese medicine and Naturopathic medicine in Portland, OR in 2017 but voluntarily left after the madness of 2020 and beyond. He has been enjoying a slow and deliberate unbecoming in this season of life while he continues to write and be thankful for the beautiful, unexpected journey.
 

Controlled opposition stelt de vraag "Kun je jezelf autonoom verklaren?"
Het antwoord is "Nee, want autonoom ben je ál."

Een andere vraag die gesteld wordt, is "Kun je juridisch autonoom worden?" Het antwoord is hetzelfde als de gestelde vraag hierboven: "Je kunt niet juridisch autonoom wórden, want dat ben je ál."

Autonomie vs afhankelijkheid
Het autonomiebeginsel
Het autonomiebeginsel is een beginsel uit het privaatrecht dat uitdrukt dat rechtssubjecten in staat (moeten) zijn om zelf naar eigen voorkeuren hun belangen te behartigen. Met andere woorden: één ieder in Nederland is autonoom en vrij volgens Art. 1 Bw.
Bron: Wikipedia

Autonoom kun je niet worden dat ben je ál
‘Het pad van autonomie vanuit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten’ brengt het autonomiebeginsel belichaamd tot expressie.

Levend mens kun je niet worden dat ben je ál
Je ademt, er stroomt bloed door je aderen, je hebt levenskracht-energie.

Je kunt je wél melden als per stirpes Enige Erfgenaam en daarmee je Dead at Sea status (DAS) corrigeren.

Laat je niet (verder) in verwarring brengen door controlled opposition (advocaten en juristen).

Onderscheid het pad vanuit de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel
Uitdrukkingen als ‘strawman’, ‘freeman’, ‘soevereiniteit’, ‘soeverein burger’, ‘zekerheidsstelling/zekerheidsovereenkomst/ZHO’, ‘opzeggen machtiging besturen’, ‘live life claim’, ‘gesara/nesara’, UCC (inschrijven bij de UCC in Amerika), Common Law (inschrijven bij de Common Law in de UK), uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen, etc. liggen NIET in het gebied van het pad vanuit de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel en het corrigeren van je DAS status (debtor) naar levende mens staat standing (creditor) met behulp van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten.

Overweeg dus goed welk pad je gaat en voorkom dat je afstand doet van jouw testamentaire erfrechtelijke individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.

Sta op in jouw door God gegeven Erfrecht!


De per stirpes Enige Erfgenaam in de rechtbank?
Als per stirpes Enige Erfgenaam levend mens treedt je niet op als privaat individu in een rechtbank en je komt daar niet 'verschijnsen' (je bent geen geestverschijning).

Je komt er als private per stirpes Enige Erfgenaam levend mens hooguit als gast ter verheldering van een zaak.

De afwikkeling van de activatie van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap vindt plaats binnen het private domein: dat betekent dat je in het publieke domein géén jurisprudentie vindt betreffende de geboorte Trust. Vandaar dat Common Law niet het aansluitende rechtsgebied is.

Als per stirpes Enige Erfgenaam feitelijk bevoegde begunstigde heb je echter wel degelijk standing binnen het private domein! Voor de betreffende rechtsgebieden bestudeer je de Algemene Volmacht.

Bestudeer de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial door in het zoekvenster 'rechtszaak' te typen en daarna op enter te klikken.

Of ga direct naar de Academy via deze link.
Wegens mijn verhuizing zijn er geen Webinars in de maanden februari en maart a.s.Agenda Webinars april 2023

02-4-2023 14.00-16.00 Introductie: dit Webinar is ook toegankelijk voor mensen die niet eerder op de hoogte waren van onze websites en niet eerder op onze websites studeerden
10-4-2023 14.00-16.00 Grond onder de Erfrechtelijke documenten, onderbouwing van de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening, en de hoogte ervan
14-4-2023 14.00-16.00 Omgaan met (Trust)Belastingdienst, erfbelasting, en (gemeentelijke) belastingen
16-4-2023 10.30-12.30
Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen (BRP)

16-4-2023 14.00-16.00 Ervaringsverhalen toepassen van het Diplomatiek Paspoort in de praktijk en hoe je standing neemt en houdt als autonoom diplomaat
23-4-2023 14.00-16.00 Wezenlijke monetaire hervorming: Wat is (de functie van) geld en wat is de tegenwaarde van geld. Bestaanswaarde, toegevoegde waarde, eigenwaarde. Sinds 2008 hebben we zicht op de wezenlijke monetaire hervorming VANUIT mensgerichtheid én de kennis VANUIT de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
30-4-2023 10.30-12.30 Ervaring met omgang CAK, CJIB, Gerechtsdeurwaarder, Ziekenfondsverzekering
30-4-2023 14.00-16.00 Wat is de reden dat UCC, ZHO, (inschrijven bij) Common Law (Court), Live Life CLAIM, opzeggen machting besturen geen onderdeel zijn van het pad met de Erfrechtelijke documenten?

De volledige Agenda van de Webinars vind je op de pagina 'Webinars' van de tutorial website. Ik verwelkom je graag om deel te nemen aan de Webinar(s) en mee te praten / ervaringen uit te wisselen in het private domein, waarbij we zorgvuldig om gaan met individuele privacy gevoelige informatie.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.