De 'nieuwe' aarde is er ál
Toegang tot de 'nieuwe' aarde is een inside job vanuit een keuze,
het is geen fysieke plaats waar je naar toe kunt gaan.

 

Jouw Stem | Jij bent ál de bank | Implicaties uitschrijven BRP
Bekijk online

19-03-2023


Goede Zondagmorgen enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

In co-creatie het organisch oorspronkelijk origineel paradigma laten ontstaan, vraagt een doorleving van de wonden uit het (verre) verleden, zodat je niet langer vanuit verwonding het oude mee probeert te nemen naar het organische oorspronkelijke originele (wat niet lukt).

Het organische oorspronkelijk originele is er ál en ook jij bent uitgenodigd en welkom.


Problem Reaction Solution
BBB = Built Back Better

Het is heel eenvoudig hoe de manipulatie van de onwetende bevolking gebeurt.

Het is duidelijk dat de huidige partij met Rutte door de mand is gevallen. Dat weten de elites maar al te goed. Het plan om 3.000 boerderijen plat te walsen om een reusachtige Smart City te bouwen valt niet in de smaak. Er is veel verzet.

Hoe lossen ze dat op?
Heel eenvoudig: door een partij op te richten die zich voordoet alsof ze het gaan opnemen voor de boeren, het BBB.

BBB is in handen van Bayer/Monsanto wat 100% cabal bedrijven zijn. BBB steunt Agenda 2030, promoot de LGBTQA beweging, en is nauw verbonden aan het WEF.

Probleeem: er is verzet in het volk.
Oplossing: voorzie hen van een politieke partij.

Net als de PVV: Wilders doet al jaren alsof hij voor vrijheid is, maar doet altijd 100% mee met alle tirannie. Hij is getraind om de “vrijheidsstrijder” te spelen, zonder dat hij ook maar iets doet voor vrijheid, behalve wat zinloos schelden.

Zo werkt gecontroleerde oppositie: ze praten veel, maar doen niets.

Het doel is de massa zoet te houden. “Stil maar, wacht maar, wij zullen je wel beschermen.”

Zo blijft alles bij hetzelfde, maar denkt de massa dat ze “gewonnen” hebben.

Het goede is dat een groot deel van de mensen bewust is van de criminele plannen van de overheid. Dat is toch al een belangrijke echte overwinning. Het bewustzijn begint te komen.

De volgende stap is nu die mensen laten beseffen dat de overheid veel slimmer is dan ze denken. Het BBB is net zo goed van het kartel, en is juist opgericht als valstrik voor alle mensen die Nederland en de boeren willen redden.

De oplossing is niet een partij die de belangen van de boeren en burgers behartigt. De oplossing is dat iedereen individueel “NEE!” zegt tegen de misdadige agenda.

Laat anderen niet voor je opstaan, sta zelf op!

Het enige wat ik kan hopen is dat iedereen die dit bericht leest, het zal verspreiden, zodat deze belangrijke volgende fase kan doorgaan, dat de bevolking gaat begrijpen hoe gigantisch ze bespeeld worden.
~David Sorensen op facebook

Degenen die tot inzicht gekomen zijn, kunnen alsnog het Notificatie Politieke Stempas PS23 document versturen. Oók als je wél gestemd hebt.
Met een Affidavit in de vorm van het Stempas PS23 document corrigeer je je vorig handelen.

Voor meer informatie ga je naar de pagina 'Gaat de Enige Erfgenaam stemmen?' op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial.

Op de pagina 'Gaat de Enige Erfgenaam stemmen?' lees je ook hoe je handelt indien je geen Stempas meer hebt.
 
De enig feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam is niet politiek (én niet commercieel)
Je zegt machtiging tot besturen niet op: je geeft de aanwijzingen naar verschillende politieke derden zonder erfrecht, zoals je lezen kunt op de Voorbrieven behorend bij het Stempas document.

De regering dient te transmuteren naar facilitering (van overheersing en 'macht over' naar facilitering en ondersteuning).

Je moet wel echt actie ondernemen, want niets doen houdt een stilzwijgend consent in met de politieke programma's.

(Besef daarnaast dat politici niet gekozen worden, maar gelecteerd. Besef verder dat in een democratie nog steeds een (heel kleine) meerderheid heerst over de minderheid. Inequity is inherent aan politiek: de Enige Erfgenaam is niet politiek.)


Do not get trapped in the lie
Het energetisch veld van de roof ofwel inbeslagname van de individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, ofwel de inbeslagname (roof) van de directe toegang tot onze elementaire levensbenodigheden dient opgeschoond en geheeld te worden.

Er dient daarnaast een correctie te komen in de opzettelijk veroorzaakte afstand 'rijk' 'arm' door middel van levensimpulsen, zodat er niet langer vanuit die afstand overheerst kan worden.

Het is nodig dat equity en fundamenteel rechtsherstel plaatsvinden, zodat het organisch origineel oorspronkelijk paradigma zich kan gaan ontvouwen en de toekomst in kan gaan leven.
Herkenning van het 'oude' spel(l) en het 'nieuwe' ofwel organisch origineel oorspronkelijk paradigma (sommigen zeggen de nieuwe aarde)
"Voel het onderscheid in jezelf
- Ja, er zijn nog issues
- Niet opgepikt worden, het wezenlijke dat jij komt brengen wordt niet opgepikt... Er wordt niet mee verbonden
Het Spel is uitgespeeld!

We mogen een nieuw Spel gaan spelen (wordt AL gespeeld) vanuit eigen wijsheid
Elkaar in Vrijheid onbelast laten (be)staan...
(H)erkenning van jeZelf, elkaar, het grote geheel
mag/kan de Bron(ervaring) worden.
Herkenning oud en nieuw
Het oude Spel herken je aan
ALLE overlay onnatuurlijke inorganische 'man-made' structuren die tot de 'dood' leiden (uiteindelijk heel letterlijk)
Angst, Depressie, Psychose, Schizofrenie in de wereld vanuit afgescheidenheid
Verstrikking
Verwarring
(Op)offering
(Op)offers brengen
Je onbewust verbinden met de emoties van de ander vanuit je eigen onverwerkte emoties
The Secret (manifesteren vanuit het Tekortenprincipe)
Politiek
Verstrikte en omgedraaide vrouw - man concepten en de vrouw - man kloof alsof we halve mensen zijn
Vrouwen en mannen toolen en kanaliseren elkaar(s levensenergie) én de volgende generatie(s)

Het nieuwe organisch origineel oorspronkelijke paradigma herken je aan
De Matrix is de Baarmoeder van ALLE Materie, Zij is LevenGevend... Zij is Moeder Natuur, de Organische Yoniverse, wat zowel de Goddelijk Vrouwelijke als Goddelijk Mannelijke Krachten insluit

Voorbij de vrouw - man kloof de (h)erkenning dat we (ge)he(e)l(d)e mensen zijn
Je niet langer verbinden met de emoties van de ander, omdat je eigenaarschap neemt voor nog eventuele eigen onverwerkte emoties (uiteindelijk zijn er geen onverwerkte emoties meer vanuit volledige doorleving en heling)
Innerlijke rust vanuit Eenheidsbewustzijn
Helderheid
Met gemak, moeiteloos (wat niet betekent dat 'het' geen effort vraagt)
Elkaar in vrijheid onbelast laten (be)staan
Het Overvloedsprincipe / Levensprincipe
Scheppen VANUIT Innerlijke Bron Creatie Kracht - Co-creatie vanuit passie (Supra Sex)
Het 'zelf-samen' laten ontstaan van een nieuwe Social Fabric
Voorbij het elkaar toolen, bevestigen en bekrachtigen... wezenlijk VERBINDEN met elkaar (en de volgende generatie)
Het Spel gaat verder..."

(Geschreven in 2010)

Het Organisch Paradigma wordt gekenmerkt door onderstaande waarden
1) Het elkáár in kracht en vrijheid onbelast(end) (op welke laag dan ook: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel, én financieel) laten (be)staan.
2) Inbedding in Universele / Natuurlijke Wetten en de Rechten van de levende Mens.
3) Het elkáár bieden! van veiligheid en bescherming.
4) Toegang tot leven (elementaire levensbenodigdheden) in vrije beschikbare staat laten (niets in beslag nemen).
5) ÉÉN IEDER is welkom, niemand is buitengesloten.
6) Een wezenlijk samen-leef verlangen (en ik bedoel: een verwelkoming van 8miljard mensen op aarde).
7) Het besef dat de levende mens van vlees en bloed de Enige Erfgenaam van God, de Soevereine Maker, is en dat de levende mens daardoor onvervreemdbare rechten heeft én plichten in de betekenis van verantwoordelijkheid voor Al Dat Leeft.
8) Het besef dat de levende mens van vlees en bloed niet politiek (en niet commercieel) is.
9) Geen copyright: zou er copyright kunnen zijn in het Organisch Paradigma? Nee natuurlijk niet! De Natuur (en de Spirituele rijken zijn een aspect van de Natuur) gebruikt geen copyright op vrije flow(ering). Alles wat uit de Bron komt, Het Ene… daar kan geen copyright of patent op zitten. De Grootmoeders zeiden: “Ga verder… ga verder dan wij.”.
10) (H)Erkenning en toepassen van het ‘Ik-in-Wij‘ bewustzijn.
Impuls tot organisch samen leven.

De impuls tot organisch samen leven, is aanwezig in ÉÉN IEDER. Ook in de politieagent (die transmuteert naar politieman indien zij / hij de impuls in zichzelf wakker maakt en gaat toepassen) en de militair (die transmuteert naar soldaat): de politieman en soldaat gaan hun wezenlijke taak doen en dat is het beschermen van ons organisch samen leven. De innerlijke transmutatie is een individueel privaat proces: je gaat het zélf, je hoeft het echter niet alleen te gaan.

De organische zélf-samen leven impuls kan binnen gebracht worden binnen alle aspecten en lagen van onze samenleving. Ook binnen ‘overheids’structuren en bedrijven
- De ‘regering’ transmuteert naar facilitering.
- De belastingdienst transmuteert naar beschikbaarheidsdienst.
- Banken houden op te bestaan als veroorzakers van schuld en schade miscreaties."

Iemand vraagt "Wanneer?"
Het antwoord op die vraag is "
zodra het individu binnen het collectief het organisch origineel oorspronkelijk paradigma zelf-samen laat ontvouwen."


Jij bent ál de bank
Jij ben ál de bank, dat ben je niet pas zodra je jouw levenskracht-energie ofwel jouw arbeid inzet, want jij hebt ál een bestaanswaarde voor de bestaanseconomie: simpelweg omdat je leeft!

Het spel(l) van de banken is een herhaling van de financiële crisis in 1907 waaruit de FED ontstond en de financiële crisis nu moet leiden tot invoering van CBDC. CBDC maakt het mogelijk om gedrag van mensen met geld te beïnvloeden positief of negatief: gedraag je je ongewenst dan word je gestraft met minder geld en dus minder toegang tot jouw elementaire levensbenodigdheden, omdat toegang hiertoe ligt opgeslagen in geld.

Een bankrun toont aan dat banken tegoeden van mensen niet uitgegeven kunnen worden in contanten, omdat er gewoonweg onvoldoende contanten zijn.

Dit veroorzaakt wantrouwen in de banken en vraagt vanuit de maatschappij (let op: een maatschappij is geen organische originele oorspronkelijke bewuste samenleving) om een antwoord. Opnieuw: problem, reaction, solution.

Het wezenlijke antwoord op dit spel(l) wordt al sinds 2008 gegeven en ik reik je dit wezenlijke antwoord aan in de Webinar met de titel 'Wezenlijke monetaire hervorming'. De eerstvolgende Webinar staat gepland voor 23 april a.s. 14.00 tot 16.00uur.

Hoe je je aanmeldt, lees je op de pagina 'Webinars' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial
 
Via de pagina 'Economie van Zekerheid' vind je verdiepende informatie vanuit de inzichten vanuit het organisch origineel oorspronkelijk paradigma. Ook voor wat betreft het getransmuteerde geld.

Lees het volledige artikel 'Jij bent ál de bank'.


Implicaties uitschrijven Basisregistratiepersonen (BRP)

Ben jij er al van op de hoogte wat de implicaties zijn van (het je laten) uitschrijven uit de BRP?

Indien je op regelmatige basis post ongeopend naar een ‘overheids’instantie terug stuurt (eventueel met behulp van een stikker etiket) dan schrijft deze ‘overheid’ je op een goed moment uit uit de BRP. Je wordt dan ingeschreven in het RNI (Register Niet Ingezetene) met BESTEMMING ONBEKEND.

Je kunt je ook zelf actief uitschrijven uit de BRP. Ook dan word je ingeschreven in het RNI met VERTROKKEN NAAR HET BUITENLAND BESTEMMING ONBEKEND.

Of je vertrekt van een adres waar je ingeschreven staat in de BRP zonder kennisgeving. Zodra de nieuwe bewoners zich melden / inschrijven op dit adres start de ‘overheid’ een adres-onderzoek naar de vorige inschrijver (jij dus). Indien uit dit adres-onderzoek geen resultaat voglt, word je uitgeschreven uit de BRP en ingeschreven in het RNI met BESTEMMING ONBEKEND.

Deze acties hebben diepgaande implicaties! Lees hieronder verder over de implicaties.

“Inschrijving in de RNI

Lees het volledige artikel 'Implicaties uitschrijven Basisregistratiepersonen'.
Webinars
De volledige Agenda van de Webinars vind je op de pagina 'Webinars' van de tutorial website. Ik verwelkom je graag om deel te nemen aan de Webinar(s) en mee te praten / ervaringen uit te wisselen in het private domein, waarbij we zorgvuldig om gaan met individuele privacy gevoelige informatie.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.