It is high time now

Born alive ofwel levend geboren
De ‘birth certificates’ ofwel geboorteaktes werden in Amerika zo’n 200 jaar geleden ingesteld, wat één ieder slaaf maakte
Levend geboren | Erkenning Trusts Grond onder de documenten Schrijfwijze Namen | Sociale Zekerheden
Bekijk online

26-03-2023


Goede Zondagmorgen enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

Sinds 1 januari 1850 kent Nederland een doorlopend bijgehouden bevolkingsregistratie. Aanvankelijk hield iedere gemeente de registratie van zijn inwoners bij in grote boeken: het bevolkingsregister. Later werden deze boeken vervangen door losse kaarten per gezin of persoon en tegenwoordig wordt de bevolkingsregistratie digitaal bijgehouden.
Bron: Centrum voor familiegeschiedenis.

Aanvankelijk hield de Katholieke Kerk (het Vaticaan) registratie van geboortes en overlijdens bij.
Bron: cbg.nl

Zie ook de Canons uit artikel ‘Cestui Que Vie 1666
 
Het besef dat de geboorteakte gevestigd is op de placenta is afkomstig van Kurtis R. Kallenbach. Kurtis heeft hier tientallen jaren onderzoek in zitten en vele video’s gemaakt.

“Het geboortecertificaat placenta bewijst zowel ‘wieg’ en ‘graf’, omdat het jouw biologie is die rechtstreeks in de moeder is geplant.

‘Whole-life cost’ zijn de totale kosten van eigendom gedurende de levensduur van een goed. Het concept staat ook bekend als levenscycluskosten (LCC) of levensduurkosten, en wordt gewoonlijk aangeduid als ‘van wieg tot graf’ of ‘van baarmoeder tot graf’-kosten.

“Ik ben de alfa en omega” Openbaring 1:8 KJV “plat”.”
~Kurtis R. Kallenbach

De totale levenscycluskosten of levensduurkosten gaan ter vergoeding van jouw bestaansgeld als startbedrag in jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap: zie pagina 3/7 van je in private Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving: document te vinden via de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Lees het volledige artikel 'Levend geboren'.


 
 
Erkenning Trusts in Nederland
Wie stelt dat Nederland geen Trusts kent, is niet goed geïnformeerd of geeft opzettelijk onjuiste 'informatie': er is zelfs een internationaal Haags Trust Verdrag.

Nederland neemt echter een uitzonderingspositie in als het gaat om (Internationale) Trusts en dan met name belastingtechnisch gezien.

Lees de 26 pagina tellende PDF 'De Trust en het EU-recht'.


Schrijfwijze namen
In Amerika is de schrijfwijze van de per stirpes Enige Erfgenaam: Familienaam, Doopnamen. Deze schrijfwijze zou in Amerika erkend worden.

De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) adviseert de schrijfwijze: Doopnamen (of Roepnaam) Vdf Familienaam.

Vdf is de afkorting van Van de familie: per stirpes: (Latijns naar de stammen: bijvoorbeeld erven) ofwel in directe afstammingslijn (de navelstreng) van de bio-organische placenta ofwel de ERFLATER. “Vdf” heeft dus niets te maken met jouw familie, maar met jouw individuele zelf.

Meer informatie op de pagina 'Schrijfwijze namen' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial.


Jaarlijkse uitkering Koninklijke familie
De Koninklijke familie, inclusief prinses Amalia, ontvangt hun jaarlijkse uitkering niet uit hun Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, maar uit de Staatskas ofwel van onze belastinggelden.

Bovenstaande ontdekking deed de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) in september vorig jaar wat de aanleiding was voor het volledig herschrijven van de in private CQV Erfrechtelijke documenten.

Meer informatie over de aanleiding voor het herschrijven van de Erfrechtelijke documenten vind je op de pagina 'Erfrechtelijke documenten' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial en verdiepende informatie word je aangereikt tijdens de in private Webinar 'Grond onder de Erfrechtelijke documenten'.


Tegenwaarde van de sociale zekerheden
Jij als per stirpes Enige Erfgenaam levend mens (jouw handtekening is) bent de tegenwaarde van de sociale zekerheden.

De per stirpes Enige Erfgenaam levend mens is de tegenwaarde van geld: geldwaarde wordt niet aangemaakt vanuit het niets, de levende mens is de tegenwaarde van de sociale zekerheden!

Laat dit eens even inzinken over wat je aan 'informatie' hebt uit bijvoorbeeld 'Geld komt uit het niets'. Nee, geldwaarde komt niet uit het niets: jij bent toch niet niets?!

Meer informatie via de pagina 'Economie van Zekerheid' op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial én word je aangereikt tijdens de Webinar 'Wezenlijke monetaire hervorming'.

De bank kan dan ook niet omvallen, want jij bent de bank: niets buiten jou is dat!


Alle rechten voorbehouden
'Alle rechten voorbehouden' schrijf je bóven je handtekening. Alles ónder je handtekening maakt geen onderdeel uit van je Affidavit.

Je schrijft dus:
Alle rechten voorbehouden
Door:

Zie de pagina 'Schrijfwijze namen' van de vrijelijk beschikbare zelfstudie Academy tutorial voor meer informatie.


Agenda Webinars april 2023
02-4-2023 14.00-16.00 Introductie: dit Webinar is ook toegankelijk voor mensen die niet eerder op de hoogte waren van onze websites en niet eerder op onze websites studeerden
10-4-2023 14.00-16.00 Grond onder de Erfrechtelijke documenten, onderbouwing van de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening, en de hoogte ervan
14-4-2023 14.00-16.00 Omgaan met (Trust)Belastingdienst, erfbelasting, en (gemeentelijke) belastingen
16-4-2023 10.30-12.30
Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen (BRP)

16-4-2023 14.00-16.00 Ervaringsverhalen toepassen van het Diplomatiek Paspoort in de praktijk en hoe je standing neemt en houdt als autonoom diplomaat
23-4-2023 14.00-16.00 Wezenlijke monetaire hervorming: Wat is (de functie van) geld en wat is de tegenwaarde van geld. Bestaanswaarde, toegevoegde waarde, eigenwaarde. Sinds 2008 hebben we zicht op de wezenlijke monetaire hervorming VANUIT mensgerichtheid én de kennis VANUIT de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
30-4-2023 10.30-12.30 Ervaring met omgang CAK, CJIB, Gerechtsdeurwaarder, Ziekenfondsverzekering
30-4-2023 14.00-16.00 Wat is de reden dat UCC, ZHO, (inschrijven bij) Common Law (Court), Live Life CLAIM, opzeggen machting besturen geen onderdeel zijn van het pad met de Erfrechtelijke documenten?

De volledige Agenda van de Webinars vind je op de pagina 'Webinars' van de tutorial website. Ik verwelkom je graag om deel te nemen aan de Webinar(s) en mee te praten / ervaringen uit te wisselen in het private domein, waarbij we zorgvuldig om gaan met individuele privacy gevoelige informatie.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.