De Transitie gaat niet óver geld, maar viá geld
Economie van Zekerheid

De Transitie | Canons | Implicaties uitschrijven BRP
Bekijk online

16-04-2023


Goede Zondagmorgen enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

De Transitie gaat niet óver geld, maar viá geld

De correctie van de roof van jouw directe toegang tot de Aarde, haar middelen, én elkaars talenten gaat viá geld. Deze transitie kan niet overgeslagen worden.

Velen (h)erkennen hun bestaanswaarde nog niet. De waarde van hun arbeid wordt dan al wel (h)erkend, maar hun bestaanswaarde nog niet.

De (h)erkenning van de bestaanswaarde kán niet overgeslagen worden: de levensimpulsen zijn nodig om de afstand 'rijk' en 'arm' te corrigeren. Er kan geld opgeslagen liggen bij 'rijk', maar dat kan bijvoorbeeld ook land of goud zijn: er is dan niets getransmuteerd.

Jouw bestaan(swaarde) is de tegenwaarde van de geldgetallen. Daarmee wordt vervolgens gehandeld op de internationale beurzen. Jouw bestaanswaarde dient naar jou te gaan en niet naar de belast(end)e corporaties.

De verschillende waardes, die op jou betrekking hebben:
1. Bestaanswaarde.
2. Toegevoegde waarde: jouw arbeid ofwel je levenskrachtenergie.
3. Een (gezonde) eigenwaarde.

Een non-bank facilitatie platform zonder implementatie van ieders bestaanswaarde leidt niet tot wezenlijk organisch oorspronkelijk origineel natuurlijk samen leven, omdat de transitie niet overgeslagen kan worden.

Florijn bijvoorbeeld is dan ook géén platform dat de transitie faciliteert. Ná de transitie kan een ruilmiddel als Florijn prima werken. Er zijn al vele ruilmiddelen die ná de transitie prima werken.

Echter: de transitie kan niet overgeslagen worden voor wezenlijk fundament herstel.

Geld komt uit het niets zeg je?
Dat klopt: geld groeit niet aan bomen. Het is geen enkel issue dat geld uit het niets wordt aangemaakt. Het issue is dat velen nog niet inzien dat zijzelf de tegenwaarde (bestaanswaarde) zijn van geld.

Daardoor kan de illusie van aanmaak van geld in schuld blijven bestaan, want zodra jij beseft dat jij de tegenwaarde (bestaanswaarde) bent van geld, en niets buiten jou (waaronder goud en zilver) dat is, besef je dat jouw geldwaarde naar jou dient te gaan.

Het schuldsysteem wordt daarmee gecorrigeerd en houdt op te bestaan: geld in schuld houdt op te bestaan. Het elkaar belasten (op elke laag: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel, én financieel) houdt op te bestaan.

Geld is dan getransmuteerd naar vrijelijk beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel.

Onze bestaanswaarde (evenals onze toegevoegde waarde) kan uitgedrukt worden in zout, rijst, zandkorreltjes, getalletjes in een spreadsheet, getalletjes in een schriftje (you get my drift): het ligt er maar aan wat de ander voor waarde aanneemt ofwel wat je onderling afspreekt.

Het kunnen dus ook gewoon euro zijn, want zodra euro jouw bestaanswaarde uitdrukt, is euro (fiat geld) getransmuteerd naar vrijelijk beschikbaar ruilmiddel.

De realiteit van vandaag is dat toegang tot elementaire levensbehoeften opgeslagen ligt in euro (fiat geld). Vandaar het belang van een getransmuteerde euro in de vorm van maandelijkse Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening.

Daarnaast de levensimpulsen ter correctie van de opzettelijk veroorzaakte armoede vanuit het opzettelijk veroorzaakte tekorten paradigma.

Tekorten bestaan niet: er is meer dan genoeg voor iedereen. Behalve dan wanneer dat genoeg ofwel overvloed onder jouw kont vandaan geroofd wordt.

Zodra toegang tot elementaire levensbenodigdheden (energie, zoals gas en/of elektra of een andere vorm van energie, huur, hypotheek, zorg, etc.) beschikbaar zijn voor een andere munt (welke munt dan ook) is er een goed begin gemaakt met de transitiefase. Maar zolang is het nog lang niet.

Ook economen snappen dit stukje niet: die komen dan met bijvoorbeeld Florijn. Kun jij met Florijn jouw gas- en elektriciteitsrekening betalen? Kun jij met Florijn jouw zorg betalen, je huur, je hypotheek, etc.? Nee, nou snap je het nu?

Meer weten?
Bestudeer de pagina 'Economie van Zekerheid' en de doorlinken op die pagina van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.


Canons

Onderzoek eens waar de term Canons naar verwijst, en ook hoe ze werken in Nederland, en voor wie ze bestemd zijn.

Wie schreef de Canons waarnaar verwezen wordt met Canon 2057, waarbij Canon 2057 dan ook nog eens verward wordt met Canon 2056. De schrijver van Canon 2056 is dezelfde als de schrijver van Canon 2124. Voor wie gelden deze Canons?

Onderzoek altijd zélf en volg niet blindelings hetgeen iemand op internet beweert (en jou dan vervolgens voor veel geld documenten verkoopt).

Geprikkeld door de vraagstelling en je wilt het antwoord en de bron onderzoeken?
Lees verder op de pagina 'Cestui Que Vie'.


Implicaties uitschrijven uit de Basis Registratie Personen (BPR)
Een gemeente die jou, ongevraagd, uitschrijft uit de Basis Registratie Personen noteert 'Bestemming onbekend' en schrijft je in in het Register Niet Ingezetenen.

Als iemand steeds post terug stuurt naar (een) corporatie(s) wordt die iemand uiteindelijk uitgeschreven uit het BRP met alle implicaties van dien.

Als je een nieuw woonadres opgeven kunt, word je sowieso niet uitgeschreven en verandert je woonadres in de BRP.

Vertrek je feitelijk naar het buitenland met achterlating van je adres, dan wordt je adres als zodanig genoteerd in de registraties.

Vertrek je zonder achterlating van een adres dan volgt er een adresonderzoek, zodra de nieuwe inwoners zich melden bij de gemeente. Indien dat adresonderzoek niets oplevert, dan wordt iemand uitgeschreven met 'Bestemming onbekend'.

Het is niet zo moeilijk om je uit te (laten) schrijven uit de BRP. Je (adres)historie inclusief je openstaande 'schulden' blijven gewoonweg geregistreerd: niets verdwijnt.

Tijdens de Webinar van morgenochtend 10.30 - 12.30 met het Thema 'Implicaties uitschrijven uit de Basis Registratie Personen (BRP) meer uitleg hierover.

Op de pagina 'Webinars' vind je hoe je je aanmeldt.


Agenda Webinars april 2023
16-4-2023 10.30-12.30 Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen (BRP)
23-4-2023 15.00-17.00 Ervaringsverhalen toepassen van het Diplomatiek Paspoort in de praktijk en hoe je standing neemt en houdt als autonoom diplomaat
30-4-2023 10.30-12.30 Ervaring met omgang CAK, CJIB, Gerechtsdeurwaarder, Ziekenfondsverzekering
30-4-2023 14.00-16.00 Wat is de reden dat UCC, ZHO, (inschrijven bij) Common Law (Court), Live Life CLAIM, opzeggen machting besturen geen onderdeel zijn van het pad met de Erfrechtelijke documenten?

De volledige Agenda van de Webinars vind je op de pagina 'Webinars' van de tutorial website. Ik verwelkom je graag om deel te nemen aan de Webinar(s) en mee te praten / ervaringen uit te wisselen in het private domein, waarbij we zorgvuldig om gaan met individuele privacy gevoelige informatie.

In de maanden mei, juni, juli, augustus, september, en oktober zijn er geen Webinars in verband met onderzoek en mogelijke heroverwegingen. In de tussentijd gaan per stirpes Enige Erfgenamen enig feitelijk bevoegden in zowel binnen- als buitenland verder met pionieren. I
k houd jullie hiervan via de Nieuwsbrief en de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial pagina 'Webinars' op de hoogte.

Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.