Is there honor honesty truth and integrity

in what is handed down to you?

De olifant in de kamer | Trust
Bekijk online

29-04-2023


Goede Zaterdag enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

De olifant in de kamer

Er wordt geschreven over de vele overlijdens en hoe verschrikkelijk dat is.

Maar bijna niemand die het over de oorzakelijkheid van deze vele overlijdens heeft. Doordat de oorzakelijkheid als olifant in de kamer staat, zullen er nog vele overlijdens volgen. Zolang de olifant niet benoemd wordt, blijven mensen manipuleerbaar op maatregelen vanuit angst.

Ik lees van moeders, die een kindje verliezen in de 36ste week van de zwangerschap en die een crowdfunding actie starten om kosten voor de begrafenis te kunnen dragen. En ik lees van kinderen, die een vader verliezen van nog geen 47jaar oud waar iemand herinneringskisten voor maakt.

Het is confronterend om het te laten schuren in je psyche doordat je door innerlijke indoctrinaties heen worstelt.

Hoeveel 'events' moeten er EERST nog volgen voordat het individu klaar is om de beweging naar binnen te maken en zich door innerlijke indoctrinaties te worstelen?

Meer weten?
Bestudeer de pagina 'Gezondheid en Welzijn' van de vrijelijk beschikbare zelfstudie Academy tutorial (nog) eens.


 
 
Betaal contant
Iemand vertelt...


"Ik ben nu drie maanden in Frankrijk.

Hoe ze hier de dingen benaderen is simpelweg fantastisch. Ik wil hier wat over delen.

Bij een supermarkt
Een bekende supermarkt besloot cashless te gaan.
Een groep van 50 mensen kwam bij elkaar en sprak af dat ze allemaal tegelijk veel boodschappen gingen doen op dezelfde dag. De karretjes afgeladen vol gingen ze afrekenen bij de kassière, niet naar de zelfscan. Pas nadat alles was gescand haalden ze hun contante geld tevoorschijn. Het personeel was absoluut overbelast. Terwijl het management volkomen overstuur was, bleef iedereen van de groep kalm. Op een beschaafde manier doen alsof ze van niks wisten, zonder de medewerkers uit te schelden, te vernederen of onbeleefd te zijn.
 
De supermarktketen accepteert weer contant geld.

Bij tankstations
De tank vullen bij een bemande pomp en binnen met alleen contant geld betalen.

Restaurants
Grote groepen gaan uit eten en niemand heeft een telefoon of bankpas bij zich.

Dit doen ze in alle regio’s in Frankrijk. Ze weigeren simpel om aan het cashless systeem mee te doen.

Edit
Dit werkt omdat ze het als individu in grote groepen doen. Her en der een éénmansactie zet geen zoden aan de dijk."

Leer meer via de 'tag' 'contant geld' op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial.


 

Trust(s)

Is there honor honesty truth and integrity in what is handed down to you?

Canon 2057 en Canon 2124 (onder andere) bestaan alleen in het hoofd van de bedenker (waarbij Canon 2057 dan ook nog eens verward wordt met Canon 2056). De bedenker past deze Canons toe binnen zijn vereniging trust: daar buiten hebben ze géén enkele rechtskracht en worden ze niet erkend. Deze Canons zijn beslist géén Canon Law!

Als deze Canons niet bestaan, kun je je er vanzelfsprekend niet op beroepen.

Laat dit even bezinken!

Het overgrote deel brengt klakkeloos verder wat op het internet te vinden is: 1. als het maar lekker 'bekt' en daardoor emotie oproept (emotie werkt bindend... let op: ik schrijf heel bewust niet verbindend), 2. de aanreiker van de 'informatie' suggereert dat de 'informatie' een remedy is, die leidt tot (vul zelf maar in).

Zovelen staat het water aan de lippen en daar maken slimme marketeers dan weer misbruik van om de onwetenden aan zich te binden.

Onwetendheid is echter een keuze, hoewel in deze tijd het erg ondoorzichtig is om te groeien in onderscheidingsvermogen.
 
Wat ik (en anderen) doen kunnen, is licht schijnen op schijnheiligheid en verdienmodellen, zodat anderen ook kunnen (gaan) zien.

Uiteindelijk zal slechts het wezenlijk 'wakkere' individu zelf-samen het organisch oorspronkelijk origineel natuurlijk paradigma laten ontstaan.

Wat draagt het individu over aan de ander? Gebaseerd op wat?
Gaat het om verder brengen? Gaat het om afleiding en misleiding?
Onderzoek en verruim je onderscheidingsvermogen.

Onderzoek verder Trust Law en Equity Law: Trust Law en Equity Law zijn géén kerkelijk recht.

Bestudeer verder het Internationaal Haags Trustverdrag, zodat je weet hoe en/of Trusts in Nederland erkend en/of behandeld worden.

Let heel goed op hoe een Trust is ingericht
Wie is de Settlor en wie zijn de Trustees? Wie is de Protector?
Je dient echt heel goed op de hoogte te zijn hiervan, want er is heel veel misleiding en nonsens te vinden op het internet: zowel in binnen- als buitenland.

Iedere Trust is een legaal instrument!

Meer informatie op de pagina 'Cestui Que Vie' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial. Gebruik het zoekvenster om verdere informatie te zoeken en vinden op de zelfstudie Academy tutorial.
Agenda Webinars april 2023
30-4-2023 10.30-12.30 Ervaring met omgang CAK, CJIB, Gerechtsdeurwaarder, Ziekenfondsverzekering
30-4-2023 14.00-16.00 Wat is de reden dat UCC, ZHO, (inschrijven bij) Common Law (Court), Live Life CLAIM, opzeggen machting besturen geen onderdeel zijn van het pad met de Erfrechtelijke documenten?

De volledige Agenda van de Webinars vind je op de pagina 'Webinars' van de tutorial website. Ik verwelkom je graag om deel te nemen aan de Webinar(s) en mee te praten / ervaringen uit te wisselen in het private domein, waarbij we zorgvuldig om gaan met individuele privacy gevoelige informatie.

In de maanden mei, juni, juli, augustus, september, en oktober zijn er geen Webinars in verband met onderzoek en mogelijke heroverwegingen. In de tussentijd gaan per stirpes Enige Erfgenamen enig feitelijk bevoegden in zowel binnen- als buitenland verder met pionieren. I
k houd jullie hiervan via de Nieuwsbrief en de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial pagina 'Webinars' op de hoogte.

Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift c.q. schenking via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.