Hét systeem bestaat niet, want hét systeem bestaat uit mensen. Zodra mensen het systeem niet langer voeden, er niet langer aan bijdragen, houdt het systeem op te bestaan. Niet omdat er gestreden en/of gevochten wordt tégen het systeem, maar omdat mensen zelf-samen een organisch oorspronkelijk origineel paradigma laten ontstaan

Organisch Paradigma | Identificatie en Diplomatiek Paspoort | One Heaven | Betalen onder protest
Bekijk online

21-05-2023


Goede Zondagavond enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

Hét systeem bestaat niet
Hét systeem bestaat niet, want hét systeem bestaat uit mensen.

Zodra mensen het systeem niet langer voeden, er niet langer aan bijdragen, houdt het systeem op te bestaan. Niet omdat er gestreden en/of gevochten wordt tégen het systeem, maar omdat mensen zelf-samen een organisch oorspronkelijk origineel paradigma laten ontstaan.

Vanuit 'vrije toegang tot Leven' accepteer je niet langer de 'privileges', emoties, ego en 'systeem gedachten, slaven mentaliteit, en je stelt de waarheid van de ander niet boven die van jezelf. Jezelf van dit alles bevrijden (Persoonlijke Healing) maakt je (weer) een vrije spirit.

Klagen, protesteren, organiseren, stemmen, contracteren (werken met contracten), tekenen (opting in or out), zoeken naar oplossingen en remedies, het nodig hebben om 'samen te komen', unite, samen sterk staan... zijn allemaal deel van de 'slaaf-mentaliteit' en het accepteren van denkbeeldige 'power'.

Het gaat om de keuzes die je maakt in je eigen leven en in je eigen sámen leven en je kunt ze vandaag maken (of weigeren, want die keuze is er ook natuurlijk).

Hoe?
Antwoorden vind je op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial.


Identificatie
Je kunt je identificeren met wat je maar wilt: daar ben je volledig vrij in.

We kunnen ook elkáár identificeren: this is me and you (TIMAY). Jij leeft, ademt, etc. en ik leef, adem, etc. Met deze (h)erkenning identificeren we elkaar en dat is het énige dat nodig is.

Op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial vind je ervaringsverhalen hoe mannen en vrouwen zich identificeren met het Diplomatiek Paspoort én hoe mannen en vrouwen standing nemen als autonoom diplomaat.

Daarnaast vind je er een gesprekshandleiding in het Nederlands en Engels. Ken het onderscheid in identificatie en legitimatie.
One Heaven
Herinner je je de eerdere Nieuwsbrieven betreffende de bedachte 'Canons' 2057, 2124, 3228 (ofwel de meer dan 6000 'Canons' geschreven door Frank O'Collins): deze 'Canons' zijn géén Canon Law en hebben geen enkele rechtskracht! Team burgerzaken van een gemeente kan dus helemaal niets met een document waarin een beroep gedaan wordt op de bedachte 'Canons' 2057 en 2124.

Ook kan een corporatie niets met een document waarin verwezen wordt naar de bedachte 'Canon' 3228 en de niet bestaande 12 presumpties.

Documenten zijn bij voorbaat nietig als ze gebaseerd zijn op iets dat bedacht en/of geïnterpreteerd is.

Lees het volledige artikel 'One Heaven'.


 
 

Schrijfwijze namen

Alleen dingen hebben een achternaam (first, middle, and last name). Een achternaam (last name) is niet hetzelfde als een Familienaam (Christian given and family name): deze verwijzen naar levende mannen en vrouwen!

Vdf verwijst overigens niet naar je familienaam, maar naar jouw directe afstamming van je erflater placenta.

Zie pagina 'schrijfwijze namen' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial.


Betalen onder protest
Word je gedwongen een betaling te doen, dan kun je bij je betaling vermelden "betaling geschiedt onder protest en onder voorbehoud van alle rechten". Op deze manier kun je er later nog op terug komen. Maak een print screen van je betaling.

Ondertekenen onder dwang
Word je gedwongen je legale handtekening te schrijven terwijl je dat feitelijk niet wilt dan kun je V.C. (Vi Coactus = getekend onder dwang) voor je handtekening schrijven. Of je kunt bóven je handtekening schrijven "Without prejudice".

Waarom bóven je handtekening wordt uitgelegd op de pagina 'Schrijfwijze namen' (zie voor link hierboven).


UCC-1 filing
Als je éénmaal een UCC-1 filing gedaan hebt, kun je die niet meer verwijderen.

Degenen die aanwezig waren bij de laatste Webinar weten nu 1. wat er de reden van is dat UCC en een Zekerheidsovereenkomst géén onderdeel zijn van het autonome pad vanuit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten en 2. wat je feitelijk doet met de UCC-1 filing en de Zekerheidsovereenkomst. Zoek deze procedures heel goed uit voordat je überhaupt met aanbieders in zee gaat, die je deze gevaarlijke 'remedies' verkopen (voor veel geld).

Wil je weten hoe je een UCC-1 filing kunt corrigeren (verwijderen kan dus niet)?
Stuur dan een mailtje naar info@hetbewustepad.nl


Webinars
In de maanden mei, juni, juli, augustus, september, en oktober zijn er geen Webinars in verband met onderzoek en mogelijke heroverwegingen. In de tussentijd gaan per stirpes Enige Erfgenamen enig feitelijk bevoegden in zowel binnen- als buitenland verder met pionieren. Ik houd jullie hiervan via de Nieuwsbrief en de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial pagina 'Webinars' op de hoogte.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift c.q. schenking via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.