Oorspronkelijk fundament herstel BINNEN Nederland (en wereldwijd)

Cestui Que Vie | Staatsschuld Pandemiewet | Fundament herstel Jasmijn
Bekijk online

28-05-2023


Goede Zondagmorgen
enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

Cestui Que Vie geboorte Trust Nieuwsbericht
25-05-2023 Een trust is een Angelsaksische legale rechtsvorm. Wie vermogen in een trust stopt, vertrouwt het toe aan derden, de trustees. Deze beheerders kunnen een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon. Het juridisch eigenaarschap wordt overgedragen aan de trustee met de beneficiary als de begunstigde van de trust. Let op: deze definitie verwijst niet naar de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, want één ieder kan een trust voor zichzelf (laten) inrichten.

Of er sprake is van een Cestui Que Vie geboorte Trust is niet duidelijk
Er bestaan 2 soorten trusts: expressed trusts (mondeling of schriftelijk met direct bewijs) en implied trusts (implied in de betekenis van ‘by your actions’ ofwel ‘door jouw handelen’ ofwel ‘door jouw implied consent’). Een constructed trust is een voorbeeld van een implied trust. Een implied trust is géén echte trust, het is een middel (een remedy).

De Cestui Que Vie geboorte Trust is zeker géén expressed trust: de overheid heeft jou niet geïnformeerd dat ze een trust ingericht hebben op jouw legale natuurlijk persoon naam en er is géén enkel direct bewijs van het bestaan van een Cestui Que Vie geboorte Trust. Velen hebben geen flauw idee dat ze als levend mens de creditor zijn: mede doordat de overheid haar preconractuele informatie plicht verzuimt. Deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial ondersteunt je in de herkenning van jouw door God gegeven Mensenrechten.

De bedachte ‘canons’ 2057 en 2124 betreffen géén Canon Law, maar... (je kunt je er dus niet op beroepen...)

Lees verder op de pagina 'Nieuwsberichten'.


Staatsschuld
Er wordt gesteld dat de Nederlandse staatsschuld steeds hoger wordt.

"De Nederlandse staatsschuld is in de coronacrisis met €42 miljard gestegen: dat is €2.414 extra schuld per Nederlander volgens een artikel."
 
De levende mannen en vrouwen zijn echter niet in schuld bij de 'overheid' (en ook niet bij de banken). De overheid, de Staat der Nederlanden BV, is in schuld bij de banken. De banken kúnnen en mógen geld creëren met de levende mannen en vrouwen als tegenwaarde. Zonder levende mannen en vrouwen kúnnen en mógen de banken geen geld creëren. Vervolgens wordt met de bestaanswaarde van de levende mannen en vrouwen gehandeld op internationale beurzen wat oploopt in de miljoenen per levende man en vrouw.

De vermeende staatsschuld kan per direct ingelosd worden, zodra de levende mannen en vrouwen als creditors (h)erkend worden.
Zie  pagina 4/7 van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial.
 
Besef dat voor álle schade die jouw politieke vertegenwoordiger aanricht ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk is (en die derde is ook de bank), indien je je laat vertegenwoordigen door politieke vertegenwoordigers door middel van stemmen (want je geeft hiermee een machtiging af), maar ook door middel van stilzwijgend consent (niet stemmen en verder niets doen): Art. 6:172 BW Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk (en die derde is ook de bank).
 
De per stirpes Enige Erfgenaam levende man of vrouw verstuurt dan ook het Notificatie Politieke Stempas document
Hiermee geef je aantoonbaar bewijsbaar (met ontvangstbevestiging) aan niet politiek te zijn en geen kiezer. Zo ligt de aansprakelijkheid volledig waar hij hoort, omdat de per stirpes Enige Ergenaam levende man of vrouw zich niet politiek laat vertegenwoordigen.


 

Waarom consent geven aan een pandemiewet?
(Nederlandse vertaling onder Engelse tekst)
I couldn't agree more. The statement Daniel 'Alec' Zeck is making is true for speakers in the Netherlands as well. Speakers in the 'truth' and 'freedom' movement who don't speak the scientific truth that a 4rus and contagions have never been scientifically proven 'afraid' that they would lose the credibility of the public. Well if those speakers would bring the truth (facts) then there is no beLIEf but knowing among the public and people would no longer be manipulable.

So no matter what... speak the truth 'truthers'.

Nederlandse vertaling
Ik ben het er helemaal mee eens. De uitspraak die Daniel 'Alec' Zeck doet geldt ook voor sprekers in Nederland. Sprekers in de 'waarheid' en 'vrijheid' beweging die niet de wetenschappelijke waarheid spreken dat een virus en besmettingen nooit wetenschappelijk bewezen zijn 'bang' dat ze de geloofwaardigheid van het publiek zouden verliezen.

Nou als die sprekers de waarheid (feiten) zouden brengen dan ontstaat er geen beLIEf maar weten bij het publiek en zouden mensen niet meer te manipuleren zijn.

Dus wat er ook gebeurt... spreek de waarheid 'waarheidbrengers'.
(Artsen voor waarheid, Elke de Klerk, viruswaarheid Willem Engel en Jeroen Pols, en zovele anderen in Nederland.)

Besef dat mensen gewoonweg géén consent zouden geven, géén enkele betekenis, aan de pandemiewet als ze de wetenschappelijk onderbouwde waarheid (waarheid in de betekenis van feiten) zouden weten. Breng geen frauduleuze 'wetenschap' verder, breng wetenschappelijk onderbouwde informatie verder.

Wetenschappelijk onderbouwde feiten vind je via de pagina 'Gezondheid en Welzijn' en doorlinken op die pagina.
Oorspronkelijk fundament herstel BINNEN Nederland (en wereldwijd)
Door natuurlijk organisch (samen) leven op Aarde te embedden met bestaanswaarde (de geld-getallen die we nodig hebben om fysiek in leven te kunnen zijn = onze eigen waarde) als fundament kunnen alle individuele aspecten en talenten wezenlijk geleefd worden. De ervaring van fragmentatie, afscheiding, en ALLE andere duale 'overlay-ervaringen' (inclusief die in de individuele psyche) zullen hierdoor kunnen oplossen.
Er is geen andere verklaring nodig dan jouw diepgevoelde verlangen om eenvoudigweg samen te ZIJN op Aarde... toe te geven en durven te zeggen dat je voor jezelf ook vrij bestaan(swaarde, de geld-getallen die we nodig hebben om fysiek in leven te zijn = onze eigen waarde) NODIG hebt in het hier en nu: we zijn hier op Aarde in een fysiek lichaam en er is absoluut geen enkele reden om jouw fysieke lichaam en 'materiële ervaringen' af te wijzen... Integendeel: je hebt je fysieke lichaam nodig om al jouw aspecten en verwondingen te helen.

Hoe?
Het antwoord kun je bestuderen op pagina 'Economie van Zekerheid' en de doorlinken op die pagina van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial website.
 
Contant geld
Bestudeer (ook) de categorie 'contant geld' op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial.
 
Facilitering van het oorspronkelijk fundament herstel
Facilitering van de transitiefase van het belast(end)e tekorten paradigma naar het Levensparadigma (waarvan het overvloedsprinciepe een aspect is) kán op 3 lagen plaatsvinden
1. De laag van de ‘regering’ die daarmee transmuteert naar facilitering.
2. De laag van de banken die daarmee ophouden te bestaan als veroorzakers van schuld en schade miscreaties.
3. De laag van de samenleving zelf-samen! Het is deze laag waar het individu direct zelf invloed op heeft. Via de pagina 'Welkom levend mens' en voornoemde pagina 'Economie van Zekerheid' op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial leer je alles over het zelf-samen faciliteren van deze transitie.

Bestudeer ook de blogs die in de periode 2008-2020 geschreven zijn vanuit het Levensparadigma als je wilt. Scroll naar beneden op de pagina 'Organic Earth from the Organic Paradigm' op mijn website 'Het Bewuste Pad'.
Jasminum Officinale
Dan loop je in je dorpspark en ruik je Jasmijn. En jawel hoor prachtige struiken Jasmijn (Jasminum Officinale) in bloei. Precies op het juiste moment dat de bloemen veel stuifmeel hebben. Ik heb een paar handjes geplukt: voor thee. Het huis geurt nu heerlijk naar Jasmijn.

Geneeskrachtig
In China worden de bloemen nog steeds traditioneel gebruikt bij de behandeling van hepatitis en dysenterie.

Jasmijnthee is goed voor de spijsvertering. Boeddhistische monniken maakten van de bloemen een verfrissend waterbad voor de ogen.

De Indiase Ayurveda maakt eveneens al duizenden jaren gebruik van jasmijn. India is nog steeds de grootste leverancier van jasmijnolie voor de parfumindustrie. Jasmijn is de nationale bloem van Pakistan.

Jasmijn werkt verzachtend en oppeppend, of het nu wordt gebruikt als massageolie of als geurolie. Het kalmeert de zenuwen, geeft zelfvertrouwen en verdrijft onverschilligheid en lusteloosheid.
Vanouds werd jasmijn als bijzonder waardevol beschouwd bij bevallingen: vroedvrouwen gebruikten jasmijngeur om weeën op te wekken.

Wil je meer weten over eetbare (en geneeskrachtige) kruiden uit de vrije natuur?
Kijk dan eens op mijn website 'Het Gekruide Pad'.
Webinars
In de maanden mei, juni, juli, augustus, september, en oktober zijn er geen Webinars in verband met onderzoek en mogelijke heroverwegingen. In de tussentijd gaan per stirpes Enige Erfgenamen enig feitelijk bevoegden in zowel binnen- als buitenland verder met pionieren. Ik houd jullie hiervan via de Nieuwsbrief en de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial pagina 'Webinars' op de hoogte.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift c.q. schenking via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.