Jij en ik zijn de erfgenamen van de onvervreemdbare rechten

en de Goddelijke erfenis van God (The One Creator) en

‘The Kingdom of Heaven’

Standing als Enige Erfgenaam
Bekijk online

04-06-2023

Inhoud

1. Fysiek geboorte geven.
2. As above, so below.
3. Standing als Enige erfgenaam.
4. Onvervreembare rechten.
5. The Kingdom of Heaven.
6. Vanuit de bron wordt het stiller en stiller.
7. Webinars.
8. Uitschrijven Nieuwsbrief.


Goede Zondagmorgen enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

Fysiek geboorte geven

Geboorte geven is voor zowel de mama als het nog ongeboren kindje het prettigst in een waterbad.

Waarom?
Omdat de omgeving van een waterbad het meest overeenkomt met de omgeving van het kindje in de vruchtwaterzak in de baarmoeder van de mama.

Het kindje kan na de levend geboorte (eerste levend geborene) gerust onder water blijven, want het ontvangt nog steeds zuurstof via de navelstreng. Zo kunnen de longetjes rustig ontplooien.

De navelstreng pas doorknippen als zij helemaal is uitgeklopt en alle voedingsstoffen en stamcellen aan het kindje overgedragen heeft: dat herken je doordat de navelstreng dan wit is geworden.

Een navelstreng hoeft niet doorgeknipt te worden: de placenta (tweede levend geborene en spirituele tweeling van het kindje) kán door middel van de navelstreng verbonden blijven met het kindje: dit wordt een lotus bevalling genoemd.

Ook na het doorknippen van de navelstreng kan de placenta uitgewassen worden en met kruiden behandeld en bij het kindje in een mandje bewaard worden de eerste dagen na de geboorte.
De placenta kan in de tuin begraven worden.
 
Via deze link vind je informatie over het conserveren van de placenta.


As above, zo below (zo boven, zo beneden)
Zie de overeenkomst tussen de navelstreng in de fysieke wereld en het zilveren koord in de energetische wereld.


 


Standing als Enige Erfgenaam
Het gebruik van de hoedanigheid van de standing van erfgenaam (levende mens) gaat verder dan van ‘slechts’ een begunstigde. De per stirpes Enige Erfgenaam levende mens is de hoeder en regent van dat wat beschouwd wordt als door God (hiermee wordt niet gerefereerd aan een religieuze God, maar aan The One Creator) gegeven, de Aarde en wat de Aarde vrijelijk in overvloed voort brengt, de natuur, individueel talent, etc., en niet de begunstigde van het vertrouwen van de mens (man’s trust).

Zie de pagina ‘Principes en Wetten‘ voor een veelzeggende afbeelding met betrekking tot de Natuurlijke Wetten en de Universele Rechten van de levende Mens, die verworden zijn tot legale geschreven wetten en regels.


Onvervreembare rechten
Jij en ik zijn de erfgenamen van de onvervreemdbare rechten en de Goddelijke erfenis van God (The One Creator) en ‘The Kingdom of Heaven’. ‘Born again’ (de tweede geboorte) betekent dat jij bent opgestaan (je ‘wedergeboorte’) als Enige Erfgenaam levend mens van vlees en bloed in de hereniging met Spirit, Christ ofwel Kryst in jeZelf (je doet geen afstand van je fysieke lichaam tempel, maar je beseft dat je niet jouw fysieke lichaam tempel bent: je bent een geïncarneerde Goddelijke Heilige Geest, een levende schepping en Kind van God. Je gedraagt je niet langer als een knecht en een behoeftig kind dat een mama en papa nodig heeft, maar als een levend mens met een Volwassen bewustzijn): je beweegt innerlijk in bewustzijn van wat onecht is naar wat echt is en beseft dat je Eén met Alles Bent ofwel jij weet doorleefd dat ‘You and the Father are One’.


The Kingdom of Heaven
Als erfgenaam van God ben je een inwoner van ‘The Kingdom of Heaven’ en een ambassadeur áls Christus. Het pad vanuit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten kan je ondersteunen in de verdieping op dit spirituele levenspad (en nee, dat heeft niets met geloof en religie te maken).

Leer meer op de pagina 'Geboorte Trust'.


Vanuit de bron wordt het stiller en stiller
Binnen de dualiteitsdriehoek zie je meer en meer energie kanalisatie om degenen die beginnen te doorzien wat er allemaal niet kloppend is in de wereld af te vangen: het oogsten van Ziele-energie in de 'eindtijd' (einde van het doodsparadigma waarvan het tekortenprincipe een aspect is) door middel van afleiding en misleiding, en halve waarheden (ofwel beLIEf niet gebaseerd in feiten).

Er zijn maar weinigen die daardoor kunnen verdiepen naar bron-essentie: afgevangen door bewuste of onbewuste manipulatie en kanalisatie.

Wil je verdiepen naar het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma ofwel Levensparadigma?
Bestudeer dan de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial website.

Leer (bewuste) manipulatie en kanalisatie te onderscheiden van wezenlijke innerlijke bron-essentie.
Webinars
In de maanden mei, juni, juli, augustus, september, en oktober zijn er geen Webinars in verband met onderzoek en mogelijke heroverwegingen. In de tussentijd gaan per stirpes Enige Erfgenamen enig feitelijk bevoegden in zowel binnen- als buitenland verder met pionieren. Ik houd jullie hiervan via de Nieuwsbrief en de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial pagina 'Webinars' op de hoogte.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift c.q. schenking via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.