Verwar de maandelijkse Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening

niet met Universeel Basis Inkomen (UBI)

Geld en Gods voorziening
Bekijk online

11-06-2023

Inhoud
1. Geld en Gods voorziening.
2. De nieuwe generatie op de nieuwe aarde.
3. Private family tree.
4. De placenta is jouw erfstuk.
5. Webinars.
6. Uitschrijven Nieuwsbrief.


Goede Zondagmorgen enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

Geld en Gods voorziening
Verwar de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening op maandelijkse basis, tijdens de transitiefase, niet met een Universeel Basis Inkomen (oorspronkelijk was het geen universeel basisinkomen maar een onvoorwaardelijk! basisinkomen: dus zonder voorwaarden).

Het Universeel Basis Inkomen (UBI) is een val om je te binden aan CBDC (Central Bank Digital Currency) met allerlei voorwaarden eraan verbonden.

Let op: de connotatie van inkomen (in basisinkomen) is niet correct en aansluitend, want het is geen inkomen, maar een vergoeding voor het feit dat de directe toegang tot elementaire levensbenodigdheden van jou (en mij) geroofd is.

Zie pagina 4/7 van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving.


De nieuwe generatie op de nieuwe aarde

"Deze nieuwe generatie is zo’n bijzondere generatie. Ze hebben zoveel potentieel om deze wereld ten diepste te veranderen. Ze zijn wijzer, empatischer en zoveel meer betrokken bij de wereld en mensen om hen heen." zeg je?

Stop jij dan met toolen van deze nieuwe generatie en bied jij ze een wezenlijke embedding? Een wezenlijk nieuw organisch oorspronkelijk fundament waarop deze nieuwe generatie kan stáán?
Wat draag jij over aan de 'next generation'?

Je kunt alleen dát overdragen wat je in jezelf aangenomen én doorleefd hebt. Wees die embedding, wees het wezenlijke nieuwe organische (wat het oorspronkelijke is) fundament.

Hoe?
Het antwoord op het hoe vind je op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial website.
 
LevenGevende keuzes
Er zijn levenGevende keuzes te maken. Het is nogal lastig om innerlijk te transformeren op een lege maag en in een samenleving waarin de 'oude' issues nog steeds uitgespeeld worden én nog steeds veroorzaakt worden. Het 'nieuwe' paradigma is al ontsloten en vanuit een echt natuurlijk samen leven kunnen we collectief helen en collectief naar 'huis' terug gaan (samen uit, samen thuis).

Het nieuwe fundament
Door natuurlijk organisch (samen) leven op aarde te embedden met bestaanswaarde (de geld-getallen die we nodig hebben om fysiek in leven te kunnen zijn = onze eigen waarde uitgedrukt in geld-getallen) als fundament kunnen alle individuele aspecten en talenten wezenlijk geleefd worden. De ervaring van fragmentatie, afscheiding, en alle andere duale 'overlay-ervaringen' (inclusief die in de individuele psyche) zullen hierdoor kunnen oplossen.

Er is geen andere verklaring nodig dan jouw diepgevoelde verlangen om eenvoudigweg samen te zijn op aarde... toe te geven en durven te zeggen dat je voor jezelf ook vrij bestaan(swaarde, de geld-getallen die we nodig hebben om fysiek in leven te zijn = onze eigen waarde uitgedrukt in geld-getallen) nodig hebt in het hier en nu: we zijn hier op aarde in een fysiek lichaam en er is absoluut geen enkele reden om jouw fysieke lichaam en 'materiële ervaringen' af te wijzen... Integendeel: je hebt je fysieke lichaam nodig om al jouw aspecten en verwondingen te helen.

Het nieuwe fundament kan op 3 lagen gefaciliteerd worden
1. De laag van de 'regering' die daardoor transmuteert naar facilitering.
2. De laag van de banken die daarmee ophouden te bestaan als veroorzakers van schuld en schade miscreaties.
3. De laag van de samenleving zelf-samen.
Laag 1. en 2. stoten het wezenlijke samen leven nog steeds uit en onderdrukken het oorspronkelijk samen leven. In andere woorden: laag 1. en 2. onderdrukken jou in jouw wezens-zijn.

Wat doet laag 3.?
Het maken (of niet maken) van de levenGevende levenskeuzes ligt op ieders eigen individuele bord. Je kunt niet langer naar buiten kijken hiervoor, want het antwoord is er ál jaren: 100% toepasbaar gemaakt.

Meer weten?
Op de pagina 'Economie van Zekerheid' kun je verder studeren.
Private family tree
My unique 46-chromosome biology is never to be considered part of a “public good" because no “right” exists that allows another to “cut me off” from my private family tree or inheritance.
~Kurtis R. Kallenbach

No one has a right or authority to mandate or legislate alterations to your body... internally or externally. Stop consenting and just say no!

Stop seeking doctor and preacher protection notes. You hand them your authority when you do.


De placenta is jouw erfstuk
Ze hebben jouw erfstuk (placenta) in hun bezit indien je het achter gelaten hebt in het ziekenhuis of elders. Natuurlijk hoef je de placenta niet af te geven. En bij voorkeur kies je voor een thuisbevalling in een waterbad. Bij een volledige lotusbevalling conserveer je de placenta met navelstreng in tact aan de baby en bewaar je deze in een mandje naast de baby totdat de navelstreng vanzelf afvalt na een paar dagen. Je kunt de placenta daarna begraven in je tuin.

Heirlooms
Zulke goederen en bezittingen die, in tegenstelling tot de aard van bezittingen, volgens speciaal gebruik samen met de erfenis naar de erfgenaam gaan, en niet naar de executeur. De term 'loom' (Sax.) betekent een lidmaat of lid, zodat een erfstuk niets anders is dan een lidmaat of lid van de erfenis. Het zijn over het algemeen dingen die niet weggehaald kunnen worden zonder de onroerende goederen te beschadigen of uit elkaar te halen: zoals herten in een park, duiven in een grot, akten en oorkonden, enz.

Voor de betekenis van Heirloom kun je deze link volgen.

"Heirship mobables
In Scotch law. The movables which go to the heir, and not to the executor, that the land may not go to the heir completely dismantled, such as the best of furniture, horses, cows, etc., but not fungibles. Erskine, Inst. 3. 8. 13-17.
Must not be returned completely dismantled. Whole. In one piece."
~Blaane A. Oteo

Erfrecht roerende zaken
In het Schotse recht. De roerende goederen die naar de erfgenaam gaan, en niet naar de executeur, zodat het land niet volledig ontmanteld naar de erfgenaam gaat, zoals de beste meubels, paarden, koeien, etc., maar geen fungibles. Erskine, Inst. 3. 8. 13-17.
Mag niet volledig ontmanteld worden teruggegeven. Geheel. In één stuk.

Let op het woord 'ontmanteld'.

Betekenis fungibles.
Betekenis Mantle.

De straatwaarde van een placenta is ongeveer
$50.000. Ze worden meestal verkocht aan big farma. Daarnaast worden placenta's in ziekenhuizen gebruikt ter bestrijding van doorligwonden.

Placenta in eigendom nemen
Het establishment gaat jou niet vertellen dat het levenGevend is om de placenta volledig te laten uitkloppen totdat deze wit is én in eigendom te nemen als jouw erfstuk.

Het is een goed moment om de navelstreng door te knippen als deze niet meer klopt en wit is geworden. Ook indien een navelstreng is doorgeknipt, kan de placenta geconserveerd worden en in mandje bij kindje bewaard worden, totdat het stompje van de navelstreng aan kind-zijde vanzelf afvalt en daarna kun je de placenta begraven. De placenta kan spiritueel ervaren worden als een spirituele tweeling. Een 'verloren' placenta kan gevoeld worden als diep verlies.

Handel vanuit jouw autonomie en eigenaarschap als per stirpes Enige Erfgenaam van de jou door God gegeven erfenis.

Over het laten uitkloppen van de navelstreng, het conserveren van de placenta, en een volledige lotus bevalling kun je meer lezen op de website Het Bewuste Pad.


 
 

Webinars
In de maanden mei, juni, juli, augustus, september, en oktober zijn er geen Webinars in verband met onderzoek en mogelijke heroverwegingen. In de tussentijd gaan per stirpes Enige Erfgenamen enig feitelijk bevoegden in zowel binnen- als buitenland verder met pionieren. Ik houd jullie hiervan via de Nieuwsbrief en de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial pagina 'Webinars' op de hoogte.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moeten je graag in de volgende nieuwsbrief.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift c.q. schenking via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.