Niettemin kan men een vrijstelling voor schoolinschrijving aanvragen

(of liever mededelen)

Omgaan met de leerplichtambtenaar
Bekijk online

18-06-2023

Inhoud
1. Omgaan met de leerplichtambtenaar.
2. Perspectief vs Paradigma.
3. Spike eiwitten en het niet-bestaan van shedding.
4. De nonsens van immunologie en immuniteit.
5. Webinars.
6. Uitschrijven Nieuwsbrief.


Goede Zondagmorgen enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

Omgaan met de leerplichtambtenaar
Op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial vind je óók informatie hoe om te gaan met de leerplichtambtenaar. Inclusief ervaringsverhalen (sinds april 2021).

Via het zoekvenster kun je zoeken op 'leerplichtambtenaar': dan vind je alle relevante artikelen.
 
Er is geen schoolplicht, er is leerplicht: en leren kun je óveral in het dagdaaglijks samen leven!

Thuisscholing kan nog steeds in Nederland. Het is wat lastiger je kind thuisscholing te gaan aanbieden als het éénmaal in het schoolsysteem is ingevoerd, maar dat is zeker niet onmogelijk. Ik ken de nodige ouders die hun kinderen jaren geleden al thuisscholing aanboden: dat zijn inmiddels kinderen in de (bijna) volwassen leeftijd.

"Lees hier de Leerplichtwet en kijk bij Artikel 5, punten a en b. Daar staat dat men is vrijgesteld om zich in te schrijven in een school wanneer er ‘overwegende bedenkingen’ zijn. Tot vorig jaar waren deze ‘overwegende bedenkingen’ hoofdzakelijk van levensbeschouwelijke aard. Maar sinds de Covid maatregelen kan men zich terecht zorgen en bedenkingen maken over de medische ingrepen die verplicht worden op scholen (maskers, afstand houden, testen, vaccins). Dit zijn in principe allemaal geldige redenen (doorslaggevende bedenkingen) omdat ze de integriteit en gezondheid van het kind in gevaar brengen. En niemand kan gedwongen worden om zichzelf of zijn kinderen (psychologische en fysieke) schade te berokkenen."

Volledige tekst en doorlinken met informatie te vinden op de pagina 'Hoe om te gaan met de leerplichtambtenaar' van de vrijelijk beschikbare zelfstudie Academy.
 
Ook kun je via het zoekvenster zoeken op 'bewuste scholen' voor relevante artikelen en informatie betreffende bewuste scholen inclusief de facebook groep 'Bewuste Scholen'.
 
In de 'Bewuste Scholen' facebook groep (openbaar) een recente post van een gespreksopname van jongeren, die laten horen dat zij ánders leren en dat het nodig is hen op een ándere aansluitende manier leerstop aan te bieden.
 
In gesprekken met leerkrachten merk ik dat er velen openstaan voor de ont-wikkelingen in de samenleving en zij geven hierop een adequaat antwoord. Lang niet op alle scholen werden bijvoorbeeld de Covid-maatregelen uitgerold. Ga en blijf in gesprek met de leerkrachten, met de leerplichtambtenaar, met de ouderraad, en mede-ouders. Laat je stem horen.

En ben je in de leeftijd van aanstaand ouderschap verdiep je dan in bewuste conceptie, bewust zwanger zijn, bewust geboorte geven, bewust ouderschap. Dat laatste houdt ook in nadenken over de vraag of je een aansluitende school wilt vinden voor je kind(eren) of dat je thuisscholing wilt gaan geven.
 
"Bewust uitnodigen van een ziel
Het bewust uitnodigen van een ziel in je leven, tijdens een bewust en heilig liefdevol verbonden liefdesspel, geeft levensenergie door aan de vrucht. Het zaad van de man zal liefdevol vanuit zijn hart en ziel energetisch geladen zijn. Als je als vrouw orgastisch bent op het moment dat je het zaad van je partner ontvangt, geef je jouw vrouwelijke levensenergie door tijdens de conceptie. Een bewust liefdevol aanwezig zijn in liefdevolle harts- en zielsverbinding voelt als een warme veilige vertrouwde bedding voor de ziel. Vanuit de andere dimensie kijkt de ziel toe. Je kunt je voorstellen dat deze ziel zich heel welkom voelt bij jullie: een bewuste uitnodiging laat je heel welkom voelen. Dat is nog eens een geweldige start van je aardse leven!
 
You come to us from another World
from beyond the Stars and void of Space
Transcendent, pure, of imaginable beauty
bringing with you the essence of Love
You transform all who are touched by you
You are the master Alchemist
You Light the Fire of Love
in Earth and Sky
in Heart and Soul of every being
Through your Loving
existence and nonexistence merge
~Rumi~"

Uit: 'Conceptie'
 


Onderscheid perspectief verandering en Paradigma verandering

Perspectief verandering vindt plaats binnen hetzelfde Paradigma: bijvoorbeeld het Paradigma van tekort ofwel het doodsparadigma.
Een Paradigma verandering kan ontstaan doordat alle werkingen binnen de perspectieven van een Paradigma gezien en doorleefd zijn.

Zo kan het Overvloedsprincipe Paradigma binnen het Levensparadigma zich ontsluiten doordat de werkingen (perspectieven) van het tekortenparadigma gezien en doorleefd zijn én de sleutels vanuit het Levensparadigma gevonden én toepasbaar gemaakt zijn.

Het tekorten- / doodsparadigma lost op zodra de sleutels van het Levensparadigma toegepast worden.

De samenleving kan zélf-samen Het Organisch Origineel Oorspronkelijk Levensparadigma de toekomst in leven vanuit de keuzes in het NU, waardoor het tekortenparadigma ‘als vanzelf’ oplost.

Het levenGevende antwoord is gekomen vanuit een volledige doorleving van de perspectieven binnen de dualiteitsdriehoek ofwel het doodsparadigma waarvan het tekortenprincipe een aspect is. Het antwoord is met andere woorden gekomen vanuit het Levensparadigma waarvan het overvloedsprincipe een aspect is. Je weet dat je een essentieel levenGevend antwoord gevonden hebt door na te gaan of álle opzettelijk veroorzaakte collectieve issues, waaronder schaarste en armoede, oplossen als je het antwoord door de dualiteitsdriehoek laat gaan. De dualiteitsdriehoek hoeft niet eerst op te lossen, voordat het antwoord geleefd kan worden. Het antwoord wordt ál geleefd. Destemeer mensen het antwoord leven, deste krachtiger het organische oorspronkelijke originele paradigma zich ontvouwt.

Het gaat er dus om of mensen het antwoord leven of niet: de redding komt niet van buiten. Het is van belang dat er bewustzijn komt (doorleving) op hoe het doodsparadigma heeft kunnen ontstaan en hoe het in stand blijft, zodat dit nooit meer zal kunnen ontstaan (belichaming van het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma).

Lees meer op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial website.


 

Spike eiwitten en het niet-bestaan van shedding
Ook Dr. Sam Bailey geeft in een video informatie over spike eiwitten en het niet-bestaan van shedding.

De video van Dr. Sam Bailey vind je op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial op de pagina 'Zijn spike eiwitten de boosdoener'.
 
En... iets dat niet bestaat, kan vanzelfsprekend ook niet in een lab gemaakt worden. Gif kan wél uit een lab komen.
Ziekmakende virussen zijn nooit wetenschappelijk geïsoleerd aangetoond. Besmettingen zijn nog nooit wetenschappelijk onderbouwd aangetoond. Shedding is nog nooit wetenschappelijk onderbouwd aangetoond.

De angst propaganda wordt steeds weer doorgeprikt: wetenschappelijk onderbouwd.
De nonsens van immunologie en immuniteit
De nonsens van immunologie en immuniteit (in de betekenis van antistoffen): Biologie werkt zo helemaal niet! Iets wat niet bestaat, kun je via een druppeltje bloed vanzelfsprekend niet aantonen.

De vraag of grote sterns nu immuun zijn voor vogelgriep (veroorzaakt door een 'virus' dat zoals we weten niet bestaat) is een non-issue.

Een gesprek op mijn openbare facebook-pagina
Jessica: Vogelgriep. Ik heb gezien dat dieren net als mensen best even ziek kunnen worden, maar de oorzaak ligt vaak ergens anders. De medicijnen die mee gaan met het voer en als kuiken de vele verplichte entingen verstoren wel wat. Ja de dieren worden ziek, ja dat kunnen er vele zijn in een stal, maar ophokken... daar knapt niks en niemand van op. Helaas kun je als pluimveehouder niet veel ertegen doen en is het mee gaan erin.

Diana: Jessica, inderdaad! Dieren worden ziek omdat ze met toxische stoffen in aanraking komen, in het voeder, antibiotica, vaccinatie, etc. En de verplichte ophokplicht is een regelrechte schande! En de pluimveehouder staat met zijn rug tegen de muur.
 
Mascha: Jessica, ik hoor je. De pluimveehouder, de boer, etc. indien ze zich distantiëren van maatregelen wordt bijvoorbeeld hun melk niet langer opgehaald, etc.

Jessica: Mascha,
klopt en de eieren kunnen niet afgezet worden. Duitsland heeft het voor het zeggen hierin.

Wat zijn 'antistoffen' nu feitelijk?
Via de pagina 'Gezondheid en Welzijn' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial kun je wetenschappelijk onderbouwde antwoorden vinden met betrekking tot zelfhelend vermogen, niet bestaan van ziekmakende virussen en besmettingen, niet bestaan van shedding, hoe het zit met 'antistoffen', en nog veel meer.


Webinars
In de maanden mei, juni, juli, augustus, september, en oktober zijn er geen Webinars in verband met onderzoek en mogelijke heroverwegingen. In de tussentijd gaan per stirpes Enige Erfgenamen enig feitelijk bevoegden in zowel binnen- als buitenland verder met pionieren. Ik houd jullie hiervan via de Nieuwsbrief en de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial pagina 'Webinars' op de hoogte.


Ik wens je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende nieuwsbrief.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma


Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift c.q. schenking via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.