Geld behoort de mensen toe
View online

01-04-2022

 

Beste levende mens,

Geld behoort de mensen toe, niet de (centrale) banken. De economische tegenwaarde van geld is het bestaan aka in leven zijn van de mens zelf, niet iets buiten de levende mens (geen goud, zilver, aandelen, etc.)."Door goud gedekt (papier)geld" vs "Door de levende mens gedekt (papier)geld"
Dat laatste is al een feit: het huidig (papier) geld is gedekt door de levende mens. Dit is de organische inherente wijsheid vanuit geld en de levende mens.

 

Geld creatie 'in schuld' ten behoeve van een hypotheek of lening zou het geld laten ontstaan ('money in debt')

Echter dit is onjuist.

Het geld is er al en het is aanwezig in ieders geboorte Trust nalatenschap: het aanwezige geld in jouw geboorte Trust nalatenschap is gebaseerd op jouw economische waarde die je hebt voor de bestaanseconomie gedurende jouw leven. Jouw hypotheek en/of lening komt uit jouw geboorte Trust nalatenschap. Het is jouw eigen geld en via een slimme constructie wordt er gesuggereerd! dat er geld wordt aangemaakt op het moment dat jij een hypotheek en/of lening afsluit.

Jouw legale natuurlijk persoon wordt tot debtor gemaakt, maar jij als levende mens bent de creditor.


Wezenlijk nieuw ruilmiddel
Een wezenlijk nieuw ruilmiddel kan alleen werken, indien er voldoende draagvlak is voor het wezenlijk nieuwe ruilmiddel. Dat betekent dat je jouw eerste levensbehoeften met dit wezenlijk nieuwe ruilmiddel moet kunnen betalen. Indien de aanbieders van eerste levensbehoeften de betaling van hun producten en diensten niet accepteren in het wezenlijk nieuwe betaalmiddel dan gaat het niet werken!

Het wezenlijk nieuwe ruilmiddel dient daarnaast vrijelijk beschikbaar te zijn. Dat betekent dat je niet eerst arbeid hoeft te verrichten om het naar je toe te halen.

Vergelijk met het niet politieke deel aan economische bestaanswaarde, die op het moment van de aanmaak van jouw BSN-nummer in jouw geboorte Trust nalatenschap gaat: je dient hierover te kunnen beschikken! Zo zie je dat ook euro een wezenlijk nieuw ruilmiddel kán zijn, indien het vrijelijk beschikbaar komt!

Lees meer op de pagina 'Economie van Zekerheid'.

Activeer de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap.


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Je kunt aan hetgeen via mail en de Nieuwsbrief uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als levende mens zelf eigenaar van jouw keuzes. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.