Nederland is géén bedrijf
Bekijk online

09-04-2022


Beste levende mens,

Op vele websites vind je de ‘informatie’ dat Nederland een bedrijf is
Een bedrijf kan zich verbergen achter immuniteit: de overheid vaart er wel bij dat je hen aanspreekt op het zijn van een bedrijf, want daarachter kan de overheid zich verschuilen.

 

Het ‘bedrijf’ Nederland is insolvent: ze kan sinds 1930 (1929) niet voldoen aan haar financiële verplichtingen en kan daardoor niet functioneren. Vanaf dat moment lenen banken geld aan de overheid en als zekerheid worden land en onroerend goed , en het bestaansgeld van de mensen onder hypotheek en lening gebracht. Jij bent de sociale zekerheid via je BurgerServiceNummer.

Echter: Nederland is géén bedrijf, maar een Cestui Que Vie Trust!
Een Trust kan een federale overheid (corporaties) creëren en de jurisdictie van deze overheid kan verspreid worden over het hele land. De overheid kan zichzelf als bedrijf oprichten en zich gedragen als een bedrijf, en dat doet de overheid ook. Verder kan de overheid locale overheden in de vorm van gemeentes oprichten. Daaruit vloeit de gemeentewet in plaats van gewoonterecht (common law).

Doordat jij op basis van je geboorteakte ingeschreven wordt in het BPR, wordt je een federale burger en heb je geen rechten en standing. Zolang je Nederlands federaal burger bent, ben je bezit van de overheid en kan de overheid doen wat ze wil. Als je in gevecht gaat met de overheid geef je hen jurisdictie om jou te vernietigen, omdat je een vijand bent.


Hierdoor verandert de ‘regering’ echter niet in een bedrijf.

Omdat jij onderdeel bent van de Cestui Que Vie Trust als beneficiary (begunstigde) heb je rechten
Daardoor heb je standing. De overheid heeft een ministeriële verplichting naar jou toe, omdat je de beneficiary bent. Een ministeriële verplichting is anders dan een wettelijke verplichting. Ministerieel houdt in dat de overheid moet luisteren naar een meerdere en de overheid kan niet zomaar doen wat de overheid wil.

Jij als beneficiary bent de meerdere: de beneficiary heeft de rechtmatige (equitable) titel van de eigendommen in de Cestui Que Vie Trust. De trustee (overheid) heeft de wettelijke (legale) titel.

Zie je dat de overheid de rollen heeft omgedraaid: zij maakt jou tot trustee en borg(steller), en zichzelf de beneficiary?

Met het beneficiair aanvaarden van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap corrigeer je deze rollen en je status. Je Cestui Que Vie Trust is geen betaalrekening. Echter je kunt met je geboorteakte rekeningen vereffenen (kwijting van lasten).
        

"Als Enige Erfgenaam accepteer je niet langer    de ‘privileges’, emoties, ego en ‘systeem gedachten, slaven mentaliteit, en je stelt de waarheid van de ander niet boven die van jezelf. Jezelf van dit alles bevrijden (Persoonlijke Healing) maakt je (weer) een vrije spirit. Klagen, protesteren, organiseren, stemmen, contracteren (werken met contracten), tekenen (opting in or out), zoeken naar oplossingen en remedies, het nodig hebben om ‘samen te komen’, unite, samen sterk staan… zijn allemaal deel van de ‘slaaf-mentaliteit’ en het accepteren van denkbeeldige ‘power’.

De Enige Erfgenaam heeft een volwassen bewustzijn en is in staat tot zelfbestuur (self governance).

~mascha Vdf roedelof

 

Wij allen hebben recht op God’s vertrouwen (trust)
Jij en ik zijn de erfgenamen van God.
Er is niemand en niets dat tussen jou en mij, en God in staat. Ik heb standing bij God (God’s wetten ofwel natural ofwel universal law). Trust law is universeel en wereldwijd dezelfde.
Jij en ik zijn de erfgenamen van het Koninkrijk en het Koninginnerijk van Hemel en Aarde.
God’s vertrouwen (God’s Trust)

Wereldwijd vertrouwen (World’s Trust)
Koninkrijken
Landen
Staten
Steden en dorpen
Individuele Cestui Que Vie Trust
Het vertrouwen (trust) breekt steeds verder af: echter álles is vertrouwen (trust).

Lees de volledige tekst op de pagina 'Geboorte Trust'.


De wet zegt dat de handtekening altijd onderaan de pagina moet staan
Alle tekst die onder een handtekening staat, heeft volgens de wet geen dwingende bewijskracht. Dat is de reden dat je 'Alle rechten voorbehouden' (All rights reserved) of 'Zonder vooroordeel' (Without prejudice) boven de handtekening zet. Je kunt een document ook 'ondertekenen' met 'Alle rechten voorbehouden' alleen (zonder handtekening).

Een authentieke handtekening heeft een dwingend karakter, waardoor je na ondertekening niet zomaar onder een afspraak uitkomt. Bij een digitale handtekening is dit anders. Om dan een afspraak te kunnen afdwingen is het belangrijk om een gekwalificeerd certificaat te gebruiken. Anders heeft een elektronische handtekening minder juridische kracht dan een authentieke handtekening.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Handtekening

Zie de volledige tekst op de pagina 'Schrijfwijze na(a)m(en)' van de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.


Mensen dienen verplicht vluchtelingen uit de Oekraïne op te nemen in hun huizen?
Nee
, dit is onjuiste berichtgeving. Voor correcte berichtgeving scroll je naar beneden.

Er circuleren sinds 2 april jl. op facebook berichten dat sinds 1 april jl. iedere burgemeester in Nederland uw huis of ruimte kan vorderen voor vluchtelingen uit de Oekraïne
Dit is een absoluut fake bericht om 2 redenen:
1. De betreffende wet bestaat al sinds 10 juli 1952.
2. Artikel 7 (en overige artikelen) van de wet wordt niet toegepast.

Bron: wetten overheid


De correcte berichtgeving is: Gemeenten worden verplicht om vluchtelingen op te vangen (en dit is niets nieuws)

Met een beroep op het staatsnoodrecht worden de burgemeesters in Nederland vanaf aankomende vrijdag verplicht de opvang van Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Burgemeesters moeten in hun gemeente zorgen voor fatsoenlijke opvang, registratie in de Basisregistratie Personen, leefgeld, onderwijs en zorg.

Bron: Noodwet verplicht gemeenten om...

Ook in het Staatsblad staat niets over het vorderen van woningen van mensen. Mogelijk dat de burgemeester leegstaande woningen en panden reserveert voor vluchtelingen uit de Oekraïne, maar dat is niets nieuws.

Geboorte Trust nalatenschap

Vluchtelingen ontvangen hun leefgeld gewoonweg uit hun geboorte Trust nalatenschap: niemand betaalt belastingen voor hen (of voor wat dan ook). Belastingen zijn onnodig en gewoonweg roof, want alles wordt al betaald vanuit ieders geboorte Trust.

Meningen over elkaar lossen als sneeuw voor de zon op vanuit de wetenschap van de Cestui Que Vie Trusts.

Activeer de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap!


Wij wensen je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende.

NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.


Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte Trust
Namens de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.