Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

weergegeven: 1 - 4 van 4 artikelen

Noodwet en avondklok

Nood breekt wet
1. De noodwet moet de ‘dood en verloren op zee’ wet De Iure breken.
2. De Raad van State, de Hoogedelgestrenge Heer Mr.Th.C. de Graaf is De Facto.
3. De geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam is De Facto.
4. Staatsrechtelijk hebben de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, aan de minister kenbaar gemaakt, dat zij het burger graf van de ‘dood en verloren op zee’ – presumptie zijn ontstegen.
5. Sepulchre (graf) Effata (geopend) Surrexi Iure Hereditario De Facto. Ik ben in mijn erfrecht opgestaan.
6. Een transitie van politiek naar niet-politiek individueel Trust vermogen beheer.
7. Het betreft hier een staatsinrichting van een geheel andere Orde.
8. De Heremieten in hun hermitages hebben autonomie.
9. Ten behoeve van Dieu et Mon Droit: het Byzantium handelsrecht van de Koning (Voorzitter van de Raad van State), bevinden we ons op de tijdlijn van de heremieten.
10. We schrijven: (1149 – 1214) Albertus van Jeruzalem.
11. Ter vergelijking: de autonome “heremieten” hebben Beneficiair, met vereniging (reconciliatie) met hun niet-politieke, individuele geboorte Trust vermogen ingestemd en in overdrachtelijke zin, een niet-politieke (leef) Regel van Albertus van Jeruzalem aanvaard.
12. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
13. Autonomie wil echter niet zeggen: wars van een zekere ordening voor samenleven.
14. De heremieten stemden daarom in met een leef regel.
15. Een levensbeschouwelijke leefregel, waarvan het geen Staat, groep of individu, gegeven is om de individuele inhoud ervan te beoordelen, betekent: een niet-politieke leefregel.
16. De leef regel is een trust.
17. De rechtsgang van de ultra vires waarheid, waarbij de avondklok op één dag werd opgeheven en weer van kracht werd, is bedoeld om de Raad van State als Presidium De Facto bóven de demissionaire politiek, bij de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen te introduceren.
18. Juist één dag nadat de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen De Facto (de overdrachtelijke heremieten in hun lock down kluizenarijen / CQV LLC ambassades), zich bij de Raad van State, de Hoogedelgestrenge Heer Mr. Th.C. de Graaf De Facto, (in de rol van “Albertus van Jeruzalem”) hebben geïntroduceerd: “sta mij toe, mij bij u te introduceren …. “, presenteert de Raad van State zich in de media, als de beslechter van het avondklok dispuut.
19. Ik ben tot de analogie met de heremieten en Albertus van Jeruzalem gekomen, toen mij bekend werd dat Mr. Th. C. De Graaf, een Knight van de Orde van de Holy Sepulchre (het Heilig Graf Jeruzalem) is.
20. De gehele Staten Generaal is de politieke tak van de ridderorde.
21. De avondklok is geen politieke ideologische avondklok maar een monastieke avondklok, voor reflectie en vereenzelviging met de binnencultuur van de autonome CQV (Cestui Que Vie, hij die leeft) LLC (Live Life Competence) hermitage / kluizenarij op de berg, waar de uitoefening van de individuele feitelijke bevoegdheid moet worden bestudeerd en aanvallen op de autonomie moeten worden geweerd. Een voor velen totaal nieuwe manier van kijken en leven.

……….

#surrexi_iure_hereditario

Avondklok en ervaring Enige Erfgenaam

Enige Erfgenaam wordt aangehouden in verband met de avondklok en vertelt
Wij zijn laatst aangehouden door de (figuurlijke) havenpolitie bij een rotonde, omdat het 23.00 u ’s avonds was. Hij vroeg om mijn rijbewijs. Toen vroeg ik eerst of ik aan het slingeren was en of ik schade had aangericht. Nee, dat was niet het geval. Ik gaf mijn rijbewijs en vroeg waarom ik dan werd aangehouden. De agent keek verbaasd en zei: ”Vanwege de avondklok”.

Toen zeiden wij in koor: “Avondklok????, is het oorlog?

Wij weten van niets. Ik vertelde dat ik geen krant lees, geen tv kijk of radio luister. En of het verplicht was dat te doen? De agent, een zeer opgewekte en open mens, stond verbaasd te kijken en zei heel eerlijk dat ie daar geen antwoord op had en of wij het gesprek hierover wilde voortzetten, aan de kant. Dit omdat het zijn interesse had.Er werd met hogerhand gebeld hoe om te gaan met dit geval. Ze wisten er geen raad mee en vertelde de agent gewoon een boete uit te schrijven. De agent wilde geen boete uitschrijven want hij vond dit een interessant en uniek geval en er was geen passend antwoord op. We hadden nog een zeer boeiend gesprek.

Het rammelt bij de politie
Hij vertelde zelfs dat het rammelde bij de politie, dus daar wordt gelukkig veel gesproken en nagedacht over waar we ons momenteel in bevinden. En zij voelen ook wel aan dat er iets niet helemaal klopt. Hij droeg overigens geen mondkapje, zijn collega’s wel en zijn idee was dat het niets anders dan een griep was en wilde ons zelfs beide de hand schudden toen wij weer wegreden.

In contact blijven
Ik kreeg zijn kaartje en ik werd in het systeem gezet als zijnde in behandeling, zodat ik bij eventuele andere aanhoudingen die avond gewoon kon verder rijden. Hij zou mij nog bellen over hoe deze kwestie verder zou worden besproken.

Bijna twee weken later werd ik gebeld. Nou, het had de gemoederen nogal bezig gehouden en het was het gesprek van de dag (zijn woorden). Binnenlandse zaken had aangegeven dat het niet verplicht is de regels te kennen, maar er wordt wel van je verwacht dat je ze opvolgt. Nah ja?

De agent zei toch een proces verbaal op te maken, puur om te kijken wat ik hier mee zou doen en om het onderwerp meer ruchtbaarheid aan te geven. Om het hele verhaal nog meer vraagtekens te geven, vertelde ik hem in het telefoongesprek dat ik een Diplomatiek paspoort heb en dat ik dit niet laat voorkomen, maar de eventuele boete wel laat afhandelen. Ik heb hem heel kort wat dingen uitgelegd en gezegd meer informatie te sturen, zodat hij begrijpt wat ik bedoel.

Voortschrijdend bewustzijn
Het is goed te zien dat er mensen, vooral bij de politie, hier voor open staan en ik zou zo een kop thee met hem gaan drinken… en misschien gebeurt dat nog wel eens. Inmiddels heb ik hem een video met uitleg gestuurd evenals de nodige linkjes naar websites. Ook heb ik enkele foto’s van mijn Diplomatiek paspoort gestuurd.

Ik hoor trouwens graag of ik bepaalde dingen beter wel of niet had kunnen zeggen of doen. Het blijft trial and error natuurlijk.

Lars Vdf van de Goor

Avondklok?

Advies hoe als Enige Erfgenaam te handelen bij een avondklok
Een avondklok is extreme mensenrechten schending. Wij raden u aan om u aan de avondklok te houden, want de handhavers van de avondklok die uw rechten schenden, zullen getraind zijn om u niet te respecteren en zijn voor alle argumenten doof.

Een Enige Erfgenaam gedraagt zich als een Enige Erfgenaam waardig én met gezond verstand, ook ter (fysieke) bescherming naar zichzelf én zijn / haar naasten / medemensen.

Je vindt op deze website meerdere aanwijzingen in de categorie ‘Aanwijzingen‘. Een aanwijzing is een doordacht advies, wat jij als individu vanzelfsprekend niet hoeft op te volgen: als jij jouzelf en /of jouw naaste(n) in gevaar wilt brengen, ligt die verantwoording bij jou en bij niemand anders.


Een Enige Erfgenaam is niet politiek

Klagen, protesteren, organiseren, stemmen, contracteren (werken met contracten), tekenen (opting in or out), zoeken naar oplossingen en remedies, het nodig hebben om ‘samen te komen’, unite, samen sterk staan… zijn allemaal deel van de ‘slaaf-mentaliteit’ en het accepteren van denkbeeldige ‘power’.

Vanuit het innerlijk bewustzijn van de Enige Erfgenaam accepteer je niet langer de ‘privileges’, emoties, ego en ‘systeem gedachten, slaven mentaliteit, en je stelt de waarheid van de ander niet boven die van jezelf. Jezelf van dit alles bevrijden maakt je (weer) een vrije spirit.

De Enige Erfgenaam bevindt zich innerlijk niet in het gebied van chaos, maar helderheid en laat daardoor levenskracht energie stromen naar het laten ontstaan van een samenleving gebaseerd op de innerlijke waarden van rechtvaardigheid (Rechten van de mens), menselijkheid en rechtszekerheid, deugdelijkheid van bestuur. Kortom: de rechtsstatelijke CQV.LLC waarden.

~Mascha Vdf Roedelof

Bescherming tegen Jeugdzorg

Van het bureau vraag aan het bureau
(Deze vraag is gesteld door iemand die al in contact is met Jeugdzorg. Ben jij dat niet dan hoef je niets te versturen naar Jeugdzorg.)

Geachte Heer Zegel,

Ik heb alle documenten uitgeprint en ga ze invullen en opsturen. Ook diplomatieke paspoorten ga ik aanvragen voor mijn gezin. Ben ik daarna veilig voor jeugdzorg?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:
Dank u voor uw bericht.

Gaat u de kopieën van uw volledig ingevulde Erfrechtelijke documenten aan de Directeur TrustBelastingdienst verzonden, tevens naar Jeugdzorg verzenden en kopieën van de pagina’s 2/64, 4/64, 6/64, 48/64, 50/64, van de volledig ingevulde Diplomatieke Paspoorten van u en uw kinderen ook naar Jeugdzorg sturen aub.

Corona crisis is een uitzonderlijke situatie met avondklok en al.

In uitzonderlijke situaties zijn uitzonderlijke dingen mogelijk.

Garanties voor verder gaande ellende krijgt u alleen als u helemaal niets doet en u zich door Jeugdzorg steeds dieper in conflicten laat lokken.

Beste groet,
Bureau Vincent Zegel

……….