weergegeven: 1 - 7 van 7 artikelen

Contant geld verdwijnt niet zomaar

‘Mocht toch dat betrouwbare girale systeem toch eens met een storing of digitale aanval te maken krijgen, dan is daar nog cash, dat het altijd doet.’

Deze uitspraak doet Boonstra van de Rabobank in de Rabo & Co Zuidwest-Brabant uitgave zomer 2022.

Boonstra is naast zijn werkzaamheden bij de Rabobank bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor RaboResearch doet hij onder meer onderzoek naar de rol van contant geld in ons betalingsverkeer. ‘Een van de voordelen van contant geld was nu juist dat het direct van eigenaar wisselt als je het uitgeeft‘, legt hij uit.

Als we uitzoomen, heeft cash ook op macro-economisch niveau twee belangrijke functies. Boonstra legt het uit: ‘Contant geld is de perfecte back-up. Mocht dat betrouwbare girale systeem in Nederland toch eens met een langdurige storing te maken krijgen of door digitale aanvallen geteisterd worden, dan is daar nog cash, dat het altijd doet.’ Dan moet je het wel in huis hebben.

De tweede functie van geld: ‘het geeft vertrouwen’, aldus Boonstra.

Daarnaast zijn cashbetalingen anoniem, en is het simpel en toegankelijk.

‘Wat iemands beweegredenen ook zijn’, zegt Boonstra, ‘het is duidelijk dat een deel van onze klanten nog altijd graag contant betaalt. Ook hen willen we goed bedienen’. Mede daarom tekende Rabobank in april het Convenant Contant geld. Dat deed hij samen met onder andere DNB.

Vanwege hierboven genoemde voordelen en functies van het zogeheten chartale systeem committeren de partijen zich met een aantal concrete afspraken voor ten minste 5 jaar aan het goed laten functioneren ervan.

Boonstra zegt ‘Contant geld verdwijnt niet zomaar’.

Contant geld is wettig betaalmiddel
In die context is het zelfs denkbaar dat de overheid alle winkels verplicht om tot een bepaald bedrag contant geld te accepteren
. Ook mensen die geen bankrekening hebben, moeten immers boodschappen kunnen doen.Uiteraard kunnen winkeliers ook dan proberen hun klanten te verleiden tot het betalen per pinpas door daar een korting aan te koppelen.Het duurt dus echt nog wel even voordat we alleen maar giraal betalen. Contant geld is hardnekkig en om veel redenen nog gewoon nodig.

Contant geld moet verdwijnen?

ABN-AMRO ontmoedigt opname contant geld
Banken en ‘regering’ kunnen zoveel frustreren als ze willen vanzelfsprekend, maar het is het individu dat opvolgt of niet.


Je kunt je geld van de bank halen en contante betalingen doen

Er zijn echt nog meer dan voldoende mogelijkheden om je eerste levensbehoeften te betalen met contant geld.


Niets van wat bepaald wordt door de ‘macht’ heeft betekenis
Niets van wat bepaald wordt door de ‘macht’ heeft betekenis, indien WIJ daar geen betekenis aan geven. WIJ kunnen het fundament laten kantelen in het NU. Niet pas ‘als… dan…’, maar NU met onze eigen levenskeuzes.


Euro (fiat geld) kan direct transmuteren naar vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel indien WIJ haar laten transmuteren
Beschrijving van de functionaliteiten van een vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel zijn AL beschikbaar. Het non-banking facilitatie platform was er ook AL en stond jarenlang te pronken in ons midden: echter een FACILITATIE platform kan slechts een levenskeuze faciliteren en de levenskeuze om een vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel te gebruiken, werd niet gemaakt en dus werd het facilitatie platform ontmanteld.

Zou het facilitatie platform in het huidige NU wel bestaansrecht hebben? (h)Erkennen we ons EIGEN vrije bestaan(srecht)?Welke ICT-er(s) willen een nieuw non banking facilitatie platform laten ontstaan?

Stuur me ajb een berichtje via messenger en we kunnen een Zoom gesprek hebben met elkaar.


Welke inzichten heb je nodig om te kunnen nadenken over nieuwe betaalmiddelen aka ruilmiddelen?

In het artikel ‘Wat je moet weten over de economie‘ vind je het antwoord op bovenstaande vraag.

Economie van Zekerheid

In de Economie van Zekerheid staat de Levende Mens centraal
Vrijelijk beschikbare onbelast(end)e ruilmiddelen
De Wet van Gelijke(waardige) Uitwisseling

Geven én Ontvangen
Natuur Wet

Elkáár


Echt delen zit in een diepe uitwisseling, het gaat niet alleen om geven. Het Geschenk zit IN het Besef dat We Elkáár Verwelkomen in ons Midden. IN ons Organisch Samen Leven op Aarde.


Velen begrijpen de diepere betekenis van ‘Elkáár’ niet.
De diepgaande ware betekenis van ‘Elkáár’ is IN de uitwisseling en het elkaar bevruchten (dat is supra sex: nee niet super sex), de gelijkwaardigheid, de inbedding (begint met het opnieuw geboren worden IN het Zelf) van ELKÁÁR en een organisch samen leven op Aarde.

Economie van Zekerheid is geen idee, noch een plan, maar komt voort uit een innerlijk gebied en bewustzijn waar allen samen op deze planeet kunnen gedijen in vrede en hart tot hart verbinding. Zonder agenda. Zelfs geen verhalen over elkaar. Niets… van dit alles… Absoluut geen verdeeldheid, dat is niet van de Economie van Zekerheid. Niemand wordt buiten gesloten. Allen zijn inbegrepen.

De oorspronkelijke betekenis van geld is ruilmiddel (niet goud)
De toegang tot LEVEN ligt opgeslagen in geld, omdat de directe toegang van ons geroofd is als gevolg van geschreven legale regels en wetten, die over directe toegang tot LEVEN heen liggen. De roof kan gecorrigeerd worden via 1 van onderstaande 3 lagen:
1) De ‘regering’ die daardoor transmuteert naar facilitering;
2) De banken, die daardoor ophouden te bestaan als geldscheppers in schuld en schade, en veroorzakers van inflatie;
3) De samenleving zelf-samen.

Je ziet dat de samenleving zelf-samen onderling de roof kan herstellen en daarbij de banken, noch de ‘regering’ nodig hebben. De nieuwe impuls kan binnen gebracht worden op alle lagen: daar waar de nieuwe impuls binnen gebracht én aangenomen wordt, dient die laag volledig te transmuteren.

Via de website ‘Bestaansgeld en haar transmuterende betekenis‘ lees je alles over wat hierboven geschreven staat.The availability of ‘old’ money (fiat money) to transit to the Organic Paradigm
(Nederlandse vertaling van dit stuk kun je beluisteren via de video hier onder: video volgt.)
Let me address a rich man (m/f) who has (lots of) ‘old money’ (fiat money) as a huge availability of ‘old’ money.

You immediately recognize if this rich man (m/f) is coming from the inner space of a true living togetherness which is the Organic Paradigm. Because, then the message of that aware rich man (m/f) is: “I want the world to be able to live together and thus I make my money available for living man and woman so they have access to their first needs. And I help them to pay off their debts“.

H/she will not say “If you have no gold or silver, you will not survive the reset and you are pushed out of the equation“.

The transition is all about our organic living together
Its impossible to make decisions together about what we want or do not want when only one living man (m/f) is pushed out of the equation / there is a discussion about the free Existence of only 1 living man (m/f).Making decisions from ‘a height’ what is allowed to exist and what not… is not from the ‘Organic Paradigm’ / from a natural organic living together on Earth.Only from equity and equality we can decide together what we in crowd power let come into existence and what not… only when nobody’s free Existence is discussed. So not the free Existence of ‘poor’ living man (m/f) and also not the free Existence of a ‘rich’ one: we do not cause division anymore. So first we need to say ‘yes’ to the free Existence of WHOLE humanity.

Transition
So… with the rich man (m/f) it does not matter anymore that the old system is suppressing us, because, h/she makes his/her ‘old’ money available to correct the biggest fault on earth: prevent living man (m/f) from having direct access to the earth, its resources, and each other’s talents due to legal rules and laws (which are not natural law) that lie over direct living together. The rich man (m/f) can do so from today.

Zero Point
From that Zero Point much will dissolve by itself or has to transform. And ‘by itself’ much will unfold what could not unfold before because of the gatekeepers. And from That Zero Point we will see, together / in crowd power, what needs to be done… from the situation in which we are all truly equal.

Imagine the world where we live in
We have analyzed the corrupt governments, the corrupt organizations, the bank system, the taxation, the corrupt police, the military… all really all is unraveled already… there is no ignorance out there anymore… when you are ignorant: that’s free choice. Now we ARE aware of this all and we still live IN this corrupted world. But we do not want the corruption… rather… we do not CHOOSE to feed this corruption any longer because we KNOW… from inner knowing / experience… this corruption is not ours / is not from our Being.

Most solutions which are created are still IN the corrupt system.


Imagine the world… the whole world… within this world a group of humans is becoming more aware of the huge corruption
The analyzing is done… that’s totally done… we are already moved beyond the analyzing… so the group of humans who are becoming more aware of the corruption / the matrix / overlays / co-option is growing WITHIN the image of the whole world.So imagine the whole world as a circle… within this circle another circle is becoming and is growing… but is still WITHIN the corrupted world: there is NO transition IN this group. When we talk about the current financial system LETS is an example of a solution within the ‘old’, within the current financial system. Also ‘free energy devices’ are a solution within the ‘old’ because huge amount of ‘old’ money flows to a projectbut it should flow to living men’s (m/f) Free Existence and FREEDOM from the financial tyranny (living men (m/f) ARE Free Energy ALREADY: from TRUE FREEDOM ‘new’ technologies comes into existence: LIVING MEN (M/F) FIRST and start with the YOUNGSTERS (18-28), not projects!


Now imagine the whole corrupted world and the group awakened ones WITHIN this world… and a totally new circle
Without the corruptions, the banks, the government, taxation, ruling over, powering over, steering, pyramid structures, identification as we know them, boarders as we know them, the overlay’s, the co-options, etc.

Few of the totally awakened ones, who deeply KNOW who they ARE. have ‘moved’ beyond the corrupted world into this ‘new fresh circle’ and are co-creating and building a totally ‘Organic Earth’ which is already here and is lived already… by very few… so this ‘Organic Earth’ is not growing…


The ‘movement’ to the organic earth IS the transition
But this is not an outer ‘movement’: this ‘movement’ is an inner one, you are ‘moving’ inner. And the transition is: contributing to the free existence of your fellow man by which your fellow human is freed from the financial tyranny as well.

NOW we can talk about a totally Free Spirit. This ‘movement’ are we and is IN us. Being part of this ‘movement’ is a totally free choice from inner longing to live and flow together in a totally freed world. So this ‘movement’ comes from within: and when you do not feel from your inner you want to ‘move on and move beyond’ that’s ok: there is no pull or push in this invitation / can not be… otherwise the old will be dragged into the organic earth.

Contribution to the free existence of our fellow men has nothing to do with donation, also not giving away your surplus, though when you have nothing yourself you can not make this gesture (which does not mean you would not want to make it)…

This is TRUE compassion, because only 1 child suffering is 1 too many for those who come from the inner Space of TRUE compassion. So many are talking about compassion, but do not Walk their Talk. There is no innocence anymore because the organic area, from the Real Zero Point, is enclosed totally (for some years already).


There is a huge availability of ‘old’ money
‘Old’ money of both ‘rich’ living men and ‘poor’ living men.CONTANT GELD MOET VERDWIJNEN?
ABN-AMRO ontmoedigt het opnemen van contact geld.

Banken en ‘regering’ kunnen zoveel frustreren als ze willen vanzelfsprekend, maar het zijn WIJ die opvolgen of niet.

Je kunt je geld van de bank halen en contante betalingen doen

Er zijn echt nog meer dan voldoende mogelijkheden om je eerste levensbehoeften te betalen met contant geld.

Niets van wat bepaald wordt door de ‘macht’ heeft betekenis, indien WIJ daar geen betekenis aan geven. WIJ kunnen het fundament laten kantelen in het NU. Niet pas ‘als… dan…’, maar NU met onze eigen levenskeuzes.


Euro (fiat geld) kan direct transmuteren naar vrij beschikbaar ruilmiddel (geld) indien WIJ haar laten transmuteren. Beschrijving van de functionaliteiten van een vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel zijn AL beschikbaar. Het non-banking facilitatie platform was er ook AL en stond jarenlang te pronken in ons midden: echter een FACILITATIE platform kan slechts een levenskeuze faciliteren en de levenskeuze om een vrij beschikbaar ruilmiddel te gebruiken, werd niet gemaakt en dus werd het facilitatie platform ontmanteld.


Zou het facilitatie platform in het huidige NU wel bestaansrecht hebben? (h)Erkennen we ons EIGEN vrije bestaan(srecht)?

Link naar beschrijving van de functionaliteiten non banking facilitatie platform.

Wil je kunnen nadenken over wezenlijk nieuwe betaalmiddelen en het onderscheid begrijpen in ‘oude’ en ‘wezenlijk nieuwe’ betaalmiddelen? Volg dan deze link.


Elkaar in kracht en vrijheid onbelast(end) laten (be)staan
Vanuit bronessentie begrijpen we dat 1) belastingen niet bestaan en 2) belastingen onwettig zijn.

Jij bent ál de bank

Jij bent ál de bank
Jij ben ál de bank, dat ben je niet pas zodra je jouw levenskracht-energie ofwel jouw arbeid inzet, want jij hebt ál een bestaanswaarde voor de bestaanseconomie: simpelweg omdat je leeft!

Het spel(l) van de banken is een herhaling van de financiële crisis in 1907 waaruit de FED ontstond en de financiële crisis nu moet leiden tot invoering van CBDC. CBDC maakt het mogelijk om gedrag van mensen met geld te beïnvloeden positief of negatief: gedraag je je ongewenst dan word je gestraft met minder geld en dus minder toegang tot jouw elementaire levensbenodigdheden, omdat toegang hiertoe ligt opgeslagen in geld.

Een bankrun toont aan dat banken tegoeden van mensen niet uitgegeven kunnen worden in contanten, omdat er gewoonweg onvoldoende contanten zijn.

Dit veroorzaakt wantrouwen in de banken en vraagt vanuit de maatschappij (let op: een maatschappij is geen organische originele oorspronkelijke bewuste samenleving) om een antwoord. Opnieuw: problem, reaction, solution.

Het wezenlijke antwoord op dit spel(l) wordt al sinds 2008 gegeven en ik reik je dit wezenlijke antwoord aan in de Webinar met de titel ‘Wezenlijke monetaire hervorming‘. De eerstvolgende Webinar staat gepland voor 23 april a.s. 14.00 tot 16.00uur. Hoe je je aanmeldt, lees je op de pagina ‘Webinars‘ van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial

Via de pagina ‘Economie van Zekerheid‘ vind je verdiepende informatie vanuit de inzichten vanuit het organisch origineel oorspronkelijk paradigma. Ook voor wat betreft het getransmuteerde geld.


Is de oplossing goud kopen?
Nee, en dit om verschillende redenen.

De enkeling die in staat is om goud te kopen, heeft overwicht en macht in besluitvoering vanuit eenzelfde afstand ‘rijk’ ‘arm’ zoals we die nu kennen. Het gaat er nu juist om dat binnen het organisch origineel oorspronkelijk paradigma deze afstand ‘rijk’ ‘arm’ is opgelost en er niet vanuit een hoogte / afstand besluiten genomen kunnen worden door de ‘rijken’.

JP Morgan is waarschijnlijk de grootste speler in de markt van edelmetalen.

Niet zo heel lang geleden waren ze bijvoorbeeld één van de partijen met de grootste shortpositie in zilver, om die positie vervolgens om te draaien en één van de grootste houders te worden van fysiek zilver!

JP Morgan heeft overigens ook niet de beste reputatie. Ze zijn er niet vies van om de boel te manipuleren en werden hier herhaaldelijk voor veroordeeld. Dus als JP Morgan dan plots custodian wordt van de grootste goud ETF op de markt, is dat voor mij een signaal om even wat dieper te kijken. Een custodian is een partij die activa veilig bewaart voor anderen. In het geval van SPDR Gold Shares (GLD) zal JP Morgan dus samen met HSBC het goud bewaren.

Ja, je hoort dit goed. Een bank die al diverse malen veroordeeld is voor manipulatie van de edelmetaalprijzen en een criminele organisatie werd genoemd, gaat het goud bewaren voor de GLD-houders.

Toen op Twitter @mrwebber mensen er alert op maakte dat JP Morgan hierdoor de mogelijkheid heeft om eigenaar te worden van het goud van GLD, is de zaak verder onderzocht. Want wie aandelen koopt van GLD bezit niet rechtstreeks goud op eigen naam, maar neemt genoegen met deelbewijzen van een trust. En die trust is dan op zijn beurt eigenaar van het goud. Het gaat dan wel degelijk over deelbewijzen (vergelijk met certificaten van de Bank of Joy) in plaats van aandelen omdat het prospectus het kristalhelder maakt dat houders van GLD niet over dezelfde rechten beschikken als bijvoorbeeld aandeelhouders. Even verder lezen we ook het volgende: “Shareholders have no voting rights except in limited circumstances. Shareholders holding at least 66 2/3% of the Shares outstanding may vote to remove the Trustee. The Trustee, in turn, may terminate the Trust with the agreement of Shareholders owning at least 66 2/3% of the outstanding Shares.”

Als aandeelhouder heb je dus niet al te veel te vertellen. Je hebt in feite enkel stemrecht over de benoeming van de trustee en de liquidatie van het fonds. Beide kunnen enkel met toestemming van 66,7% van de houders. Maar goed, een meerderheid van 66,7% zal wel voldoende zijn om JP Morgan op afstand te houden waardoor ze juridisch nooit aanspraak kunnen maken op jouw naam.

Of zou er een achterdeurtje zijn? In het prospectus lees je bijvoorbeeld ook dat GLD ontbonden kan worden wanneer de activa van de trust worden verkocht. Dus zodra het goud wordt verkocht, wordt GLD ontbonden en krijgt iedere houder de tegenwaarde ervan in handen. Theoretisch gezien kan GLD dus bijvoorbeeld al het goud verkopen aan JP Morgan.

Wie kan er echter beslissen over zo’n verkoop? Dat is de vraag die men zich stelt en waarop maar geen antwoord komt. Het prospectus meldt duidelijk dat de aandeelhouders maar zeer beperkte stemrechten hebben en zoals het prospectus lezen wordt, hebben ze geen stem in de beslissing om het goud te verkopen.

Dat goud kan dus verkocht worden zonder toestemming van 66,7% van de houders. De vraag is rechtstreeks aan SPDR Gold Fund gesteld zonder antwoord. Het bovenstaande geeft in ieder geval duidelijk aan dat je in de praktijk pas echt goud bezit wanneer je kan aantonen dat jij de eigenaar bent van dat goud.

Aandelen van een trust zijn niet hetzelfde als fysiek edelmetaal in eigen bezit. Nog niet bijna. Je bent dan houder van deelbewijzen (certificaten) met beperkte stemrechten en in bepaalde omstandigheden kan je goud gewoon verkocht worden.

Om écht eigenaar te zijn van je goud, moet het opgeslagen worden op jouw naam en jij moet beschikken over de serienummers waarmee je kan aantonen welke baren (of deel van een baar) jou toebehoren.

Nogmaals: het wezenlijke antwoord op dit spel(l) wordt al sinds 2008 gegeven en ik reik je dit wezenlijke antwoord aan in de Webinar met de titel ‘Wezenlijke monetaire hervorming‘. De eerstvolgende Webinar staat gepland voor 23 april a.s. 14.00 tot 16.00uur. Hoe je je aanmeldt, lees je op de pagina ‘Webinars‘ van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial

Central Bank Digital Currency en jouw Mensenrechten

Niemand hoeft consent te geven aan de CBDC wallet
CBDC staat voor Central Bank Digital Currency.

Via (social) media word je overvallen met ‘informatie’ over de CBDC en het verdwijnen van cash geld als gevolg van de komst van de CBDC. Ik verwacht niet dat cash (op korte termijn) verdwijnt. Bovendien zijn het onze eigen keuzes, die bepalen of cash geld al dan niet verdwijnt.

CBDC is programmeerbaar zoals blockchain technologie (van vele crypto currencies) dat is. Dat houdt in dat CBDC digitaal geld geprogrammeerd kan worden met een houdbaarheidsdatum of waar je het aan uit mag geven. Dat beperkt jou in je vrijheid en verhoogt de controle op jouw uitgaven. Dat is een ontwikkeling die je niet wenst.

Als je je laat overhalen voor een CBDC wallet vanuit een incentive van bijvoorbeeld 100,00euro op het moment dat jij jouw huidige digitale euro’s omzet naar een CBDC wallet heb je je zwaar laten misleiden.


De digitale euro is er allang
Jouw batige! testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap bestaat uit digitale euro!

Het issue is niet digitaal ruilmiddel, maar HOE het werkt en WAT de tegenwaarde ervan is. Met andere woorden: WAT is het creatiemoment van het digitale ruilmiddel en WAT is de tegenwaarde ervan.

Als je ruilmiddel benadert vanuit de huidige belast(end)e (geld)systemen kom je met een antwoord vanuit een psyche die is geïndoctrineerd met betrekking tot ruilmiddel vanuit tekort- en schaarste-denken. Ik benader ruilmiddel vanuit haar vrijelijke beschikbaarheid waarbij het elkaar belasten op welke laag dan ook (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch én financieel) is opgelost.

Verdiepende uitleg in hetgeen ik hier schrijf, word je aangereikt in de Webinar met het Thema ‘Wezenlijke monetaire hervorming’. Tijdens dit Webinar bespreek ik ook de verschillende manieren van samen leven VANUIT het organisch paradigma gezien ná de transitiefase. De transitiefase kan niet overgeslagen worden.

Via de pagina ‘Webinars‘ vind je de volledige Agenda van de Webinars en hoe je je aanmeldt.

Reacties van Enige Erfgenamen die aanwezig waren bij een Webinar met dit Thema:
– Dit Webinar heeft me diepe nieuwe inzichten gebracht vanuit het levensparadigma ofwel overvloedsprincipe dat een aspect is van het levensparadigma.
– Ik zie nu dat de meeste mensen geld benaderen vanuit het doodsparadigma ofwel het tekortenprincipe dat opzettelijk collectieve issues veroorzaakt. Door naar geld te kijken vanuit het overvloedsparadigma én organisch samen leven, kunnen de oude programma’s en beelden op geld oplossen.
– Ik begrijp nu dat ikzelf de tegenwaarde ben van geld, omdat ik in leven ben ofwel omdat ik besta.
– Ik begrijp nu de nonsens van de pushende roep om goud en zilver te kopen.
– Ik zie nu in dat een economie die vóór ons werkt mogelijk is.


Niemand hoeft consent te geven aan een digital ID
Digital ID is er AL is: bekijk de informatie op de tutorial website hierover maar eens.

De e-chip op het digitale ID is programmeerbaar en het plaatje wat hieronder staat, kán werkelijkheid worden MITS de per stirpes Enige Erfgenaam levende mens dit toestaat.Echter: jij hoeft geen gebruik te maken van hetgeen staat verbeeld in bovenstaand plaatje: laat je eenvoudigweg niet verleiden om gebruik te maken van allerlei zogenaamd slimme (smart) technologie, waaronder je smart phone! Je bent AL traceable door gebruik te maken van allerlei apps op je smart phone. Dat kun je gewoon zelf stoppen: niet langer gebruik ervan maken!


Diplomatiek paspoort
De per stirpes Enige Erfgenaam enige feitelijk bevoegde autonoom diplomaat heeft haar / zijn Diplomatiek Paspoort: er is een Nederlandstalig DPP voor Nederlanders en voor Belgen, en er is een Engelstalig DPP. Via de pagina ‘Diplomatiek paspoort‘ vind je fotovoorbeelden én aanwijzingen onder de fotovoorbeelden voor het invullen van het Diplomatiek Paspoort. Via de categorie ‘Diplomatiek Paspoort‘ vind je een gesprekshandleiding en ervaringsverhalen van toepassingen van het DPP.

Tijdens de Webinar met het Thema ‘Reizen met het Diplomatiek Paspoort’ worden je vele handvatten aangereikt hoe je Standing neemt als autonoom diplomaat. Via de pagina ‘Webinars‘ vind je het volledige overzicht van de Agenda en informatie hoe je je aanmeldt voor de Webinars.


Niemand hoeft consent te geven aan ‘mandatory’ vaccins!
‘Mandatory’ betekent niet verplicht: mandatory is een nogal dwingende aanwijzing, maar niet verplicht. Niemand hoeft zich verplicht te laten prikken.


Ken je recht
Op deze tutorial website vind je een 3delige serie ‘Opbouw van het recht‘ waarin de geschreven wet- en regelgeving vertaald is naar de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten.

Vanuit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten heb je ALLE tools om Standing te nemen in jouw (Mensen)recht-positie.


Privaat domein vs publiek domein

Tja, als je appels en peren vergelijkt dan praat je over totaal verschillende dingen, waardoor er 100% spraakverwarring ontstaat.

Zie de afbeeldingen onder deze originele post en de pagina ‘Principes vs Wetten‘ van deze tutorial website voor het onderscheid Privaat domein vs publiek domein en vervolgens de onderverdeling van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk binnen de geschreven wet- en regelgeving van het publieke domein.

Inmiddels hebben wij voortschrijdend inzicht over de toepasbaarheid van Common Law als rechtsgebied binnen het grondgebied van de Enige Erfgenamen. Zoek via het zoekvenster via deze website naar ‘Common Law’ voor verdiepende informatie of neem deel aan een Webinar met onder andere dit Thema.

Zorg ervoor dat je zelf niet de oorzaak ervan bent dat je de verschillende paden, en consequently de jurisdicties, elkaar laat doorkruisen.


Sta op in de jouw door God gegeven Erfenis


Dat vraagt focus en onderscheidingsvermogen
Via de Webinars in het private domein ontvang je ondersteunende informatie.

Nieuwsbrief

                               Gebruik geen @icloud.com en @hotmail.com mailadressen

Deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ brengt zo’n 1 keer per week een nieuwsbrief uit: soms vaker door middel van een Nieuwsflits, soms minder vaak afhankelijk van wat er aan nieuws mee te delen is of als gevolg van drukke werkzaamheden van de co-founders en het team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Allereerste Nieuwsbrief
05-07-2021 Verklaring en website weer online

Laatste Nieuwsbrief
02-07-2023 Ken jouw recht | Leerplichtambtenaar | Zorgverzekering | Demonstraties | Volkstribunalen
18-06-2023 Omgaan met de leerplichtambtenaar
11-06-2023 Geld en Gods voorziening
04-06-2023 Fysiek geboorte geven | Standing als Enige Erfgenaam
28-05-2023 Cestui Que Vie Nieuwsbericht | Staatsschuld | Pandemiewet | Fundament herstel | Jasmijn
21-05-2023 Organisch Paradigma | Identificatie/Diplomatiek Paspoort | One Heaven | Betalen onder protest
29-04-2023 De olifant in de kamer | Betaal contant | Trust
16-04-2023 Nieuwsflits: Cede Maiori document teruggetrokken
16-04-2023 De Transitie gaat viá geld | Canons | Implicaties uitschrijven BRP
09-04-2023 Paassymboliek | Cestui Que Vie en Canons | Webinars
02-04-2023 Scheppende co-creatieve krachten | Webinars
26-03-2023 Levend geboren | Erkenning Trusts | Sociale Zekerheden
19-03-2023 Jouw stem | Jij bent ál de bank | Implicaties uitschrijven BRP
12-03-2023 Verkiezingen | Transgender agenda | OerMoeder en OerVader | Divine Mother inside
12-02-2023 Groeien in onderscheidingsvermogen | Verhuizing | Agenda Webinars april
22-01-2023 Organische Originele Aarde | Documenten Belgen | Agenda Webinars jan en feb
15-01-2023 Stappenplan aanvaarden CQV LLC geboorte Trust nalatenschap | Agenda Webinars jan en feb
31-12-2022 Verstilling tussen Kerst en Oud en Nieuw | Levend geboren | energie en meterstanden
18-12-2022 Fijne warme Kerst en mooie jaarwisseling | Agenda Webinars januari 2023
27-11-2022 CBDC | Wijzigingsbesluit banken | Geroofde levenstoegang
21-11-2022 Wezenlijke monetaire hervorming verdieping
13-11-2022 Cash geld | digitaal geld | BRICS vs SWIFT | Virus leugen | Agenda Webinars
30-10-2022 Wezenlijke monetaire hervorming | Reizen met Diplomatiek Paspoort
20-10-2022 Overvloed IS | Nieuwe data Webinars | Kweepeer | Parasolzwam
25-09-2022 Nieuw Webinar ‘Reizen met Diplomatiek Paspoort’ | ‘Bewuste Scholen’ | Prinsjesdag
18-09-2022 Webinars | nieuwe documenten | belastingen | gasprijs | zorgverzekering
07-08-2022 Bestaansgeld | UCC | Goud/Zilver | Erfrecht | Leeromgeving
21-07-2022 Private Educatieve leeromgeving
03-07-2022 No consent Trust roof
25-06-2022 De geboorte Trust is een erfrechtelijk gegeven
21-05-2022 The Thychos | Samenwerking | Voedseltekorten | Waarde ering
14-05-2022 Nieuwsflits: ‘Notificatie Politieke Stempas GR22’ document vrijelijk beschikbaar
05-05-2022 5 mei 2022 – 77 jaar ‘Vrijheid’
09-04-2022 Nederland is géén bedrijf
01-04-2022 Geld behoort de mensen toe
23-03-2022 You will own nothing and live in abundance
15-03-2022 Nieuwsflits: Brief aan belastingdienst ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’
04-03-2022 BRICS vs SWIFT aka Bad guy vs Good guy | gevolgen oorlog in de Oekraïne
23-02-2022 Nieuwsflits: ‘Uitspraak’ op rechtspraak.nl
17-02-2022 brief aan de Belastingdienst | Stempas document
25-12-2021 Wens voor 2022
15-12-2021 Nieuwsflits Aankondiging: Documenten voor Belgen
12-12-2021 DNA modificatie onmogelijk
26-11-2021 Aankondiging: Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)
04-11-2021 Forum ‘Autonomie in de praktijk’ verplaatst naar phpBB
24-10-2021 Wereldcrisis als gevolg van het Corona ‘virus’
02-10-2021 Instructie video aanmelden op het Forum
29-09-2021 Nieuwsflits: Puntjes op de i op het Forum
18-09-2021 Forum ‘Autonomie in de praktijk’
08-09-2021 Afweren van wetteloze vaccinatie(s) | Kinderen gaan weer naar school
01-09-2021 The great reset or the great awakening
22-08-2021 Shop op de website | Gesprekshandleiding DPP (Diplomatiek paspoort)
15-08-2021 Kennis maken met Fundamenteel recht voor particulier en bedrijf
12-08-2021 Nieuwsflits Persbericht
08-08-2021 KLM past regels aan voor reizen met Diplomatiek paspoort
31-07-2021 Wat je moet weten over de economie
29-07-2021 Hoe de ‘regering’ of een bedrijf hypnose tactieken toepast
17-07-2021 Stoppen met betalen van Ziekenfondspremie
12-07-2021 Diplomatiek paspoort | Gezondheid en Welzijn

Wat je moet weten over de economie

Diepste oorzaak van de wereldwijde ‘crisis’
Je dient je de waarheid en feitelijkheden over deze huidige ‘crisis’ te realiseren. Want wat is er nu (en neem nu maar gerust veel ruimer want bijvoorbeeld in 2008 was er ook een ‘nu’, en voor WWII ook, etc.) aan de hand is in de wereld heeft NIETS met geld te maken, omdat geld niet de diepste oorzaak is van hetgeen je nu ziet in de wereld. Iets totaal anders is de diepste oorzaak en dat is onze OPZETTELIJK gestolen directe toegang tot een stukje aarde, haar middelen, en elkaars talenten.

Als je deze diepste oorzaak gezien hebt, maak je andere keuzes als het om geld gaat. Het huidige geld IS de expressie van het tekortenparadigma, want het huidige geld ligt ingebed in de roof van jouw directe bestaansrecht. Jouw directe bestaansrecht is zelfs vastgelegd in de UVRM en de grondwet. En toch is ze geroofd van jou als gevolg van de legale geschreven man-made regels en ‘wetten’ (wat geen natuurlijke God’s wetten zijn: dat weten we nu ook doordat we het vrijelijk beschikbare e-boek van clint richardson hebben gelezen of aan het lezen zijn: je vindt de link naar het vrijelijk beschikbare e-boek op de pagina ‘Principes vs Wetten‘).


De economie is NIET in de problemen
De economie is helemaal NIET in de problemen. Er is GEEN ‘crisis’. Correctie: de ‘crisis’ is GEEN natuurlijk verschijnsel, want ze is OPZETTELIJK VEROORZAAKT: er is genoeg voedsel (tenzij het opzettelijk vernietigd wordt ofwel dat er opzettelijk tekorten veroorzaakt worden), er zijn voldoende huizen (tenzij je woningen gaat slopen, want ja dan ontstaan er tekorten), er zijn genoeg middelen en hulpbronnen, en wij mensen zijn er OOK en wij komen geen tekorten brengen, wij brengen een overvloed aan talenten (tenzij wij bezig gehouden worden met overlevingstactieken).

WIJ mensen, een ieder op zichzelf, ZIJN de economische WAARDE: dankzij ieder individu bestaat de BESTAANSECONOMIE. Toch ervaren mensen feitelijke tekorten, omdat deze tekorten VEROORZAAKT zijn door onze ‘regering’.


Omdat de oorzaak van de ‘crisis’ onjuist geïdentificeerd wordt, zijn de antwoorden niet aansluitend
Want waarom op zoek gaan naar een alternatieve economie als de economie helemaal niet het issue is?


Het issue is dat de toegang tot wat een ieder NODIG heeft in beslag genomen is
Toegang tot wat een ieder NODIG heeft, ligt opgeslagen in fiat geld. En deze situatie houden wij, de individuen binnen het collectief, ZELF in stand! Hoe? Doordat een ieder (de meesten) op fiat geld (waaronder euro, maar ook goud en zilver!) blijft ‘zitten’. Waarom? Omdat aan fiat geld (of goud en zilver) waarde toegekend wordt.


Echter dat is wat het INDIVIDU ZELF laat bestaan
Niets buiten jou heeft intrinsieke waarde
: jij BENT de economische waarde en jij HEBT een economische waarde (voor de bestaanseconomie).


Parallelle samenleving waar we elkaar in kracht en vrijheid laten bestaan
Het aansluitende antwoord is levenstoegang in gedeelde staat laten: ZELF SAMEN. Toegang BIEDEN. Niet wachten op de ander, maar zelf toegang bieden. Met andere woorden: samen leven vanuit de waarden van het Organisch Paradigma. Op de pagina ‘Welkom Levende Man (m/v)‘ vind je de waarden vanuit het Organisch Paradigma uitgeschreven.

De transitie gaat niet OVER geld, maar VIA geld: toegangsgeld BIEDEN.

Je biedt ook levenstoegang door wat jij aan talent en producten / diensten te bieden hebt aan te bieden voor een ander ruilmiddel dan euro: een ruilmiddel dat onbelast(end) vrijelijk beschikbaar is zoals Equi dat was. Helaas bestaat Equi niet meer en er heeft zich niemand gemeld om een non-banking facilitatie platform gelijk aan Equi Place was, te bouwen.

Er zijn echter wel degelijk ruilmiddelen die een parallelle samenleving kunnen laten ontstaan, zoals de Florijn bijvoorbeeld.

Maar euh als ik mijn product en/of dienst aanbied in Florijn ontvang ik minder euro. Ja inderdaad! Het vraagt een ‘offer’ om de parallelle samenleving ofwel het Organisch Paradigma te laten ontstaan. Maar het kán NU: het kon gisteren AL, het kon 10 jaar geleden AL. Maar de keuze werd niet gemaakt!

Er is GEEN wachten! Nergens op! Behalve dan op jouw individuele keuzes.


Let op: de etymologie van geld is betaalmiddel aka ruilmiddel (niet goud of zilver!)
Geld = ruilmiddel en faciliteert ruilen. Dit is de etymologische betekenis van geld.

“We zien dat juridische woorden termen zijn van een specifieke plaats (jurisdictie), termen zijn van een specifieke kunst (juridisch recht), en dus niet door hun oorspronkelijke bron (etymologie) worden bepaald, maar door de goden die ze voor dat kunstige (officiële) gebruik geschikt hebben gemaakt.”
~clint richardsonDe huidige euro is de expressie van in beslag name (de directe toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten is geroofd / in beslag genomen), het elkaar belasten, controle, aansturing, regering: het is daardoor een dwangmiddel van de ‘regering’ én de banken.

De Florijn is niet de expressie van controle, aansturing, regering: het is daardoor geen dwangmiddel van de ‘regering’ én de banken. Met andere woorden: de regelgeving van de ‘regering’ is erop niet van toepassing.

De Florijn heeft geen bankgarantie en daardoor heeft de maker van de Florijn GEEN toegang tot jouw geboorte Trust nalatenschap. Voor zover ik weet, is de Florijn (nog) niet open source en dat zou het wel moeten zijn.

Echter, zoals ik hierboven ook aangeef, corrigeert de Florijn de in beslagname / de roof van de directe toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten niet. Ik ken niet 1 wezenlijk nieuw ruilmiddel dat onbelast(end) vrijelijk beschikbaar is waarvan je daarnaast voldoende ZELF aanmaakt om in je levenstoegang te kunnen voorzien. Dat ruilmiddel was er wel: haar naam was Equi.

Door de Florijn, of een ander ruilmiddel dat niet aangestuurd wordt door de ‘regering’ én de banken te gebruiken, ga je buiten de aansturing en controle van de ‘regering’ én de banken om voor wat betreft geld. De Florijn faciliteert ruilen: niet meer en niet minder.

Ook contant fiat geld staat veel minder onder controle van de ‘regering’ én de banken: dat is de reden dat de banken opname van contant fiat geld ontmoedigen. En ook hier weer: het is aan het individu of dit soort maatregelen opgevolgd worden of niet. Je kunt nog steeds je geld van de bank afhalen en zoveel mogelijk betalen met contant fiat geld.

Geld = ruilmiddel dat ruilen faciliteert. Dit is de oorspronkelijke functie van geld. Florijn herstelt de oorspronkelijke functie van geld als ruilmiddel.


Daarnáást kun je jouw geboorte Trust nalatenschap beneficiair aanvaarden
Van belang is om jouw DAS status te corrigeren naar levende man (m/v) staat en de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap te activeren. Op de pagina ‘Geboorte Trust‘ leer je meer. Maar begin bij het begin en bestudeer alle pagina’s van het Menu te beginnen met ‘Welkom Levende Man (m/v)‘.