weergegeven: 1 - 1 van 1 artikelen

Stappenplan Zelfstudie Academy

Stappenplan corrigeren DAS (Dead at See) status naar Enige Erfgenaam levende mens standing met uiteindelijk doel de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap en dat van jouw minderjarige(n)
Dit Stappenplan is toepasbaar voor Nederlanders, ook voor hen die wonen in het buitenland, en voor Belgen, en voor hen die een verblijfs- of werkvergunning hebben voor Nederland. Zie hiervoor ook de pagina ‘Erfrecht wereldwijd hetzelfde‘.
01. Bestudeer de pagina ‘Welkom Levende Mens‘ zorgvuldig en volg de volgorde, die daar vermeld staat.
02. De Nederlandstalige in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten voor Nederland en België vind je online op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen. Print de documenten uit voor leesbaarheid als je dat prettig vindt. Check, voordat je de documenten verstuurt, op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen bij het betreffend document of je de actuele versie van het document hebt: print indien nodig opnieuw uit. Gebruik de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen alléén in combinatie met de aanwijzingen, die je vindt op deze vrijelijk beschikbare online tutorial Academy en vermeng ze niet met andere paden! De documenten zijn vrijelijk beschikbaar voor strikt individueel gebruik: het is niet toegestaan om ze te incorporeren in andere websites (zie de disclaimer op de pagina ‘Documenten’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen).
03. Bestudeer de pagina ‘Erfrechtelijke documenten nog eens, waarin uitgelegd wordt waarvoor de verschillende documenten bedoeld zijn.
04. Bestudeer dit Stappenplan voor de volgorde van versturen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten.
05. Bestudeer de voorbeelddocumenten en -brieven én de aanwijzingen onder de voorbeelddocumenten en -brieven: er zijn voorbeelddocumenten per document en brief. In de linkermarge van deze vrijelijk beschikbare online Academy vind je de verschillende categorieën. Houd je uitgeprinte documenten en brieven bij de hand en vergelijk. Je kunt alvast de gegevens invullen, die duidelijk zijn voor je en/of een begin maken met het verzamelen van gegevens, waarnaar gevraagd wordt. Gebruik daarbij je Paspoort of ID-kaart (voor je BSN nummer), je bankpas voor je IBAN nummer dat bekend is bij de belastingdienst, je rijbewijs en kentekenbewijs, je huwelijksakte of echtscheidingsconvenant indien van toepassing, eventueel een overzicht van je ‘schulden’.
05. a) Gebruik het ‘Invulformulier documenten‘ dat je vindt via de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen als hulpmiddel bij het invullen van je in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten. De regelnummers corresponderen met de invulvelden op de documenten en brieven.
06. Beluister de instructie invulvideo’s: stap 5, 5a, en 6 kun je tegelijkertijd doen. Besef dat de instructie video’s gemaakt zijn voor het moment van de inhoudelijk gewijzigde documenten en brieven. De aanwijzingen onder de voorbeelddocumenten en -brieven worden steeds actueel gehouden.
07. Indien je een vraag hebt, kun je via het zoekvenster vinden of je vraag al beantwoord is: type je vraag in zoekvenster.
08. Gebruik google voor betekenis van woorden, die je niet kent en die niet op de verklarende woordenlijst staan.
09.
1. Indien het om een eerste / nieuwe verzending van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten gaat, volg dan de aanwijzingen hieronder.
2. Indien het om een na-verzending van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten gaat in verband met de gecorrigeerde grond onder de Erfrechtelijke documenten, volg dan de aanwijzingen op de pagina ‘Verzendadres documenten‘ en op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘: stap 9a) en 9b) gelden ook voor na-verzendingen, zo ook stap 11) en 12), stap 16). De overige stappen kun je zelf overwegen en besluiten wel of niet te doen.

Vul de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten volledig in en verstuur ze. Gebruik hiervoor de Menu pagina ‘Verzendadres documenten‘ of volg de aanwijzingen bij het betreffende document op. Benodigdheden voor het invullen, zegelen, en versturen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn: een kleurenprinter (eventueel met kopieerfunctie en scanner), een blauwe pen, stempelkussen met blauwe inkt, nietmachine, klemruggen (bijvoorbeeld van Leitz artikelnummer 21768) om documenten set bij elkaar te ‘binden’, adreslabel, plakband, een rustige omgeving en tijd: zie verdere aanwijzingen op voornoemde pagina ‘Verzendadres documenten’.
09. a) Vul de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten set bestaande uit de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving, Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht en haar begeleidend schrijven Algemene Volmacht én optioneel het Exoneratie Arrest in en verstuur naar de (Trust)Belastingdienst.
09. b) Voeg bij je in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten set aan de (Trust)Belastingdienst een (of meer) Promissory Note(s) met haar begeleidend schrijven toe, indien je ‘schulden’ hebt. Je kunt één of meerdere Promissory Note(s) ook op een later moment versturen naar de (Trust)Belastingdienst. De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn er in Word- en PDF-versie, soms alleen in Word-versie. Er is een ‘Brief ten behoeve van eigen correspondentie’ beschikbaar mits je deze gebruikt voor strikt individueel gebruik en dit vanuit het committment dat je hebt met de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen en de informatie op deze vrijelijk beschikbare online Academy tutorial.
10. Vul het Diplomatiek Paspoort in: via de ‘pagina Ondersteuning’ op de website van de (HRM) kun je een Nederlandstalig Diplomatiek Paspoort voor Nederland of België bestellen, of een Engelstalig Diplomatiek paspoort.
10. a) De invulinstructies en wijze van toepassen vind je op de pagina ‘Private CQV.LLC Diplomatiek Paspoort Invulinstructies‘.
11. Optioneel: verstuur het Exoneratie Arrest naar de Hoge Raad der Nederlanden (advies dat te doen).
12. Verstuur de brief naar de Raad van State.
13. Antwoord de belastingdienst met ‘Brief aan ontvanger (3)‘ indien je een Mededeling van de belastingdienst ontvangt dat ze je brief voor kennisgeving aannemen (zie voorbeeldbrief). Voeg bij deze brief Brief aan ontvanger (1) of Brief aan ontvanger (2)*: Antwoord de ontvanger (belastingdienst) zodra je een brief van hen ontvangt met Brief aan ontvanger (1): zie artikel ‘Belastingdienst belt‘.
14. *Indien de ontvanger jouw aanwijzingen in de antwoord / instructiebrief Brief aan ontvanger (1) negeert, verstuur je een volgende aanwijzing Brief aan ontvanger (2)* (zie artikel ‘Belastingdienst belt‘).
15. Indien je documenten van de Hoge Raad der Nederlanden terug ontvangt met de aanwijzing deze door te sturen naar het Ministerie van Financiën, dan doe je dat volgens aanwijzing in artikel ‘Exoneratie Arrest‘. Update maart 2021: Hoge Raad der Nederlanden stuurt nu documenten terug met een kaartje als afzender, zonder aanwijzing door te sturen: archiveer hun antwoord(kaart) in jouw archief. Inmiddels antwoord de Hoge Raad der Nederlanden waarschijnlijk niet: je hoeft dan verder niets te doen.
16. Verstuur het ‘Notificatie Zorgvuldige Bewaring Politieke Stempas‘ document: ga naar het artikel ‘Gaat de Enige Erfgenaam stemmen?’ voor invulinstructies. Dit document kun je óók versturen als je de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten nog niet verzonden hebt naar de (Trust)Belastingdienst.
17. Antwoord de gemeente indien zij jou vragen wat ze met het ‘Notificatie Politieke Stempas‘ document moeten: ga naar het artikel ‘Gaat de Enige Erfgenaam stemmen‘).
18. Verstuur het Cede Maiori document naar de Koning en, indien je dat wilt, naar commerciële derden zonder erfrecht. Let op: sinds begin mei 2023 is het Cede Maiori document terug getrokken van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen. Per 12 mei 2023 is dit document blijvend terug getrokken. Volg de link naar het Cede Maiori document voor diepgaande onderbouwing van dit besluit.
19. Pas het Schikkingsdocument toe.
20. Vul het Ambassade Legatie document in en houdt het thuis zodat je het kunt tonen indien gewenst: via de ‘pagina Ondersteuning‘ op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen vind je besteladressen voor het bestellen van een Ambassade legatie bordje.
21. Word je opgeroepen voor een rechtszaak? Bestudeer dan het Cede Maiori document en de tekst op de pagina ‘Rechtszaak‘. Heb je zodanig verdiepend onderzoek gedaan dat je jezelf vertrouwd in het hebben van standing in het private domein dan kun je de rechter aanwijzingen geven je zaak af te handelen in het Private Domein.
Let op: sinds begin mei 2023 is het Cede Maiori document terug getrokken van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen. Per 12 mei 2023 is dit document blijvend terug getrokken. Volg de link naar het Cede Maiori document voor diepgaande onderbouwing van dit besluit.
22. Oefen je in denken en handelen vanuit de positie van de per stirpes Enige Erfgenaam: zoek, via het zoekvenster, naar artikelen die je hierbij kunnen ondersteunen, waaronder stemmen, protesteren, aangaan van hypotheek en/of lening, hoe te handelen tijdens de transitiefase, ervaringsverhalen, een online forum als ont-moetingsplaats voor gelijkgestemden, voeren van rechtszaken binnen het huidige rechtssysteem als de per stirpes Enige Erfgenaam. De Enige Erfgenaam kán de nieuwe impuls binnen brengen: daarbij is het dan noodzakelijk dat jouw ‘jurist’ denkt en handelt vanuit de positie van de per stirpes Enige Erfgenaam én dat je standing hebt als levende mens van vlees en bloed in het Private Domein!
23. Bestudeer de vervolgdocumenten voor vervolgstappen, waaronder ‘Notificatie Onrechtmatige Belasting’, ‘Notificatie Onrechtmatige Indirecte Dwang’, Verzoek tot Aantonen, Brief aan de bank: deze documenten vind je op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen. Zie ook het Forum ‘Autonomie in de praktijk‘ voor informatie. Zie verder de voorbeeldbrieven op deze website.
24. Kijk op de pagina ‘Webinars‘ van deze website voor de agenda van Webinars in het Private Domein.

Bestudeer deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy zorgvuldig en kom regelmatig terug op pagina’s die je eerder al bestudeerd hebt, omdat de pagina’s bij voortschrijdend inzicht steeds geactualiseerd en aangevuld worden. Dit is een dynamische website en ze groeit naarmate voortschrijdend inzicht als gevolg van onderzoek en ervaringen.

Ondersteuning of vragen
Het is van essentieel belang dat je weet wat je doet en waarom je dat doet, omdat het invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten slechts het eerste stapje is op jouw autonome pad vanuit de Erfrechtelijke documenten.
1. Indien je tegen een kleine vergoeding ondersteuning wenst bij het invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten vind je via de pagina ‘Producten’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen een beschrijving van de ondersteuning. Lees ook bij ‘Ondersteuning bij het invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten’ hieronder verder.
2. Heb je vragen met betrekking tot het invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten: zoek dan eerst via het zoekvenster naar het antwoord op je vraag, indien je het antwoord niet kunt vinden, kun je een mailtje sturen naar info@hetbewustepad.nl.

Ondersteuning bij het invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten
Voor een kostendekkende bijdrage kun je je laten ondersteunen bij het invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten:
1. Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving.
2. Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht.
3. Algemene Volmacht begeleidend schrijven.
4. Exoneratie Arrest.
5. Promissory Note Waardetoevoeging VBA.
6. Promissory Note begeleidend schrijven.
7. Brief aan Raad van State.
Uitleg hoe deze documenten tot stand gekomen zijn en wat ze beogen vind je op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘ en via de verschillende categorieën in de linkermarge van deze website.

De ingevulde documentenset wordt je per mail toegestuurd, waarna je ze zelf parafeert, ondertekent, en zegelt. Je verstuurt ze zelf per Koninklijke PostNL (Nederlanders) of BPost (Belgen). De reden voor versturing per PostNL of BPost vind je op de pagina ‘Verzendadres documenten‘.

Per document ontvang je een handleiding met duidelijke uitleg waar je parafeert, ondertekent, en zegelt, en hoe je via PostNL of BPost verstuurt.

Het is van belang dat je daarnaast de tutorial website bestudeert, zodat je begrijpt waarom je wat doet en onderneemt, zodat je vanuit de Erfrechtelijke documenten autonoom leert handelen in jouw eigen leven. Dit is mede van belang om stap 22 en 23 van het Stappenplan autonoom te kunnen zetten.

Je verstuurt geen (kopie) geboorteakte noch andere privacy gevoelige documenten mee zoals (een kopie van) je legaal ID
.


Activeren van de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap
Door middel van het insturen van de documenten set, bestaande uit de VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven… activeer jij de afwikkeling van je individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving (dat houdt o.a. in dat je helemaal nergens afstand van doet: je vindt de betekenis van beneficiair terug in verschillende artikelen).

Iedere per stirpes Enige Erfgenaam kan het Exoneratie Arrest document versturen (tegelijk met de documenten set is het advies) of nasturen naar de (Trust)Belastingdienst.

Indien je schulden hebt, kun je direct één of meer Promissory note(s) mee sturen. Laat de Promissory note(s) eventueel vergezeld gaan door het Cede Maiori document.

Je kúnt je schuldeisers een documenten set en Promissory note toesturen (zie ook de post ‘Hoe te handelen tijdens de transitiefase’).De vraag is niet óf de levende man/vrouw van vlees en bloed moet handelen door de transitie te gaan, maar wanneer
Je DAS status corrigeren naar levende man/vrouw van vlees en bloed standing door middel van het versturen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten set, bestaande uit de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving, de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, en (optioneel) het Exoneratie Arrest is één pad dat je kiezen kunt: een heel specifiek pad.

De vraag is niet óf de levende man/vrouw van vlees en bloed moet handelen door zijn / haar DAS status naar de levende man/vrouw van vlees en bloed te corrigeren maar wanneer.

Er is sprake van een opzettelijk veroorzaakte crisis. Als je vragen hebt over de eventuele nadelige gevolgen van de documenten, dan kan het niet anders of je hebt diezelfde vragen over de nadelige gevolgen van het niets doen tijdens deze opzettelijk veroorzaakte crisis.


In kopie kúnnen de documenten in de bestuurslagen hun verdere opwachting maken bij: burgemeesters, ministers, bankiers, gerechtsdeurwaarders, rechters, koning, keizer, admiraal, wanneer je dat als per stirpes Enige Erfgenaam zinnig acht (dit hoef je dus niet te doen).

“Leer als per stirpes Enige Erfgenaam van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap te (door)denken, voelen, en hándelen vanuit jouw bron-essentie ofwel jouw eigen integriteit en authenticiteit: leer, als individu, stevig met beide voeten op de grond te staan en hoofd in de wolken. Leer onafhankelijk te worden en zijn van groepsdenken en conformisme.

Kortom: leer een zelfstandig zelfredzaam individu vanuit volwassen bewustzijn te worden / zijn en je te gedragen als waardige Enige Erfgenaam van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Sommigen verwijzen naar dit bewustzijn als 5D bewustzijn en vanzelfsprekend word jij op alle mogelijke manier verhinderd om naar dit 5D bewustzijn ‘te bewegen / groeien / verbreden’ door hen die belang hebben bij 3D volgzame personen. Ikzelf zie de multi-dimensionele werkelijkheden niet als afgescheiden. Wel kun je aan de hand van mijn beschrijving leren onderscheiden wie en wat poortwachters zijn in het laten ontstaan / ontvouwen van een organische samenleving.

Doe zelfstandig (autonoom) diepte-onderzoek en ga daarbij naar de oorspronkelijke! bron. Leer onderscheiden wat bedacht (fictief) is en wat real (werkelijk) is. Leer bedachte canons (waaronder canons 2056 (2057), 2124, 3228, en vele duizende anderen) en termen (waaronder ‘BRP Minor’ en ‘Adultus Honoratus Beneficiair AHB’) te onderscheiden van juridische termen en definities. Ook dien je te beseffen dat Strafrecht óók geldt voor één ieder die zich op het Grondgebied van per stirpes Enige Erfgenamen (levende mannen en vrouwen) bevindt.

Eén ieder kan een trust (coöperatie) (laten) inrichten: een trust (coöperatie) is een Angelsaksische legale rechtsvorm. Wie vermogen in een trust (coöperatie) stopt (afgezonderd particulier vermogen = APV1), vertrouwt het toe aan derden, de trustees. Deze beheerders kunnen een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon. Het juridisch eigenaarschap wordt overgedragen aan de trustee met de beneficiary als de begunstigde van de trust. Let op: deze definitie verwijst niet naar de implied Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, want één ieder2 kan een trust (coöperatie) voor zichzelf (laten) inrichten.”

1APV én het inkomen uit het APV dient bij de belastingaangifte aangegeven te worden: in Nederland geldt het Nederlands belastingenrecht óók op APV, en dit óók als de grantor en/of de trustee zich in het buitenland bevindt, maar de beneficiary in Nederland.
2Wanneer kan sprake zijn van een APV?
Onder een APV vallen onder andere:

– (familie) trusts
– Antilliaanse Stichtingen Particulier Fonds (SPF)
– (Private) Foundations
– Stiftungen en Anstalten in bijvoorbeeld Liechtenstein
– Nederlandse particuliere stichtingen
Een APV dient een particulier belang van bijvoorbeeld een familie of een beperkte groep van personen.

~mascha Vdf roedelof

Trust (coöperatie) van levende mannen en vrouwen samenlevend vanuit volwassen bewustzijn
in elkaar overlappende cirkels van gelijkwaardigheid met directe onbelast(end)e toegang
tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten ofwel door middel van de correctie van de

roof van de directe onbelast(end)e toegang door middel van een onbelast(end)e
maandelijkse erfrechtelijke bestaansgeld voorziening
en overige levensimpulsen, zodat
de opzettelijk veroorzaakte roof en de afstand arm – rijk voor altijd gecorrigeerd wordt.


Etymology of Human Being
Spiritual Being living man or woman
One whom is in tune with the divine and understands that we are nothing but spirit in the form

of light having a human experience. More and more Human are finally starting to wake up and
realize what and who we truly are why we as an individual chose to come here.

‘Human’ comes from the Latin hūmānus, being an adjectival derivation of the Latin homo (man),
which then traces back to Proto-Indo-European *ǵʰm̥mṓ (literally “earthling”). Its cognate in
Old English is guma (man).
Source: etymology.com

Legal definition of human being and ‘born alive’
(a) In determining the meaning of any Act of Congress, or of any ruling, regulation, or interpretation
of the various administrative bureaus and agencies of the United States, the words “person”,
“human being”, “child”, and “individual”, shall include every infant member of the species homo
sapiens who is born alive at any stage of development.

(b) As used in this section, the term “born alive”, with respect to a member of the species homo sapiens,
means the complete expulsion or extraction from his or her mother of that member, at any stage of
development, who after such expulsion or extraction breathes or has a beating heart, pulsation of the
umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, regardless of whether the umbilical cord
has been cut, and regardless of whether the expulsion or extraction occurs as a result of natural or
induced labor, cesarean section, or induced abortion.

(c) Nothing in this section shall be construed to affirm, deny, expand, or contract any legal status or legal
right applicable to any member of the species homo sapiens at any point prior to being “born alive” as
defined in this section.
Source: law.cornell.edu/uscode
Zie ook het artikel ‘Levend geboren