GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

VERKLARING offline gaan officiële tutorial website op 13 April jl.
Scroll voor update(s) naar beneden in de tekst of lees (opnieuw) de gehele tekst: de website staat sinds 2 Juni 2021 weer online.
(English translation scroll down)

Als gevolg van voortschrijdend inzicht en waarnemingen op de website van de Erfrechtelijke documenten hebben ik en de ambassadeurs die aanwezig waren bij de Zoom meeting van dinsdag 13 April jl. hun rol als officieel genoemde ambassadeurs van elkaar overlappende cirkels, neergelegd.

De directe aanleiding daarvoor is de INBEDDING van de Erfrechtelijke documenten op de website HRK. Wij kunnen en willen ons niet verenigen met die INBEDDING.

Wij hebben de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten meerdere keren onze zorgen gemeld. Helaas heeft de maker en grondlegger deze naast zich neergelegd: wat vanzelfsprekend zijn goed recht is als maker en grondlegger. De Erfrechtelijke documenten zijn tenslotte zijn intellectueel eigendom: en daar willen wij niet aan tornen. Ook hebben wij niks van doen met zijn beslissingen. Wij hebben kunnen waarnemen en signaleren, en hebben herhaaldelijk melding gemaakt van wat we waarnamen en signaleerden.

In de beheerdersgroep (messenger) die bestond uit VZ, MJ, en ikzelf is veel besproken geweest: ik kan daar vanzelfsprekend geen mededelingen van doen vanuit privacy overwegingen. Screens houd ik beschikbaar.

Het ‘blamen en shamen’ wat nu plaatsvindt aan de kant van VZ gaan wij niet opvolgen. Wij laten ons niet uitlokken daartoe.

Wel hebben wij besloten, daar waar sprake is van ‘blamen en shamen’, om fictie teksten met bewijzen te ontkrachten voor zover deze bewijzen AL openbaar staan. En het is vanzelfsprekend ons geboorterecht om vanuit eigen getuigenis mee te delen: wij zijn autonome zelfstandig nadenkende en voelende Enige Erfgenamen die betrouwbaarheid bieden.

Verder ten overvloede heb ik richting VZ gecommuniceerd dat ik geen toestemming geef voor het gebruiken van mijn creatief eigendom van mijn video’s en teksten over de erfrechtelijke documenten. De websites die mijn video’s en teksten hebben overgenomen, hebben dat zonder mijn toestemming gedaan. Ik, en de ambassadeurs, respecteren het intellectueel eigendom van de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten, en ontvangen graag het zelfde respect van hem én de benoemde minister van BUIT-en-landse zaken en de benoemde Regent Emerald Covenant Sacred Law of One terug. Wij vragen dan ook om een rectificatie van de beschuldigende teksten die uitgegaan zijn van Bossmaker / Ronald Heister (minister van BUIT-en-landse zaken), en Vincent Zegel de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten. Met name in de (Telegram) groepen van Bossmaker / Ronald Heister worden mijn / ons creatief materiaal gebruikt! De 3 officiële facebook groepen met de namen ‘Activeer de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap’ (1) en ‘Geboorte Trust Nederland en België’ (2 en 3) waren niet de facebook groepen van VZ, maar mijn facebook groepen: ik was daar initiator en creatief maker van en faciliteerde met deze facebook groepen het verder brengen van de Erfrechtelijke documenten!

Op dit moment voelen de Erfrechtelijke documenten voor mij, en de ambassadeurs, nog steeds als zuiver. De Erfrechtelijke documenten bieden je een schat aan erfrechtelijke informatie vanuit jouw rechten als levende man (m/v) van vlees en bloed.

Wat onzuiver voelt voor ons is de hierboven genoemde INBEDDING waar wij ons niet mee willen en kunnen verbinden.

De woorden geboorte Trust en Enige Erfgenaam / Enige Erfgenamen kunnen natuurlijk niet in beslag genomen worden door middel van copyright, want dat zijn gewoon bestaande woorden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het woord ‘bestaansgeld’: dat is een nieuw ontsloten woord door Astrid van Triet. Ook op het woord ‘bestaansgeld’ ligt overigens geen copyright hoor: het woord is ontsloten vanuit de Universele bewustzijnslaag. En dat wat Universeel is, kun je vanzelfsprekend niet in beslag nemen / naar je toe graaien door middel van copyright.

Dankjewel voor jullie vertrouwen in ons

Wij hebben de Erfrechtelijke documenten vanuit ware liefde voor de maker en grondlegger Vincent Zegel, en de documenten zelf, verder gebracht. Het verder brengen en ondersteunen van Enige Erfgenamen bij het invullen en versturen ervan stopt hier en nu.

Mascha Vdf Roedelof
Lars van de Goor
Sven Vdf Toenbreker
Mirri Jong

NB: de tutorial website, de fotovoorbeelden, de instructie video’s, en de teksten over de Erfrechtelijke documenten vanuit mij komen NIET meer terug.


Aanvullende uitleg en voortschrijdend inzicht update woensdag 2 juni 2021
Inmiddels weet ik uit betrouwbare bron dat VZ mensen waarschuwt voor contact met mij en mensen zelfs vraagt geen contact (meer) met mij te onderhouden. Dat is toepassen van manipulatie technieken en veroorzaken van ‘verdeel en heers’ onder Enige Erfgenamen, en dit vraagt om nadere uitleg van mijn kant.

Op een goed moment sprak VZ mij in de beheerders-chat aan vanwege een gearrangeerd document gemaakt door een Enige Erfgenaam. VZ liet mij weten zich terug te trekken uit de facebook groep (Geboorte Trust Nederland en Belgie) en van websites, waar arrangeur schrijvers een platform kregen (VZ had het gearrangeerde document goed bevonden) en ik had er geen erg in op de website te vermelden dat het gearrangeerde document niet van de hand van VZ was. Ik heb VZ direct gevraagd wat te doen en daarop kreeg ik geen direct antwoord. Daarop besloot ik zelf een aanmerking te maken bij het gearrangeerde document dat het niet van de hand van VZ was, maar van een Enige Erfgenaam. Op de vragen of VZ zich ging terug trekken uit de facebook groep en van de website kreeg ik als antwoord dat dat inderdaad zo was. Daarop vroeg ik VZ hoe VZ dan kon garanderen dat ik de officiële tutorial website volledig update kon houden. Die vraag werd op mijn bord gelegd hoe ik dat kon garanderen. Tijdens deze chat-uitwisseling ontving ik in facebook messenger een screen van iemand van een mail van Bossmaker aan zijn leden dat er instructie video’s gingen komen, fotovoorbeelden, en groepjes voor uitleg (dat laatste was tot dan toe steeds ‘not done’ geweest bij VZ uit privacy overwegingen en feit dat afwikkeling van de activatie een private aangelegenheid is). (Enige tijd later volgde een tweede mail naar de betalende leden van BM met eenzelfde aankondiging.) Ik vroeg aan VZ hoe het kon dat Bossmaker met dit alles ging komen, terwijl dat er AL was en wel openbaar vrijelijk beschikbaar. Op deze vraag kreeg ik geen rechtstreeks antwoord en het gesprek via de chat werd steeds grimmiger. Meer en meer kreeg ik het gevoel dat de communicatie niet transparant was en dat er een agenda speelde. Enige tijd later blokte Monique Klinkert mij: zij blokte dus de initiator en creatief maker van 1) de derde zelfstudie facebook groep (die op dat moment zo’n 1300 leden had) en 2) de – website. Voor mij een volgend signaal dat er achter mijn rug om een agenda uitgerold werd. Op de actie van MK heb ik haar uit de zelfstudie facebook groep verwijderd en geblokt voor de facebook groep. De volgende dag merkte ik op dat VZ mijn handeling ongedaan had gemaakt en haar weer had toegevoegd. Dit alles in mijn facebook groep: de derde facebook groep als ondersteuning voor de Enige Erfgenamen. Dit alles was voor mij de aanleiding om VZ uit de derde facebook groep te verwijderen en te blokken voor de facebook groep (ik blokte niet zijn persoonlijk account: VZ ontvriendde mij en even later blokte VZ mij, en VZ blokte eenieder die zich positief uitliet over mij en/of vragen stelde/stelt), en de naam van de facebook groep te wijzigen naar ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ en een paar dagen daarna met een aantal Enige Erfgenamen een verklaring te schrijven, en te posten in voornoemde facebook groep.

Ik geef hierboven in het kort weer wat de aanleiding was van mijn handelen met betrekking tot de zelfstudie facebook groep en de -website.

Het verloop van het ‘poef’ zeggen van de eerste facebook groep met meer dan 5000 leden en de tweede met meer dan 3000 leden vind je via deze link (scroll naar beneden op de pagina). Je leest daar ook over het verloop van de derde facebook groep.

Inmiddels zijn we bijna 2 maanden verder. Mijn verzoek om mijn creatief eigendom niet te gebruiken werd in de wind geslagen: er verscheen op HRK een link naar archive.org waar de officiële tutorial (zonder mijn medeweten) gearchiveerd was met de tekst dat VZ zelf uren en maanden gewerkt had aan de officiële tutorial website. Nee hoor: zowel de opzet en inrichting van de zelfstudie facebook groepen als de zelfstudie officiële tutorial website waren mijn time equity! VZ was echter wél volledig op de hoogte, want voordat ik de zelfstudie officiële tutorial website heb ingericht op een subdomein van mijn hoofddomein én een SSL certificaat besteld en betaald, en geïnstalleerd heb, had ik hierover overleg met VZ. VZ vond de naam van de officiële tutorial website geboortetrust.hetbewustepad.nl fantastisch. De link naar de tutorial website plaatste VZ op elke pagina van HRK. Zo versterkten beide websites elkaar en ze vulden elkaar aan.

De Nederlandstalige documenten zijn niet meer vrijelijk beschikbaar via HRK maar vertaald naar het Engels tegen betaling van een lidmaatschap (100,00euro) en registratie inclusief een NDA (geheimhoudingsverklaring), en er is zelfs een houdbaarheidsdatum op de Nederlandstalige documenten gezet: wat nonsens is, want ook de documenten uit 2018 zijn gewoon bruikbaar. Bossmaker kondigt al enige tijd aan dat er uitleg via een kenniscentrum gaat komen voor betalende leden. Wat ik half April aan voelde komen, vindt nu plaats: AL hetgeen dat eerder vrijelijk openbaar beschikbaar was, staat nu achter een betaalmuur. Daarom was er voor mij geen plaats meer, want ik kon en kan met deze in beslagname niet akkoord gaan. Ik kon en kan (en wil) niet akkoord gaan met een ‘minister’ die beweert dat je het niet gaat redden zonder fysiek goud of zilver, en angst aanwakkert voor het ineen storten van huidige (geld)systemen (terwijl daar AL jaren een antwoord op gegeven is, maar dit antwoord ligt bij BM in uitgestoten staat). Dit gedrag is van het tekortenparadigma: dat wat vrijelijk openbaar beschikbaar was in beslag nemen en achter een betaalmuur zetten. De Nederlandstalige documenten worden breed gedeeld door mensen via facebook messenger en Telegram groepen, en andere (meer privé) kanalen: dit gebeurt volledig onafhankelijk van mij. Mensen zijn bang geworden voor represailles van de maker en grondlegger van de documenten. Mensen zijn bang verraden te worden. En mensen worden aangezet om te verraden en doen dat ook (dat kan vanzelfsprekend alleen als mensen dat toelaten). Deze sfeer is rondom de documenten gecreëerd door VZ en BM. Ik heb informatie die ik hier niet delen kan, vanwege wat ik hiervoor schrijf, uit bescherming naar degenen die mij informatie aanreiken.

Eergister werd ik via facebook messenger geïnformeerd dat op Dropbox alle Nederlandstalige documenten én fotovoorbeelden staan: ik kreeg de link aangereikt van iemand, die op Telegram aanwezig is (ikzelf ben niet aanwezig op Telegram en diegene had een facebook account aangemaakt om mij te kunnen informeren via facebook messenger). Ik deel de Nederlandstalige documenten NIET, ik verwijs naar de Dropbox link. En omdat de Nederlandstalige documenten nu weer openbaar te vinden zijn, heb ik besloten de informatie die AL vrijelijk openbaar beschikbaar was op deze officiële tutorial website weer vrijelijk openbaar beschikbaar te maken. De Nederlandstalige documenten zijn volledig origineel en onveranderd: dit zijn de originele documenten van de hand van de grondlegger en maker van de Erfrechtelijke documenten Vincent Zegel.

De zelfstudie facebook groep én de officiële zelfstudie turorial website waren de EERSTE platforms waarop een volledig overzicht van de Erfrechtelijke documenten én fotovoorbeelden, met ondersteunende artikelen, getoond werden: volgens het legale coyright-recht geeft dit zelfs rechten. Vincent Zegel wekt de indruk dat de documenten gestolen zijn, er volledig aan voorbij gaand dat ik mij 7 maanden 24/7 belangeloos ingezet heb om de Erfrechtelijke documenten verder te brengen: vanuit mijn innerlijke waarden, moraal en ethiek kan ik zeggen dat er niets gestolen is (de naam van de maker en de grondlegger van de Erfrechtelijke documenten wordt op deze website vele malen genoemd) én er is niets aan het oog onttrokken: integendeel, dat is wat BM doet met alles achter een betaalmuur én geheimhoudingsverklaring te zetten ter bescherming van zijn verdienmodel. Op deze website wordt ALLE informatie vrijelijk, openbaar en transparant beschikbaar gesteld. Vanuit ‘God’s Wetten’ kunnen we begrijpen dat een levende man (m/v) binnen het private domein geen copyright kent en toegang vrijelijke beschikbaar houdt.

Vanzelfsprekend gaat er nog steeds grote dank uit naar de maker en grondlegger van de Nederlandstalige documenten (de Nederlandstalige documenten waren AL vertaald naar het Engels en Duits, en ook deze vind je op Dropbox).

Uit dankbaarheid naar VZ toe heb ik in de facebook groep destijds aanwezigen uitgenodigd financiële WAARDE ERING te laten stromen naar VZ en vele aanwezigen hebben daar gehoor aan gegeven. Daarnaast heb ik VZ gevraagd welk aanbod van VZ ik op de officiële tutorial website kon vermelden: VZ zou daar over nadenken en VZ was volledig akkoord met het feit dat ik mijn aanbod op de website vermeldde en zo geschiedde.

Inmiddels zien we meer en meer teksten uit het werk van Ashayana Deane opgenomen (gekopieerd) worden in teksten op HRK en zelfs in de documenten: de vraag rijst dan ook in hoeverre de Erfrechtelijke documenten én / of de huidige teksten in essentie ORIGINEEL en OORSPRONKELIJK zijn, waargenomen vanuit ‘God’s Wetten’.


Alles wat ik hierboven schrijf, kan ik ondersteunen met print screens.


Als je tot hier gekomen bent met lezen, nodig ik je uit bij het begin te beginnen op deze website en het stuk ‘Welkom Levende Man (m/v)‘ te lezen. Welkom!
De werkwijze van inlichtingendiensten wordt helder zichtbaar in de documentaire over het leven van Aaron Swartz
Aaron Swartz, een jonge vent voorvechter voor een vrij internet en vrije informatie voorziening voor eenieder toegankelijk. Hij ontsloot de toegang tot documenten voor één ieder toegankelijk. Er werd een zaak GEMAAKT, een verhaal GESPONNEN… en dat maakte hem kapot.

Velen zien in de slangenkuil rondom de Erfrechtelijke documenten de hand van de ‘overheid’: velen sturen me facebook messenger berichtjes en mails met vermelding van hun zorgen hieromtrent. Ik weet het niet. Het kán!English translation

STATEMENT

As a result of advancing insight and observations on the website of the succession documents I and the ambassadors who were present at the Zoom meeting on Tuesday 13 April have resigned their role as officially named ambassadors of overlapping circles.

The immediate reason for this is the INBOUNDATION of the inheritance documents on the HRK website. We cannot and will not agree with this CONTINUATION.


We have repeatedly expressed our concerns to the creator and founder of the inheritance documents. Unfortunately, the creator and founder has ignored these concerns: which is, of course, his right as creator and founder. After all, the inheritance documents are his intellectual property: and we do not want to interfere with that. Nor do we have anything to do with his decisions.

We have observed and signalled, and have repeatedly reported what we observed and signalled.

In the administrator’s group (messenger) that consisted of VZ, MJ, and myself, much has been discussed: obviously, I cannot disclose this for privacy reasons. I will keep screens available.

The ‘blaming and shaming’ that is now taking place on the part of VZ is not something we will follow up. We will not be provoked into doing so. However, we have decided, where there is ‘blaming and shaming’, to refute fictitious texts with evidence, as far as this evidence is public. And of course it is our birthright to share from our own testimony: we are autonomous independent thinking and feeling sole heirs who offer reliability.

Further for the sake of completeness, I have communicated to VZ that I do not give permission for the use of my creative property of my videos and texts on the inheritance documents. The websites that have copied my videos and texts have done so without my permission. I, and the Ambassadors, respect the intellectual property of the creator and originator of the succession documents, and gladly receive the same respect from him and the appointed Minister of Foreign Affairs and the appointed Regent Emerald Covenant Sacred Law of One in return.

We therefore ask for a rectification of the accusatory texts issued by Bossmaker / Ronald Heister (Minister of Foreign Affairs), and Vincent Zegel the creator and founder of the inheritance documents. Especially in the (Telegram) groups of Bossmaker / Ronald Heister my / our creative material is used!

The 3 official facebook groups with the names ‘Activate the settlement of the Birth Trust estate’ (1) and ‘Birth Trust Netherlands and Belgium’ (2 and 3) were not the facebook groups of VZ, but my groups: I was the initiator and creative creator of these groups and facilitated the intellectual property of VZ with them!

At the moment, the heritage documents still feel pure to me and to the ambassadors. The inheritance documents provide you with a wealth of inheritance information from your rights as a living man of flesh and blood.What feels impure to us is the above-mentioned INDEPENDENCE with which we cannot and will not connect.

The words birth trust and Sole Heir / Sole Heir cannot of course be confiscated by copyright, because those are just existing words. This is in contrast, for example, to the word ‘existance money’: that is a newly unlocked word by Astrid van Triet. There is no copyright on the word ‘existence money’ either, by the way: the word has been unlocked from the Universal Consciousness. And it goes without saying that what is Universal cannot be confiscated or grabbed by means of copyright.

Thank you for your trust in us
We have taken the heritage documents forward out of true love for the creator and founder Vincent Zegel, and the documents themselves. The continuation and support of the sole heirs in completing and sending them stops here and now.

Mascha Vdf Roedelof
Lars van de Goor
Sven Vdf Toenbreker
Mirri Jong

NB: the tutorial website, the photo examples, the instruction videos, and the texts on inheritance documents from me will NOT return.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikekelen...