GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

weergegeven: 1 - 8 van 8 artikelen

Antwoordbrief (1) aanpassingen voor België

Foto voorbeeld van de handmatig ingevulde Antwoordbrief (1)
De originele Nederlandstalige Antwoordbrief (1) aan de TrustBelastingdienst vind je via Dropbox.

De fotovoorbeelden vind je op de pagina ‘Belastingdienst belt‘ (scrollen naar Antwoordbrief (1) ) voor de Nederlandse procedure.

Voor verzendadres zie pagina ‘Verzendadres documenten’ scroll naar TrustBelastingdienst België.


In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.


Hieronder vind je de wijzigingen die Belgen moeten maken in de brief

Volg verder de aanwijzingen bij de fotovoorbeelden op bovengenoemde pagina.


Pagina 1/4
Aan de: Fiduciary of the Trustee
Directeur (Trust)Belastingdienst
Koning Albert-II laan 33 bus 10
1030 Brussel

BELGIUM
Settlor Ship Estates
SS Global Placenta Trust
Trust of persons / Testator

Uw Company vestigingsnummer 0252.796.351

De Hoofdgriffier Gregory DeLannay

Belgische Staat


Pagina 2/4
Bij punt 4. Belgische Staat


Pagina 3/4
Bij punt 16. MyMinFin


Pagina 4/4
Geen wijzigingen.
Raad van State brief aanpassingen voor België

Foto voorbeeld van de handmatig ingevulde brief aan de Raad van State
De originele Nederlandstalige brief aan de Raad van State document vind je via Dropbox.

De fotovoorbeelden vind je op de pagina brief Raad van State voor de Nederlandse procedure.


Verzendadres België
Raad van State
Persoonlijk in handen van
de Hoofdgriffier Gregory Delannay
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel


In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.


Hieronder vind je de wijzigingen die Belgen moeten maken in de brief

Volg verder de aanwijzingen bij de fotovoorbeelden op bovengenoemde pagina.


Pagina 1/4
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel

Aan: De Hoofdgriffier Gregory Delannay

Hooggeachte Heer hoofdgriffier,


Pagina 2/4

Geen wijzigingen.


Pagina 3/4
Geen wijzigingen.


Pagina 4/4
Bij punt 15. Hoge Raad vervangen door Hof van Cassatie.
Bij punt 16. Het Koninklijke Notariaat vervangen door Koninklijke Federatie van het Notariaat.
Bij punt 17. Het Koninklijke Notariaat vervangen door Koninklijke Federatie van het Notariaat.


Aanpassingen documenten voor België

Disclaimer!
De Nederlandstalige Erfrechtelijke documenten zijn gebaseerd op erfrecht en spreken over CQV Live Life Competence. Ze zijn vrijelijk beschikbaar via Dropbox. Daarnaast is de informatie op deze website vrijelijk beschikbaar gesteld. Je hoeft dus niet eerst jouw privacy gegevens af te geven, die vervolgens op een website opgeslagen worden (wat een eeuwig durend contract betekent), voordat je toegang hebt tot de Erfrechtelijke documenten.

Doorzie het onderscheid met de Live Life Claim* (scroll helemaal naar beneden voor aanvullende informatie). Enige Erfgenamen claimen niet, maar aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair: daardoor doe je geen afstand van jouw huidige rechten en verwerp je jouw geboorte Trust niet, integendeel je aanvaardt beneficiair. Doorzie verder de frauduleuze nonsens van de One People Public Trust (OPPT) en Gesara (voorheen Nesara), en de soeverein procedure.

Er vindt op dit moment een ware handel in de Erfrechtelijke documenten plaats, inclusief zelfs vijandige overnames van de ORIGINELE Erfrechtelijke documenten.


Wees dus alert! De Nederlandstalige ORIGINELE Erfrechtelijke documenten vind je via Dropbox en op deze website vind je aansluitende informatie, direct ontvangen van de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten.


Kijk bij het ‘Stappenplan corrigeren DAS-status‘ voor de documenten volgorde. Je kunt hiervoor ook kijken naar het Organogramdat je via Dropbox vindt.


Inleiding aanpassingen documenten voor België
De originele Nederlandstalige Erfrechtelijke documenten vind je via Dropbox.


Het maken van de aanpassingen
“Als ik een PDF wil converteren, gebruik ik de Adobe PDF convertor. Ik heb er verschillende geprobeerd maar deze scrambled het document niet door elkaar. De inhoud van de documenten, dat is zoals voor de meesten, al dan niet iedereen, als we er in contact mee komen, herlezen en herlezen met de nodige opzoekingen uiteraard. Het is belangrijk om zelf alles te gaan ‘voelen’ en niet teveel copy paste werk te doen.

Succes.”
~Een Enige Erfgenaam

Of

Je download de Word-versie van de documenten via Dropbox en maakt de aanpassingen.


CSAM/eID
Met je eID (tokens of via itsme) log je in op de fed site om je CSAM gegevens te beheren.Verzendadres documenten
In het artikel ‘Verzendadres documenten‘ vind je hoe je jouw documenten verzendt en naar welk adres in België.


Probeer zelf de antwoorden op je vraag te vinden door gebruikmaking van het zoekvenster van deze website, én de verschillende instructie-video’s. Succes!


*Live Life CLAIM
MAGNA CARTA CORONA CROWN = COMMON LAW
Common law is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke gewoonterecht (customary law). In het common law-systeem is jurisprudentie leidend, wat inhoudt dat bij wetsvorming uitgegaan wordt van gerechtelijke uitspraken die eerder gedaan zijn in gelijksoortige zaken (decisions). Het is het tegenovergestelde van continentaal recht, dat is gebaseerd op wetgeving die door de landelijke overheid wordt opgelegd.

JURISPRUDENTIE AFWIKKELING INDIVIDUELE GEBOORTE TRUST NALATENSCHAP
Het is dus erg belangrijk om te weten welke gerechtelijke uitspraken die eerder gedaan zijn in gelijksoortige zaken (decisions) met betrekking tot de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap, er zijn en ook of die uitspraken in alle eeuwen, wel ooit gedaan zijn! Alvorens je de Live Life Claim doet.

Live Life CLAIM absurd in meervoud
1. Of u gaat uw overleden natuurlijke persona – placenta – erflater van uw individuele geboorte Trust nalatenschap levend verklaren.
2. Of u gaat uzelf: de levende Enige Erfgenaam die u bent, levend verklaren.
3. Of u doet beiden!
4. Vervolgens gaat een Common Law rechtbank (want linksom of rechtsom: voorkomen voor de rechter zúlt u!) in de eeuwenoude jurisprudentie opzoeken of de Beneficiaire Aanvaarding en de activatie van de afwikkeling van uw individuele geboorte Trust nalatenschap weleens eerder door de rechter werd behandeld.
5. Laten we dan vooral eens opzoeken sinds wanneer onderscheid naar geboorte en afkomst NIET GEDULD wordt. Dat kan leuk worden met het kastensysteem der middeleeuwse/Sharia/Sanhedrin rechtspraak!

COMMON LAW KASTEN SYSTEEM
“Het systeem is door Engelse kolonisten geïntroduceerd in de gebieden waarin zij zich vestigden en is met name in Australië, India, de Verenigde Staten en delen van Afrika leidraad voor het nationale rechtsstelsel.”

En Palestina.

KOLONISTEN DIE ZICH IN GEBIEDEN HEN NIET TOEBEHOREND! “VESTIGDEN”
Kolonisten op hun gemak met Common Law wil zeggen: het procesrecht en de lijdelijke rechter, bieden tal van mogelijkheden om de illegale ontnemingen en vervreemdingen alsnog in extensieve en disproportioneel eeuwigdurende contracten om te zetten.

Chris Rice over grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould
Chris Rice heeft een aantal video’s gemaakt over de grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould.
“On this episode, I will share my thoughts and opinions on Fools Gould. I will explain why I DO NOT endorse or support him in any way. In my search for truth, I have found RJG to be without honor or integrity! He is a known liar and thief.”
~Chris Rice
(Helaas is Chris Rice in cryptocurrency: kijk daar ajb aan voorbij, want zijn informatie is waardevol: begin ajb op 4:26min.)

Een Live Life Claim kost maar liefst $150,- en je hebt ervoor nodig in digitale vorm: pasfoto, uittreksel geboortebewijs, gegevens ouders, jouw motivatie, 1€ postzegels en inkt kussentje blauw). Alles aangetekend versturen!
Bron: fortheclaimofthelife.com


no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law


CQV LLC LIVE LIFE COMPETENCE
Enige Erfgenamen claimen niet, zij aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair.

surrexi_iure_hereditario

Spoed VBA aanpassingen voor België

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Spoed VBA document
Het originele Nederlandstalig Spoed VBA document vind je via Dropbox.

1. De Spoed VBA is digitaal aan te passen en tevens handmatig met blauwe pen in te vullen;
2. Er staat een handmatig in te vullen Word document klaar en een handmatig in te vullen PDF document staat klaar;
3. Er is inhoudelijk géén verschil tussen het Word bestand en het PDF bestand;
4. Kies welke van de twee, het eenvoudigst in te vullen zijn voor jou: ook de keuze digitaal invullen of handmatig invullen is aan jou.
5. In deze link vindt je een voorbeeld van een converteer programma waarmee je een PDF kunt converteren naar een OpenOffice bestand.

Zie de foto voorbeelden van de Spoed Verklaring Beneficiaire Aanvaarding voor Nederland: deze link gaat naar de categorie ‘Spoed VBA’ pagina’s 1 t/m 8 van 8. Hou deze foto voorbeelden erbij per pagina.


In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.


Aanwijzingen voor handmatig ingevulde Spoed VBA document
(zie de groene arceringen)

Pagina 1/8
1. Wijzig in wonende te België.
2. Naam Minister van Financiën wijzigen in Matthias Diependaele.
3. Achter I. notaris naam wijzigen in Koninklijke Federatie Van Het Belgisch Notariaat (FEDNOT).
4. Achter III.b Toetsingen: WGFT/BKR/IBZ/CHECKDOC noteren.

Let op: de naam van de ABNAMRO Bank blijft ook voor België staan, omdat deze bank al in contact geweest is met deze materie en alle bank enseignes staan onder hetzelfde ‘beheer’.

Pagina 5/8
1. Onderaan op pagina bij X. wijzigen naar het Koninkrijk België.

Voor wat betreft punt IX op pag.5 VBA Referte stb-2008-535 verwijst naar publicatie in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Belgen laten dit zo staan, omdat ook Belgen de bank in Nederland opgeven als private wealth manager en die houdt zich aan het Nederlands staatsblad.

Begeleidend schrijven Algemene Volmacht aanpassingen voor België

Foto voorbeelden van het handmatig ingevulde Begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document
Het originele Nederlandstalig begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document vind je via Dropbox.

In de foto voorbeelden van het Begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.


Zie de foto voorbeelden van het Begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht voor Nederland: deze link gaat naar de categorie ‘Begeleidend schrijven Algemene Volmacht’ pagina’s 1 t/m 4 van 4. Hou deze foto voorbeelden erbij per pagina.


In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.


Aanwijzingen voor handmatig ingevuld Begeleidend schrijven Algemene Volmacht (zie de gele arceringen)

Pagina 1/4
1. De tekst “Heerlen en belastingdienst.nl” vervang je door “Brussel en financiën.belgium.be

Pagina 2/4
Geen wijzigingen

Pagina 3/4
1. “DigiD” vervang je door “CSAM/eID”

Pagina 4/4
1. BSN / Persoonsnummer vervangen door “Rijksregisternummer”
2. Het woord achterzijde wijzigen in voorzijde

Algemene Volmacht aanpassingen voor België

Foto voorbeelden van het Algemene Volmacht document
Het originele Nederlandstalig Algemene Volmacht document vind je via Dropbox.

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Zie de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht voor Nederland: deze link gaat naar de categorie ‘Algemene Volmacht’ pagina’s 1 t/m 8 van 8. Hou deze foto voorbeelden erbij per pagina.

In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.


Aanwijzingen voor handmatig ingevulde Algemene Volmacht (zie de gele arceringen)

Pagina 1/8
1. De tekst “Nederlands Paspoort” vervangen door “Belgisch Paspoort”
2. De tekst “Burgerservicenummer” wijzigen in “Rijksregisternummer”

Pagina 3/8
1. De tekst “DIGID” vervangen door “CSAM/eID” (DIGITAAL PLATFORM)
2. De tekst (via) “DIDID” vervangen door “CSAM/eID”

Pagina 4/8
1. De tekst “BURGERSERVICE” vervangen door “RIJKSREGISTERNUMMER”
2. De tekst “burger service nummer (BSN)” vervangen door “rijksregister nummer (RN)

Pagina 5/8
1. De tekst (Nederlands) vervangen door (Belgisch)
2. Let op niet gearceerd: halverwege de pagina bij betalingskenmerk maand (01 etc.) toevoegen en jaartal wijzigen in 2021 als dat nog niet gewijzigd is in het bron-document.


Pagina 6/8
1. De tekst “DIGID” (-geregistreerde) vervangen door “CSAM/eID” (-geregistreerde)

Pagina 7/8
1. De tekst “Burgerservicenummer” wijzigen in “Rijksregisternummer”
2. De tekst “BSN” vervangen door “RN”
3. De tekst (Kentekenbewijzen) “RDW” vervangen door “DIV”
4. De tekst “DigiD” vervangen door “CSAM/eID”

Exoneratie Arrest aanpassingen voor België

Foto voorbeelden van het Exoneratie Arrest HRK PDF document pagina’s 1 t/m 4
Het originele Nederlandstalig Exoneratie Arrest HRK document vind je via Dropbox.

Enige Erfgenamen, hierbij de notificatie postverwerking d.d. 20 Januari 2021 (als Belgische schrijvende Enige Erfgenamen nemen jullie deze datum over) met in de foto voorbeelden de documenten van het EXONERATIE ARREST HRK met Track en Trace verzendcode 010541288500452621 220 306 890 419. Deze Track en Trace mag je in je Diplomatieke Paspoort toevoegen in het notatieveld onder de ‘minister’ pagina 2/64. Onder de post ‘foto voorbeelden Diplomatieke paspoort’ vind je uitgelegd waar je de track en trace code noteert.

Het EXONERATIE ARREST van de HOGE RAAD VAN DE KINDEREN is aan het HOF VAN CASSATIE verzonden.

Iedere Enige Erfgenaam kan het PDF document uitprinten en versturen, of mailen. Kijk bij het artikel ‘Exoneratie Arrest video‘ voor nadere uitleg zegelen van het document en verzendadres, c.q. -wijze.

#iure_hereditario
#capitis_diminutio_maxima
#hogeraaddernederlanden

Zie de foto voorbeelden van het Exoneratie Arrest voor Nederland: deze link gaat naar de foto voorbeelden ‘Exoneratie Arrest’ pagina’s 1 t/m 4 van 4. Hou deze foto voorbeelden erbij per pagina.


In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.

Buiten de aanpassingen voor België wijzig je niets aan het Exoneratie arrest
Lees ook het onderschrift onder de foto voorbeelden.


Aanwijzingen voor aanpassingen Exoneratie Arrest (zie de gele arceringen)

Pagina 1/4
1. Ons kenmerk wijzigen in HRK_20.01.2021.CQV.LLC.BE (dit kenmerk blijft zo staan)
2. De tekst “HOGE RAAD DER NEDERLANDEN” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE BELGIË”
4. De tekst “Postbus 100, 6400 AC te Heerlen” vervangen door “Koning Albert II laan 33, bus 10, 1030 Brussel”

Pagina 2/4
1. De tekst “HOGE RAAD DER NEDERLANDEN” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE BELGIË”
2. De tekst “HOGE RAAD DER NEDERLANDEN” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE BELGIË”
3. De tekst “STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE” vervangen door “KONINKRIJK BELGIË CORPORATIE”
4. De tekst “Postbus 20303, 2500 EH te ‘s-Gravenhage” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE BELGIË, Poelaertplein 1, 1000 Brussel”
5. De tekst “HRK 8 December 2020” vervangen door “HRK 20 Januari 2021”
6. De tekst “STAAT DER NEDERLANDEN” vervangen door “KONINKRIJK BELGIË”


Aanwijzingen voor aanpassingen Exoneratie Arrest (zie de gele arceringen)

Pagina 3/4
1. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
2. De tekst “Staat der Nederlanden Corporatie” vervangen door “Koninkrijk België Corporatie”
3. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
4. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
5. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
6. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”

Pagina 4/4
1. De tekst “STAAT DER NEDERLANDEN HANDELSCORPORATIE” vervangen door “KONINKRIJK BELGIË HANDELSCORPORATIE”
2. De tekst “de Hoge Raad der Nederlanden” vervangen door “het Hof Van Cassatie België”
3. De tekst “Staat der Nederlanden Handelsonderneming” vervangen door “Koninkrijk België Handelsonderneming”
4. De tekst “M. Rutte, CEO ” vervangen door “Alexander De Croo, CEO”
5. De tekst “de Hoge Raad der Nederlanden” vervangen door “het Hof Van Cassatie België”
6. De tekst “de Staat der Nederlanden” vervangen door “het Koninkrijk België”
7. De tekst “RIVM” vervangen door “SCIENSANO”
8. De datum in het kenmerk onderaan de pagina aanpassen naar 20 Januari 2021

Promissory Note aanpassingen voor België

Foto voorbeelden van het Begeleidend schrijven Promissory Note en de Promissory Note
Het originele Nederlandstalig Begeleidend schrijven Promissory Note en het Promissory Note document vind je via Dropbox.

In de foto voorbeelden van de Promissory note, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

Zie de foto voorbeelden van het Begeleidend schrijven Promissory Note voor Nederland: deze link gaat naar de categorie ‘Begeleidend schrijven Promissory Note’ pagina’s 1 t/m 2 van 2. Hou deze foto voorbeelden erbij per pagina.

Zie de foto voorbeelden van het Promissory Note document voor Nederland: deze link gaat naar de categorie ‘Promissory Note’ pagina’s 1 t/m 3 van 3. Hou deze foto voorbeelden erbij per pagina.

In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.


Aanpassingen Begeleidend schrijven Promissory Note (zie de gele arceringen)

Pagina 1/2
1. De tekst “Postbus 100, 6400 AC Heerlen” vervangen door “Koning Albert II laan 33, bus 10, 1030 Brussel”
(Zoals je op voorbeeld hierboven in layout ziet.)


Aanpassingen Promissory Note document (zie de gele arceringen)

Pagina 1/3
1. De tekst “W.B Hoekstra” vervangen door “Matthias Diependaele”
2. De tekst “Koninkrijk der Nederlanden” vervangen door “Koninkrijk België”
3. De tekst “Centrale Administratie Apeldoorn” vervangen door “Belastingdienst Centrale Administratie Brussel F.O.D.”