Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

weergegeven: 1 - 8 van 8 artikelen

Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Algemene Volmacht document pagina 1/8
Het Nederlandstalige Algemene Volmacht document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 1/8 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 1/8
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) Bij het invulveld ‘persoonsnummer’ vul je je BSN-nummer in.
3) Datum afgifte is de datum van afgifte van je Paspoort of ID-kaart.
4) Bij ‘individuele levensstaat’ vul je in wat jouw situatie is. Let op: samenwonend is geen individuele levensstaat. Het is ongehuwd, gehuwd, geregistreerd partnerschap, gescheiden of weduwe. Ben je hertrouwd dan is jouw levensstaat gehuwd. Indien er na scheiding nog sprake is van een lopende echtscheidingsconvenant, en je bent hertrouwd dan vermeld je beide aktenummers.
5) Bij [Na(a)m(en) Familienaam] staan nu de doopnamen voluit.. Je mág daar achter de Familienaam Cornelis schrijven (jouw eigen Familienaam vanzelfsprekend), maar dat hoeft niet.
6) 2de invulveld [Na(a)m(en) kapitalen] is in voorbeeld initialen (van de doopnamen) en Familienaam in hoofdletters gebruikt. De doopnamen mógen voluit geschreven: alle notatie varianten zijn individuele voorkeur. Wees wel consequent in jouw schrijfwijze.
7) 2de zin ‘in 2018 beneficiair aanvaard’ verwijst de datum naar wat collectief plaatsgevonden heeft.

Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Algemene Volmacht document pagina 2/8
Het Nederlandstalige Algemene Volmacht document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 2/8 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 2/8
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) Bij [Na(a)m(en) Familienaam] staan nu de doopnamen voluit.. Je mág daar achter de Familienaam Cornelis schrijven (jouw eigen Familienaam vanzelfsprekend), maar dat hoeft niet.

Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Algemene Volmacht document pagina 3/8
Het Nederlandstalige Algemene Volmacht document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 3/8 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 3/8
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) Bij [Na(a)m(en) KAPITALEN] staan nu de doopnamen in initialen. Je mág ze ook voluit schrijven, maar dat hoeft niet.
3) ‘Legale namen’ van de erflater daarmee wordt bedoelt: de naam in kapitalen. Eén notatie variant impliceert alle notatie varianten in kapitalen. Legaal heeft betrekking op erflater. Naam in kleine letters met ‘Vdf’ en alle notatie varianten in kleine letters, hebben betrekking op de Enige Erfgenaam.

Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Algemene Volmacht document pagina 4/8
Het Nederlandstalige Algemene Volmacht document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 4/8 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 4/8
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) Bij [Na(a)m(en) KAPITALEN] staan nu de doopnamen in initialen. Dat mag ook voluit, maar dat hoeft niet.
3) Let op dat je rechts onder op de pagina je bankrekeningnummer invult, zoals op voorbeeld.
4) Het bedrag 4.000,00euro kún je aanpassen, indien voor jezelf te verantwoorden. Het betreft echter een voorlopige erfrechtelijke voorziening per maand en nog niet het startsalaris bij niet-politiek private wealth management vastgesteld. Deze 4.000,00euro is 4 maal het basisinkomen waartoe de politiek doorgaans ‘genegen’ is. De verhouding is dan 1 deel voor de Enige Erfgenaam, staat tot 3 delen voor de, daarmee, schuld en schade creërende politiek.

Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Algemene Volmacht document pagina 5/8
Het Nederlandstalige Algemene Volmacht document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 5/8 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 5/8
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) Iets boven halverwege de pagina staat nu alleen een jaartal ingevuld en geen maand. Je dient de maand (01, 02, etc.) voor het jaartal in te vullen en het jaartal nu te wijzigen naar 2021.
3) Achter betalingskenmerk schrijf je A.B. Vdf Cornelis, omdat deze naam verwijst naar de Enige Erfgenaam. Daarboven kun je nog keer herhalen A.B. CORNELIS achter NA(A)M(EN) KAPITALEN.


Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Algemene Volmacht document pagina 6/8
Het Nederlandstalige Algemene Volmacht document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 6/8 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 6/8
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) ad 1) Namen: Arnout Berend, Roepnaam: Arnout, Vdf | Familienaam: Cornelis. In het foto voorbeeld is de Familienaam Cornelis op een streepjeslijntje geschreven en op een streepjeslijntje vul je niets in: dit is een verschrijving, maar geen procedurele vormfout.
3) ad 1) Met betrekking tot handtekening: handtekening is de handtekening zoals je nu op legale documenten / contracten gebruikt, zoals bijv. op je legitimatie. Handtekening bij je wijsvingerafdruk / zegel bevat ‘Vdf’. In de wijsvingerafdruk halverwege deze pagina GEEN initialen en eerste letter Familienaam.

Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Algemene Volmacht document pagina 7/8
Het Nederlandstalige Algemene Volmacht document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 7/8 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 7/8
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) Legale namen van de erflater daarmee wordt bedoelt: de naam in kapitalen. Eén notatie variant impliceert alle notatie varianten in kapitalen. Legaal heeft betrekking op erflater. Naam in kleine letters met ‘Vdf’ en alle notatie varianten in kleine letters, hebben betrekking op de Enige Erfgenaam. Op deze pagina dus Familienaam in hoofdletters.
3) Met betrekking tot DigiD:Als je DigID hebt vul je niets in, heb je het niet dan vul je n.v.t. in.
4) Er wordt gevraagd om een ‘Echtscheidingsbeschikking’ en je kunt een ‘Echtscheidingsconvenant’ hebben met een ‘aktenummer’ er op: het echtscheidingsconvenant is bij echtscheidingsbeschikking vastgesteld. Gebruik het aktenummer wat je hebt.
5) In een akte van verdeling regelt u alles omtrent een gezamenlijke woning en/of hypotheek. Voor een akte van verdeling moet u naar de notaris. De notaris zal de akte inschrijven bij het Kadaster en hierdoor zal de woning op naam van één van beide partners komen te staan.
6) Als je ooit gescheiden bent, vul je in ‘gescheiden’: scheiden is ook een geregistreerd commitment, er is een beschikking, een echtscheidingscovenant, en een onderhoudsplicht. Je doet géén afstand van zorgrechten, zorgplichten, commitments, gebruiksrechten registergoederen en onroerend goed.
7) Inwonende kinderen boven de 18jaar* dienen zelf de afwikkeling van hun geboorte trust te activeren. Natuurlijk kun je hen daarbij ondersteunen. Inwonenden (ook zij, die niet je kinderen zijn) laten het invulveld van Wooncontract(en) kenmerk(en) leeg.
8) Invulveld BSN schrijf je voor de schuine streep het documentnummer van je legitimatie en het BSN-nummer na de schuine streep. Indien je een verblijfsvergunning hebt, kun je dat nummer invullen als documentnummer van je legitimatie.
9) Bij het invulveld wooncontracten vermeld je hypotheek contract, huurcontract, bruikleenovereenkomst. Maak een keus uit wat voor jou van toepassing is en noem daarbij het kenmerk of contractnummer en naam hypotheekverstrekker of woningcorporatie. Je doet van deze contractrechten nl. géén afstand. Indien je een briefadres hebt, vul je in n.v.t.
10) Bij ‘naam bank’ vul je de bank in waar jouw bankrekening loopt, ook als deze in het buitenland is.
11) Indien je een samenlevingsovereenkomst hebt, kun je ruimte maken in je document voor de tekst samenlevingsovereenkomst en daar achter aktenummer vermelden.
12) Indien je geen eigen bankrekening hebt en wel een en/of rekening dan kun je het bankrekeningnummer van je en/of vermelden.
13) Indien je het aktenummer van je huwelijksinschrijving bij de gemeente niet hebt, kun je dit aktenummer bij de gemeente opvragen: dit is het nummer dat je vermeldt in je document.
14) Het invulveld verzekeringen kun je leeg laten.
15) Op deze pagina wordt het documentnummer van je rijbewijs gevraagd. (Let op: want op een andere pagina van je documenten gaat het om je geboortedatum en dat wordt in de aanwijzingen onder het foto voorbeeld van die pagina vermeld.)


*Je bent als ouder van (een) kind(eren) vanaf 0 jaar tot 18 jaar, gemachtigd om de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap te activeren. Laat je kind(eren) zelf de documenten invullen, zegelen, paraferen, en tekenen nadat je ze uitgelegd hebt waartoe de documenten dienen. Zie het artikel ‘Procedure kinderen‘.

Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Algemene Volmacht document pagina 8/8
Het Nederlandstalige Algemene Volmacht document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 8/8 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 8/8
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) Let op: in dit foto voorbeeld ontbreken -per abuis!- de parafen in de rechter wijsvingerafdrukken in het rondschrift stempel ‘Durable Power of Attorney In Fact’ (feitelijke bevoegdheid) en in het ovaal ‘Land Air Water – LAW’. Plaats jij ajb in jouw eigen document, jouw parafen met blauwe pen daar wèl!
3) ad 1) Na(a)m(en): Arnout Berend, Roepnaam: Arnout, Vdf Cornelis.
4) In wijsvingerafdruk iets boven halverwege deze pagina GEEN paraaf.
5) Je kunt bij je handtekening ook je volledige namen in kleine letters Vdf (van de familie) achternaam kleine letters schrijven.
6) ‘Geen bepaling in onderhavige testamentaire Algemene Volmacht voor de [Trust]’………………… De puntjes zijn einde zin aanduiding en niet ter herinnering dat hier iets ingevuld dient te worden.