weergegeven: 1 - 1 van 1 artikelen

Is Nederland een bedrijf (corporatie)?

Op vele websites vind je de ‘informatie’ dat Nederland een bedrijf is
Deze claim is gebaseerd op onderstaande ‘informatie’, maar ze is onjuist!

Op basis van de geboorteakte wordt de ‘natuurlijk persoon’ gecreëerd zonder medeweten van de ouders of voogden. Jouw ‘natuurlijk persoon’ wordt ingeschreven in het Basisregistratie Personen (BRP) van de ‘Staat der Nederlanden’. Formeel is Nederland slechts een corporatie. Onder registratie nummer: 0001008288, en onder de registratienaam: ‘STATE OF THE NETHERLANDS’ is Nederland geregistreerd bij EDGAR (All companies, foreign and domestic, are required to file registration statements, periodic reports, and other forms electronically through EDGAR. Anyone can access and download this information for free. Here you’ll find links to a complete list of filings available through EDGAR and instructions for searching the EDGAR database.). Jouw natuurlijk persoon wordt hiermee eigendom van de corporatie ‘Nederland’. Echter jouw familienaam is juridisch beschermd: er is niemand, die uit jouw naam mag handelen zonder jouw toestemming.

De Staat der Nederlanden en de ‘regering’ zijn geregistreerd bij Dun & Bradstreet.


Mark Rutte is directielid van het bedrijf genaamd: ‘Staat der Nederlanden’. Nederland is een commerciële private handelsonderneming in vermeend publieke dienst zonder feitelijke bevoegdheid, en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 40-200-0004. Via deze commerciële private handelsonderneming en door middel van zijn registratie bij de Security and Exchange Commission in het District van Columbia is dit bedrijf van directielid Mark Rutte aan de drievoudige Kroon in de ‘CITY OF LONDON’ geschonken.

De startdatum van het bedrijf de ‘Staat der Nederlanden’ en/of ‘De Nederlandse Regering’ is rond 1848 en is een wereldwijde moedermaatschappij met 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur.

Het Ministerie van Financiën is separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 41-169-5539. Het hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën is de commerciële private ondermening genaamd: ‘Movares Nederland BV’ in Utrecht. De commerciële private handelsonderneming Belastingdienst is een niet-geregistreerde business-unit van deze commerciële private handelsonderneming. De bevoegde functionaris van deze commerciële private handelsondermening is Koning Willem-Alexander. Deze commerciële private handelsonderneming is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met zelfs 545 bedrijven.

Er zijn dus twee commerciële private handelsondernemingen genaamd: ‘Staat der Nederlanden’, met voor elke commerciële private handelsonderneming een ‘Eigen Regering’.

Het D-U-N-S Nummer, dat gebruikt wordt door de meest invloedrijke en toonaangevende organisaties ter wereld, wordt erkend, aanbevolen of vereist door meer dan 50 wereldwijde industrieën en commerciële private handelsorganisaties, met inbegrip van de Verenigde Naties, de Amerikaanse Federale Overheid, de Australische Overheid, de International Standards Organisation (ISO) en de Europese Commissie.

  • Commercial of handelsrecht volgens de UCC (Uniform Commercial Code) met haar aanvullende wetgeving.
  • Als het rechtscollege zich terugtrekt in de raadkamer om te overleggen, dan komt het terug in het zeerecht (INSEAD). Er is nu een andere rechtsvorm aan de orde. Het is derhalve niet meer dezelfde zaak.
  • Mocht het rechtscollege zich nogmaals terugtrekken, dan komt het wederom terug met een andere rechtsvorm, namelijk: Canoniek recht.1)

    1)Deze ‘informatie’ is onjuist, maar vind je op veel website binnen de ‘freedom community’ weergegeven!

Bovengenoemde rechtssystemen vallen allen onder het civiele burgerlijk legale recht. Vanuit dit recht bestrijd je het huidige legale rechtssysteem indien je de UCC en Common Law2) toepast. UCC en Common Law houden je dan ook in het huidige legale rechtssysteem en deze strijd ga je nooit winnen. Op de pagina ‘Principes vs Wetten‘ vind je de verschillende rechtssystemen nader uitgelegd.

Nederland is echter géén bedrijf, maar een Cestui Que Vie Trust!
De aanname dat Nederland een bedrijf is, is heel hardnekkig. Dat heeft ermee te maken dat de De Staat der Nederlanden en de ‘regering’ zijn geregistreerd bij Dun & Bradstreet zoals bovenstaand uitgelegd. Echter Nederland is géén bedrijf, maar een Cestui Qui Vie Trust: de administratie van Nederland is als van een Cestui Que Vie Trust.

Het is van belang dit te doorgronden, want hieruit volgt dat Trust Law en Equity Law van toepassing zijn!

Bedrijven, die onder gebracht zijn in een trust, hebben géén aansprakelijkheid binnen het legale rechtssysteem.
Een bedrijf kan zich verbergen achter immuniteit: de overheid vaart er wel bij dat je hen aanspreekt op het zijn van een bedrijf, want daarachter kan de overheid zich verschuilen. Het ‘bedrijf’ Nederland is insolvent: ze kan sinds 1930 (1929) niet voldoen aan haar financiële verplichtingen en kan daardoor niet functioneren. Vanaf dat moment lenen banken geld aan de overheid en als zekerheid worden land en onroerend goed , en het bestaansgeld van de mensen onder hypotheek en lening gebracht. Jij bent de sociale zekerheid via je BurgerServiceNummer.

Een Cestui Que Vie Trust kan een federale overheid (corporaties) creëren en de jurisdictie van deze overheid kan verspreid worden over het hele land. De overheid kan zichzelf als bedrijf oprichten en zich gedragen als een bedrijf, en dat doet de overheid ook. Verder kan de overheid lokale overheden in de vorm van gemeentes oprichten. Daaruit vloeit de gemeentewet in plaats van gewoonterecht of liever Trust Law en Equity Law. Common law (gewoonterecht) wordt veelal onjuist toegepast binnen de soeverein beweging en gepusht door overheidsagenten, het werkt niet zoals Trust Law en Equity Law werkt, omdat het tekort komt op meer dan 50 punten: common law biedt geen remedie en is de wet van slavernij. Het is de wet voor degenen zonder eigendomsrechten. Common Law is ‘at law’ ofwel ‘bij wet’, Equity Law is ‘in law’ ofwel ‘in rechte’. Equity Law is supreme en prevaleert boven Common Law.

1)Doordat jij op basis van je geboorteakte ingeschreven wordt in de BRP, word je een federale burger en heb je geen rechten en standing. Zolang je Nederlands federaal burger bent, ben je bezit van de overheid en kan de overheid doen wat ze wil. Als je in gevecht gaat met de overheid geef je hen jurisdictie om jou te vernietigen, omdat je een vijand bent.

1)Het is niet de levende man of vrouw die ingeschreven wordt in de BRP: het is jouw legale fictie natuurlijk persoon die ingeschreven wordt in de BRP. Je bént een levende man of vrouw en je hébt een legale fictie natuurlijk persoon.

Hierdoor verandert de ‘regering’ echter niet in een bedrijf, want er is eerst de Trust!
(Let op: de ‘regering’ werkt in opdracht van de banken! Politici werken, via de overheid, in opdracht van de banken: politici worden niet gekozen maar geselecteerd.)

Nederland is géén bedrijf, maar een Cestui Qui Vie Trust: de administratie van Nederland is als van een Cestui Que Vie Trust
Omdat jij onderdeel bent van de Cestui Que Vie Trust als beneficiary (begunstigde) heb je rechten. Daardoor heb je standing. De overheid heeft een ministeriële verplichting naar jou toe, omdat je de beneficiary bent. Een administratieve verplichting is anders dan een wettelijke verplichting. Ministerieel houdt in dat de overheid moet luisteren naar een meerdere en de overheid kan niet zomaar doen wat de overheid wil: de overheid moet de Trust Law volgen. Jij als beneficiary bent de meerdere2): de beneficiary heeft de rechtmatige (equitable) titel van de eigendommen in de Cestui Que Vie Trust. De trustee (overheid) heeft de wettelijke (legale) titel, en is aansprakelijk en verantwoordelijk voor beheer van jouw Cestui Que Vie Trust. Ze probeert jou echter te verleiden om aansprakelijk te zijn voor wat er van jou in ‘bezit’ wordt genomen. Zie je dat de overheid de rollen heeft omgedraaid: zij maakt jou tot trustee en borg(steller), en zichzelf de beneficiary? Met het beneficiair aanvaarden van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap corrigeer je deze rollen en je status.

2)Zie voor meer informatie en uitleg de pagina ‘Geboorte Trust‘.

Meer over Common Law in het artikel ‘Wat is Communisme‘.