GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

weergegeven: 1 - 5 van 5 artikelen

Begeleiden schrijven van de Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document pagina 1/4.
Het originele Nederlandstalig begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document vind je op Dropbox.

In de foto voorbeelden van het begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 1/4 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 1/4
1) Zoek via zoekvenster naar het artikel ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatievarianten na(a)m(en) door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een post die specifiek hier over gaat.
2) Let bij invullen (handmatig of digitaal) op de initialen / eerste letter Familienaam en datum helemaal rechts onder op de pagina: A.B. CQV.LLC 01 10 2020_Algemene_Volmacht. Het lijkt me geen bezwaar ofwel vormfout indien je bij de datum punten of streepjes tussen dag, maand, en jaar hebt ingevuld: wees wel consequent in je documenten.
3) Laat je minderjarige Enige Erfgenaam (kind) op zijn / haar erfrechtelijke documenten zijn of haar eigen bankrekeningnummer invullen vermits dit bankrekeningnummer geen saldo limietbeperking per maand, kent, anders dien je je eigen bankrekeningnummer te vermelden.

Begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document pagina 2/4.
Het originele Nederlandstalig begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document vind je op Dropbox.

In de foto voorbeelden van het begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 2/4 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 2/4
1) Let op bij invullen (digitaal of handmatig) op initialen / eerste letter Familienaam en datum in regel rechts boven onder je zegel.

Begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document pagina 3/4.
Het originele Nederlandstalig begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document vind je op Dropbox.

In de foto voorbeelden van het begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 3/4 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 3/4
1) Let op bij invullen (digitaal of handmatig) op initialen / eerste letter Familienaam en datum in regel rechts boven onder je zegel.

Begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document pagina 4/4.
Het originele Nederlandstalig begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document vind je op Dropbox.

In de foto voorbeelden van het begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 4/4 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 4/4
1) Let op bij invullen (digitaal of handmatig) op initialen / eerste letter Familienaam en datum in regel rechts boven onder je zegel.
2) Op deze pagina staat de volgende tekst ‘identiteitskaart documentnummer achterzijde geïmpregneerd’: deze tekst bevat een vergissing. Je dient op die plaats je geboortedag, -maand, en geboortejaar in te vullen (zoals op de voorbeeld foto). Het is geen vormfout als je hier het documentnummer van jouw ID kaart hebt ingevuld.

Begeleidend schrijven Algemene Volmacht aanpassingen voor België

Foto voorbeelden van het handmatig ingevulde Begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document
Het originele Nederlandstalig begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht document vind je via Dropbox.

In de foto voorbeelden van het Begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.


Zie de foto voorbeelden van het Begeleidend schrijven van de Algemene Volmacht voor Nederland: deze link gaat naar de categorie ‘Begeleidend schrijven Algemene Volmacht’ pagina’s 1 t/m 4 van 4. Hou deze foto voorbeelden erbij per pagina.


In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.


Aanwijzingen voor handmatig ingevuld Begeleidend schrijven Algemene Volmacht (zie de gele arceringen)

Pagina 1/4
1. De tekst “Heerlen en belastingdienst.nl” vervang je door “Brussel en financiën.belgium.be

Pagina 2/4
Geen wijzigingen

Pagina 3/4
1. “DigiD” vervang je door “CSAM/eID”

Pagina 4/4
1. BSN / Persoonsnummer vervangen door “Rijksregisternummer”
2. Het woord achterzijde wijzigen in voorzijde