GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

weergegeven: 1 - 8 van 8 artikelen

Bewuste school omgeving Deurne

Het gaat om LOS Deurne
Kijk maar op hun website: het is echt totaal anders en hun aanpak spreekt ons zeer aan. Socio-cratisch, vanuit hart en ziel, compleet vanuit het kind (dus niet aanbod-gericht).
~Een bewuste ouder

Leerplichtambtenaar
Deze bewuste ouder heeft ook nog te dealen met de leerplichtambtenaar en ze probeert als autonoom mens hierin op te gaan staan.


Contact via mail
Indien je contact wenst met deze bewuste ouder kun je me een facebook messenger berichtje of mail sturen en vragen naar het mailadres.


Betaalbaar
Een particuliere school is niet voor iedereen betaalbaar: vandaar dat ik voor een kindgebonden scholingsbudget sta.

Ervaring met een leerplichtambtenaar

Geachte heer / mevrouw,

Om met de deur in huis te vallen, Mijn kind valt uit. Mijn kind vertoonde al vroeg tekenen dat er iets niet lekker ging op school. Hij had moeite met lezen en het volgen van de taallessen. Hij is getest op EED en bij het gesprek werd al gezegd dat mijn kind al snel zijn plafond zou bereiken. Er is geprobeerd om mijn kind door middel van schakelklassen bij te laten komen omtrent zijn lezen.

Na de eerst lockdown was zijn achterstand “volgens maatstaven” dusdanig dat hij in de stress schoot. Met alle gevolgen van dien. Vervolgens sloot de school wederom. Ik heb aangegeven aan school en stichting leergeld dat er geen laptop aanwezig is en gevraagd voor hulp. Stichting leergeld gaf te kennen dat daar niet mee geholpen kon worden en de school reageerde niet op mijn hulpvraag. Uiteindelijk heb ik het kunnen regelen met de laptop van mijn oudste kind en beide gesplitst kunnen laten mee doen aan online lessen.

Dat neemt niet weg dat mijn kind er enorm onder lijdt, Hij is bang dat hij, zoals hij telkens hoorde in jeugdjournaal op school, indoctrinatie, dat hij besmettelijk is voor leerkrachten, kinderen, ouders en opa en oma. Een kind is gevaarlijk? Of is de school dat? Dit alles komt boven op de druk dat hij niet mee komt. Het gevolg was dat hij bloedneuzen kreeg, buikpijnen, niet slapen, niet willen eten, veel huilen en zijn concentratie was compleet weg. Alles is vervangen door angst. Ook waren er dagen dat hij overal in zijn lijf pijn had en niet in staat was fatsoenlijk op te staan. Er bleef niets over van mijn kind.

Door het ontbreken van een laptop voor de online lessen van school ben ik zelf met de boeken die de kinderen meekregen aan de slag gegaan. Wat ik zag schetste mijn verbazing. Mijn kind krijgt rekenen, taal en alle andere lessen op niveau eind 4/5 terwijl hij “Dyslectisch” is. De uitleg van school is dat hij de redactie sommen niet goed volgt i v m lezen.

En hier komt mijn zorg. Hij zit in groep 7 en zal dus na de zomervakantie doorgaan naar groep 8. Ik als moeder voorzie hier problemen. Mijn kind zal dus geen gelijke kans op een vervolg opleiding krijgen door zijn achterstand.

In het VN kinderverdrag staat dat een kind recht heeft om te leren en het recht hebben op gelijke kansen. Het leerrecht is door wetgeving omgezet naar leerplicht bij aanname voor zuivere aanvaarding. Echter het recht op gelijke kansen blijft bestaan.

De status van mijn kind is hersteld dwz dat hij levende mens is en geen ID. Urvm is dus van toepassing. Ondanks dat mijn kind ziek is ben ik met hem gaan oefenen op de hoeveelheid wat niet belastend is voor hem. Hij had thuiswerkboekjes mee in zijn stapeltje voor groep 7, wat op zich al vreemd is, aangezien hij op school dus eind 4 volgt en thuis dan groep 7 stof zou moeten maken. Ook heb ik online lessen voor groep 7 gevonden en ben deze met hem gaan oefenen. Het 1 op 1 leren en rekening houden met de tijd dat hij zijn concentratie vast kan houden en alle stressfactoren uitgeschakeld, maakt dat hij het volgt.

De school gaf aan zich zorgen te maken om zijn ontwikkeling. Ik deel die zorg, echter met een andere kijk. Ik maak mij zorgen om zijn psychische (door indoctrinatie en tags), leer ontwikkeling en daarmee de kansen die voor hem in het verschiet liggen. Het sociale aspect maak ik mij geen zorgen om. Sociaal is in zijn omgeving meer dan voldoende aansluiting.

Ik ben gaan kijken naar een andere onderwijsvorm die hem wel zou kunnen helpen en kwam daarbij uit op IBBO. Deze is meer gericht op het tempo van het kind. Echter het schoolgeld wat betaald dient te worden voor deze particuliere school, kan ik zelf niet bekostigen. Passend onderwijs wat voor MIJN kind passend is, is op een reguliere school niet haalbaar. Zij zijn ook beperkt in hun kunnen wat hulp op maat bieden betreft. Zij kunnen begrijpelijk niet 1 op 1 sessies bieden. Ik weet dat zij deze niet kunnen bieden omdat ik zelf 4 jaar lang in groep 5,6 en 7 op deze school ELKE dag heb meegedraaid als hulpmoeder in leesgroepen, rekenen en andere lessen waar mijn hulp inzetbaar was. Ik neem de school niets kwalijk. zij doen wat zij aankunnen binnen hun kaders.

Er vanuit gaande dat ik mijn zorg en problematiek waar ik tegen aan loop duidelijk heb kunnen maken., kunt u wellicht iets betekenen. Enkele gedachten: miepziek contract, Samenwerkingsverband inzetten voor ibbo, zelf les geven.

Graag ontvang ik een reactie van u.

Met vriendelijke groet,

Een Enige Erfgenaam
(Naam niet vermeld uit privacy overwegingen: wel bij mij bekend)

Enige Erfgenaam weert schuldeiser (2)

Vervolg op Enige Erfgenaam weert schuldeiser (1) mijn weigeren aan de deur
Na verwijzing dat wij enkel via mail of post communiceren bleef het even stil. Vragen die ik stelde bleven onbeantwoord. Wel bleef de druk uitgeoefend aangaande traject en de dwang als slaaf met minimaal te besteden te moeten leven tot de onrechtmatige schulden waren ingelost voor welk bedrag zij  akkoord gingen.

Twee weken later ontving ik de bevestiging dat de eisers niet akkoord gingen en hun hulp was beëindigd. Ik begrijp het: ze voelden zich in het nauw gedreven, want iemand op die manier helpen is natuurlijk niet geleerd en je bent geen verdienmodel meer.


Schrijven van één van de eisers
Uiteraard verwachtte ik een schrijven van één van de eisers, en daar was ie dan. De eerste deurwaarder meldde zich. Graag even binnen een week het gehele bedrag betalen. Indien daar niet aan voldaan wordt, zou er beslag gelegd worden en zullen de kosten aanzienlijk stijgen.

Ja en dan zit je klem zou je denken. Maar niet heus!! Dat draaien we even om. Ik zet de deurwaarder klem. Nu aan mij de taak maritieme rechten voor de DAS wolven en URVM voor mij als mens te mengen en mijn verweer opstellen.

Mijn dossier was al meerdere malen verkocht. Het wel bekende verdienen over de ellende van iemand zijn rug. Triest zou je zeggen, want die dossiers worden verkocht voor gemiddeld ongeveer 15 procent van de waarde. Elke euro meer is dan winst. En toch was dat voor mij nog meer stof voor verweer.


Ik heb een keurige brief opgesteld

Op elk vlak heb ik mijzelf ingedekt. Gelukkig heb ik zolang geworsteld met piraten en ben ik op de hoogte van de maritieme wetten, dat ik daar mijn voordeel uit kan halen.


Mijn verweer gaat over de volgende zaken
1. De sommatie/dreigbrief is gericht aan mijn erflater in KAPITALEN. De vraag is dus waarom mijn naam zo staat geschreven. ik ben immers geen wandelende grafsteen.
2. Indien deze vordering voor mijn erflater is, dienen zij zich te wenden tot de TrustBelastingdienst. Zij zijn gemachtigd namens mij een rechtmatigheidstoets uit te voeren en indien rechtmatig, over te gaan tot betalen.
3. Mocht deze vordering per abuis aan mijn erflater gericht zijn en wel op mij als levens mens van vlees en bloed van toepassing zijn, dan ben ik bereid te betalen MITS de volgende zaken in orde zijn: 
– u kunt een akte van cessie overleggen tussen de primaire eiser en uw kantoor;
– u kunt een vordering op mijn naam tonen (Vdf en naam in kleine letters);
– u kunt aantonen dat u onafhankelijk bent als deurwaarder en niet verweven bent in een factoring constructie ( een deurwaarder is dan tuchtrechtelijk laakbaar en kan hem zijn ambt kosten).

Deze vordering is namelijk meerdere malen onderdeel van factoring geweest. Daarmee behoudt ik mij het recht van terugkoop van de verkochte vordering aan de prijs van verkoop van primaire eiser. Indien bovenstaande in orde is maak ik graag een betalingsafspraak.


Beslaglegging en aanzienlijke kosten erbij

Art. 10 gedragscode deurwaarders vermeld dat een deurwaarder integer dient te handelen en geen onnodige kosten mag maken.

Daarnaast verteld het URVM art. 17 dat niemand willekeurig van zijn eigendom mag worden beroofd. Wederom een strafbaar feit.

Je ziet: ik ben bereid te betalen en ontduik helemaal niets. Wel gebruik ik de wetten en rechten die normaliter tegen mij gebruikt worden.

De brief is verzonden en ik wacht op antwoord dan wel reactie.

Wordt vervolgd,
~Een Enige Erfgenaam
(Naam uit privacy overwegingen niet vermeld, wel bij mij bekend)

Enige Erfgenaam weert schuldeiser (1)

Het gevecht aan de deur met maritieme derden zonder erfrecht en ultra vires
11 jaar lang vecht ik al tegen instanties zonder resultaat en elke keer de underdog te zijn. Instanties die je komen manipuleren en ondermijnen omdat er schulden zijn die oprecht niet van mij zijn. Daarnaast huppel ik al die jaren al van advocaat naar advocaat. Verhaal uitgelegd en onderbouwd. “U heeft gelijk, het is niet van u maar het wordt moeilijk hier onderuit te komen” en kreeg het advies : “zorg dat je niets hebt en ga ergens in wonen.”


Bizar want je kan zo niet leven met kinderen

Ik heb recht op waardig bestaan. Dus een instantie ingeschakeld voor minnelijk traject. Zij zijn het eens het is niet mijn fout ik ben er in geluisd, maar met 3 jaar ben ik er wel vanaf. Zuur.  Heel zuur, want ik hang dus 3 jaar met mijn nek in de strop terwijl het niet mijn schuld is letterlijk en figuurlijk.


Status hersteld
Nu weet ik hoe het zit en mijn status is hersteld. Het is nu mijn potje schaken geworden en  ben mijn eigen advocaat nu.


Confrontatie met schuldeiser
De dag breekt aan en ik doe mijn ding. 10:30. De bel gaat en ik maak vrolijk open. De instantie die mij dus eruit zou moeten helpen staat aan de deur. (Nu weet ik wat ik ben en wat ik kan dus geen paniek en geen underdog.)

Ik heb haar al mijn VBA opgestuurd en aanwijzingen gegeven wat ermee te doen. Uiteraard houdt ze zich van de domme. Dat geeft niks, ik volhard. Ik wijs haar nogmaals op mijn aanwijzingen dat wij alleen communiceren via post of mail. Dit heb ik eerder al geschreven op haar verzoek bij haar op kantoor te komen om de documenten te bespreken.


Er valt niets te bespreken
Meerdere malen heb ik aanwijzingen gegeven en zij zijn duidelijk: mijn aanwijzingen waren en zijn dat de schuldeisers derden zonder erfrecht zijn, en zij hun schuld en schade creaties bij de trust belastingdienst dienen in te dienen. Deze is gemachtigd namens mij als enig erfgenaam om te bekijken of de eis die zij hebben legitiem is. Indien ja, dan dient deze uit mijn trust te worden betaald en niet uit mijn huishoudbeursje. Aangezien zij geen contract hebben met mij als mens, zijn deze eisen gebaseerd op fraude. Fraude is strafbaar. Dwang en afpersing naar mij als mens evengoed. Dwang is slavernij. Artikel 4 URVM: slavernij en slavenhandel in iedere vorm is verboden.


Zij verteld mij dat het wel heel ingewikkeld is en zij komt om mij te vertellen dat ik mijn medische gegevens dien in te leveren want de schuldeisers gaan zo niet akkoord met een minnelijk traject.

Minnelijk traject? Akkoord??? Ik kan het niet laten om een lach in mijn mondhoek te toveren. Ik vertel haar dus dat wij enkel communiceren via post of mail (dat was dus al de 5de keer) en zij haar vragen in verband met aanwijzingen kan stellen per mail aangezien zij mijn email adres heeft. Ik stuur mijn aanwijzingen met liefde nogmaals door, indien zij mijn voorgaande mails kwijt zijn: “Maar voor het geval u uw vak niet verstaat en er echt niet uit komt, zal ik mijn documenten en aanwijzingen en een kopie van onze communicatie naar de eisers en dus derden zonder erfrecht sturen.”

Ze lijkt verward en vlug vraagt ze of ze binnen met mij het gesprek kan voortzetten (teveel kijkers in de straat die het mee krijgen).

Ik wijs haar op mijn deurzegel: “U bent niet bevoegd. Dit is mijn ambassade. Ik zie uw vragen wel per mail tegemoet”. 

Ik wens haar een fijne voortzetting van de dag en ik sluit mijn deur. Ik heb immers nog leuke dingen te doen.

De documenten zijn verstuurd inclusief communicatie.
Wordt vervolgd…

~Een Enige Erfgenaam
(Naam uit privacy overwegingen niet vermeld, wel bij mij bekend)

Enige Erfgenaam huurt

Enige Erfgenaam huurt van particuliere verhuurder
Een Enige Erfgenaam vertelt: ik huur van particuliere verhuurder en we hebben onderlinge afspraken gemaakt. Ik onderhoud het pand goed en betaal de afgesproken maandelijkse huur op het afgesproken moment.

Nu heeft particuliere verhuurder per sms laten weten dat ik over 6 maanden moet vertrekken, omdat hij het pand wil verkopen.

Vraag: wat kan ik, vanuit mijn positie als Enige Erfgenaam, ondernemen naar de particuliere verhuurder?


Antwoord van het bureau

Particuliere verhuur is handelsrecht. Onderlinge afspraken zijn rechtsgeldig. Wenst de particuliere verhuurder het onroerend goed aan de particuliere verhuur te onttrekken? Indien dit niet het geval is, wat is dan de reden van de eenzijdige aanzegging door de particuliere verhuurder voor vertrek van de huurder? Wordt het verhuurde aan de huidige huurder misgund ten voordele van een andere gegadigde?

Verkoop is onttrekking pand aan particuliere verhuur. Rechtmatig.


Aanwijzing
Huurder kan aangeven het gehuurde te willen kopen. Huurder heeft als EERSTE recht op koop.

Vervolgens kan huurder onderzoeken of z / hij via de bank het gehuurde pand met behulp van de geboorte Trust nalatenschap kan kopen: erflater koopt dan het huurpand ten behoeve van de Enige Erfgenaam.

Gemeente Tilburg stopt vordering Bbz

Enige Erfgenaam heeft succes in Gemeente Tilburg en hoeft de teveel betaalde Bbz uitkering niet terug te betalen
Wij hebben begin januari 2021 onze documenten set naar de gemeente Tilburg gestuurd. Waarop een telefoontje kwam van het hoofd van de juridische afdeling. Na het voorstellen onder de nieuwe naam, kreeg ik meteen te horen dat ze ging zorgen dat de papieren op de juiste afdeling kwamen. Met een vriendelijke tot ziens. Nu 4 weken later zijn alle openstaande schulden op €0 gezet en is dit per brief bevestigd: op alle papieren staat NIET INVORDERBAAR.

Het gaat hier om teveel ontvangen ondersteuning van de Bbz uitkering (bijstand onderneming van 2019) na berekening jaar cijfers waar Enige Erfgenaam begin december 2020 melding van had ontvangen. Terwijl Enige Erfgenaam begin november 2020 contact had gehad over het definitieve bedrag van terug betalen. Hij zou er alle tijd voor krijgen, als hij maar bleef voldoen aan de betalingstermijnen ook al was het niet elke maand.


Pad dat Enige Erfgenaam gegaan is en gaat
Enige Erfgenaam vertelt dat zijn documenten set op 1 december 2020 in Heerlen is afgeleverd. Op 11 januari jl. is de documenten set ontvangen door gemeente Tilburg.


WOZ-belasting
Enige Erfgenaam vertelt dat de Gemeente Tilburg één van de weinige zelfstandige gemeentes is met betrekking tot bijvoorbeeld WOZ-belastingen. Enige Erfgenaam heeft nog geen antwoord ontvangen van gemeente met betrekking tot (niet)betaling WOZ-belasting.


Een Enige Erfgenaam
(Naam bij mij bekend.)

Vliegervaring met Diplomatiek paspoort

Enige Erfgenaam vertelt over zijn vliegervaring gebruik makend van het Diplomatiek paspoort
Tickets waren geboekt voordat ik het Diplomatieke paspoort had.

Vlucht van Amsterdam naar Lissabon met […] geboekt als seamans fare ticket via travel […]
Vlucht van Lissabon naar Miami met […] geboekt als seamans fare ticket via […]
Vlucht van Miami naar Nassau met […] geboekt als seamans fare tocket via […]

FYI: seamans fare tickets zijn speciale tarieven die voor de meeste luchtvaart maatschappijen worden afgegeven. Flexibeler kan tot op de dag van de reis worden veranderd / geannuleerd & meer bagage toegestaan.

Poging gedaan om via lokaal travel agency nieuwe tickets te boeken met status CQV LLC diplomaat
Was niet mogelijk voor hun om verder te boeken dan Miami.
Poging gedaan om via […] tickets te boeken (was op advies van […] travel & lifestyle service).
Poging gedaan om direct bij […] mijn status als Ambassadeur aan te melden.
Bij beide airlines kreeg ik te horen, diplomaten hebben geen aparte tarieven.

Diplomatiek paspoort (DPP) procedure compleet
Ingevulde pagina’s gescand en verstuurd naar […] met verzoek om bevestiging.
Vraag van […] werd gesteld: Dient het ticket op naam van het DPP te komen te staan?
Mijn antwoord: Nee laten zoals is.
Geen reactie ontvangen van […].

Aankomst Schiphol, inchecken en security check
Bij binnenkomst meteen bij de deur werd ik door een mevrouw van de beveiliging gevraagd of ik een mondkapje op wilde doen. Ik liet zien dat ik zowel uitgezonderd was als diplomaat. Ze bood excuses aan en zei dat ze dat niet wist. Ik dacht wow dit gaat goed.

Inchecken: Vermeld dat ik graag met diplomatieke status wil vliegen. Man oogde senior maar wist toch niet wat ik bedoelde en negeerde denk ik mijn verzoek.

Security check: Vermeld dat ik diplomatieke status heb en niet door de scanner wil.
De senior van de security check werd erbij gehaald en vroeg of dit was aangemeld bij de Marechaussee.
Ik zei dat ik dat niet wist.
Ik verklaarde dat ik wel bereid was om de security check te ondergaan maar niet door de scanner wilde.

Schiphol vroeg mij nergens meer om mondkapje op te doen. Ik was wel de enige zonder.

Vlucht 1: KLM Amsterdam – Lissabon
Stap aan boord zonder mondkapje.
Passagier kijkt mij aan en wijst naar zijn mondkapje. Ik laat hem voorkant DPP zien en hij knikt instemmend.
We vertrekken krijgen veiligheid instructies.
Een junior stewardess vraagt of dat ik mijn mondkapje op wil doen.
Ik zeg dat ik niet gebonden ben aan het kleding voorschrift van KLM omdat ik diplomatieke status geniet.
Ze haalt haar schouders op en loopt verder.
Eenmaal in de lucht komt de purser met de vraag of ik een mondkapje op wil doen.
Ik zeg dat ik diplomatieke status heb en daarom uitgezonderd ben van het kleding voorschrift van KLM.
Ze gaat het navragen bij de piloot.
Komt terug na een tijdje en vertelt me dat ik het toch op moet want op haar instructies op haar ipad staat niet dat diplomaten uitgezonderd zijn van het dragen van een mondkapje.
Een uitzondering geldt wel voor mensen die ernstige problemen met gezondheid ondervinden.
Ik mocht de regels van KLM op haar ipad even lezen en ik schrok daar een beetje van ze zijn zeer strikt. Je wordt gezien als vijandig indien je geen mondkapje op hebt. Daarna escaleert het naar status 2 & 3. Ik weet niet wat dat betekent.
Ik vertel haar dat ik er niet ben om een controversie te creëren maar ik handel op basis van de informatie die ik als correct en juist heb ontvangen.
Ze vraagt om mijn begrijp dat de andere passagiers niet weten dat ik diplomatieke status geniet en of ik toch graag een zo veel mogelijk een mondkapje op wil doen.
Ik zeg akkoord ik zal een mondkapje op doen en ze vertelt me dat ze het inderdaad ook vreemd vindt dat er geen informatie bij staat voor de uitzondering voor diplomaten.
Ze vertelt me dat ze een rapport zal maken om hier meer duidelijkheid in te krijgen. Ik type mijn gegevens in haar ipad om op de hoogte te worden gehouden van het verzoek aan KLM om met een officieel standpunt te komen. Nog niets gehoord na 4 dagen.

Vlucht 2: TAP Lissabon – Miami
Bedrijf ingehuurd […] om papier werk te controleren voor passagiers naar USA vanwege travel restrictions.
Man die mij helpt maakt foto’s van mijn Diplomatieke paspoort, en andere papieren relevant om aan boord te mogen.
Stap aan boord met face shield (niet relevant hoe ik daar aan gekomen ben).
Krijg te horen dat ik toch een mondkapje op moet.
Vermeld dat ik diplomatieke status heb en uitgezonderd ben van kleding voorschrift.
Ze zegt nee ik moet het toch.
Ik vraag of ze het wil controleren wat ik heb mijn huiswerk gedaan en ik weet dat ik het niet hoef.
Ze komt terug. Nee hoor ik moet het toch. Ik zeg ok prima dan zal ik een mondkapje op doen.
In Miami word ik door de Customs gevraagd naar het kantoortje te komen. Ik laat ook daar weer mijn DPP zien en hij zegt heel uitdrukkelijk NEE.
Na een tijdje krijg ik mijn Nederlands paspoort en mijn papierwerk weer terug en mag ik doorlopen.

Vlucht 3: AA Miami – Nassau
Ik krijg tijdens het inchecken te horen dat ik niet op de vlucht wordt toegelaten en niet mag inchecken totdat ik online een health visa heb aangevraagd en betaald aan de Bahamas.
Een vlucht later is het gelukt en vlieg ik naar Nassau.
In Nederland kreeg ik te horen dat ik een PCR test moest doen voordat ik naar USA kon vliegen en voordat ik toegelaten werd in Nassau.
Het bedrijf waar ik de test heb aangevraagd vertelde me dat hun test niet werd geaccepteerd door de Bahama’s.
Ik heb gezegd dat me dat niet uitmaakt want ik heb een Diplomatiek paspoort en ik heb die test alleen nodig voor de zekerheid.
De test was wel “noodzakelijk”. Ik moest hem ook uploaden en voor de aanvraag van het health visa.
De aanvraag van het health visa betekent dat je ook akkoord gaat met allerlei onzin zoals dagelijks een questionnaire invullen en nog een keer een antigen test accepteert nadat je 5 dagen in het land bent.

Ik hoop dat je er iets aan hebt.

Succes en bedankt voor alle informatie.

Een Enige Erfgenaam
(Naam en namen travel agencies bij mij bekend.)

Avondklok en ervaring Enige Erfgenaam

Enige Erfgenaam wordt aangehouden in verband met de avondklok en vertelt
Wij zijn laatst aangehouden door de (figuurlijke) havenpolitie bij een rotonde, omdat het 23.00 u ‘s avonds was. Hij vroeg om mijn rijbewijs. Toen vroeg ik eerst of ik aan het slingeren was en of ik schade had aangericht. Nee, dat was niet het geval. Ik gaf mijn rijbewijs en vroeg waarom ik dan werd aangehouden. De agent keek verbaasd en zei: ”Vanwege de avondklok”.

Toen zeiden wij in koor: “Avondklok????, is het oorlog?

Wij weten van niets. Ik vertelde dat ik geen krant lees, geen tv kijk of radio luister. En of het verplicht was dat te doen? De agent, een zeer opgewekte en open mens, stond verbaasd te kijken en zei heel eerlijk dat ie daar geen antwoord op had en of wij het gesprek hierover wilde voortzetten, aan de kant. Dit omdat het zijn interesse had.Er werd met hogerhand gebeld hoe om te gaan met dit geval. Ze wisten er geen raad mee en vertelde de agent gewoon een boete uit te schrijven. De agent wilde geen boete uitschrijven want hij vond dit een interessant en uniek geval en er was geen passend antwoord op. We hadden nog een zeer boeiend gesprek.

Het rammelt bij de politie
Hij vertelde zelfs dat het rammelde bij de politie, dus daar wordt gelukkig veel gesproken en nagedacht over waar we ons momenteel in bevinden. En zij voelen ook wel aan dat er iets niet helemaal klopt. Hij droeg overigens geen mondkapje, zijn collega’s wel en zijn idee was dat het niets anders dan een griep was en wilde ons zelfs beide de hand schudden toen wij weer wegreden.

In contact blijven
Ik kreeg zijn kaartje en ik werd in het systeem gezet als zijnde in behandeling, zodat ik bij eventuele andere aanhoudingen die avond gewoon kon verder rijden. Hij zou mij nog bellen over hoe deze kwestie verder zou worden besproken.

Bijna twee weken later werd ik gebeld. Nou, het had de gemoederen nogal bezig gehouden en het was het gesprek van de dag (zijn woorden). Binnenlandse zaken had aangegeven dat het niet verplicht is de regels te kennen, maar er wordt wel van je verwacht dat je ze opvolgt. Nah ja?

De agent zei toch een proces verbaal op te maken, puur om te kijken wat ik hier mee zou doen en om het onderwerp meer ruchtbaarheid aan te geven. Om het hele verhaal nog meer vraagtekens te geven, vertelde ik hem in het telefoongesprek dat ik een Diplomatiek paspoort heb en dat ik dit niet laat voorkomen, maar de eventuele boete wel laat afhandelen. Ik heb hem heel kort wat dingen uitgelegd en gezegd meer informatie te sturen, zodat hij begrijpt wat ik bedoel.

Voortschrijdend bewustzijn
Het is goed te zien dat er mensen, vooral bij de politie, hier voor open staan en ik zou zo een kop thee met hem gaan drinken… en misschien gebeurt dat nog wel eens. Inmiddels heb ik hem een video met uitleg gestuurd evenals de nodige linkjes naar websites. Ook heb ik enkele foto’s van mijn Diplomatiek paspoort gestuurd.

Ik hoor trouwens graag of ik bepaalde dingen beter wel of niet had kunnen zeggen of doen. Het blijft trial and error natuurlijk.

Lars Vdf van de Goor