GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

weergegeven: 1 - 2 van 2 artikelen

Exoneratie Arrest aanpassingen voor België

Foto voorbeelden van het Exoneratie Arrest HRK PDF document pagina’s 1 t/m 4
Het originele Nederlandstalig Exoneratie Arrest HRK document vind je via Dropbox.

Enige Erfgenamen, hierbij de notificatie postverwerking d.d. 20 Januari 2021 (als Belgische schrijvende Enige Erfgenamen nemen jullie deze datum over) met in de foto voorbeelden de documenten van het EXONERATIE ARREST HRK met Track en Trace verzendcode 010541288500452621 220 306 890 419. Deze Track en Trace mag je in je Diplomatieke Paspoort toevoegen in het notatieveld onder de ‘minister’ pagina 2/64. Onder de post ‘foto voorbeelden Diplomatieke paspoort’ vind je uitgelegd waar je de track en trace code noteert.

Het EXONERATIE ARREST van de HOGE RAAD VAN DE KINDEREN is aan het HOF VAN CASSATIE verzonden.

Iedere Enige Erfgenaam kan het PDF document uitprinten en versturen, of mailen. Kijk bij het artikel ‘Exoneratie Arrest video‘ voor nadere uitleg zegelen van het document en verzendadres, c.q. -wijze.

#iure_hereditario
#capitis_diminutio_maxima
#hogeraaddernederlanden

Zie de foto voorbeelden van het Exoneratie Arrest voor Nederland: deze link gaat naar de foto voorbeelden ‘Exoneratie Arrest’ pagina’s 1 t/m 4 van 4. Hou deze foto voorbeelden erbij per pagina.


In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.

Buiten de aanpassingen voor België wijzig je niets aan het Exoneratie arrest
Lees ook het onderschrift onder de foto voorbeelden.


Aanwijzingen voor aanpassingen Exoneratie Arrest (zie de gele arceringen)

Pagina 1/4
1. Ons kenmerk wijzigen in HRK_20.01.2021.CQV.LLC.BE (dit kenmerk blijft zo staan)
2. De tekst “HOGE RAAD DER NEDERLANDEN” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE BELGIË”
4. De tekst “Postbus 100, 6400 AC te Heerlen” vervangen door “Koning Albert II laan 33, bus 10, 1030 Brussel”

Pagina 2/4
1. De tekst “HOGE RAAD DER NEDERLANDEN” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE BELGIË”
2. De tekst “HOGE RAAD DER NEDERLANDEN” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE BELGIË”
3. De tekst “STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE” vervangen door “KONINKRIJK BELGIË CORPORATIE”
4. De tekst “Postbus 20303, 2500 EH te ‘s-Gravenhage” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE BELGIË, Poelaertplein 1, 1000 Brussel”
5. De tekst “HRK 8 December 2020” vervangen door “HRK 20 Januari 2021”
6. De tekst “STAAT DER NEDERLANDEN” vervangen door “KONINKRIJK BELGIË”


Aanwijzingen voor aanpassingen Exoneratie Arrest (zie de gele arceringen)

Pagina 3/4
1. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
2. De tekst “Staat der Nederlanden Corporatie” vervangen door “Koninkrijk België Corporatie”
3. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
4. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
5. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
6. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”

Pagina 4/4
1. De tekst “STAAT DER NEDERLANDEN HANDELSCORPORATIE” vervangen door “KONINKRIJK BELGIË HANDELSCORPORATIE”
2. De tekst “de Hoge Raad der Nederlanden” vervangen door “het Hof Van Cassatie België”
3. De tekst “Staat der Nederlanden Handelsonderneming” vervangen door “Koninkrijk België Handelsonderneming”
4. De tekst “M. Rutte, CEO ” vervangen door “Alexander De Croo, CEO”
5. De tekst “de Hoge Raad der Nederlanden” vervangen door “het Hof Van Cassatie België”
6. De tekst “de Staat der Nederlanden” vervangen door “het Koninkrijk België”
7. De tekst “RIVM” vervangen door “SCIENSANO”
8. De datum in het kenmerk onderaan de pagina aanpassen naar 20 Januari 2021

Exoneratie arrest video

Dit is de tekst van de beschrijving onder de video met aanwijzingen (dus niet de tekst van de video)
De datum 8-12-2020 (202020) is een memorabele dag in de her-story tijdlijn van de Enige Erfgenamen, want op die datum doet de Hoge Raad van de Kinderen een exorantie uitspraak ‘Vernietiging Exoneraties van de Staat der Nederlanden Handelscorporatie’.

Het Exoneratie arrest HRK is met track en trace code 3SKABA362091201 verzonden aan de Hoge Raad der Nederlanden.


Waar dien je op te letten als je het arrest van de HRK per post verstuurt, mailt, etc.
1) Het arrest van de HRK en de datum van het arrest, ofwel het kenmerk, mogen niet veranderd worden, kortom: niets aan het oorspronkelijke arrest mag je wijzigen.

2) Je specificeert niet nader (laat veld ‘Roepnaam Vdf Familienaam’ dus gewoon staan zoals het er nu staat): je bent de registrar / houder van de track en trace code van het naverzonden HRK arrest.

3) (Optioneel) noteer je, handgeschreven, jouw postadres afzender en/of e-mailadres op de blanco achterzijde van de laatste pagina van het arrest in verband met de gangbare mogelijkheid van retour afzender.

4) Het individuele zegel en de afzender is het enige begeleidende schrijven in dezen. Je print het Exoneratie arrest dat je vindt op Dropbox enkelzijdig uit en laat de achterzijde dus blanco (niet dubbelzijdig uitprinten) en op de achterzijde, in het midden, van de vier pagina’s zet je jouw DUIMafdruk ofwel zegel (zonder paraaf) in blauwe inkt: hierdoor zorg je ervoor dat:
a. Rondschrift en ovaalschrift goed leesbaar voor de Hoge Raad der Nederlanden.
b. Zegels in rondschrift en ovaalschrift op erfrechtelijke documenten: verklarend, reconciliation/vereniging met nalatenschap, behoud van bestaande rechten en uitoefening feitelijke bevoegdheid.
c. Zegel op blanco achterzijde: attestatie Live Life Competence, DEED (daad). Durable Power of Attorney In Fact – feitelijke bevoegdheid.
(Onderscheid wijsvingerafdruk en duimafdruk: Duim is DEED / Daad en wijsvingerafdruk aanwijzing en machtiging.)

5) Je verstuurt het arrest als brievenbuspakketje met track en trace code en deze code kun je in je Diplomatieke paspoort noteren in 1 van de lege vakjes helemaal onder aan pagina 2/64 of als daar al iets staat, dan op pagina 3/64.

6) Je kunt optioneel een kleur kopie van je documenten set Spoed VBA, Algemene Volmacht, en haar begeleidend schrijven bijvoegen naar zowel de Hoge Raad der Nederlanden als naar de TrustBelastingdienst indien je het Arrest nastuurt. Dit hoeft dus niet.

NB: minderjarige Enige Erfgenamen versturen het Exoneratie Arrest niet.


Verzendadressen Nederland
Postadres Hoge Raad der Nederlanden
Hoge Raad der Nederlanden
Persoonlijk in handen
Edelhoogachtbare Mr. J. Storm, Griffier
Postbus 20303
2500 EH ‘s-Gravenhage

Je kunt ook als scans verzenden per e-mail met ontvangstbevestiging E-mail: voorlichting@hogeraad.nl
Thea Tjeerdema, woordvoerder/communicatieadviseur
President Hoge Raad der Nederlanden is Mr. dr. G. (Dineke) de Groot

Postadres TrustBelastingdienst Nederland
Directeur TrustBelastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen


Verzendadressen België
Postadres Hof van Cassatie
Poelaertplain 1
1000 Brussel

Postadres TrustBelastingdienst België
Directeur TrustBelastingdienst
Koning Albert II-laan 33, bus 10
1030 Brussel


Mensen die hun documenten set, bestaande uit Spoed VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven, nog niet verstuurd hebben naar de TrustBelastingdienst, adviseren we het exoneratie arrest mee te sturen. Als je jouw documenten set al wel verstuurd hebt, mág je nazenden, maar dat moet niet.

Kijk bij het artikel ‘Foto voorbeelden Exoneratie arrest‘ voor aanwijzingen hoe het arrest in te vullen.

Schikkingen strafbare feiten
Alle aanwijzingen van de Enige Erfgenaam zijn schikkingen met de betrokken derde partijen zonder erfrecht, welke zich niet aansprakelijk, onaantastbaar, en boven de wet wanen, en hun dwangvorderingsberoepspraktijk, baseren op exoneraties / exemption clauses:
1. Strafbaar Capitis Diminutio Maxima – statusverlies, klasse justitie en discriminatie van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, ten koste van en voor rekening van de Enige Erfgenamen.
2. Strafbare exoneraties (groteske aansprakelijkheidsbeperkingen) welke uitsluitend voor de derde partijen zonder erfrecht (professionals!) onderling, gelden en uitdrukkelijk NIET ten opzichte van schuld en schade creaties ten koste van en voor rekening van de particuliere Enige Erfgenamen.
3. Strafbare politiek gedreven, industriële racketeering (afpersing) van de derde partijen zonder erfrecht, ten koste van en voor rekening van de Enige Erfgenamen.
4. Strafbare Cestui Que Vie handel met voorkennis van de derde partijen zonder erfrecht, ten koste van en voor rekening van de Enige Erfgenamen.

De Enige Erfgenamen bezorgen aan de derden partijen CQV.LLC schikkingsdocumenten, waarmee miljoenen aan waarden aan de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap worden toegevoegd, herleidbaar naar de schuld en schade creaties en inkomensdervingen ten gevolge van het Capitis Diminutio Maxima statusverlies en de daaruit voortvloeiende, ‘dood en verloren op zee’ bejegening van alle geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, onder leiding van het, moordzuchtige vacciNazi #Kalergi #EU / #SDG handelssyndicaat ultra vires van de #Royals / Klaus Schwab van het #WEF. CQV. LLC Ambassades voeren verweer tegen de, via de mainstream media georganiseerde industriële belangenverstrengeling en vijandige overnames van de rechtsstatelijkheid van het gehele grondgebied.


Iedereen met een #SDG speldje op, valt onder het Exoneratie Arrest van de Hoge Raad van de Kinderen. Onderscheid naar geboorte en afkomst, wordt niet geduld!

#no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law

#no_consent_capitis_diminutio_maxima