weergegeven: 1 - 1 van 1 artikelen

Instructie video’s

Instructie video’s ten behoeve van het invullen van de Erfrechtelijke documenten
Let op: de instructie video’s zijn een moment-opname en zo ook de fotovoorbeelden. De aanwijzingen onder de fotovoorbeelden bij betreffende pagina van betreffend document zijn actueel en update.

Al een tijdje denken wij na over hoe het invullen van de Erfrechtelijke documenten meer visueel te maken, zodat je in staat bent om ze zelf in eigen proces in te vullen. Dat laatste is belangrijk omdat je:
1) het proces zelf moet doorleven, zodat je kunt (gaan) leven als Enige Erfgenaam;
2) jouw individuele situatie uniek is voor jou en niemand jou in jouw proces dient te interfereren, waardoor verwarring in jou kan ontstaan;
3) de documenten zijn gebaseerd op erfrecht en niet op andere procedures, die meegesleept worden naar de documenten;
4) ter bescherming van jouw individuele privacy gegevens.

Wij hebben nagedacht over groepssessies via Zoom voor het invullen van de Erfrechtelijke documenten, maar om bovenstaande redenen, gaan wij daartoe niet over. En wij raden af dat je aan groepssessies gaat deelnemen om bovenstaande redenen. Nazorg op groepssessies gaat niet door ons geboden worden en wij dragen geen verantwoordelijkheid voor wat voortvloeit uit groepssessies.

Ondersteuning vanuit ons komt via deze instructie video-serie en fotovoorbeelden, én aanwijzingen onder de fotovoorbeelden. Door visueel te maken hoe je de documenten invult, ondersteunen wij je in het ze zelf te kunnen invullen.


Ondersteuning bij het in privaat invullen van de Erfrechtelijke documenten

Wij organiseren geen (online) groepsbijeenkomsten aka -sessies. Support is individueel en strikt privaat. Dit aanbod kun je vinden via de pagina ‘Producten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).


Forum ‘Autonomie in de praktijk’

Inmiddels is er een forum met de naam ‘Autonomie in de praktijk’. Scroll naar beneden voor de instructie video hoe aan te melden op het forum en hoe jouw Profiel volledig te maken. De instructie video ten behoeve van aanmelding op het forum vind je ook op voornoemde pagina.

Het forum ‘Autonomie in de praktijk’ is verplaatst naar phpBB
Het forum van deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is verplaatst naar phpBB forum ‘Autonomie in de praktijk’, omdat phpBB meer moderator mogelijkheden biedt. Met name het beheren van ‘nieuw geregistreerde gebruikers’ lukt via phpBB wel en niet via WordPress (WP).

Aangezien we het forum als een besloten private ont-moetingsplaats voor gelijkgestemde autonoom levende mensen hebben ingericht is het van belang om ‘nieuw aangemelde gebruikers’ te kunnen beheren en monitoren.

Je dient ‘Het pad van autonomie’ zelf in privaat te gaan, maar je hoeft het niet alleen te doen: deel GEEN privacy gevoelige informatie via het www of in groepsbijeenkomsten, ook niet als deze besloten in privaat zijn.

Wat betekent nu ‘Het pad van autonomie’?
Het autonomiebeginsel is een beginsel uit het privaatrecht dat uitdrukt dat rechtssubjecten in staat (moeten) zijn om zelf naar eigen voorkeuren hun belangen te behartigen. Met andere woorden: een ieder in Nederland is autonoom en vrij volgens Art. 1 Bw.
Bron: Wikipedia


‘Het pad van autonomie’ brengt het autonomiebeginsel belichaamd tot expressie. Het is onze missie om jou als levend mens op eigen autonome benen te zetten ofwel jou je innerlijke autonomie te laten herinneren: met de aangereikte handvatten kun jij jouw eigen autonomie (gaan) belichamen en ernaar handelen.

Erfrechtelijke taal
Deze taal is voor de meesten van ons onbekend en onbekend schrikt af. Er is nu een verklarende woordenlijst van de gebruikte Erfrechtelijke taal in de documenten Spoed VBA, Begeleidend schrijven Algemene Volmacht, en Algemene Volmacht ter ondersteuning van het begrijpend lezen van deze documenten.

Wees wijs en ga het proces van invullen zelf! Succes!


Let op: bekijk de video’s op YouTube en lees ook de beschrijving onder de video’s.