GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

weergegeven: 1 - 3 van 3 artikelen

Vrijelijk beschikbaar stellen

De sleutel voorbij het zwarte gat is gevonden
Het antwoord VANUIT het Levensparadigma, waarvan het Overvloedsprincipe een aspect is, is zo’n 13 jaar geleden gevonden.


Dit antwoord is 100% toepasbaar gemaakt en wetenschappelijk bewezen. Hoe?
Het tekortenparadigma lost op door het gevonden antwoord, ofwel de sleutel, toe te passen.


De opzettelijk veroorzaakte collectieve issues lossen op
Opzettelijk veroorzaakte collectieve issues lossen op doordat het gevonden antwoord, de sleutel, toegepast wordt.


Transmutatie ligt IN het toepassen van het antwoord, de sleutel

Omdat het toepassen van het antwoord, de sleutel, bevrijdend werkt voor EEN IEDER (de Mensheid) wordt het antwoord inclusief hoe het toegepast kan worden, VRIJELIJK BESCHIKBAAR gesteld en verder gebracht.

Niet gratis! Gratis ketst af op het Overvloedsprincipe, want gratis plant niet voort. Vrijelijk beschikbaar stellen, plant wel voort!


Ga verder… verder dan wij…
(De ancient grootmoeders nodigen ons hiertoe uit…)

Verklaring met betrekking tot de officiële tutorial website

VERKLARING offline gaan officiële tutorial website op 13 April jl.
Scroll voor update(s) naar beneden in de tekst of lees (opnieuw) de gehele tekst: de website staat sinds 2 Juni 2021 weer online.
(English translation scroll down)

Als gevolg van voortschrijdend inzicht en waarnemingen op de website van de Erfrechtelijke documenten hebben ik en de ambassadeurs die aanwezig waren bij de Zoom meeting van dinsdag 13 April jl. hun rol als officieel genoemde ambassadeurs van elkaar overlappende cirkels, neergelegd.

De directe aanleiding daarvoor is de INBEDDING van de Erfrechtelijke documenten op de website HRK. Wij kunnen en willen ons niet verenigen met die INBEDDING.

Wij hebben de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten meerdere keren onze zorgen gemeld. Helaas heeft de maker en grondlegger deze naast zich neergelegd: wat vanzelfsprekend zijn goed recht is als maker en grondlegger. De Erfrechtelijke documenten zijn tenslotte zijn intellectueel eigendom: en daar willen wij niet aan tornen. Ook hebben wij niks van doen met zijn beslissingen. Wij hebben kunnen waarnemen en signaleren, en hebben herhaaldelijk melding gemaakt van wat we waarnamen en signaleerden.

In de beheerdersgroep (messenger) die bestond uit VZ, MJ, en ikzelf is veel besproken geweest: ik kan daar vanzelfsprekend geen mededelingen van doen vanuit privacy overwegingen. Screens houd ik beschikbaar.

Het ‘blamen en shamen’ wat nu plaatsvindt aan de kant van VZ gaan wij niet opvolgen. Wij laten ons niet uitlokken daartoe.

Wel hebben wij besloten, daar waar sprake is van ‘blamen en shamen’, om fictie teksten met bewijzen te ontkrachten voor zover deze bewijzen AL openbaar staan. En het is vanzelfsprekend ons geboorterecht om vanuit eigen getuigenis mee te delen: wij zijn autonome zelfstandig nadenkende en voelende Enige Erfgenamen die betrouwbaarheid bieden.

Verder ten overvloede heb ik richting VZ gecommuniceerd dat ik geen toestemming geef voor het gebruiken van mijn creatief eigendom van mijn video’s en teksten over de erfrechtelijke documenten. De websites die mijn video’s en teksten hebben overgenomen, hebben dat zonder mijn toestemming gedaan. Ik, en de ambassadeurs, respecteren het intellectueel eigendom van de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten, en ontvangen graag het zelfde respect van hem én de benoemde minister van BUIT-en-landse zaken en de benoemde Regent Emerald Covenant Sacred Law of One terug. Wij vragen dan ook om een rectificatie van de beschuldigende teksten die uitgegaan zijn van Bossmaker / Ronald Heister (minister van BUIT-en-landse zaken), en Vincent Zegel de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten. Met name in de (Telegram) groepen van Bossmaker / Ronald Heister worden mijn / ons creatief materiaal gebruikt! De 3 officiële facebook groepen met de namen ‘Activeer de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap’ (1) en ‘Geboorte Trust Nederland en België’ (2 en 3) waren niet de facebook groepen van VZ, maar mijn facebook groepen: ik was daar initiator en creatief maker van en faciliteerde met deze facebook groepen het verder brengen van de Erfrechtelijke documenten!

Op dit moment voelen de Erfrechtelijke documenten voor mij, en de ambassadeurs, nog steeds als zuiver. De Erfrechtelijke documenten bieden je een schat aan erfrechtelijke informatie vanuit jouw rechten als levende man (m/v) van vlees en bloed.

Wat onzuiver voelt voor ons is de hierboven genoemde INBEDDING waar wij ons niet mee willen en kunnen verbinden.

De woorden geboorte Trust en Enige Erfgenaam / Enige Erfgenamen kunnen natuurlijk niet in beslag genomen worden door middel van copyright, want dat zijn gewoon bestaande woorden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het woord ‘bestaansgeld’: dat is een nieuw ontsloten woord door Astrid van Triet. Ook op het woord ‘bestaansgeld’ ligt overigens geen copyright hoor: het woord is ontsloten vanuit de Universele bewustzijnslaag. En dat wat Universeel is, kun je vanzelfsprekend niet in beslag nemen / naar je toe graaien door middel van copyright.

Dankjewel voor jullie vertrouwen in ons

Wij hebben de Erfrechtelijke documenten vanuit ware liefde voor de maker en grondlegger Vincent Zegel, en de documenten zelf, verder gebracht. Het verder brengen en ondersteunen van Enige Erfgenamen bij het invullen en versturen ervan stopt hier en nu.

Mascha Vdf Roedelof
Lars van de Goor
Sven Vdf Toenbreker
Mirri Jong

NB: de tutorial website, de fotovoorbeelden, de instructie video’s, en de teksten over de Erfrechtelijke documenten vanuit mij komen NIET meer terug.


Aanvullende uitleg en voortschrijdend inzicht update woensdag 2 juni 2021
Inmiddels weet ik uit betrouwbare bron dat VZ mensen waarschuwt voor contact met mij en mensen zelfs vraagt geen contact (meer) met mij te onderhouden. Dat is toepassen van manipulatie technieken en veroorzaken van ‘verdeel en heers’ onder Enige Erfgenamen, en dit vraagt om nadere uitleg van mijn kant.

Op een goed moment sprak VZ mij in de beheerders-chat aan vanwege een gearrangeerd document gemaakt door een Enige Erfgenaam. VZ liet mij weten zich terug te trekken uit de facebook groep (Geboorte Trust Nederland en Belgie) en van websites, waar arrangeur schrijvers een platform kregen (VZ had het gearrangeerde document goed bevonden) en ik had er geen erg in op de website te vermelden dat het gearrangeerde document niet van de hand van VZ was. Ik heb VZ direct gevraagd wat te doen en daarop kreeg ik geen direct antwoord. Daarop besloot ik zelf een aanmerking te maken bij het gearrangeerde document dat het niet van de hand van VZ was, maar van een Enige Erfgenaam. Op de vragen of VZ zich ging terug trekken uit de facebook groep en van de website kreeg ik als antwoord dat dat inderdaad zo was. Daarop vroeg ik VZ hoe VZ dan kon garanderen dat ik de officiële tutorial website volledig update kon houden. Die vraag werd op mijn bord gelegd hoe ik dat kon garanderen. Tijdens deze chat-uitwisseling ontving ik in facebook messenger een screen van iemand van een mail van Bossmaker aan zijn leden dat er instructie video’s gingen komen, fotovoorbeelden, en groepjes voor uitleg (dat laatste was tot dan toe steeds ‘not done’ geweest bij VZ uit privacy overwegingen en feit dat afwikkeling van de activatie een private aangelegenheid is). (Enige tijd later volgde een tweede mail naar de betalende leden van BM met eenzelfde aankondiging.) Ik vroeg aan VZ hoe het kon dat Bossmaker met dit alles ging komen, terwijl dat er AL was en wel openbaar vrijelijk beschikbaar. Op deze vraag kreeg ik geen rechtstreeks antwoord en het gesprek via de chat werd steeds grimmiger. Meer en meer kreeg ik het gevoel dat de communicatie niet transparant was en dat er een agenda speelde. Enige tijd later blokte Monique Klinkert mij: zij blokte dus de initiator en creatief maker van 1) de derde zelfstudie facebook groep (die op dat moment zo’n 1300 leden had) en 2) de – website. Voor mij een volgend signaal dat er achter mijn rug om een agenda uitgerold werd. Op de actie van MK heb ik haar uit de zelfstudie facebook groep verwijderd en geblokt voor de facebook groep. De volgende dag merkte ik op dat VZ mijn handeling ongedaan had gemaakt en haar weer had toegevoegd. Dit alles in mijn facebook groep: de derde facebook groep als ondersteuning voor de Enige Erfgenamen. Dit alles was voor mij de aanleiding om VZ uit de derde facebook groep te verwijderen en te blokken voor de facebook groep (ik blokte niet zijn persoonlijk account: VZ ontvriendde mij en even later blokte VZ mij, en VZ blokte eenieder die zich positief uitliet over mij en/of vragen stelde/stelt), en de naam van de facebook groep te wijzigen naar ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ en een paar dagen daarna met een aantal Enige Erfgenamen een verklaring te schrijven, en te posten in voornoemde facebook groep.

Ik geef hierboven in het kort weer wat de aanleiding was van mijn handelen met betrekking tot de zelfstudie facebook groep en de -website.

Het verloop van het ‘poef’ zeggen van de eerste facebook groep met meer dan 5000 leden en de tweede met meer dan 3000 leden vind je via deze link (scroll naar beneden op de pagina). Je leest daar ook over het verloop van de derde facebook groep.

Inmiddels zijn we bijna 2 maanden verder. Mijn verzoek om mijn creatief eigendom niet te gebruiken werd in de wind geslagen: er verscheen op HRK een link naar archive.org waar de officiële tutorial (zonder mijn medeweten) gearchiveerd was met de tekst dat VZ zelf uren en maanden gewerkt had aan de officiële tutorial website. Nee hoor: zowel de opzet en inrichting van de zelfstudie facebook groepen als de zelfstudie officiële tutorial website waren mijn time equity! VZ was echter wél volledig op de hoogte, want voordat ik de zelfstudie officiële tutorial website heb ingericht op een subdomein van mijn hoofddomein én een SSL certificaat besteld en betaald, en geïnstalleerd heb, had ik hierover overleg met VZ. VZ vond de naam van de officiële tutorial website geboortetrust.hetbewustepad.nl fantastisch. De link naar de tutorial website plaatste VZ op elke pagina van HRK. Zo versterkten beide websites elkaar en ze vulden elkaar aan.

De Nederlandstalige documenten zijn niet meer vrijelijk beschikbaar via HRK maar vertaald naar het Engels tegen betaling van een lidmaatschap (100,00euro) en registratie inclusief een NDA (geheimhoudingsverklaring), en er is zelfs een houdbaarheidsdatum op de Nederlandstalige documenten gezet: wat nonsens is, want ook de documenten uit 2018 zijn gewoon bruikbaar. Bossmaker kondigt al enige tijd aan dat er uitleg via een kenniscentrum gaat komen voor betalende leden. Wat ik half April aan voelde komen, vindt nu plaats: AL hetgeen dat eerder vrijelijk openbaar beschikbaar was, staat nu achter een betaalmuur. Daarom was er voor mij geen plaats meer, want ik kon en kan met deze in beslagname niet akkoord gaan. Ik kon en kan (en wil) niet akkoord gaan met een ‘minister’ die beweert dat je het niet gaat redden zonder fysiek goud of zilver, en angst aanwakkert voor het ineen storten van huidige (geld)systemen (terwijl daar AL jaren een antwoord op gegeven is, maar dit antwoord ligt bij BM in uitgestoten staat). Dit gedrag is van het tekortenparadigma: dat wat vrijelijk openbaar beschikbaar was in beslag nemen en achter een betaalmuur zetten. De Nederlandstalige documenten worden breed gedeeld door mensen via facebook messenger en Telegram groepen, en andere (meer privé) kanalen: dit gebeurt volledig onafhankelijk van mij. Mensen zijn bang geworden voor represailles van de maker en grondlegger van de documenten. Mensen zijn bang verraden te worden. En mensen worden aangezet om te verraden en doen dat ook (dat kan vanzelfsprekend alleen als mensen dat toelaten). Deze sfeer is rondom de documenten gecreëerd door VZ en BM. Ik heb informatie die ik hier niet delen kan, vanwege wat ik hiervoor schrijf, uit bescherming naar degenen die mij informatie aanreiken.

Eergister werd ik via facebook messenger geïnformeerd dat op Dropbox alle Nederlandstalige documenten én fotovoorbeelden staan: ik kreeg de link aangereikt van iemand, die op Telegram aanwezig is (ikzelf ben niet aanwezig op Telegram en diegene had een facebook account aangemaakt om mij te kunnen informeren via facebook messenger). Ik deel de Nederlandstalige documenten NIET, ik verwijs naar de Dropbox link. En omdat de Nederlandstalige documenten nu weer openbaar te vinden zijn, heb ik besloten de informatie die AL vrijelijk openbaar beschikbaar was op deze officiële tutorial website weer vrijelijk openbaar beschikbaar te maken. De Nederlandstalige documenten zijn volledig origineel en onveranderd: dit zijn de originele documenten van de hand van de grondlegger en maker van de Erfrechtelijke documenten Vincent Zegel.

De zelfstudie facebook groep én de officiële zelfstudie turorial website waren de EERSTE platforms waarop een volledig overzicht van de Erfrechtelijke documenten én fotovoorbeelden, met ondersteunende artikelen, getoond werden: volgens het legale coyright-recht geeft dit zelfs rechten. Vincent Zegel wekt de indruk dat de documenten gestolen zijn, er volledig aan voorbij gaand dat ik mij 7 maanden 24/7 belangeloos ingezet heb om de Erfrechtelijke documenten verder te brengen: vanuit mijn innerlijke waarden, moraal en ethiek kan ik zeggen dat er niets gestolen is (de naam van de maker en de grondlegger van de Erfrechtelijke documenten wordt op deze website vele malen genoemd) én er is niets aan het oog onttrokken: integendeel, dat is wat BM doet met alles achter een betaalmuur én geheimhoudingsverklaring te zetten ter bescherming van zijn verdienmodel. Op deze website wordt ALLE informatie vrijelijk, openbaar en transparant beschikbaar gesteld. Vanuit ‘God’s Wetten’ kunnen we begrijpen dat een levende man (m/v) binnen het private domein geen copyright kent en toegang vrijelijke beschikbaar houdt.

Vanzelfsprekend gaat er nog steeds grote dank uit naar de maker en grondlegger van de Nederlandstalige documenten (de Nederlandstalige documenten waren AL vertaald naar het Engels en Duits, en ook deze vind je op Dropbox).

Uit dankbaarheid naar VZ toe heb ik in de facebook groep destijds aanwezigen uitgenodigd financiële WAARDE ERING te laten stromen naar VZ en vele aanwezigen hebben daar gehoor aan gegeven. Daarnaast heb ik VZ gevraagd welk aanbod van VZ ik op de officiële tutorial website kon vermelden: VZ zou daar over nadenken en VZ was volledig akkoord met het feit dat ik mijn aanbod op de website vermeldde en zo geschiedde.

Inmiddels zien we meer en meer teksten uit het werk van Ashayana Deane opgenomen (gekopieerd) worden in teksten op HRK en zelfs in de documenten: de vraag rijst dan ook in hoeverre de Erfrechtelijke documenten én / of de huidige teksten in essentie ORIGINEEL en OORSPRONKELIJK zijn, waargenomen vanuit ‘God’s Wetten’.


Alles wat ik hierboven schrijf, kan ik ondersteunen met print screens.


Als je tot hier gekomen bent met lezen, nodig ik je uit bij het begin te beginnen op deze website en het stuk ‘Welkom Levende Man (m/v)‘ te lezen. Welkom!
De werkwijze van inlichtingendiensten wordt helder zichtbaar in de documentaire over het leven van Aaron Swartz
Aaron Swartz, een jonge vent voorvechter voor een vrij internet en vrije informatie voorziening voor eenieder toegankelijk. Hij ontsloot de toegang tot documenten voor één ieder toegankelijk. Er werd een zaak GEMAAKT, een verhaal GESPONNEN… en dat maakte hem kapot.

Velen zien in de slangenkuil rondom de Erfrechtelijke documenten de hand van de ‘overheid’: velen sturen me facebook messenger berichtjes en mails met vermelding van hun zorgen hieromtrent. Ik weet het niet. Het kán!English translation

STATEMENT

As a result of advancing insight and observations on the website of the succession documents I and the ambassadors who were present at the Zoom meeting on Tuesday 13 April have resigned their role as officially named ambassadors of overlapping circles.

The immediate reason for this is the INBOUNDATION of the inheritance documents on the HRK website. We cannot and will not agree with this CONTINUATION.


We have repeatedly expressed our concerns to the creator and founder of the inheritance documents. Unfortunately, the creator and founder has ignored these concerns: which is, of course, his right as creator and founder. After all, the inheritance documents are his intellectual property: and we do not want to interfere with that. Nor do we have anything to do with his decisions.

We have observed and signalled, and have repeatedly reported what we observed and signalled.

In the administrator’s group (messenger) that consisted of VZ, MJ, and myself, much has been discussed: obviously, I cannot disclose this for privacy reasons. I will keep screens available.

The ‘blaming and shaming’ that is now taking place on the part of VZ is not something we will follow up. We will not be provoked into doing so. However, we have decided, where there is ‘blaming and shaming’, to refute fictitious texts with evidence, as far as this evidence is public. And of course it is our birthright to share from our own testimony: we are autonomous independent thinking and feeling sole heirs who offer reliability.

Further for the sake of completeness, I have communicated to VZ that I do not give permission for the use of my creative property of my videos and texts on the inheritance documents. The websites that have copied my videos and texts have done so without my permission. I, and the Ambassadors, respect the intellectual property of the creator and originator of the succession documents, and gladly receive the same respect from him and the appointed Minister of Foreign Affairs and the appointed Regent Emerald Covenant Sacred Law of One in return.

We therefore ask for a rectification of the accusatory texts issued by Bossmaker / Ronald Heister (Minister of Foreign Affairs), and Vincent Zegel the creator and founder of the inheritance documents. Especially in the (Telegram) groups of Bossmaker / Ronald Heister my / our creative material is used!

The 3 official facebook groups with the names ‘Activate the settlement of the Birth Trust estate’ (1) and ‘Birth Trust Netherlands and Belgium’ (2 and 3) were not the facebook groups of VZ, but my groups: I was the initiator and creative creator of these groups and facilitated the intellectual property of VZ with them!

At the moment, the heritage documents still feel pure to me and to the ambassadors. The inheritance documents provide you with a wealth of inheritance information from your rights as a living man of flesh and blood.What feels impure to us is the above-mentioned INDEPENDENCE with which we cannot and will not connect.

The words birth trust and Sole Heir / Sole Heir cannot of course be confiscated by copyright, because those are just existing words. This is in contrast, for example, to the word ‘existance money’: that is a newly unlocked word by Astrid van Triet. There is no copyright on the word ‘existence money’ either, by the way: the word has been unlocked from the Universal Consciousness. And it goes without saying that what is Universal cannot be confiscated or grabbed by means of copyright.

Thank you for your trust in us
We have taken the heritage documents forward out of true love for the creator and founder Vincent Zegel, and the documents themselves. The continuation and support of the sole heirs in completing and sending them stops here and now.

Mascha Vdf Roedelof
Lars van de Goor
Sven Vdf Toenbreker
Mirri Jong

NB: the tutorial website, the photo examples, the instruction videos, and the texts on inheritance documents from me will NOT return.

Live Life COMPETENCE vs Live Life CLAIM

Een Enige Erfgenaam dwingt en claimt niet
Een Enige Erfgenaam aanvaardt de geboorte Trust nalatenschap Beneficiair.

De ORIGINELE Erfrechtelijke documenten waren vrijelijk beschikbaar via de website HRK. Je kunt de Nederlandstalige documenten nu vinden via Dropbox.


Onderstaande tekst heeft half Maart 2021 openbaar op de facebook pagina van Vincent Zegel gestaan met de naam van mevrouw L. voluit (en staat daar mogelijk nog steeds). Ik heb de volledige naam van mevrouw aangepast, en de verdere tekst laten staan voor individueel onderzoek en groei in onderscheidingsvermogen. Let goed op wat VZ zegt over REGISTRATIE en wat voor IMPLICATIES registratie heeft voor de levende man (m/v). Echter sinds ongeveer Mei 2021 roept VZ op GEREGISTREERD lidmaatschap aan te gaan bij Bossmaker. En sinds Juni 2021 roept VZ op om een NDA (geheimhoudingsverklaring) te ondertekenen, wat een levenslang CONTRACT betekent. Op de pagina ‘Principes vs Wetten‘ vind je meer over de IMPLICATIES van REGISTRATIE: op de pagina ‘Principes vs Wetten’ zie je in de video ‘The Occult Art of Law’ een afbeelding met de legale betekenis van ‘registratie’ en wat je doet als je jezelf of iets registreert, en je een NDA (geheimhoudingsverklaring) ondertekent: je gaat een bond·age (the state of being a slave: “the deliverance of the Israelites from Egypt’s bondage“) aan. (Merk op dat NDA een anagram is van DNA.) In deze Verklaring lees je waarom deze website ‘De Geboorte van het Organisch Paradigma’ niet langer de officiële tutorial website is en van naam is gewijzigd.


Heeft u de Live Life CLAIM ingediend en zich door mevrouw L., Soeverein laten indexeren?
1. Mevrouw L. runt een (Roman) Soeverein Index Site.
2. Op een Soeverein Index Site mag u álle denkbare fouten en vormfouten maken, áls u zich maar op de desbetreffende Roman Soeverein Index Site REGISTREERT met uw hele hebben en houden: legal fiction hebben en levende mens (huis)houden.
3. Een levende mens is reeds autonoom! maar een geïndexeerde levende mens, plaatst zich terug in de slavenprojecten die aan de 12 Presumpties van de maritieme Roman Court Jurisdiction van de Roman Court Soeverein Citizens Peoples Rights (SovCPR) onderworpen zijn.
4. De Enige Erfgenamen / de Hoge Raad van de Kinderen, stuiten en corrigeren de 12 Presumpties van de maritieme Roman Court en mevrouw L. heeft de opdracht van de maritieme Roman Court, om daar een stokje voor te steken.
5. Daarom betrekt mevrouw L. de documenten van de Hoge Raad van de Kinderen bij haar Soeverein Index Site, zodat zij u alsnog als lijfeigene van het Roman Court Ship kan indexeren.
6. In haar documenten ontslaat zij de minister van financiën en de bank van hun Trustee taken. En dat lijkt de lezer wellicht een goed idee om met onmiddellijke ingang het misbruik van uw individuele geboorte trust nalatenschap te stoppen.
7. Volgens de 12 Roman Court Presumpties echter, houdt het ontslag met onmiddellijke ingang in, dat de voormalige Trustees nu úw rol als begunstigde, krijgen toebedeeld en nu is de Enige Erfgenaam de Trustee, en hoofdelijk aansprakelijk! als ware het dat de Enige Erfgenaam een Verklaring Zuivere Aanvaarding heeft getekend en u heeft daarmee de aansprakelijkheden van de minister van financiën en de fiduciary bank overgenomen.
8. De Enige Erfgenaam echter aanvaardt uitsluitend Beneficiair, activeert de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap en stelt juist de Trustee: de (Trust)Belastingdienst onder auspiciën van de minister van financiën, als gevolmachtigde aan om zo de Trustee het mandaat van de afwikkeling te verlenen.
9. Mevrouw L. laat de Enige Erfgenaam opzettelijk de Trustee / minister van financiën ONTSLAAN zodat niemand meer het mandaat heeft om de afwikkeling daadwerkelijk te implementeren en zo blijft de individuele geboorte trust nalatenschap in niet afgewikkelde staat, fijn op de Sea of Commerce ronddrijven en is de Enige Erfgenaam door Soeverein Roman Court mevrouw L., geïndexeerd (geoogst!) om in later stadium, een bijdrage te leveren binnen de context van haar spirituele aanbod, aan life force draining, energetische (slaven) projecten onder de 12 Presumptions Roman Court De Jure.
10. U daarentegen bènt reeds De Facto autonoom, u heeft de individuele geboorte trust nalatenschap Beneficiair aanvaard en u zorgt dat de werkzaamheden van de Trustee / minister van financiën, geen hinder ondervinden van de oude “dood en verloren op zee” dwangvorderingspraktijk gewoonten van de oude Belastingdienst.
11. De Belastingdienst heeft u, de Enige Erfgenaam wéér een brief geschreven, ze vermelden uw gegevens slechts als postverwerkingsgegevens maar mogen u niet eens met uw naam als Enige Erfgenaam, aanschrijven. Zelfs uw geslacht mogen zij niet aanduiden en dus staat er in de aanhef: “Geachte mijnheer / mevrouw”. De brief wordt anoniem ondertekend met “de ontvanger” naar uw postadres verzonden.
12. De Belastingdienst heeft een karakteristieke dwangvorderingstoon maar in werkelijkheid kunnen zij niet verder als u hen niet vertelt met welke Nederlandse Wetgeving zij in strijd handelen als zij uw Algemene Volmacht niet accepteren.
13. De Nederlandse Wetgeving is overeenkomstig de 12 Presumption Roman Court omdat elke wet presumptief door de Roman Court Royal genaamd: Wij, Willem Alexander, bij Koninklijk Besluit wordt bekrachtigd.
14. De eenzijdig gestelde termijnen in de brief van “de ontvanger” zijn eveneens presumptief en vertegenwoordigen slechts een presumptie van afpersende aard overeenkomstig de spirituele en economische schuld presumptie waarop de FariSEA Soeverein Roman Court gebaseerd is.
15. Ook beroept de brief van de anonieme “ontvanger” zich op de presumptie van vermeend “Cestui Que Vie aanhangerschap” alsof de Enige Erfgenaam een soort van voertuig is, en/of lid van een of andere sekte en alsof erfrecht slechts een mening is die niet gehonoreerd hoeft te worden als andere geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, die onterecht als opzettelijk onwetend gehouden, belasting betalingsplichtigen worden afgeperst, geen beroep (durven) doen op hun, notabene: individuele geboorte trust nalatenschap!
16. Nee, de autonome levende, Live Life Competent Enige Erfgenaam, Aantoonder van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) laat zich niet door een Soeverein indexeren.
17. Heeft u zich toch door mevrouw L., Soeverein laten indexeren? Geen nood. Onder valse voorwendselen en voorkennis, ONRECHTMATIG verkregen indexeringen en vermeende overeenkomsten zijn LEDIG.
18. Het enige wat u dan nog even mag doen is mevrouw L. een CQV LLC Schikkingsdocument doen toekomen, waarin u het schadebedrag vaststelt ten gevolge van de opzettelijke vervreemding van uw Per Stirpes Erfrecht door het, door mevrouw L. geadviseerde ontslag op staande voet van de door de Enige Erfgenaam Algemeen gevolmachtigde Trustee / minister van financiën en de fiduciary bank van de Trustee.
19. De Enige Erfgenaam is géén project slaaf, is géén vrijwilliger en rekent derhalve Fee Time Equity (FTE) aan derden zonder erfrecht, zoals Soeverein mevrouw L., die zichzelf middels indexering van de trust gegevens van de Enige Erfgenaam op haar website, op volstrekt onrechtmatige wijze, aanspraken en vorderingen op de individuele geboorte trust nalatenschap van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, toebedeeld en de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap verhinderd.
20. Soeverein mevrouw L. heeft géén bevoegdheid voor de verwerking van privacygevoelige gegevens van de Enige Erfgenaam.
21. Uitsluitend de Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd.

~Vincent Zegel

————————-


Live Life CLAIM op Burgerrechtsherstel.nl
En wat betekent de domeinnaam: Burgerrechtsherstel.nl? Het herstel van uw burgerrechten.

Sinds wanneer waren deze burgerrechten aan renovatie toe?
Sinds de “Word Soeverein” procedure.

Ook Burgerrechtsherstel.nl is een Roman Court Soeverein Index Site om de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam in het Roman Court mandje te houden van de Roman Court Sovereign Royals die werken voor de Roman Court Vatican Oligarchy Pope.

Live Life Claim is indexeren dat u leeft terwijl u de levend geborene bént
Met de Live Life Claim laat u zich bij de 12 Presumpties Roman Court registreren en dat is dezelfde Court die wereldwijd de testamentaire geboorte aangifte runt, daarvan alle geboortecertificaten op de beurs brengt en na een cyclus van ongeveer 70 jaar, wordt de onwetend gehouden en volledig bedrogen Enige Erfgenaam geoogst zodat de Roman Court definitief over uw individuele geboorte trust nalatenschap beschikt en als u niet bezweken bent onder de 12 schuld presumpties van de Roman Court kunt u zich met uw Live Life Claim bij de Roman Court laten indexeren en bent u dan op papier! een levend mens van vlees en bloed maar bezit u nog altijd NIETS van uw individuele geboorte trust nalatenschap en de veroorzaker van al het leed: de grote bedrieger! beschikt over letterlijk ALLES wat ú toekomt!

U bent dan “terug gebouwd” tot een lid van de Sovereign Citizens People, het huidige Build Back Better (By Life Born Indexing) World Economic Forum o.l.v. Sovereign Black Adler (Sarastro) Klaus Schwab.

Het indexeren ofwel oogsten van de levend geborenen gebeurt thans via het walgelijke, wereldwijde Sovereign Co*ona / C*vid-19 V*cciNazi programma. Het leven (bloed) wordt vastgesteld door middel van injectie. Daarna sterft de Enige Erfgenaam en valt diens zeer batige! individuele geboorte trust nalatenschap definitief toe aan de Sovereign Royals van de Sovereign Roman Court Pope.

~Vincent Zegel

————-


Chris Rice over grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould
Chris Rice heeft een aantal video’s gemaakt over de grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould.
“On this episode, I will share my thoughts and opinions on Fools Gould. I will explain why I DO NOT endorse or support him in any way. In my search for truth, I have found RJG to be without honor or integrity! He is a known liar and thief.”
~Chris Rice
(Helaas is Chris Rice in cryptocurrency: kijk daar ajb aan voorbij, want zijn informatie is waardevol: begin ajb op 4:26min.)

Een Live Life Claim kost maar liefst $150,- en je hebt ervoor nodig in digitale vorm: pasfoto, uittreksel geboortebewijs, gegevens ouders, jouw motivatie, 1€ postzegels en inkt kussentje blauw). Alles aangetekend versturen!
Bron: fortheclaimofthelife.com