Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Waarde ering in de vorm van vrije gift klik op button

Stappenplan corrigeren DAS status naar Levende Mens van vlees en bloed standing
01. Bestudeer de pagina ‘Welkom Levende Mens‘ zorgvuldig en volg de volgorde, die daar vermeld staat.
02. De Nederlandstalige Erfrechtelijke documenten voor Nederland en België vind je online op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). Een Enige Erfgenaam heeft de Nederlandstalige documenten vertaald naar het Engels (EN) en Duits (DE), en ook deze vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) via bovengenoemde link. Print de documenten uit voor leesbaarheid als je dat prettig vindt.
03. Zoek via zoekvenster het artikel waarin uitgelegd wordt waarvoor de verschillende documenten bedoeld zijn.
04. Bestudeer het Stroomdiagram dat je vindt op de website Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) (het Stroomdiagram is een visuele expressie van hetgeen in dit Stappenplan beschreven staat: het is er in een print versie en een versie die je online kunt bekijken).
05. Bestudeer de fotovoorbeelden van de verschillende documenten én de aanwijzingen onder de fotovoorbeelden: er zijn fotovoorbeelden per document, per pagina, en per fotovoorbeeld worden aanwijzingen aangereikt. Houd je uitgeprinte documenten bij de hand en vergelijk. Je kunt alvast de gegevens invullen, die duidelijk zijn voor je en/of een begin maken met het verzamelen van gegevens, waarnaar gevraagd wordt. Gebruik daarbij je Paspoort of ID-kaart (voor je BSN nummer), je bankpas voor je IBAN nummer dat bekend is bij de belastingdienst, je rijbewijs en kentekenbewijs, je huwelijksakte of echtscheidingsconvenant indien van toepassing, eventueel een overzicht van je schulden.
06. Beluister de instructie invulvideo’s: stap 5 en 6 kun je tegelijkertijd doen. Besef dat de instructie video’s en de fotovoorbeelden van een moment zijn en de aanwijzingen onder de fotovoorbeelden steeds actueel gehouden worden.
07. Indien je een vraag hebt, kun je via het zoekvenster vinden of je vraag al beantwoord is: type je vraag in zoekvenster.
08. Gebruik google voor betekenis van woorden, die je niet kent en die niet op de verklarende woordenlijst staan.
09. Vul de Erfrechtelijke documenten volledig in en verstuur ze. Gebruik hiervoor het artikel ‘Verzendadres documenten‘ of volg de aanwijzing bij het betreffende document op. Benodigdheden voor het invullen, zegelen, en versturen van de Erfrechtelijke documenten zijn: een kleurenprinter (eventueel met kopieerfunctie en scanner), een blauwe pen, stempelkussen met blauwe inkt, nietmachine, plastic rugje om documenten set bij elkaar te ‘binden’, adreslabel, plakband, een rustige omgeving en tijd: zie verdere aanwijzingen op voornoemde pagina ‘Verzendadres documenten’.
09. a) Vul de Erfrechtelijke documenten set bestaande uit de Spoed VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven Algemene Volmacht én optioneel het Exoneratie Arrest in en verstuur naar de (Trust)Belastingdienst.
09. b) Voeg bij je Erfrechtelijke documenten set aan de (Trust)Belastingdienst een (of meer) Promissory note(s) met haar begeleidend schrijven toe, indien je schulden hebt. Je kunt één of meerdere Promissory note(s) ook op een later moment versturen naar de (Trust)Belastingdienst, al dan niet vergezeld van een Cede Maiori document.
10. Vul het Diplomatiek paspoort in: via de ‘Producten pagina’ op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) kun je een Nederlandstalig Diplomatiek paspoort voor Nederland of België bestellen, of een Engelstalig Diplomatiek paspoort.
11. Optioneel: verstuur het Exoneratie arrest naar de Hoge Raad der Nederlanden (advies dat te doen).
12. Verstuur de brief naar de Raad van State.
13. Antwoord de belastingdienst met Brief aan ontvanger (3) indien je een Mededeling van de belastingdienst ontvangt dat ze je brief voor kennisgeving aannemen (zie voorbeeldbrief). Voeg bij deze brief Brief aan ontvanger (1) of Brief aan ontvanger (2)*: Antwoord de ontvanger (belastingdienst) zodra je een brief van hen ontvangt met Brief aan ontvanger (1): zie artikel ‘Belastingdienst belt‘.
14. *Indien de ontvanger jouw aanwijzingen in de antwoord / instructiebrief Brief aan ontvanger (1) negeert, verstuur je een volgende aanwijzing Brief aan ontvanger (2)* (zie artikel ‘Belastingdienst belt‘).
15. Indien je documenten van de Hoge Raad der Nederlanden terug ontvangt met de aanwijzing deze door te sturen naar het Ministerie van Financiën, dan doe je dat volgens aanwijzing in artikel ‘Exoneratie Arrest‘. Update maart 2021: Hoge Raad der Nederlanden stuurt nu documenten terug met een kaartje als afzender, zonder aanwijzing door te sturen: archiveer hun antwoord(kaart) in jouw archief.
16. Verstuur het notificatie document in zorgvuldige bewaring nemen van de stempas: ga naar het artikel ‘Gaat de Enige Erfgenaam stemmen‘?.
17. Antwoord de gemeente indien zij jou vragen wat ze met het stempas notificatie document moeten: ga naar het artikel ‘Gaat de Enige Erfgenaam stemmen‘).
18. Verstuur het Cede Maiori document naar de Koning en, indien je dat wilt, naar derden zonder erfrecht.
19. Pas het Schikkingsdocument toe (stap 5 van het Stroomschema). Voeg een Cede Maiori document toe.
20. Vul het Ambassade legatie document in en houdt het thuis zodat je het kunt tonen indien gewenst: via de ‘Producten pagina‘ op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) vind je besteladressen voor het bestellen van een Ambassade legatie bordje.
21. Word je opgeroepen voor een rechtszaak? Bestudeer dan het Cede Maiori document dat je vindt via de pagina ‘Rechtszaak‘.
22. Oefen je in denken en handelen vanuit de positie van de Enige Erfgenaam: zoek, via het zoekvenster, naar artikelen die je hierbij kunnen ondersteunen, waaronder stemmen, protesteren, aangaan van hypotheek en/of lening, hoe te handelen tijdens de transitiefase, ervaringsverhalen, een online ont-moetingsplaats voor gelijkgestemden, voeren van rechtszaken binnen het huidige rechtssysteem als de Enige Erfgenaam. (De Enige Erfgenaam kán de nieuwe impuls binnen brengen: daarbij is het dan noodzakelijk dat jouw ‘jurist’ denkt en handelt vanuit de positie van de Enige Erfgenaam én dat je standing hebt als levende mens van vlees en bloed in het private domein! De rechtszaal is publiek domein en daar wil je als levende mens niet zijn: je wilt steeds in het private domein zijn.)

Activeren van de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap
Door middel van het insturen van de documenten set, bestaande uit de VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven... activeer jij de afwikkeling van je geboorte trust nalatenschap beneficiair (dat houdt o.a. in dat je helemaal nergens afstand van doet: je vindt de betekenis van beneficiair terug in verschillende artikelen).

Iedere Enige Erfgenaam kan het Exoneratie arrest document versturen (tegelijk met de documenten set is het advies) of nasturen naar de TrustBelastingdienst.

Indien je schulden hebt, kun je direct één of meer Promissory note(s) mee sturen. Laat de Promissory note(s) eventueel vergezeld gaan door het Cede Maiori document.

Je kúnt je schuldeisers een documenten set en Promissory note toesturen (zie ook de post ‘Hoe te handelen tijdens de transitiefase’).


Zie het Stappenplan en het Stroomdiagram.


De vraag is niet óf de levende mens van vlees en bloed moet handelen door de transitie te gaan, maar wanneer
Je DAS status corrigeren naar autonome levende mens van vlees en bloed standing door middel van het versturen van de Erfrechtelijke documenten set, bestaande uit de Spoed VBA, de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, en (optioneel) het Exoneratie Arrest is één pad dat je kiezen kunt.

Alle documenten van vóór de corona crisis zijn het directe gevolg van een telefonische bespreking met de senior private wealth manager van de ABNAMRO MeesPierson, over de Cestui Que Vie geboorte Trust. Na een poosje als een arm verward kind te zijn behandeld, verwees hij tenslotte toch door naar de minister van Financiën: Wopke Hoekstra.

De documenten volgden de politieke schuinsmarcheerderij van de vermeende bevoegden, op de voet. Net zoals nu.

In 2018 was het bijvoorbeeld de vernieuwde donorwet rondom orgaandonatie (bodysnatching door de overheid) die de Erfgenamen van het eerste uur, hun documenten aangetekend deed verzenden. In 2020 was het de, in het vooruitzicht gestelde, (verplichte) vaccinatie (total control en let op: dit ‘vaccin’ is geen vaccin maar vergiftiging met o.a. grafeen oxide) tijdens een opzettelijk veroorzaakte ‘corona’ ‘crisis’, die steeds meer Erfgenamen ertoe brengt, de vrij beschikbaar gestelde documenten, in gereedheid te brengen én te versturen.

De vraag is niet óf de levende mens van vlees en bloed moet handelen door zijn / haar DAS status naar de levende mens van vlees en bloed te corrigeren maar wanneer.

Er is sprake van een opzettelijk veroorzaakte crisis. Als je vragen hebt over de eventuele nadelige gevolgen van de documenten, dan kan het niet anders of je hebt diezelfde vragen over de nadelige gevolgen van het niets doen tijdens deze opzettelijk veroorzaakte crisis.


In kopie kúnnen de documenten in de bestuurslagen hun verdere opwachting maken bij: burgemeesters, ministers, bankiers, gerechtsdeurwaarders, rechters, koning, keizer, admiraal, wanneer je dat als Enige Erfgenaam zinnig acht (dit hoef je dus niet te doen).Het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje en een vormfout
1. In de erfrechtelijke procedure: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) maakt de Enige Erfgenaam zich bekend.
2. De Enige Erfgenaam is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied.
3. In de VBA documenten is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied, aan het woord.
4. Omdat de erfrechtelijke procedure in documenten is neergelegd kan het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje als bijzonder zwaarwegend worden ervaren.
5. Een foutje, verschrijving of spelfoutje is echter geen schending van een vormvereiste terwijl een vormfout dit wel kan zijn.
6. Een vormfout of vormverzuim is een juridisch begrip voor de schending van een procesrechtelijk voorschrift of vormvereiste.
7. De vormvereisten voor de documenten zijn:
a. De roepnaam en indien aanwezig doopnamen en familienaam van de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied: de Enige Erfgenaam, wordt in kleine letters geschreven en tussen de roepnaam en indien aanwezig doopnamen en de familienaam gebruik je het tussenvoegsel: ‘Vdf’ (‘van de familie’ in de betekenis van ‘in afstamming van de placenta – erflater’).
b. De gelijknamige erflater wordt aangeduid in hoofdletters.
c. In de stempels (zegels) bovenaan op iedere pagina, verenigt zich de rechter wijsvingerafdruk met de paraaf van de Enige Erfgenaam ten teken dat hij of zij met de activatie van de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, géén afstand doet van lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments.
d. De nalatenschap wordt Beneficiair aanvaard; derhalve is de Enige Erfgenaam niet zuiver hoofdelijk aansprakelijk en wordt niet de Enige Erfgenaam belast maar zijn of haar batige geboorte Trust nalatenschap wordt met de afdoening van vorderingen en aanspraken belast.
e. De Enige Erfgenaam oefent zijn of haar erfrecht uit door te verklaren en niet door te claimen.
f. De Enige Erfgenaam doet géén afstand van zijn of haar handtekening, zoals deze reeds bekend is bij de derde partijen zonder erfrecht, Trustee (overheid) en Fiduciary (bank).
g. Hierdoor blijven lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments, geldig en kan de individuele geboorte Trust nalatenschap de daaraan verbonden, vorderingen en aanspraken, voldoen.“Leer als Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap te (door)denken, voelen, en hándelen vanuit jouw bron-essentie ofwel jouw eigen integriteit en authenticiteit: leer, als individu, stevig met beide voeten op de grond te staan en hoofd in de wolken. Leer onafhankelijk te worden en zijn van groepsdenken en conformisme.

Kortom: leer een zelfstandig zelfredzaam individu te worden / zijn en je te gedragen als waardige Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Sommigen verwijzen naar dit bewustzijn als 5D bewustzijn en vanzelfsprekend word jij op alle mogelijke manier verhinderd om naar dit 5D bewustzijn ‘te bewegen / groeien / verbreden’ door zij die belang hebben bij 3D volgzame personen. Ikzelf zie de multi-dimensionele werkelijkheden niet als afgescheiden. Wel kun je aan de hand van mijn beschrijving leren onderscheiden wie en wat poortwachters zijn in het laten ontstaan / ontvouwen van een organische samenleving.”

~mascha Vdf roedelof