In de Economie van Zekerheid staat de Levende Mens centraal
Vrijelijk beschikbare onbelast(end)e ruilmiddelen
De Wet van Gelijke(waardige) Uitwisseling

Geven én Ontvangen
Natuur Wet

Elkáár


Echt delen zit in een diepe uitwisseling, het gaat niet alleen om geven. Het Geschenk zit IN het Besef dat We Elkáár Verwelkomen in ons Midden. IN ons Organisch Samen Leven op Aarde.


Velen begrijpen de diepere betekenis van ‘Elkáár’ niet.
De diepgaande ware betekenis van ‘Elkáár’ is IN de uitwisseling en het elkaar bevruchten (dat is supra sex: nee niet super sex), de gelijkwaardigheid, de inbedding (begint met het opnieuw geboren worden IN het Zelf) van ELKÁÁR en een organisch samen leven op Aarde.

Economie van Zekerheid is geen idee, noch een plan, maar komt voort uit een innerlijk gebied en bewustzijn waar allen samen op deze planeet kunnen gedijen in vrede en hart tot hart verbinding. Zonder agenda. Zelfs geen verhalen over elkaar. Niets… van dit alles… Absoluut geen verdeeldheid, dat is niet van de Economie van Zekerheid. Niemand wordt buiten gesloten. Allen zijn inbegrepen.

De oorspronkelijke betekenis van geld is ruilmiddel (niet goud)
De toegang tot LEVEN ligt opgeslagen in geld, omdat de directe toegang van ons geroofd is als gevolg van geschreven legale regels en wetten, die over directe toegang tot LEVEN heen liggen. De roof kan gecorrigeerd worden via 1 van onderstaande 3 lagen:
1) De ‘regering’ die daardoor transmuteert naar facilitering;
2) De banken, die daardoor ophouden te bestaan als geldscheppers in schuld en schade, en veroorzakers van inflatie;
3) De samenleving zelf-samen.

Je ziet dat de samenleving zelf-samen onderling de roof kan herstellen en daarbij de banken, noch de ‘regering’ nodig hebben. De nieuwe impuls kan binnen gebracht worden op alle lagen: daar waar de nieuwe impuls binnen gebracht én aangenomen wordt, dient die laag volledig te transmuteren.

Via de website ‘Bestaansgeld en haar transmuterende betekenis‘ lees je alles over wat hierboven geschreven staat.The availability of ‘old’ money (fiat money) to transit to the Organic Paradigm
(Nederlandse vertaling van dit stuk kun je beluisteren via de video hier onder: video volgt.)
Let me address a rich man (m/f) who has (lots of) ‘old money’ (fiat money) as a huge availability of ‘old’ money.

You immediately recognize if this rich man (m/f) is coming from the inner space of a true living togetherness which is the Organic Paradigm. Because, then the message of that aware rich man (m/f) is: “I want the world to be able to live together and thus I make my money available for living man and woman so they have access to their first needs. And I help them to pay off their debts“.

H/she will not say “If you have no gold or silver, you will not survive the reset and you are pushed out of the equation“.

The transition is all about our organic living together
Its impossible to make decisions together about what we want or do not want when only one living man (m/f) is pushed out of the equation / there is a discussion about the free Existence of only 1 living man (m/f).Making decisions from ‘a height’ what is allowed to exist and what not… is not from the ‘Organic Paradigm’ / from a natural organic living together on Earth.Only from equity and equality we can decide together what we in crowd power let come into existence and what not… only when nobody’s free Existence is discussed. So not the free Existence of ‘poor’ living man (m/f) and also not the free Existence of a ‘rich’ one: we do not cause division anymore. So first we need to say ‘yes’ to the free Existence of WHOLE humanity.

Transition
So… with the rich man (m/f) it does not matter anymore that the old system is suppressing us, because, h/she makes his/her ‘old’ money available to correct the biggest fault on earth: prevent living man (m/f) from having direct access to the earth, its resources, and each other’s talents due to legal rules and laws (which are not natural law) that lie over direct living together. The rich man (m/f) can do so from today.

Zero Point
From that Zero Point much will dissolve by itself or has to transform. And ‘by itself’ much will unfold what could not unfold before because of the gatekeepers. And from That Zero Point we will see, together / in crowd power, what needs to be done… from the situation in which we are all truly equal.

Imagine the world where we live in
We have analyzed the corrupt governments, the corrupt organizations, the bank system, the taxation, the corrupt police, the military… all really all is unraveled already… there is no ignorance out there anymore… when you are ignorant: that’s free choice. Now we ARE aware of this all and we still live IN this corrupted world. But we do not want the corruption… rather… we do not CHOOSE to feed this corruption any longer because we KNOW… from inner knowing / experience… this corruption is not ours / is not from our Being.

Most solutions which are created are still IN the corrupt system.


Imagine the world… the whole world… within this world a group of humans is becoming more aware of the huge corruption
The analyzing is done… that’s totally done… we are already moved beyond the analyzing… so the group of humans who are becoming more aware of the corruption / the matrix / overlays / co-option is growing WITHIN the image of the whole world.So imagine the whole world as a circle… within this circle another circle is becoming and is growing… but is still WITHIN the corrupted world: there is NO transition IN this group. When we talk about the current financial system LETS is an example of a solution within the ‘old’, within the current financial system. Also ‘free energy devices’ are a solution within the ‘old’ because huge amount of ‘old’ money flows to a projectbut it should flow to living men’s (m/f) Free Existence and FREEDOM from the financial tyranny (living men (m/f) ARE Free Energy ALREADY: from TRUE FREEDOM ‘new’ technologies comes into existence: LIVING MEN (M/F) FIRST and start with the YOUNGSTERS (18-28), not projects!


Now imagine the whole corrupted world and the group awakened ones WITHIN this world… and a totally new circle
Without the corruptions, the banks, the government, taxation, ruling over, powering over, steering, pyramid structures, identification as we know them, boarders as we know them, the overlay’s, the co-options, etc.

Few of the totally awakened ones, who deeply KNOW who they ARE. have ‘moved’ beyond the corrupted world into this ‘new fresh circle’ and are co-creating and building a totally ‘Organic Earth’ which is already here and is lived already… by very few… so this ‘Organic Earth’ is not growing…


The ‘movement’ to the organic earth IS the transition
But this is not an outer ‘movement’: this ‘movement’ is an inner one, you are ‘moving’ inner. And the transition is: contributing to the free existence of your fellow man by which your fellow human is freed from the financial tyranny as well.

NOW we can talk about a totally Free Spirit. This ‘movement’ are we and is IN us. Being part of this ‘movement’ is a totally free choice from inner longing to live and flow together in a totally freed world. So this ‘movement’ comes from within: and when you do not feel from your inner you want to ‘move on and move beyond’ that’s ok: there is no pull or push in this invitation / can not be… otherwise the old will be dragged into the organic earth.

Contribution to the free existence of our fellow men has nothing to do with donation, also not giving away your surplus, though when you have nothing yourself you can not make this gesture (which does not mean you would not want to make it)…

This is TRUE compassion, because only 1 child suffering is 1 too many for those who come from the inner Space of TRUE compassion. So many are talking about compassion, but do not Walk their Talk. There is no innocence anymore because the organic area, from the Real Zero Point, is enclosed totally (for some years already).


There is a huge availability of ‘old’ money
‘Old’ money of both ‘rich’ living men and ‘poor’ living men.CONTANT GELD MOET VERDWIJNEN?
ABN-AMRO ontmoedigt het opnemen van contact geld.

Banken en ‘regering’ kunnen zoveel frustreren als ze willen vanzelfsprekend, maar het zijn WIJ die opvolgen of niet.

Je kunt je geld van de bank halen en contante betalingen doen

Er zijn echt nog meer dan voldoende mogelijkheden om je eerste levensbehoeften te betalen met contant geld.

Niets van wat bepaald wordt door de ‘macht’ heeft betekenis, indien WIJ daar geen betekenis aan geven. WIJ kunnen het fundament laten kantelen in het NU. Niet pas ‘als… dan…’, maar NU met onze eigen levenskeuzes.


Euro (fiat geld) kan direct transmuteren naar vrij beschikbaar ruilmiddel (geld) indien WIJ haar laten transmuteren. Beschrijving van de functionaliteiten van een vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel zijn AL beschikbaar. Het non-banking facilitatie platform was er ook AL en stond jarenlang te pronken in ons midden: echter een FACILITATIE platform kan slechts een levenskeuze faciliteren en de levenskeuze om een vrij beschikbaar ruilmiddel te gebruiken, werd niet gemaakt en dus werd het facilitatie platform ontmanteld.


Zou het facilitatie platform in het huidige NU wel bestaansrecht hebben? (h)Erkennen we ons EIGEN vrije bestaan(srecht)?

Link naar beschrijving van de functionaliteiten non banking facilitatie platform.

Wil je kunnen nadenken over wezenlijk nieuwe betaalmiddelen en het onderscheid begrijpen in ‘oude’ en ‘wezenlijk nieuwe’ betaalmiddelen? Volg dan deze link.


Elkaar in kracht en vrijheid onbelast(end) laten (be)staan
Vanuit bronessentie begrijpen we dat 1) belastingen niet bestaan en 2) belastingen onwettig zijn.